Home

Open brief aan minister Eurlings...

 
posted Wed, 3-02-10
 
Geachte heer Eurlings,
Het spijt me u te moeten berichten dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik deze kilometerheffing nog kan betalen.
Mijn financiŽle positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van:  
De Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziekenwet enz. enz., die op een weerloos publiek worden losgelaten.

Door al deze verschillende wetten ben ik zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:
Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting, Waterschapsbelasting, Afvalstoffenbelasting en Vermogensrendementsheffing.

Verder voor:
Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht
en wat er nog meer aan rechten zijn.


Ik ben verplicht bij te dragen aan:

WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeŽn; alsook aan Ziektegeldverzekering, Zorgverzekering en Autoverzekering.....

Ik betaal: .....

Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld en Lesgeld.

Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor:

Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding, Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. enz.

Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor:

het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis.

De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard dat ik ben geboren en waar en wanneer, maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor allerlei folteringen nodig heeft.
Voor actiecomitťs, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.

Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voordat ik mijn huis mag verkopen.

Het enige dat mij nog aan het leven bindt is mijn nieuwsgierigheid:
WAT HEEFT U NOG MEER IN PETTO ?? ...

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk, omdat het milieu wordt vervuild door de uitstoot van gassen door het rund.

Dan voel ik door mijn klompen heen dat de volgende stap zal zijn dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal in mijn huis aan te schaffen om mijn eigen uitstoot te meten, zodat ik daarover ook milieubelasting kan gaan betalen.

Meneer Eurlings, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.


Hoogachtend,

Een wanhopige burger....
 

1. WIllem-Jan left...
Sat, 27-02-10 1:37 am

Hilarisch!


2. devega left...
Sat, 27-02-10 4:50 pm

EN WE ZIJN NOG NIET KLAAR MET JE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1