Wajongers als baaltjes meel over de schutting

15 febr. 2014

Sinds het PvdA congres eind 2005, is er een ware exodus vanuit de gemeentelijke bijstand naar de Wajong op gang gekomen dankzij dat (kuch) sociale beleid van veelal PvdA wethouders.

Feit is dat de instroom vanuit de bijstand naar de Wajong met 55% is gestegen en direct vanuit de thuissituatie met 53% en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat men jongeren geen bijstandsuitkering meer ging geven.
Er zitten 240.000 Nederlanders in de Wajong waar je je van kan afvragen of dat allemaal wel terecht is.
Je wordt ook, al of niet bewust, op het verkeerde been gezet met die termen van arbeidsongeschikte en gehandicapte

Een gehandicapte suggereert een lichamelijke afwijking. De gemiddelde Wajonger is niet iemand met een lichamelijke aandoening die is aangewezen op een rolstoel, maar iemand met een verstandelijke beperking of andere ontwikkelingsstoornis, of met een psychische problematiek.

De gemeente diende voor die jongeren een werkplek of dagbesteding te realiseren, maar door er een brandmerk Wajong op te zetten, gaf ze dat een excuus om ze over de rijksschutting te gooien, want het rijk moest die uitkering betalen (75% van het minimumloon).

Omdat ze de gemeente geen geld kosten, doen ze daar ook geen enkele moeite voor om ze alsnog aan een werkplek te helpen.

En nu paniek, want het rijk gaat ze weer teruggooien.
Maar daar hebben ze al het volgende scenario voor bedacht.

Veel van die jongeren hebben nauwelijks opleiding genoten, want niemand vond dat nodig. En dat komt ze nu goed uit.

Hoewel?
Nu moeten er zoveel mogelijk jongeren weer “normaal” verklaard worden omdat ze als gemeente die bijstand moeten gaan betalen als een jongere thuis blijft zitten.
Ze gaan dan ook al die Wajongers weer over de rijksschutting gooien, maar dan wel in de tuin van het ministerie van onderwijs.
Dat gaat als volgt.
Je wordt als “normale” leerling geacht een startkwalificatie te halen en dat is VWO, Havo of MBO-2.
Heb je dat diploma, dan heb je je best gedaan en als er dan geen werk is, kan je een uitkering krijgen.
Heb je dat diploma niet, dan wordt dat min of meer uitgelegd dat je je best niet hebt gedaan en eigenlijk verwijtbaar werkloos bent.
En dan krijg je dus geen uitkering, maar je moet wel je zorgverzekering betalen en je mobieltje en....en....

Om nu te voorkomen dat je dat allemaal bij elkaar moet gaan roven, sturen ze je met studiefinanciering naar het MBO.
Dan kost het de gemeente geen geld.
Omdat je zelfs nog geen VMBO diploma hebt, moet je eerst naar MBO-1 en dan naar MBO-2.

Als thuiswonende heb je dan 384 euro per maand en daar gaat je zorgverzekering van af, waar je een groot deel weer van terug krijgt. 
Dan hou je iets van 350 euro over.
OV heb je gratis en dan heb je dus nog iets van 80 euro per week aan zakgeld.
(350 x 12 : 52= 80,77)

Die 384,- is gebaseerd op een bruto inkomen van de ouder(s) van 34.940 of minder.

Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug
Je krijgt iets van  384,- aan studiefinanciering
Verder krijg je een OV jaarkaart dat is ook 100 euro per maand.

Het enige wat je moet doen is zorgen dat je net niet van school wordt afgetrapt. Maar die zijn best blij met je want je levert tenslotte budget op, en daarom houden ze je wel binnenboord.
En je hoeft niet eens je diploma te behalen, want je kan met MBO-1 en 2 geen studieschuld opbouwen. Het is altijd een gift.
Ook als je zakt voor dat examen
Het kost de Nederland BV dan wel 10.000 euro per MBO jaar plus die Stufi en OV jaarkaart.
Maar een kniesoor die daar op let.

Want we krijgen er dan ook wel wat voor terug.
De gemeente bespaart de uitkeringen en dat scheelt ons in de gemeentelijke heffingen.
 We betalen dan wel dik 46.500 aan zo’n onzin-opleiding zonder enig arbeidsperspectief, maar voorlopig zijn de scholen en alles wat er in, en omheen hangt, er mee geholpen.

Geld voor onderwijs is er altijd zat.
Er gaat inmiddels al 31 miljard euro om in dat onderwijs en de eerste Pavlov reactie van dat kartel is altijd, méér geld.
En dat komt er, linksom of rechtsom.

Laten we stellen dat ze 20% van die Wajongers naar het MBO weten te sturen.
Dat zijn er 48.000 x 15.526 per jaar = 745 miljoen x 3 jaar = 2,23 miljard, en wie zit er op te wachten?
Afgezien van het feit of ze daar wel de capaciteit voor hebben.

Reageer....