ège Haagse daklauze eâhs

posted Sat, 1-08-09

Gaan we weer als afvalputje van Nederland.

Steef Slappendel is eindelijk van de (Haagse)straat

Die man komt oorspronkelijk uit Dordrecht.
Hij stond dan wel niet bij die vrouw op haar adres ingeschreven, maar wel als ingezetene van  Dordrecht. 
Prima dat die man weer op eigen benen staat, maar we hebben liever dat hij dat in het hem bekende Dordrecht doet en niet hier.
Wij Hagenaars mogen er wel geld inpompen om al die daklozen van de straat te halen en
ome Bert maakt het zelfs zo aantrekkelijk voor ze, dat er een aanzuigende werking van buiten Den Haag ontstaat.
Lekker makkelijk, alles maar naar Den Haag toe te schuiven.
Zoetermeer
heeft er ook zo’n handje van.
Het is toch niet zo moeilijk om gewoon elke dakloze terug te sturen naar de gemeente waar deze het laatst stond ingeschreven?  

Hulp aan die import daklozen veroorzaakt natuurlijk wrevel bij de Haagse dakloze die ook wel eens
een keer geholpen wil worden.
Kunnen we nu de rekeningen sturen naar Dordrecht en Zoetermeer?
Beter is het natuurlijk om een mooie strik eromheen te binden en ze zelf retour afzender te sturen.
Als je een grote stad bent, dan heb je ook grote problemen. Maar ál te goed is buurmans gek. In dit geval zijn wij de gek en andere gemeenten gooien hun problemen bij ons over de schutting. Maar u betaalt toch ook niet voor uw buurman?
Waarom zouden wij dat dan wel voor die anderen gemeenten moeten doen? 

Het geld dat de gemeente te besteden heeft, komt van ons. Niet van andere gemeenten. We verwijten Henk Kool vaak, dat hij 
Sinterklaas loopt te spelen van onze zuurverdiende centen, maar hij strooit die pepernoten tenminste nog wel bij onze eigen Hagenaars in de huiskamers. 

Solidariteit van mensen verwachten voor de zwakkeren is best, maar dan wel die andere gemeenten óók op hún verantwoording aanspreken. Dat is hard nodig want de gemeente blijkt zelf geen flauw benul te hebben waar ze allemaal vandaan komen.
Den Haag kan niet alle daklozen plek bieden.
 

Maar een Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) zoals in Rotterdam zou naast dat terugsturen ook nog een stap in de goede richting zijn. In Scheveningen bijvoorbeeld, waar we 282 cellen leeg hebben staan. Als een verslaafde van buiten Hen Haag niet het risico wil lopen om 2,5 jaar opgesloten te worden, dan zal die zich wel twee keer bedenken voordat hij hier domicilie zal gaan kiezen.
En nogmaals, we hebben zorg te bieden aan alle Hágenaars, want in het uitvoeringsprogramma WMO, heeft men het over;
Hágenaars die hun eigen probleemgebruik willen aanpakken. 
En over een deel van de Hágenaars die grotere risico’s lopen.

Als we uitgaan van het feit dat je als grote stad vanuit het rijk budgetten toegewezen krijgt naargelang het aantal inwoners, dan moeten we in deze nog even het inwonertal van Zoetermeer, 121.410  en Dordrecht, 118.390 er nog bij optellen voor ons WMO budget. Totaal 239.800 inwoners.
Den Haag had op 1 jan 09 recht op budget voor totaal 482.510 inwoners.
Met die adoptie van totaal 239.800 inwoners zou het budget met 50% verhoogd moeten worden.

We denken dat ome Bert een gat in de lucht springt als hij die 50 % extra budget zou krijgen. En dat zou geheel terecht zijn, want die andere steden doen er toch niets voor.


