Home

Minima eisen aanpassing bouwvoorschriften

posted Sat, 29-11-08

Naar aanleiding van het feit dat een beetje minima-gezin heden ten dage een LCD tv als eerste levensbehoefte nodig heeft, dienen de bouwvoorschriften te worden aangepast.

Want je kan er natuurlijk op wachten dat er straks iemand begint te klagen dat het scherm zijn huis niet in kan en je kan beter voorkomen dan genezen, of was het nu dat je hier in Nederland beter kan genezen dan vóórkomen?

In de jaren 50-60 was het de gewoonte om de deuren van een woning 211,5 cm hoog te maken en dat werd later verlaagd tot 201,5 cm.

Nu worden in de nieuwbouw deuren van 231,5 cm geplaatst, maar dat moet nu verdiepingshoog worden, zo’n 260 cm.

Maar eigenlijk zouden die sociale huurwoningen weer terug moeten naar de oude verdiepingshoogte van 290 cm met even hoge deuren, want dat heb je wel nodig met een
flatscreen van 274 cm.

 

En zeg nou eerlijk.
Als minima hoef je toch niet met minder genoegen te nemen als je al die rechten inmiddels bedongen hebt zoals het;
Recht op fatsoenlijke huisvesting.
Recht op zorg.
Recht op gebalanceerd eten en dito garderobe.
Recht op lidmaatschap sportvereniging.
Recht op sportkleding
Recht op juridische bijstand.
Recht op (openbaar) vervoer.
Recht op scholing, theaterbezoek en abonnementen.
Recht op een computer
Recht op (mobiele) telefonie en internet.
Recht op vakantiegeld.
Recht op een wasmachine.
Recht op een arbo-verantwoorde leunstoel.
Recht op een flatscreen.