Home

Erfpacht, her-uitgifte en afkoop, wel of geen overdrachtsbelasting?

 
posted Tue, 28-08-07

Overdrachtsbelasting en de strijd om u van uw centen af te helpen, die u misschien niet eens hoeft te betalen. 

De Posthoorn van 29 aug. heeft in het “kijk op wonen” gedeelte een artikel over het afkopen van erfpacht gepubliceerd.

Gemakshalve wordt er gesteld dat u overdrachtbelasting dient te betalen.


Zoals gewoonlijk liegen ambtenaren niet, maar ze vertellen u gewoon niet alles.

Dus lees het onderstaande en zoek op wat in uw situatie van toepassing is en neem niet klakkeloos aan wat men u vertelt.
Laat u dus niet direct afbluffen bij erfpacht afkopen of bij de koop van uw huis met erfpacht, door zonder morren die overdrachtbelasting te betalen.

Het is uiteindelijk de notaris die de akte opstelt en die kan net zoveel fouten maken als de gemiddelde wethouder in Den Haag.

Robert van Lente van D66 gaf in 2003 al aan; 
Wanneer de gemeente het juridisch eigendom van de grond overdraagt aan de erfpachter vormt dit voor de overdrachtsbelasting een feit dat wordt belast met 6% overdrachtsbelasting over de waarde van de grond in het economische verkeer, minus de waarde van de canon. 

Vóór 31 maart 1995 18.00 uur was de verkrijging van het economisch eigendom van een onroerende zaak geen belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting.
Over de grond die voor die datum in economisch eigendom is gekomen van erfpachters is dus in het geheel geen overdrachtsbelasting betaald.

Over de grond die na die datum in economisch eigendom is gekomen van de erfpachter is al wel overdrachtsbelasting betaald over de waarde van de grond in het economische verkeer bij de overdracht.

Dit betekent, dat er twee situaties moeten worden onderscheiden:
Meer… 


En zie ook overdrachtsbelasting en erfpacht een gevaarlijk stel.

De VVD zegt daarom: als je het doet, doe het dan goed.
Liefst ook voor bedrijven en kantoren.
En ook met oog voor diegenen die nu erfpachtcanon betalen.
Laten we dus de juiste volgorde aanhouden: eerst de voetangels en klemmen in kaart brengen en zo mogelijk oplossen, dan pas besluiten.

Maar laten we wel zijn;
De gemeente is de verkopende partij en die wordt al door u betaald om haar werk naar behoren te doen.

U mag op zijn minst duidelijkheid verlangen van de voor en tegens en met name over de af te dragen overdrachtsbelasting, wat nu toch wel achter een behoorlijk mistgordijn schuilgaat.

Bodemvervuiling.
En houdt ook in de gaten, dat als u in een gebied woont waar bodemverontreiniging aan de orde is of er een kans aanwezig is dat, dat speelt of nog gaat spelen, u dus gewoon die grond niet moet kopen.

Want de gemeente is nog steeds de juridische eigenaar van de grond en dus ook verantwoordelijk voor eventuele aanwezige vervuiling en sanering.

Dus vraag bij koop even langs uw neus weg om een schoongrond verklaring.

Misschien wel eens aardig om landelijk af te laten dwingen dat ze alleen maar schone grond in erfpacht uit mogen geven, om maar eens een balletje op te gooien.

Want waarom hetzelfde bedrag moeten betalen voor de huur van vervuilde grond ten opzichte van een ander die wel over schone grond kan beschikken?

Je zou het zelfs nog als een argument kunnen gebruiken om bij geconstateerde bodemvervuiling de WOZ waarde en dus de belasting te laten verlagen
.
Meer in ons archief

1. Geertje left...
Tue, 28-08-07 6:00 pm :: http://geertje.web-log.nl/

Nooit bij stil gestaan! Goed dat jullie dat neerzetten, ook wat betreft de bodemvervuiling (komt vaak genoeg voor in deze stad...)