Bedragen per 1 juli 2014

Bijstandsgerechtigde ook vanaf juli 2014 nog steeds goed af

Een werkende met een gezin, die 130% van het minimumloon verdient, heeft slecht 18,56  per maand
meer te besteden dan een bijstandsgerechtigd echtpaar of samenwonend stel. 

Uitgaande van een huur van 475 euro en de douceurtjes die je dan ten deel vallen zoals huurtoeslag, 
kwijtschelding van gemeentelijke heffingen etc. heb je als bijstandsgerechtigde geen reden tot klagen.
Nu gaat het er niet om dat een uitkeringsgerechtigde minder zou moeten hebben.
Een uitkering is gebaseerd op 70% van het minimumloon. 
Maar dan moet er ook minimaal 30% verschil zitten tussen het  bestéédbare inkomen als je werkt ten opzichte 
van een uitkering.
Maar dat zal wel weer te logisch gedacht zijn.
Als je dan ziet wat je in wezen aan extra heffingen en inhoudingen moet betalen, dan zal bij menigeen de vraag 
opkomen waar die het eigenlijk voor doet.
Van die 449 euro bruto, die extra boven het minimumloon wordt betaald als je 1.943 euro bruto verdient,  hou 
je slechts 123 euro over.
Die 326 euro wordt direct overgeheveld naar die bijstandsgerechtigde in de vorm van huur en zorgtoeslag.

Eigenlijk valt die extra 449 euro per maand in het 72% belastingtarief. 
En dat bij een inkomen van 25.191 euro bruto per jaar.

Vooralsnog hebben we weer wat cijfers op een rijtje gezet om het arbeidsethos op te vijzelen.(?)

Reageer...