Home

Werken levert zelfs minder besteedbaar inkomen op dan bijstand.

posted Mon, 28-07-08
We schreven in oktober verleden jaar al over de groeiende scheefstand tussen werken en het hebben van een uitkering.
Nu kunnen we u melden dat u als werkende wederom helemaal stapel mesjokke bent om in Nederland ook nog maar één poot uit te steken. 

En Henk Kool kan dus gewoon ophouden met allerlei regelingen te verzinnen voor die minima, want u wordt gewoon belazerd waar u bij staat. Ze hanteren de bruto inkomsten om ze als zielig af te schilderen, maar wij kijken naar het besteedbaar inkomen en dat is even heel wat rooskleuriger voor die minima. Ze blijken gewoon eenzelfde besteedbaar inkomen te hebben als de gemiddelde loonslaaf. Je zou alleen nog kunnen constateren dat de lonen in het álgemeen veel te laag zijn om rond te kunnen komen.

Hieronder hebben we een actueel rekenvoorbeeld opgesteld met de huidige cijfers van 1 juli 2008, uitgaande van een alleenstaande vrouw met 1 kind die werkt en een vrouw die een uitkering geniet. Ieder met een huur van 452,- euro. De uitkeringen zijn volgens de huidige normen opgetrokken. En dan hebben we die eventuele toeslagen nog maar even buiten beschouwing gelaten, want anders komt de stoom waarschijnlijk uit uw oren.

De werkende in dit voorbeeld zit op 130% van het minimum loon. En de uitkeringsgerechtigde geniet natuurlijk wel alle kwijtscheldingen van gemeentebelastingen en Delfland etc. 
Voor het maandloon is uitgegaan excl. vakantiegeld, want dat krijg je niet iedere maand in je handen, hoewel dat vakantiegeld voor de zorg en huurtoeslag uiteraard wel meegerekend is. En hieronder ziet u een niet werkend en een wél werkend stel.
Dan moet je als werkende maar liefst 2.150,- euro bruto verdienen om zelfs 71,35 euro minder te kunnen besteden dan in de bijstand.
Maar wel gemotiveerd blijven natuurlijk.
Na het zuur het zoet?Je kan die rekenvoorbeelden nog wel verder verfijnen met kindertoeslagen etc.
Maar al met al geven die staatjes gewoon een goede indruk van wat er door uitkeringsgerechtigden niet betaald hoeft te worden aan gemeentelijke heffingen en Delfland.

Verder blijken de zorg en huurtoeslag de grootste nivelleerders te zijn om een uitkering op te vijzelen tot nagenoeg hetzelfde besteedbare inkomen als dat van een werkend iemand met 130% van het minimum loon.

En dan hebben we het niet eens over de voordelen van het hebben van een Ooievaarspas, terwijl die werkende vrouw voor haar kind overal de volle mep mag betalen.

 

De gestegen kosten voor woonwerkverkeer, benzine, provinciale opcenten en verhoging van de openbaar vervoertarieven, hakken er behoorlijk in bij werkenden.
En je kan natuurlijk niet in je ma flodderschort, of pitbullsmoking naar je werk. Vandaar ook die representatiekosten.
Niet iedere werkende heeft de mazzel van het hebben van een uniform als werkkleding.

1. Fabian left...
Mon, 28-07-08 2:21 pm

Nog even en dan zitten jullie in de gevangenis. Dit soort uitleg en overzichten maakt jullie staatsgevaarlijk. Het laatste stukje draagvlak van die PVDA wordt bij de werkenden er nu ook nog onderuit getrokken.

Vooral dóórgaan.


2. Christa left...
Mon, 28-07-08 2:32 pm

Henk Kool verdient een standbeeld.

In combinatie met het landelijke en Haagse beleid heeft hij de inkomensverschillen tot nul terug weten te brengen.

De eerste wethouder die door zichzelf overbodig te maken, nu eens terecht van de wachtgeldregeling gebruik mag maken. Wie volgt?


