22 Haagse buurthuizen tijdelijk(?) gesloten

posted Tue, 5-04-11


En dan is nu eindelijk de kogel door de kerk en worden er 22 buurthuizen tijdelijk (?) gesloten.
Inderdaad, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voor niet al te lange duur.
Maar de geschiedenis leert dat er niks zo permanent is als tijdelijke politieke besluiten.
Want waarom zou Den Haag eigenlijk moeten bezuinigen?
Ze hebben waarschijnlijk een spindoctor van een bank ingehuurd.
Iedereen laten geloven hoe slecht het wel met alles gesteld is en ondertussen hun eigen spaarvarken blijven spekken.

We zijn zowat de rijkste gemeente van Nederland met 1,4 miljard aan opgepotte reserves waar elk jaar nog 100 miljoen bijkomt.

In 2007 hadden we al 761 miljoen aan reserve, die in 2009 al was aangegroeid tot 1,25 miljard en nu dus totaal 1,4 miljard bedraagt.
Misschien moet binnenlandse zaken maar eens ingrijpen om paal en perk aan die reserves te stellen 20% reserve op de lopende begroting (2,6 miljard) moet meer dan genoeg zijn.
Dan valt er direct 880 miljoen van ns vermogen vrij.
Wat nou bezuinigen?

Maar om het wat simpeler te houden.

Waarom zou je 3,5 miljoen ( 10,4 miljoen op de begroting tijdens deze nog 3 jaar durende raadsperiode) op die buurthuizen beknibbelen als al zo goed als zeker is, dat die IceSave miljoenen terug gaan komen, volgens de laatste berichten.

Het ging met die IceSave fail om 10 miljoen en die dachten we kwijt te zijn.

Als je 10 miljoen hebt en je bent die ineens kwijt en je moet ze alsnog uit gaan geven, dan moet je die elders vandaan halen en kom je boekhoudkundig 20 miljoen tekort. En er komt dan wel 10 miljoen terug, maar eigenlijk valt er 20 miljoen vrij om te besteden.

Als je daarnaast ook nog die gigantische reserve in aanmerking neemt, dan kan geld het probleem niet zijn. Dan blijft er  maar n plausibele verklaring over voor het tijdelijk sluiten van die buurthuizen, en dat is dat Karsten Klein dat tot een monster uitgegroeide welzijn wil uitroeien en terecht.


 

Veel bewonersorganisaties zijn ooit opgericht op een moment dat er een dusdanige ingreep plaatsvond in een wijk dat men collectief te hoop liep.

Voor zaken die jaren geleden al zijn opgelost, maar die organisaties bleven voortbestaan. Ondanks het feit dat ze eigenlijk niemand meer vertegenwoordigden. Echt zichtbaar actief tegen de gemeentelijke zin en onzin waren en zijn ze ook niet echt meer. Terwijl ze nog wel die buurthuizen toentertijd beheerden. De toch nog vaak aanwezige onvrede woekerde dan ook meer als een ondergrondse veenbrand  die af en toe de kop opstak. En Jetta Klijnsma had inmiddels door schade en schande geleerd en wist maar al te goed dat je geen  slapende organisaties wakker moest maken. Want ls er ooit weer zon warrior wakker zou worden, dan krijg je die niet meer in slaap.

Om de bewonersorganisaties onder de duim te houden, werd de huidige welzijns-Stasi opgericht en geld en middelen kwamen zowat allemaal ten gunste van die Jetset.
Dat welzijn heeft zich echter de laatste jaren ontpopt tot een nogal schimmig geheel, dat de continuering van hun eigen organisatie liet prevaleren boven het te beogen welzijn van de Hagenaar.

Die 22 buurthuizen worden dan ook nu tijdelijk gesloten omdat, middels die noodzakelijke (?) bezuinigingen, het mes in die organisaties zelf gezet kan worden. Het wordt voor de Hagenaar even op de tanden bijten tot die volledige kaalslag heeft plaatsgevonden. Om daarna eens te gaan kijken hoe we dat nu op fatsoenlijke wijze weer vorm  kunnen gaan geven. Waarbij hopelijk het belang van de inwoners nu eens voorop komt te staan. En dan zullen die buurthuizen als een Feniks herrijzen.

De tijdelijk te sluiten buurthuizen.

Buurthuizen die tijdelijk worden gesloten en locaties waarbij activiteiten worden behouden en tijdelijk verplaatst.

1. DeeDrie/Anker, Witte de Withstraat 119
2. De Tuimelaar, Suze Robertsonstraat 83-89
3. De Loods, Beijerstraat 105
4. Vader- en Moedercentrum Zuidwest, Berensteinlaan 625
5. De Horst, Amethisthorst 9j
6. Buurtcentrum de Nieuwe School, Van Heutszstraat 12
7. Laakhage, Peilstraat 67
8. De Keet, Schimmelweg 200
9. Wijkcentrum Lipa, Linnaeustraat 4-6
10. 't Praethuis, Stieltjesstraat 702a
11. De Naald, Vissershavenstraat 83
12. De Harstenhoek, Harstenhoekstraat 29-b
 
Panden die tijdelijk worden gesloten met kantoorfunctie en beperkte buurtfunctie

1. Tandem, Engeringstraat 46
2. Vermeerstraat, Vermeerstraat 56
3. Buurthuis Hobbema, Hobbemastraat 32
 
Centra die tijdelijk gesloten worden en waarvan de activiteiten tijdelijk naar een Brede Buurtschool gaan

1. De Boskant, Uilenbomen 71
2. Wijkcentrum Vrederust, Melis Stokelaan 2496 w
3. Wijkcentrum Morgenstond, Fluitenbergstraat 6
4. t Lindenkwadrant, Tweede Braamstraat 9
5. t Buuthuis I, Gaslaan 175
6. De Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61
7. De Steeg, Kepplerstraat 301/303 


1. Marian left...
Tue, 5-04-11 10:26 pm

Neem maar aan dat het echt definitief is.


2. dhtk left...
Tue, 5-04-11 10:33 pm

Dat drugshol aan het Vennepark zou ook niet gesloten worden zeiden ze en nu gaat het toch dicht. Andersom kan dus ook. Zeggen dat iets dicht gaat, wil nog niet zeggen dat het dicht blijft.


3. xandra left...
Fri, 8-04-11 11:09 pm :: http://www.transvaalkwartier.nl

urban marketing lijn 11 zone is toch ook ongestraft afgeblazen? euro's? op? mooie plattegrond: de groene wijken hebben misschien niet eens buurthuizen genoeg, schilderswijk mag er 4 inleveren ... ach, weet de schilderswijk veel ...


4. xandra left...
Fri, 8-04-11 11:26 pm :: http://www.transvaalkwartier.nl/paginas/

urban marketing lijn 11 zone is toch ook (geruisloos) ongestraft afgeblazen? euro's? op? :P plattegrond; de groene wijken hebben niet genoeg buurthuizen blijkbaar om te sluiten, in de schilderswijk gaan er vier aan !!! weten zij veel ? who cares ? auro's auro's auro's keep smils? op? :P plattegrond; de groene wijken hebben niet genoeg buurthuizen blijkbaar om te sluiten, in de schilderswijk gaan er vier aan !!! weten zij veel ? who cares ? auro's auro's auro's keep smiling !