Home

Bedragen per 1 jan. 2017

Bijstandsgerechtigde ook vanaf jan. 2017 nog steeds goed af. 
Of minder slecht, zo u wilt.

Een werkende, die 130% van het minimumloon verdient, heeft zelfs 15 euro per maand
minder te besteden dan een bijstandsgerechtigd echtpaar of samenwonend stel. 

Uitgaande van een huur van 475 euro en de douceurtjes die je dan ten deel vallen zoals huurtoeslag, 
kwijtschelding van gemeentelijke heffingen etc. heb je als bijstandsgerechtigde geen reden tot klagen.
Nu gaat het er niet om dat een uitkeringsgerechtigde minder zou moeten hebben.
Een uitkering is gebaseerd op 70% van het minimumloon. 
Maar dan moet er ook minimaal 30% verschil zitten tussen het  bestéédbare inkomen als je werkt ten opzichte 
van een uitkering.
Maar dat zal wel weer te logisch gedacht zijn.
Als je dan ziet wat je in wezen aan extra heffingen en inhoudingen moet betalen, dan zal bij menigeen de vraag 
opkomen, waar die het eigenlijk voor doet.
Van die 465 euro bruto, die extra 30% boven het minimumloon wordt betaald als je 2.017 euro bruto verdient, heb je 15 euro minder dan een uitkeringsgerechtigd stel.

Eigenlijk valt die extra 465 euro per maand in het 103% belastingtarief. 
En dat al bij een mager inkomen van 24.204 euro bruto per jaar. (75% van modaal)
Een rechter zal dat als onwettige onteigening aanmerken.

Vooralsnog hebben we weer wat cijfers op een rijtje gezet om het arbeidsethos op te vijzelen.(?)

Bedragen ten opzichte van een werkende alleenstaande.

Download Excel blad

Reageer...