Home

Haagse PvdA 1 euro banen. 156 euro erbij en toch niks overhouden

posted Thu, 7-10-10


De Haagse PvdA wil alleenstaande uitkeringsgerechtigden 11% minder dan het minimumloon betalen voor een volledige baan van 36 uur per week.

En terwijl D66 een poging waagt om de afvalheffing voor alleenstaanden te verlagen ten opzichte van de meerpersoonshuishoudens komt de PvdA met een voorstel dat wel zr nadelig uitpakt voor alleenstaanden.

De PvdA in Den Haag wil dat er zogenoemde '1 euro-banen' worden ingevoerd voor mensen die langdurig in de bijstand zitten.
Dat houdt in dat mensen naast hun uitkering n euro per gewerkt uur krijgen bovenop hun uitkering. De Haagse fractie pleitte hier woensdagavond voor tijdens de commissiebehandeling van de programmabegroting voor de komende periode. 
De verantwoordelijk wethouder Kool zal het voorstel gaan onderzoeken.
Bron RTV west

Het zal wel allemaal niet zo bedoeld zijn maar hier zien we dat de onervarenheid van onze 33 nieuwe raadsleden nu al voor onnodig gekrakeel zorgt.
Het voorstel zou wel degelijk iets kunnen zijn voor gezinnen en alleenstaande ouders die dan om en nabij het minimumloon gaan verdienen.
Maar niet voor de alleenstaanden zonder kinderen die een veel lagere uitkering "genieten"
Men gaat er waarschijnlijk weer gewoon vanuit dat het gezin de hoeksteen van de maatschappij is, geheel voorbijgaand aan het feit dat je met alleen maar hoeksteentjes wel hle rare gebouwtjes krijgt. 

Het is natuurlijk ook niet slim om te suggereren dat je voor 1 euro per uur moet gaan werken. Dat wekt sowieso al weerstand op. Een beetje PR bureau inschakelen om dergelijke boodschappen wat beter te verpakken zou ook geen overbodige luxe zijn.
Maar we zijn die botte bijl van de PvdA wel gewend.

Per saldo blijkt dat je als alleenstaande niet voor 1 euro maar voor 15 tot 34 cent per uur werkt. Die redenatie is natuurlijk hartstikke fout want je werkt voor het totale bruto loon en niet alleen voor het verschil met een uitkering. Er rust dus nog een schone taak bij de gemeente om dt aan het verstand van onze uitkeringsgerechtigden te peuteren.

Maar we rekenen het even door hoe zon euro per uur erbij voor een alleenstaande uitpakt. Als we uitgaan van een werkweek van 36 uur is dat 156 uur per maand. 156 euro erbij. Afgezien van de discussie over werk en bijstand dient het minimumloon van 1.416 euro bij werken overeind te blijven en dat is vooralsnog onaantastbaar.
Wat zijn de gevolgen?
We zitten even te harrewarren met de normbedragen voor levensonderhoud en de bijstandsnormen maar we komen met enig zoekwerk op het volgende uit.   

Met 20% toeslag en 1 euro per uur blijkt dat een alleenstaande 1.416 min 1.252,80 = 163,20 euro bruto (119,- netto =11% ) onder het minimumloon zit bij een 36 urige werkweek. Dat is met een minimum uurloon van 9,08 zon 18 uur teveel per maand. Als men de werkweek terugbrengt naar 31-32 uur per week, kan men ze dus 4 dagen per week aan het werk zetten.
Anders wordt dat
minimaal 6.700 boete per onderbetaalde uitkeringsgerechtigde/werknemer