Baldewsingh (PvdA) boos om afschaffen kwijtschelding Delfland

Met een budget van "slechts" 62 miljoen voor armoedebestrijding trekt Baldewsingh van leer tegen Delfland.

Nu wordt wel pijnlijk duidelijk dat het toch wel erg onrechtvaardig is om 2 arme mensen voor 3 te laten betalen aan dat Delfland. 
Wat al sinds jaar en dag, bij al die bijna net zo arme mensen het geval is.
Misschien kan Baldewsingh dat eens aankaarten in de hogere regionen van die PvdA.
Dan heeft hij Delfland goed bij de ballen want dat wordt dan dik inleveren voor ze.
Als hij nou met de overige wethouders van die grote steden dat co÷rdineert, dan wordt het eens een keer wat eerlijker in Nederland.

Hoewel:
"The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money."
  Margareth Thatcher

In 2009 is in Delfland 4,8 procent van de opbrengst nodig om te compenseren voor  de inkomstenderving door kwijtschelding. In Nederland is dat in 2009 2,7 procent en in de andere randstadwaterschappen 4,7 procent. In 2014 is het verschil nog groter geworden. In Delfland is dan 6,8 procent van de opbrengst van de  waterschapsheffingen nodig om te compenseren voor inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding. (Zie blz.8 pdf)

Het zijn dan wel de 2 persoonshuishoudens die voor 3 moeten betalen om die kwijtschelding mogelijk te maken, c.q die ongebreidelde gezinsuitbreidingen mogen bekostigen. Het principe "de vervuiler betaald", wordt ook alleen maar aangehaald als het ze uitkomt.

Door ze de pin op de neus te zetten gaat het ze 1,93 miljoen euro per jaar kosten.
En dat hebben ze nu juist de komende jaren hard nodig om de renovatie van hun optrekje te kunnen bekostigen.

Mag u raden wie er straks weer de klos zijn.

Reageer...