Bert van Alphen, wethouder wel(a)zijn, aan het Vennepark   26 okt. 2006 
En nu maar hopen dat de boodschap is overgekomen, we opteren alleen voor sluiting van die gebruikersruimten.
Want zoals het er in Den Haag is doorgedrukt, op zo'n wijze, dat mag nooit meer gebeuren. Dus sluiten en gewoon, met inachtneming van fatsoensnormen én behoorlijk bestuur elders waar het echt nodig is, dat soort controversiële voorzieningen openen. 

 
Meer foto's met Bert   &   De incidenten & De brief  van Hans van der  Waal & Wat vooraf ging.

En Bert moet ophouden met symptoombestrijding en in dit geval niet de zwarte piet bij de politie leggen, want het ligt per saldo niet alleen aan de politie, het is oorzaak en gevolg, de gebruikersruimte is hét probleem, je moet niet de bestrijders van de ziekte aanvallen, maar de ziekte zelf.

Als stok achter de deur hebben we nog laten zien dat we ruim voldoende handtekeningen hebben voor het indienen van ons burgerinitiatief;
"Voorzieningen voor drugsgebruikers in zijn algemeenheid en zeker voor harddruggebruikers, mogen nimmer worden gevestigd in woonwijken en zeker niet binnen een afstand van 500 meter van scholen of andere voorzieningen waar activiteiten voor jongeren plaatsvinden."

Dus ze zeggen het maar, sluiten of we dienen het burgerinitiatief in en dan moéten ze het op de gemeenteagenda zetten en mogen ze het er wéér over hebben, het komt intussen iedereen zijn neus uit, maar ze zijn hier in Den Haag een beetje hardleers en zeker onze burger(stief)vader, die beloofd had dat bij overlast het weer zou worden gesloten, hoeveel ellende moeten we nog opschrijven en over dit bestuur uitstorten voordat het muntje eens een keer valt?

Meer info op
mondigeburger