Home

Bedragen per 1 juli 2018

Bijstandsgerechtigde ook vanaf juli 2018 nog steeds goed af. 
Of minder slecht, zo u wilt.

Een werkende, die 130% van het minimumloon verdient, heeft zelfs 10,81 euro per maand
minder te besteden dan een bijstandsgerechtigd echtpaar of samenwonend stel. 

Uitgaande van een huur van 475 euro en de douceurtjes die je dan ten deel vallen zoals huurtoeslag, 
kwijtschelding van gemeentelijke heffingen etc. heb je als bijstandsgerechtigde geen reden tot klagen.
Nu gaat het er niet om dat een uitkeringsgerechtigde minder zou moeten hebben.
Een uitkering is gebaseerd op 70% van het minimumloon. 
Maar dan moet er ook minimaal 30% verschil zitten tussen het  bestéédbare inkomen als je werkt ten opzichte 
van een uitkering.
Maar dat zal wel weer te logisch gedacht zijn.
Als je dan ziet wat je in wezen aan extra heffingen en inhoudingen moet betalen, dan zal bij menigeen de vraag 
opkomen, waar die het eigenlijk voor doet.
Van die 478 euro bruto, die extra 30% boven het minimumloon wordt betaald als je 2.072 euro bruto verdient, hou je maar 129 euro over naargelang je situatie.

Het wordt nog erger als je rechts onderaan de onthutsende cijfers ziet.

Eigenlijk valt die extra 478 euro per maand in het 73% belastingtarief. 
En dat al bij een mager inkomen van 26.859 euro bruto per jaar. (75% van modaal)
Een rechter zal dat als onwettige onteigening aanmerken.

Vooralsnog hebben we weer wat cijfers op een rijtje gezet om het arbeidsethos op te vijzelen.(?)

En heel verrassend blijkt een alleenstaande ouder met minimumloon nog ruim 30% meer besteedbaar te hebben als iemand met 130% van het minimumloon.

Download Excel blad

Reageer...