Home

Haagse reserve smelt als sneeuw voor de zonBij onveranderd beleid

 

Haagse gemeentebegroting   2016-2019

Dachten wij van het oppot-gedrag af te zijn van Jetta Klijnsma (PvdA) en Marieke Bolle (PvdA)
Lijkt Tom de Bruijn (D66) het andere uiterste te zijn, door de komende jaren die reserve flink af te bouwen. Maar al is de wethouder nog zo snel, de schatkistbank achterhaalt hem wel.

Jetta was na het debacle, waarbij welzijn onder haar verantwoording failliet ging, zo angstig geworden dat ze bovenop die pot met goud bleef zitten.
Er kwam er alleen maar bij, maar er ging niks af. 
En vervolgens werd dat broedgedrag door Marieke Bolle voortgezet.
Terwijl wel de gemeentarieven stegen, met als gevolg: nog meer reserves
Daarmee verhardde het sociale gezicht van die PvdA.

'The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.'
  Margaret Thatcher

Daar had die Haagse PvdA geen last van, want die bezuinigde er op los en gaf helemaal niks meer uit. 

En met D66 ziet het er naar uit dat de reserves in fases worden teruggebracht 
Van 40% naar een meer verdedigbare 15% van de totale begroting.

Dat die reserve nu nog sneller wordt afgebouwd, zal wel meer te maken met het feit dat ze zich straks niet meer kunnen onttrekken aan het verplichte(?) schatkistbankieren en daarom liever negatieve cijfers willen laten zien. Uit angst om gekort te worden op de rijksbijdrage als die reserve prijkt op de schatkistrekening.Gemeentefonds blz. (blz. 161 van de programmabegroting)
Alle gemeenten ontvangen van het Rijk een uitkering uit het gemeentefonds. De gemeenten mogen deze middelen vrij besteden; het geld is niet geoormerkt en er zijn geen afrekenmechanismen.  Den Haag ontvangt vanuit het gemeentefonds €1,13miljard.

Schatkistbankieren (blz. 232 van de programmabegroting)
"Vanaf de inwerkingtreding van de wet eind 2013 heeft de gemeente Den Haag geen tijdelijke overtollige middelen gehad. Ook voor 2016 en verder wordt verwacht dat het totaal van alle gemeentelijke bankrekeningen elke dag negatief zal blijven. De gemeente Den Haag heeft tot nu toe nog geen gebruik hoeven te maken van het verplicht schatkistbankieren."

Dat doen ze heel slim.
Ze zetten de reserves vast in van alles en nog wat. Ze lenen het zelfs uit aan particulieren waaronder startersleningen voor kluswoningen.
Blz. 235
Om een impuls te geven aan de Haagse woningmarkt is de gemeente Den Haag in 2014 gestart met het verstrekken van startersleningen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten verstrekt namens de gemeente de leningen via een revolverend fonds. 
In 2014 is € 0,4 mln. beschikbaar gesteld voor de verstrekkingen. Na afloop van de looptijd van de leningen wordt de storting terugontvangen.

Vervolgens wordt er geld voor uitgaven gereserveerd, maar omdat alles elders is ondergebracht  moeten ze de benodigde liquiditeiten laten financieren. Tegen een minimale rente.
Dat zijn dan weer schulden (negatief). 
En met al dat plussen en minnen schrijven ze dan voor de buitenwacht rode cijfers.

Over creatief boekhouden gesproken. 

 

Jasper Du Pont wordt ‘giftig’ van startersleningen en helemaal als die gepaard gaan met WC-eend onderzoekjes in opdracht van de Vereniging Eigen Huis. De columnist slaat nu helemaal groen uit bij de Haagse Starterslening voor een kluswoning

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar heel vreemd blijkt in de eerdere begroting gerekend te zijn met een eindreserve 
op 31-12-2015 van 718.988.000,-
Terwijl in de nieuwe begroting uitgegaan wordt van 825.934.000,-
Het lijkt er op dat er dan eigenlijk  zo'n 107 miljoen te weinig is uitgegeven in 2015.
Kunnen die onder D66 gekorte wijken nu wel hun bieb terugkrijgen?

Reageer.....

Zie de programmabegroting op blz. 281