3. bwanaa left...
Mon, 28-07-08 2:47 pm

waarom maken jullie op deze platte manier stemming tegen arme mensen bijstandstrekkers hebben geen auto en iemand uit jullie rekenvoorbeeld ook niet op zo'n manier kan je ook bewijzen dat de aarde plat is stelletje lutsers


4. dhtk left...
Mon, 28-07-08 3:04 pm

Een dergelijke reactie hadden we wel verwacht, maar het hebben van een auto is geen luxe als je moet werken. Het zijn kosten die je moet maken om je salaris te kunnen verdienen en dat geld kan je dus niet ergens anders aan besteden. En die 950 euro, dat is alléén de benzine per jaar en dat komt neer op 25 km woon-werkverkeer per dag. Je moet als vrouw met een kind wel ’s ochtends kunnen racen om je kind naar de crèche te brengen en dan ook nog op tijd op je werk te kunnen komen. We hebben het zelfs niet over de APK, het vervangen van banden, verzekering en dergelijke gehad, want als we dat door gaan berekenen, dan sta je dus in verhouding dik geld in te leveren. Maar omdat die auto ook buiten het werk gebruikt wordt hebben we dié kosten niet opgenomen. Het is om aan te tonen dat je met werk gewoon extra kosten moet maken. En die bedragen zijn nog heel bescheiden.

235 dagen x 25 km : (1:10 in de stad) x € 1,62 = € 950,-


5. Christa left...
Mon, 28-07-08 3:35 pm

Bwana; Als jij van mening bent, dat de bijstandstrekkers het moeilijk hebben dan wordt hier wel aangetoond dat de werkenden het net zo slecht hebben. Het betekent dat de totale loonontwikkeling ver is achter gebleven bij de al maar oplopende vaste lasten en belastingen. Als de lonen omhoog gaan dan volgen de uitkeringen ook.

Het is een bevestiging van het feit dat de lonen in Nederland 30% te laag zijn in vergelijking met andere landen.

Nederlandse bedrijven betalen slecht


6. Willemijn left...
Mon, 28-07-08 4:35 pm

Ik geloof dat Bwana niet door de cynische bril van denhaagtekijk kan kijken. Hij beziet het geheel egocentrisch alleen maar vanuit de armeluishoek. Een soort SP demagogie. Maar de opzet van het artikel lijkt goed gelukt, want het gaat niet alleen maar om die uitkeringen, Het hebben van werk is belangrijk, maar werk moet wel wat opbrengen en die prikkel is er nu in het geheel niet. Als de gemeente nog meer gaat regelen voor die uitkeringstrekkers dan is die kloof straks nog groter. Laat de gemeente nu ook maar eens wat voor die werkende Hagenaars doen.


7. Sylvia left...
Mon, 28-07-08 7:18 pm

Mijn buurvrouw heeft en uitkering en 2 kinderen en omdat ze allebei een ooievaarspas hebben kregen ze 2 computers. En fietsen en de contributie van de voetbal werd vergoed en die computers kwamen ze zelfs brengen. Ik krijg niks. Ik heb ook 2 kinderen maar ik ben blonT en dom want ik werk en ik zit net boven de norm. Maar ik heb nog minder dan mijn buurvrouw want die krijgt alles kado. Ik gun het ze best maar ik kom er zelf wel heel bekaaid af.


8. Jos left...
Mon, 28-07-08 11:56 pm

Gelukkig heeft de Raad van State dat onzalige plan van Aboutaleb in eerste instantie afgeschoten.

Gemeenten en anderen zullen er ongetwijfeld misbruik van maken om mensen jarenlang in een uitzichtloze situatie te laten werken met behoud van uitkering en daar vreest zelfs zijn eigen PvdA voor.

Bij de stichting (niet zo) Mooi Escamp zitten mensen die al 15 jaar in een ID baan hangen en nu ze op leeftijd raken, kunnen ze het wel vergeten om ooit een reguliere baan te krijgen. Plan Aboutaleb afgewezen


9. dhtk left...
Tue, 29-07-08 12:18 am

@Jos

We hebben stellig de indruk dat Henk Kool dit al ingevoerd heeft en begrijpen niet dat Groenlinks hem niet teruggefloten heeft. Maar landelijke regelgeving wordt hier in Den Haag heel vaak op een geheel eigen wijze geïnterpreteerd. Moeders met hele jonge kinderen hoeven niet te solliciteren, dat is landelijk beleid en ook dáár heeft Henk maling aan.

En wat betreft het verplicht tewerkstellen, worden de mensen uitgebuit en ontduiken ze in Den Haag het minimumloon.

