Home

Haagse welzijnsbende van Vier ontmanteld

posted Sun, 7-11-10

 

Misschien dat het gezonde verstand nu eens gaat prevaleren en de bewonersorganisaties weer in ere hersteld worden zonder die ongewenste bestuurslaag.

Meer....