Home

Scheefwoners demotiveren middels negatieve huurtoeslagen 
Maar snel tegemoetkomen als het inkomen minder wordt

250.000 sociale huurwoningen erbij, makkelijker gezegd dan gedaan!

Minister Blok lijkt door te gaan op de ingeslagen weg, waarbij huren duurder gaat worden dan kopen.

Men heeft de huurbelasting ingevoerd voor hogere inkomens die te goedkoop zouden wonen.
Die verhuurdersbelasting wordt berekend over de huur ten opzichte van het inkomen.
Het is dan ook geen verhuurdersbelasting, maar een huurdersbelasting die zorgt voor minder 
besteedbaar inkomen, dat naar het midden- en kleinbedrijf kan vloeien, en is dus niets meer
dan een 
ordinaire lastenzverwaring.

Eerst probeerden ze via de zorgverzekeraars aan nivellering te doen en nu toch weer via de corporaties.
Inkomenspolitiek voer je middels de belastingen en niet via private partijen die het niets aangaat
wat hun klanten verdienen. Daar komt bij dat de belastingdienst volgens de Raad van State geen 
inkomensgegevens van huurders van een sociale huurwoning  aan de verhuurder mag verstrekken.
Als je echt de scheefwoners aan wil pakken, dan kan dat simpeler en overzichtelijker, en kan de 
huurbelasting komen te vervallen.

Het voorstel is dan ook om de huurtoeslag door te trekken naar de hogere inkomens, maar dan
negatief. Tenslotte hebben we het systeem al voor de lagere inkomens die een huurtoeslag krijgen
als aanvulling op hun lage inkomen.  Daar hoef je dan geen extra administratie met bijkomende kosten 
voor op te tuigen bij die corporaties, die ongetwijfeld doorberekend wordt.

Het zal nog wel nader uitgewerkt moeten worden, maar hier alvast een opzet waarbij uitgegaan
wordt, dat je vanaf modaal 85 euro tot 3 x modaal 400 euro bij gaat betalen.
Het wordt dan voor die veel hogere inkomens uiteindelijk zo'n 1.050 euro, ongeacht de grootte van de woning of het comfort.
 
En als je dat niet zint, dan zoek je maar wat anders.  
Hiermee wordt dan wel bewerkstelligd dat, als iemand in een oncomfortabele woning zit van 350-650 euro 
en dan toch 1.044 kwijt is, die vanzelf wel op zoek gaat naar iets dat die 1.044 waard is in zijn/haar optiek.

Daarnaast heb je de "prettige"" zekerheid dat, als je minder gaat verdienen door omstandigheden, je direct 
minder hoeft bij te betalen of zelfs een positieve toeslag ( huursubsidie) krijgt.
En dat wordt dan direct verrekend als je dat via je Digid doorgeeft aan de afdeling toeslagen.
Dat moet je bij je verhuurder nog maar afwachten terwijl die aanpassingstermijn 1 jaar kan gaan duren.

Download het Excel document

Zie ook de 2e opstelling hieronder van de voorbeelden percentage huur ten opzichte van inkomen

Voorbeelden percentage huur ten opzichte van inkomen


Reageer.....