Bedragen per 1 juli 2015

Bijstandsgerechtigde ook vanaf juli 2015 nog steeds goed af. 
Of minder slecht, zo u wilt

Een werkende met een gezin, die 130% van het minimumloon verdient, heeft slecht 16,76 per maand
meer te besteden dan een bijstandsgerechtigd echtpaar of samenwonend stel. 

Uitgaande van een huur van 485 euro en de douceurtjes die je dan ten deel vallen zoals huurtoeslag, 
kwijtschelding van gemeentelijke heffingen etc. heb je als bijstandsgerechtigde geen reden tot klagen.
Nu gaat het er niet om dat een uitkeringsgerechtigde minder zou moeten hebben.
Een uitkering is gebaseerd op 70% van het minimumloon. 
Maar dan moet er ook minimaal 30% verschil zitten tussen het  bestéédbare inkomen als je werkt ten opzichte 
van een uitkering.
Maar dat zal wel weer te logisch gedacht zijn.
Als je dan ziet wat je in wezen aan extra heffingen en inhoudingen moet betalen, dan zal bij menigeen de vraag 
opkomen, waar die het eigenlijk voor doet.
Van die 452 euro bruto, die extra boven het minimumloon wordt betaald als je 1.960 euro bruto verdient,  hou 
je slechts 116 euro over.
Die 336 euro verschil wordt direct overgeheveld naar die bijstandsgerechtigde in de vorm van huur en zorgtoeslag.

Eigenlijk valt die extra 452 euro per maand in het 75% belastingtarief. 
En dat bij een inkomen van 25.403 euro bruto per jaar.

Vooralsnog hebben we weer wat cijfers op een rijtje gezet om het arbeidsethos op te vijzelen.(?)

Reageer...