Geruzie gijzelt Haagse PvdA

Je hebt van dat nieuws dat je op de site van onze regionale subsidiespons niet zal lezen.
Dan kan je dat Haagse nieuws wel lezen in de landelijke bladen zoals de Telegraaf, het Haarlems dagblad (?) en Geenstijl.

Met een beetje geluk kan Rabin Baldewsingh straks wat bankjes uit Paramaribo terughalen zodat hij, met de rest van die dan uitgerangeerde PvdA, onder zijn palmboompjes kan overdenken hoe het eigenlijk had gemoeten. 

______________________________________________

Terwijl de PvdA in Den Haag in de peilingen afstevent op een historische nederlaag vliegen de zittende politici elkaar in de haren. 
Enkele sociaaldemocraten vragen zich af wie de leiding heeft binnen de partij die zich nu nog de grootste van het ’IJspaleis’ kan noemen.

PvdA-raadslid Bas Sepers zegt op 19 maart zelfs op de SP of de Haagse Stadspartij te willen stemmen: „De liefde voor mijn eigen partij staat op een laag pitje.” Hij kan het niet accepteren dat er op de lijst geen plek voor hem is na een selectiegesprek van drie kwartier. Kritiek steekt hij niet meer onder stoelen of banken: „Ik heb geen vertrouwen in de kandidaten die wel op de lijst staan.”

Binnen de partij zwelt de kritiek aan op lijsttrekker Rabin Baldewsingh. Hij is aan de macht gekomen na een rommelige lijsttrekkersverkiezing waarbij de PvdA-top nog wanhopig heeft geprobeerd om partijbons Jeltje van Nieuwenhoven naar voren te schuiven vanwege een totaal gebrek aan bekende gezichten. De coup mislukte doordat twee raadsleden weigerden het veld te ruimen ten faveure van de voormalige Kamervoorzitter. Veel van zijn ’kameraden’ vinden Baldewsingh totaal onzichtbaar in de campagne in tegenstelling tot zijn collega’s in de andere grote steden.

Intern kreeg de lijsttrekker er van langs nadat hij zei samenwerking met de PVV niet uit te sluiten. Een dag later krabbelde hij terug en startte de afdeling een gewiekste promotiecampagne op internet om te laten zien dat de leider niet in zee wil met ’een partij die mensen uitsluit’. Pas twee weken later opende hij onder grote druk van partijgenoten frontaal de aanval door wel de partij van Wilders te noemen.

Het gekrenkte raadslid Sepers is niet mild over de voorman: „Het ontbreekt hem aan echt sociaaldemocratisch leiderschap.” Lijsttrekkers van andere partijen schetsen eveneens een gebrek aan regie nu ze merken dat standpunten van de partij per kandidaat nog wel eens verschillen. Zo werd het plan over betaald parkeren in de hele stad teruggetrokken en een week later door een raadslid weer opgevoerd. Vorige week is een kandidaat-raadslid teruggefloten nadat ze de valse verkiezingsbelofte uitsprak om de aanleg van de Rotterdamsebaan te stoppen. Aan dit project is al 30 miljoen euro uitgegeven.

PvdA-raadslid Gerard Verspuij wil het omstreden cultuurpaleis na de verkiezingen terugdraaien, terwijl de lijsttrekker voorstander lijkt te zijn. De dissident werd afgelopen maandag op het matje geroepen door partijvoorzitter Ali Rabarison: „Weglopen doe ik niet, maar de partij moet echt een andere koers gaan varen.”

Bron; Telegraaf
________________________________________________
Omdat er altijd wel iemand loopt te zeuren over auteursrechten en zo, hier de uitzonderingsclausule;

§ 6. De beperkingen van het auteursrecht

Artikel 15

1.
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het overnemen van nieuwsberichten, gemengde berichten, of artikelen over actuele economische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen alsmede van werken van dezelfde aard die in een dag-, nieuws- of weekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma of ander medium dat eenzelfde functie vervult, zijn openbaar gemaakt, indien:

1°.
Het overnemen geschiedt door een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, in een radio- of televisieprogramma of ander medium dat een zelfde functie vervult;

2°. artikel 25 in acht wordt genomen;
3°. de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld; en
4°. het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden.

2. Ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten kan een voorbehoud als bedoeld in het eerste lid, onder 4° niet worden gemaakt.
3. Dit artikel is mede van toepassing op het overnemen in een andere taal dan de oorspronkelijke.

Artikel 16a

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd een korte opname, weergave en mededeling ervan in het openbaar in een foto-, film-, radio- of televisiereportage voor zover zulks voor het behoorlijk weergeven van de actuele gebeurtenis welke het onderwerp der reportage uitmaakt, gerechtvaardigd is en mits, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, duidelijk wordt vermeld.

 

 
Reageer....

 

 

 

 


 

 

 

 

Hier nog wat wapenfeiten van onze corifee

Haags PvdA kwartet bij voorbaat afgeserveerd

Verwachte opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2014 slechts 42%

WOBverzoek. Wie is de echte baas van Den Haag?

College over de rooie vanwege Spuiforum

Haagse Schilderswijk-camper van 60.000 euro zoek  

Haagse wethouders gebukt onder onbegrip kiezer  

Rekenkamer; inburgering in Den Haag is onder de maat  

Pssst … zakcentje verdienen?

Wethouder aangesproken op 'stijve'    (Spiegel)  

Afval scheiden in Den Haag is paard achter de (schillen) wagen spannen.

Miskend Haags college  

Rabin Baldewsingh kan zoveel beter. Misschien. Ja toch?

Baldewsingh; verplicht inburgeren niet afdwingen.

Rabin Baldewsingh en het burgerschapsfonds.

Rabin Baldewsingh geeft geen inzicht in besteding burgerschapsfonds.

Beleid Baldewsingh slaat door.

Het Marokkanenproject IMAR blijft de gemoederen bezig houden.

"Onafhankelijke" commissie presenteert rapport IMAR Donnergelden.
 

Besteding van 2.710.000,- euro reeds besteed IMAR geld blijft duister.

Rabin Baldewsingh speelt Marokkaanse organisaties tegen elkaar uit.

Haagse Marokkanen eisen stopzetting IMAR project.

Pssst... bijna nieuwe camper kopen van de gemeente Den Haag? 28 april, pleinenfeest. Maar niet voor iedereen.