Home

Haagse SP heeft geen inzicht in Haags parkeergeld-graai-beleid

posted Sun, 25-12-11

De Haagse SP heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 december gepleit om de Volautomatische autoberging (VAB) niet aan te leggen op de Noordwal-Veenkade. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: “Het is te bizar voor woorden dat het gemeentebestuur een prestigieuze parkeergarage en het openstellen van een klein stukje gracht voor 23 miljoen euro wil realiseren in tijden van crisis met grote bezuinigingen op buurthuizen, bibliotheken en zwakkeren in de samenleving”. 
Bron
SP Den Haag 

De SP begrijpt het niet helemaal zo te zien.
Peter Smit heeft namelijk de opdracht de Hagenaar te laten geloven dat de parkeertarieven dusdanig zijn, dat deze budgettair neutraal zijn.
Met andere woorden;
De opbrengsten van het betaald parkeren zijn net zoveel als de kosten die dat met zich meebrengt.
Maar de waarheid is echter, dat ze zo schandalig veel verdienen met dat betaald parkeren, dat ze dat geld in een dergelijk project moeten stoppen om aan te kunnen tonen dat ze er niets aan over houden. 

Zoals ze de parkeertarieven verhoogd hebben om de kosten van die VAB aan de Apeldoornselaan af te dekken.
Die leugen dat het kostendekkend moest zijn en iedere Hagenaar dus moest boeten voor Rustenburg-Oostbroek is ook pure geldklopperij gebleken, want de gemeente hield er zelfs 2 ton op jaarbasis aan over.

En dan hebben we het dus nog niet eens over de meeropbrengsten van alle vergunninghouders die ze een rad voor ogen hebben gedraaid en die per maand € 1,66 méér moesten gaan betalen, omdat ze in die éne wijk juist geld tekort kwamen.

....Het college heeft besloten om de tarieven voor de bewonersvergunningen en de bedrijfsvergunningen in Rustenburg-Oostbroek niet kostendekkend te laten zijn voor de wijk.....
....Dit is mogelijk door het financiële.tekort van de parkeerregeling in Rustenburg-Oostbroek (incl. het tekort op de exploitatie VAB DSO/2005.2378 5 Apeldoornselaan) te dekken uit een verhoging van de tarieven van alle bewonersvergunningen in Den Haag met € 1,66 per maand...


Bedragen maal € 1.000,- rekenen. klik
hier voor een vergroting,
zie punt 5.
Bij de voordelige ontwikkelingen, de meevallers, staat Rustenburg-Oostbroek dus op 200 x  € 1.000 = € 200.000,- per jaar.En dan hebben we het ook maar niet over die schandalige vermindering met 95% van de bezoekersuren die je eerst gegund waren met de parkeerschijf en je nu voor je visite, naast je bezoekerspas, nog eens extra mag betalen.

En omdat daarmee het verhaaltje niet meer klopt, dat de opbrengsten kostendekkend moeten zijn, heeft men een dergelijke bodemloze put als die VAB aan de Noordwal nodig om al dat geld er in te kunnen storten.
En zie wat er uiteindelijk terecht komt van al die mooie verkiezingsbeloftes.