Home

Vakbonden mede schuldig aan achterblijvende loonontwikkeling.
En dan kan je je afvragen wat als prioriteit wordt gezien.
Win Kok, voorzitter van de FNV, werd premier.

En Agnes Jongerius, ook voorzitter, werd EU parlementslid.

Baldewsingh, als uitgerangeerde Haagse wethouder, heeft aangegeven ook iets bij de FNV te willen doen.
Voel je hem al aankomen?
  
In de periode 2001-2014 is de teruglopende koopkracht van werknemers door de achterblijvende loonontwikkeling vermoedelijk de belangrijkste reden dat het aandeel werkende armen toenam van 3,1% naar 4,6%.
De Nederlandse overheid heeft vanaf het Akkoord van Wassenaar in 1982 een politiek van loonmatiging gevoerd. In samenwerking met de werkgevers en de vakbonden (het zogenaamde poldermodel) werden de lonen van de werknemers gematigd om zodoende de economie te stimuleren.
  
Ruud Lubbers 
Wij schrijven 1982, het eerste jaar van Lubbers Toen was het werkloosheidscijfer in Nederland 14,4 procent, op Italië na het hoogste van Europa. En dat was het moment dat Lubbers zwoer dat hij bij een getal van een miljoen werklozen zou aftreden. Waarna de diverse overheidsinstellingen zich beijverden om dit getal cosmetisch te corrigeren naar 8,2 %. Meer… 
 
Dat was toentertijd met die werkloosheid misschien juist gezien, maar na de invoering van de Euro tot heden zijn de prijzen verdubbeld en de lonen nauwelijks gestegen.

In 2002 maakte de horeca gigantisch misbruik van de omwisseling van de euro door domweg het guldenteken te vervangen voor het euroteken.
  
Iets wat de Turken ook nog te wachten staat als ze ooit toetreden tot die EU.
Dan wordt die Turkse Lira (TL) ook simpelweg vervangen voor het euroteken.

 
En nu honderdduizenden Nederlanders werken en toch arm zijn worden we geconfronteerd met hogere kosten in 2019
De berichten zijn alarmerend.

geldklopperij

Terwijl de maatregelen, die de nood iets zouden kunnen lenigen, pas in 2020 ingaan.

Dus na Rutte III.
Iets van: na mij de zondvloed en ze zoeken het maar uit.
  
Maar ondertussen wel 2 miljard dividendbelasting weggeven en dat verwende nest van Rihanna krijgt ook nog eens 100 miljoen.
 

  
En dat terwijl ze hier van het onderwijs op een houtje moeten blijven bijten.

Nog even over die vakbonden.

Sinds de crisis uitbrak in nov. 2008 hebben die 2 miljoen leden 15 euro contributie per maand betaald.

30 miljoen per maand
We zijn nu 120 maanden verder.
3.600 miljoen. 3,6 miljard aan contributie.

En wat zijn die leden er nu mee opgeschoten?

Reageer...