De essentie is dan ook, dat een dakloze in eerste instantie geholpen dient te worden door de gemeente waar deze het laatst stond ingeschreven. Daar kan de raad of het college niets op tégen hebben. We hebben de handen al vol aan onze eigen (pappen) heimers. En als ze dat niet voor elkaar kunnen of willen krijgen, dan wordt het inderdaad tijd voor de Partij van de ontevreden burger die als toekomstig zakenbestuur onze centen zo effectief mogelijk zal gaan besteden. Alleen aan Hágenáárs, dat wel.

1. groengelekanarie left...
Tue, 4-08-09 9:33 pm

Daar kan de raad of het college niets op tégen hebben zeg je

Nee nee hehe.... Maarr die dakloze wel natuurlijk. Die wil gewoon een pauper paria pappenheimer zijn onder de vrije hemel, op z'n eigen geboorteplaneet in z'n vele vrije tijd. Die dakloze is niet zo'n denkende, calculerende burger zoals jij en is soms zelfs met die stinkvervuilde Haagse kaklucht tevreden. Nou...en?


2. dhtk left...
Tue, 4-08-09 9:40 pm

Moet hij of zij weten, maar dat doen ze dan maar in de gemeente waar ze laatstelijk stonden ingeschreven. Niet Haagse pauper paria's gewoon over de stadsgrens zetten. Niet te hard, bij voorkeur naast aanduidingen met "zachte berm" Ze mochten zich eens bezeren.


3. groengelekanarie left...
Tue, 4-08-09 10:06 pm

Gemeenten en grenzen en geld zijn menselijke verzinsels en uw idee dat u een Haagse ontevreden burger bent is dat zeker ook. Toch lijkt u me intelligent genoeg- Sla uw denken eens gade. Welk bewustzijn slaat al die gedachtess gade? We werkelijk leeft heeft geen zondebokjes nodig.


4. Lex Triplex left...
Tue, 11-08-09 5:48 pm

Wanneer wordt onze aarde ons vaderland. Als je al begint te huilen bij het zien van een dakloze uit een andere stad en dan ook nog vindt dat hij/zij het zo goed heeft en jij niet,mankeert er iets in de bovenkamer.Het zal dus m.i. nooit wat worden met u in die voor u, zo boze wereld.


5. dhtk left...
Tue, 11-08-09 5:59 pm

De essentie ontgaat u volledig zo te zien.

Jammer voor de Hagenaar die toch al zoveel voor zijn kiezen krijgt. Wat steekt, is dat al die zielige figuren altijd maar de hand boven het hoofd wordt gehouden. De overlast voor de Hagenaar die wel een fatsoenlijk leven probeert te leiden interesseert u niets zo te zien.

Uit uw woorden is op te maken dat wij in Den Haag voor iedereen in Nederland moeten zorgen. We bedoelen dat elke gemeente gewoon zijn eigen hoopje ellende moet accepteren en niet bij ons over de stadsgrenzen moet keilen. Daar hebben we de capaciteit en het geld niet voor. U zou ook eens die gemeenten die zich aan dat wegjagen schuldig maken op hun verantwoording kunnen wijzen. Dat zij zelf voorzieningen treffen.


6. vera left...
Mon, 17-08-09 11:15 am

ach, in Leiden zijn daklozen ook altijd welkom bij het rode bestuur. Leiden heeft 117.000 inwoners en ruim 500 daklozen en/of verslaafden, da's een heel hoog aantal. Hoe dat komt weten de roden natuurlijk niet. ZOu het wat te maken hebben met de poepsjieke opvang "nieuwe energie", en met het voor miljoenen verbouwd Joods Weeshuis voor verslavntal. Hoe dat komt weten de roden natuurlijk niet. ZOu het wat te maken hebben met de poepsjieke opvang "nieuwe energie", en met het voor miljoenen verbouwd Joods Weeshuis voor verslavingszorg, waar er pal naast kinderopvang en basisschool gratis methadon uitgedeeld wordt? Overal waar roden aan de macht zijn, worden daklozen/verslaafden vertroeteld. ALs je dus van dit soort vertroetel af wilt: niet meer rood stemmen!