www.denhaagtekijk.nl

Met het tussenvoegen van die extra welzijnslaag werden de bewonersorganisaties voor een voldongen feit geplaatst.
Luisteren of gestraft worden middels het korten of geheel schrappen van het budget.