Home

Wordt je in 2008 nu wel of geen eigenaar bij reeds afgekochte erfpacht?

posted Thu, 17-05-07

Den Haag kiest voor een gemengd stelsel van erfpacht en eigendom. 
Hagenaars kunnen vanaf 1 januari 2008 zelf kiezen tussen het kopen of pachten van grond.

Daardoor is het mogelijk voor inwoners van de gemeente Den Haag om eigenaar te worden van grond.
 

Volgens de te raadplegen kaart zou er nu een keus kunnen zijn tussen erfpacht en eigendom. 
Even geduld 1,87 mb pdf, die site is trouwens nooit snelUndecided, en je moet die kaart vergroten naar 100% of meer.

  


Iemand die van 1 jan. 2008 in de gele gebieden een erfpachtcanon betaald, zou de grond in eigendom kunnen verwerven, maar als je de erfpacht al reeds eeuwigdurend hebt afgekocht, ben je formeel nog steeds geen eigenaar. 

Dat komt toch wel als een ongelijkheid over.


Het lijkt ons zinvol een regeling in te stellen, dat eeuwig afgekochte erfpacht in de gele gebieden vanuit de gemeente zelf, middels een overdrachtsakte, wordt omgezet naar eigendom. 

Misschien is een simpele afstandsverklaring, een omzetting van eeuwig afgekochte erfpacht naar koop, voldoende en kan dat in het kadaster aangetekend worden.

De waarde van de grond was toentertijd toch al bepaald (getaxeerd), want daar rolde de som uit om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen.
Daar kunnen ze dus toch al niet meer op terugkomen om de waarde evetueel te willen verhogen.

Dan hoef je met die achteraf opgestelde koopakte, dat hele circuit met de daarmee gepaard gaande kosten niet te volgen, want dat er meer vragen komen over die reeds afgekochte erfpacht, n bonje, daar kan je op wachten.
 


Het gaat in met 1 jan 2008.
Dus ze kunnen nu de plooien nog glad strijken.

En gezien het feit dat ze voor de reeds afgekochte erfpachters een, zo op het oog nadelige situatie creren, is het eigenlijk niet meer dan redelijk om ze zelf de eventuele kosten op zich te laten nemen.


Dus ook de postzegels, hier het antwoordnummer.


Dienst stedelijke ontwikkeling
Afdeling Erfpachtbedrijf
Antwoordnummer 61248 Afdeling Erfpachtbedrijf
Antwoordnummer 61248
2506 WB Den Haag


Meer in ons archief