Home

Geenpeil en het raadgevende referendum

Over de blanco cheque die “onze” regering heeft afgegevenIntegrale vertaling van het opiniestuk op Gatestone Institute

First Citizens' Referendum on the EU


Raadgevende referenda zijn altijd met tegenzin geïnitieerd door nationale regeringen, niet door de mensen zelf.
Binnen een tijdsbestek van zes weken wist de campagne, geïnitieerd en geleid door het grootste Nederlandse blog, GeenStijl.nl meer dan 430.000 handtekeningen te verzamelen, terwijl er slechts 300.000 nodig waren voor het referendum.Volgens de wet zal het referendum binnen zes maanden moeten worden gehouden.
In het kort. In een democratie, had het Nederlandse volk moeten worden geraadpleegd voordat de ratificatie van een verdrag van deze omvang kon worden goedgekeurd. 
Dat gebeurde niet.
Het verdrag via referendum wegstemmen zou een duidelijk signaal zijn dat, door het democratische tekort, de val van het toch al kwetsbare Nederlandse kabinet ingeluid kan worden. Het huidige referendum zal een krachtige boodschap zijn om meer  democratie te eisen van de onverklaarbare, ongekozen en ondoorzichtige Europese Commissie en de EU als geheel.
De Nederlanders deden het! De ratificatie van de Nederlandse overheid voor het Associatie Verdrag tussen de EU is een ontwikkeling die, afgezien van Gatestone Institute, op zeer weinig (inter)nationale media kan rekenen. Het Nederlandse volk heeft net de eerste stap in de geschiedenis van de EU gezet om een ​​EU-referendum af te dwingen over de goedkeuring van  een verdrag met de Oekraïne dat, in eerste instantie, zonder raadpleging van het Nederlandse volk plaatsvond.

Eerdere referenda over de Europese Unie in Nederland en Frankrijk over al dan niet een ​​Europese grondwet in 2005 te implementeren - alsmede toekomstige referenda, zoals het Britse over het verlaten van de EU, dat eind 2017 zal worden gehouden - zijn altijd met tegenzin geïnitieerd door de nationale regeringen, niet door de mensen zelf.
Volgens het verdrag [art. 453] moeten Nederlandse burgers betalen voor de financiële steun aan de Oekraïense regering, (volgens geruchten één van de meest corrupte regeringen van het Europese continent) want: "Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand door de relevante EU-mechanismen en instrumenten voor die financiële steun." Vreemd genoeg is in het verdrag niet aangegeven hoe het geld van deze steun moet worden besteed. 

Dus waarom zou de Nederlandse belastingbetaler erop gebrand zijn om een ​​blanco cheque voor een buitenlandse (
corrupte) regering uit te schrijven?

Daarnaast bepaald het verdrag [art. 19]  een visumvrije reizen-regeling tussen Oekraïne en de EU-lidstaten. Oekraïne staat ook bekend als een ​​belangrijke schakel voor mensenhandel, één van de "grootste leveranciers van slavenarbeid in Europa" en één van Europa's belangrijkste doorvoerlanden voor internationale drugshandel. Het is dan ook begrijpelijk dat de Nederlanders zich verzetten tegen een onbeperkt reizen-regeling tussen Oekraïne en de EU.
Daarnaast, Oekraïne is in staat van burgeroorlog, en ook in een staat van oorlog (bij volmacht) met de sterkste militaire macht van het continent, Rusland. Het verdrag zou dus Nederlandse betrokkenheid in dit conflict betekenen: zoals het verdrag [art. 2] herhaaldelijk zegt: "Het bevorderen van respect voor de waarden van de nationale soevereiniteit en integriteit, de ondoordringbaarheid van de grenzen en onafhankelijkheid (...) samen de essentiële elementen van dit verdrag."

Sinds annexatie door Rusland van de Krim kan dat ook worden uitgelegd als een schending van de soevereiniteit van Oekraïne. Het verdrag houdt in dat Nederland zal moeten bijdragen aan het ongedaan maken van deze overtreding.
Ook Oekraïne heeft een sterke extreem-rechtse politieke onderstroom die niet verenigbaar blijkt te zijn met de Nederlandse politieke cultuur. 
Kortom, in een democratie, had het Nederlandse volk moeten worden geraadpleegd voordat de ratificatie van een verdrag van deze omvang plaats had mogen vinden. 
Dat gebeurde niet. 
En nog schokkender, dat Nederlandse gekozen leden van het parlement niet eens de moeite hebben genomen om het Verdrag te lezen.

Geen Video? Klik hier!

Alexander Pechtold, leider van de centristische partij D66, één van de grootste tegenstanders van het referendum, en één van de felste pro-EU- leden in het Nederlandse parlement,  gaf terloops voor de camera aan, dat hij het verdrag nooit had gelezen vóór de stemming in Nederlandse parlement.  

Helaas, is het zo dat zelfs als het Nederlandse volk met een overweldigende meerderheid van stemmen dit verdrag verwerpt, de overheid er nog steeds voor kan kiezen om dat resultaat te negeren.
Het referendum zal samenvallen met het Nederlandse EU-voorzitterschap van januari tot juni 2016. 
Begrijpelijk dat de Nederlandse ministers - allemaal pro-EU- en nu ”lichtelijk” in paniek,  zullen proberen de  verwachte negatieve uitkomst van het referendum te voorkomen. Over de mogelijkheid dat de Nederlandse overheid een contra-campagne zal lanceren in het voordeel van het verdrag, wordt nu hevig gedebatteerd.
Daarnaast gaat ook het gerucht dat de Nederlandse premier Mark Rutte, misschien poogt om de volgende president van de EU te worden. Mocht hij solliciteren naar die functie, zal een Nederlands referendum over het EU-beleid dit ernstig kunnen verstoren en tot een problematisch cv kunnen leiden.
Bronnen binnen het Binnenhof beweren dat het referendum een ​​"graat in de keel is."
Al meer dan een decennium, is de nationale soevereiniteit geleidelijk afgenomen van de mensen in Europa. De enige reden dat de EU in staat was om zo veel soevereiniteit van het volk af te nemen, was dat blijkbaar het publiek niet volledig begrijpt wat er van hun land of henzelf  werd afgenomen. Degenen die zich wel zorgen maken waren blijkbaar niet in staat om anderen snel en/of effectief voor te lichten.
De EU weet vermoedelijk heel goed dat het model dat dit referendum mogelijk maakt, gemakkelijk kan worden gedupliceerd voor toekomstige referenda. Als de Nederlanders het kunnen, dan geldt dat ook voor de burgers van andere EU-lidstaten. En als ze dat doen, dan zal de EU, die er een gewoonte van gemaakt lijkt te hebben ongestraft beleid uit te kunnen voeren, moeten beginnen met de teruggave van nationale soevereiniteit aan democratieën en waar zij terecht behoort: het volk.

Reageer...