En zie hoe zelfs het ministerie aan deze onderbetaling meewerkt om te voorkomen dat die gedwongen tewerkstelling als een arbeidsovereenkomst wordt gezien en ze het minimumloon moeten betalen.

Het ministerie onderduikt bewust het minimumloon.


10. Kromo left...
Wed, 30-07-08 9:40 am

Mensen geen gezeik,ik heb 42 jaar gewerkt ben nu met pensioen maar werkt nog steeds als vrijwilligers. Iedereen moet gaan werken,en zij die door omstandigheden niet kunnen werken moeten maar door de Overheid verzorgt worden. Maar niet ten koste van de werkenden,want als je de moeite neemt om extra te gaan in dit Land, wordt je door de FISCUS EXTRA GENAAID. Wat dat betreft kan je beter een uitkering krijgen,en stiekem ergens een baantje aannemen (krantenwijk of iets dergelijks. )


11. Thomas M left...
Thu, 4-09-08 12:59 am

Hmm, over dat opmerken dat een werkende wel een auto heeft, en het beter heeft?

Onzin!

Ik werk 30 uur per week in de nachtdiensten voor een inkomen van 1650 bruto in de maand, 1200 netto.

Ik studeer full time HBO en ik heb geen auto. Mijn werk nooit een dag ziek geweest in het eerste jaar, elke feestdag, alle kerstdagen, oud en nieuw gewerkt en dat 7 dagen in de week op 2 weken vakantie na.

Ik fiets overal heen.

Geen huurtoeslag in mijn studenten woning, geen subsidie ik ben per slot 'student' en dan leen je maar bij IB... ??

Huur, 350 (met 7 man alles delen van 1 koelkast tot 2 douche en 2 wc's.) zorg 120 Studiegeld 130 boeken + overige les materiaal 75 (600 per jaar alleen voor boeken) GSM: communicatie (projecten, stage, school, tutoren, werk planning etc) 80 eten 200 verzekeringen overige 30 kleding 40 PRIVE: 100

TOTAAL: 1125 euro.

En ga dan als ik straks als afgestuurde HBOer, na 4 jaar 70 uur per week werken in deze druk niet mekkeren als ik als consultent een baan neem die me 60 uur opeist, dat ik 40 euro per uur vraag voor mijn werk (Dat nog heel weinig is) en 8400 euro bruto per maand heb en 100.800 per jaar.

Waarom? Omdat ik met mijn inkomen ten eerste als zelfstandige 30.000 euro onkosten heb, 30.000 aan de overheid geef om een behoeftige of twee te onderhouden en 40.000 wil overhouden of 3300 euro om te compenseren de tijd en energie die ik geef om niet alleen maar ook deze maatschappij te onderhouden en te voorzien.

Kijk dan voor het mekkeren even diep in je ziel en ga na wat jij doet om niet alleen jouw leven maar ook het leven van je naasten te verbeteren dan te klagen dat iemand het zoveel 'beter' heeft.

Beter hebben betekend keihard knokken om dienstbaarheid te tonen in je leven ten kosten van tijd, energie en discipline.


12. Sanne left...
Tue, 19-05-09 7:14 pm

Ik ben een alleenstaande moeder 42 jaar ik werk drie dagen in de week; ik heb een hbo opleiding en ik kom met mijn salaris net boven bijstands niveau uit. ALLE INWONERS VAN DEN HAAG MET EEN INKOMEN VAN 130 % VAN HET MINIMUMLOON OF MINDER KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN OOIEVAARSPAS en kunnen dus meeprofiteren van alle voordelen die de pas biedt. Met name voor mensen met kinderen een enorme steun in de rug want je kind kan daardoor aan alle leuke en leerzame actieviteiten deelnemen. Gratis sporten; tot 150 euro gratis sportattributen gratis cursussen in het korenhuis etc etc.


13. dhtk left...
Tue, 19-05-09 7:25 pm

Dat klopt maar het zal duidelijk zijn dat de lonen gewoon te laag zijn of de kosten te hoog om fatsoenlijk te kunnen leven, wat door Den Haag ook wordt erkend door die ooievaarspas ter beschikking te stellen. U heeft groot gelijk dat u daar gebruik van maakt, maar kijk ook maar eens naar;

Den Haag helpt. Maar alleen tot 130 % van het minimumloon.