Licht aan het eind van de (zwem)tunnel?


Het blijven een soort van ambtenaren.
Ze liegen niet. Ze vertellen gewoon niet alles

Euforische geluiden en klaroengeschal wat betreft de economie
Het gaat beter staan ze te roeproeteren
Hoewel?

"Tegelijkertijd gaat het nog niet zo goed met de werkgelegenheid, ziet het college. Slechts twee procent van de ondernemers in de Haagse regio ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Dat is minder dan gemiddeld in het land. Dit komt omdat er een groot aanbod van arbeid is in de regio, aldus de wethouders Baldewsingh, Klein en Van Engelshoven in een brief aan de gemeenteraad."

Werkloosheid blijft hoog
Dat heeft ook tot gevolg dat de werkloosheid in Den Haag hoger blijft dan elders. Een ‘lichtpuntje’ is dat het aantal werklozen in Den Haag sinds maart van dit jaar wel is gedaald van 17,7 naar 16,5 procent (? red.) van de beroepsbevolking. Landelijk ligt het aantal bij het UWV geregistreerde werklozen met 9,8 procent fors lager.


Kanttekening 1 bij het geroeptoeter
“Dat het aantal werklozen in Den Haag sinds maart van dit jaar wel is gedaald van 17,7 naar 16,5 procent van de beroepsbevolking."

Die daling is totaal geflatteerd vanwege het feit dat je verleden jaar met 15 uur in de week werken al bij de werkende beroepsbevolking werd opgeteld en sinds dit jaar ben je niet meer werkloos als je al 1 uur per week werkt.

Onze beroepsbevolking bestaat uit 242.000 mensen en daarvan zijn er 40.000 werkloos
Daarnaast nog eens 45.000 mensen in de bijstand en nog eens 8.200 jongeren*
Zo’n 93.000 totaal. Dat is 38,5% van onze beroepsbevolking.
Maar het gaat steeds beter staan ze te roeptoeteren tegen beter weten in.
Je moet toch wat als je eigenlijk niks positiefs te melden hebt.
*12.700 jongeren zonder opleiding of baan waarvan 4.500 met een uitkering.

https://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/2633/8471/original.jpg

 

Maar het houdt niet op!

Den Haag wil 500 jongeren uit Schilderswijk en Transvaal aan het werk of naar school hebben

DEN HAAG - Eind 2016 moeten 500 extra jongeren uit de Haagse Schilderswijk en Transvaal een baan hebben, een leerwerkplek of terug naar school. In de wijken wonen ongeveer 22.000 jongeren. Daarvan hebben er 1300 geen betaalde baan en zijn nog eens 600 ‘onzichtbaar’, die hebben geen baan en geen uitkering.

Dat hebben burgemeester Jozias van Aartsen en wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) vandaag bekend gemaakt. De bedoeling is dat de gemeente Den Haag de jongeren actief op gaat zoeken, zij worden dan vervolgens in hun eigen buurt geholpen. Ze krijgen ook individuele begeleiding naar school of werk.

De burgemeester en wethouder willen met hun Wijkbanenplan ‘maatwerk’ bieden aan in totaal minimaal 850 jongeren. Daarvoor wordt een ‘Servicepunt Arbeid' in de Schilderswijk opgericht. De medewerkers van dit servicepunt ondersteunen de jongeren en benaderen ondernemers uit de wijk rechtstreeks om banen, werkervarings- en stageplekken te creëren.

Lees kanttekening 2 bij het geroeptoeter

Reageer.......


.