Eigen bijdrage zorg voor laagstbetaalden 180-240 euro minder in 2013


Meer huur zorgtoeslag voor laagstbetaalden in 2013.

Sinds 1 jan 2013 wordt de premie Zvw niet meer bij uw belastbaar inkomen opgeteld.
Dat houdt dus in, dat uw toetsingsloon voor de huur en zorgtoeslag met 7,1% naar beneden gaat.
Maar als u dacht dat uw daardoor in aanmerking zou komen voor hogere toeslagen, dan valt dan toch wel enigszins tegen.
Dat voordeeltje wordt namelijk grotendeels teniet gedaan, doordat de laagste belastingschijf van 35% naar 39% gaat.

Toch gaat u er nog 0,75% netto op vooruit.
Of concreter gesteld.
Uw eventuele eigen bijdrage voor de zorg valt 180- 240 euro per jaar lager uit, 

Werkenden met minimumloon

Hier ziet u dat in 2012 nog die 7,1 procent Zvw bij uw belastbaar inkomen werd opgeteld.

2013 vervallen Zvw

Voor werkenden met minimumloon wordt het dan als volgt;

En uitgaande van een uitkering van 70% van het minimumloon;


Reageer....