Gemeente-ambtenaar kost 400.000 euro per jaar in Den Haag en Utrecht
In Amsterdam 415.789 en Rotterdam springt eruit met 581.818 per ambtenaar

Amsterdam heeft 73% meer ambtenaren dan in andere grote steden
6190 boventallige ambtenaren en dat kost 2,57 miljard teveel

Als we Elsevier moeten geloven

Elsevier bericht dat er in Amsterdam 19 ambtenaren per 1.000 inwoners zijn, en in Den Haag, Rotterdam en Utrecht “slechts” 11 per 1.000 inwoners.

Verontrustender voor de Amsterdammers is het feit dat zij per inwoner 7.900 euro moeten ophoesten voor hun ambtenaren en Den Haag en Utrecht “slechts” 4.400 euro per inwoner (?)
Voor een gemiddeld Haags huishouden van 2,1 personen, zou dat 9.240 euro per jaar zijn als het rijk de gemeente geen budget meer zou geven. En gezien de komende bezuinigingen, zal die last per huishouden dan ook steeds zwaarder op het besteedbare inkomen gaan drukken..

 

Het komt er dus op neer, dat Amsterdam de parkeertarieven flink kan laten zakken als ze die overtollige 6.190 ambtenaren weten te dumpen.

Maar een Rotterdamse ambtenaar kost 45 % meer dan een Haagse.

Een Rotterdamse ambtenaar kost de belastingbetaler gemiddeld 581.818 euro en een Haagse “slechts” 400.000 euro.

4 ton per Haagse ambtenaar.

Gemeenteraad !!!!
Wakker worden!!!!!

Blijft de vraag of dat onze ambtenaren, in vergelijking met Rotterdam, onderbetaald worden. Slecht gehuisvest in hokken die nauwelijks voldoen aan het ketenbesluit. Of goedkoop meubilair hebben. Of het management efficiënt de boel weet te beheren. Wie het weet mag het zeggen,

Daar waar het in het bedrijfsleven een salarisfactor 2 wordt gehanteerd (salaris 50.000 plus werkplek en bijkomende kosten, totaal 100.000) kost de ambtenaar een factor 8  tot 12. Den Haag geeft 2,21 miljard, 2.212 miljoen uit aan haar ambtenaren.
Als we dat herleiden naar het bedrijfsleven kosten die ambtenaren 75% teveel.
5.530 ambtenaren x 100.000 = 553 miljoen.
De kosten zijn totaal uit de hand gelopen. Er dient dus voor 1.659 miljoen aan ambtenarenkosten geschrapt te worden.
Tel daar die 1,4 miljard bij op, die we al hadden en we hebben een spaarpot van 3 miljard. Waar we vervolgens niks mee doen.

Het is totaal krankjorum dat je als raadslid hoort te weten (?) dat we 1.400 miljoen aan reserves hebben, en je dan met die berg geld achter je raadszetel ook maar dúrft te praten over bezuinigingen.
Dat je kleine organisaties subsidies vanaf 2.500 euro al ontneemt.

Nu krijgen de steden ook nog geld van het rijk, maar als we die ambtenarenkosten alleen maar af zouden zetten tegen de jaarbegroting, dan lopen we toch wel tegen hele vreemde feiten aan.

We gaan dan wel uit van 11 ambtenaren per 1.000 inwoners.

Wees dan maar blij dat je niet in Utrecht woont, want daar worden alle inkomsten opgegeten door het ambtenarenapparaat en komen ze nog de helft tekort. 

Waarbij het voor den Haag blijft steken op een “povere” overschrijding van 5%.
Let wel. Dat zijn alleen nog maar de ambtenarenkosten. 
Dan is er nog geen kapotte trottoirtegel vervangen.

Nu zie je eens wat ons Haagse ambtenarenapparaat ten opzichte van onze begroting eigenlijk zou kosten en ook ten opzichte van andere steden.

Niet zo vreemd dat wij moeten bezuinigen om dit allemaal in stand te kunnen houden. In eigen ambtenarenvlees snijden is inmiddels bespreekbaar, ware het niet dat het geen enkel soelaas biedt voor wat betreft de salariskosten van een ambtenaar voor een gemeente. 
Voor de Nederland bv maakt het wel degelijk uit. 
Dat scheelt 350.000 tot 530.000 euro per ambtenaar per jaar.
Maar wel zitten eikelen over die eigen bijdrage in de zorg terwijl er vele malen meer bezuinigd kan worden.

En straks heeft DHTK het dus gedaan als sta(a)dsvijand nummero uno.
Het is nogal wat.
Eerst die enorme reserves publiekelijk maken (terwijl dat raadsstuk al openbaar is).
Dan de enorme verspilling van het zevenvoudige van een ambtenarensalaris aan bijkomende voorzieningen van gebouwen en extra's aan de kaak stellen.
Terwijl dat in het bedrijfsleven het enkelvoudige is van een werknemerssalaris.
100 procent salaris en 100 procent bijkomende voorzieningen.
Nu is het voor een ambtenaar 100 procent salaris en 700 procent bijkomende voorzieningen.
En het is natuurlijk niet zo, dat als je een ambtenaar ontslaat je die volledige besparing haalt van 4 ton.
Het salaris wordt doorbetaald via speciale regelingen en de kosten van die gebouwen en overige voorzieningen lopen gewoon door.
Je bespaart eigenlijk niks als er niet het mes wordt gezet in de exploitatie van die gemeentepaleizen met hun peperdure hofhoudingen.
Waarom moet er bijvoorbeeld, dag en nacht zoveel licht branden in het ijspaleis?
Elke ambtenaar die je wegbezuinigt levert  4 ton  op. Maar we moeten ze wel doorbetalen ( 50.000) dus het levert dan toch nog 350.000 per persoon op.
En heel belangrijk;
Al betalen we die door, dan kan die in ieder geval geen zaken meer produceren waar we niet op zitten te wachten.
Maar dan moet je dus het meeste snijden in die extra kosten van huisvesting en bijkomende zaken búiten het salaris.
Terug in ketenparken. Noodgebouwen, en we hebben ook nog schuilkelders waar we toch niks mee doen.

En dat Amsterdam er relatief goed uitspringt, heeft alleen maar te maken met het feit dat hun verspillingsruimte eh, beschikbare jaarbudget, in verhouding ruim het dubbele is van onze Haagse begroting. 

 

Reageer....

Het artikel is gebaseerd op de gegevens zoals gepubliceerd door Elsevier .