Norder goochelt met cijfers en feiten bij enquête commissie


Die hele commissie is een wassen neus, waar Norder  zonder kleerscheuren doorheen rolde. 
Maar landelijk is het veel ernstiger en heeft die affaire veel meer raakvlakken dan u ooit voor mogelijk heeft gehouden.
We zetten de gedane zaken en de sombere toekomstperspectieven even op een rijtje.

Eerst heeft Norder Vestia de hand boven het hoofd houden.

Door ze niet te dwingen het achterstallig onderhoud uit laten voeren

En de situatie maar voort te laten sukkelen

Terwijl een particulier wel een aanschrijving krijgt.

En nou gaan ze als gemeente nog geld in het onderhoud pompen, wat de Hagenaar nóg eens mag betalen, ongeacht of hij huurder of koper is.
Terwijl dat geld voor het onderhoud gereserveerd had moeten worden van die binnengekomen huurpenningen.

Coalitieakkoord 2014
"Achterstallig onderhoud van woningen wordt teruggedrongen met de inzet van bestaande instrumenten en het beschikbaar stellen van 5 mln. euro. "
Waarbij niet duidelijk wordt of het nu huur en/of koopwoningen zijn.
BLZ 3 PDF samenvatting collegeakkoord

Eigenlijk zou de gemeente ze aan moeten schrijven.
Vervolgens op gemeentekosten, want dat zou toch al gebeuren, van die woningen het hoogstnodige laten herstellen.
Vervolgens conservatoir beslag laten leggen.
Executoriaal laten verkopen, zodat zij mee kunnen bieden, en die woningen in gemeentehanden komen. Met als gevolg dat met de binnenkomende huren de schade ingelopen kan worden.
Uiteindelijk moeten we toch bloeden, want vanwege een nieuwe Europese regel worden die corporaties als overheidsinstanties gezien, en hun schulden als collectieve schulden.
Oftewel alle schulden samen van die corporaties worden opgeteld bij de staatsschuld.
 
En wie mogen het dan uiteindelijk betalen?
In België gaat de staatschuld dan al met 16 miljard omhoog.

Dat is ook de reden waarom ons BNP nu op een andere manier berekend gaat worden om dat ontstane gat op te kunnen vullen.
We produceren geen pepernoot extra, maar we zouden wel 45 miljard meer verdienen ten opzichte van verleden jaar, zodat ons begrotingstekort weer op orde lijkt met die 3%.

Nu wordt ook duidelijk dat ons onderwijs naar de gallemiese gaat, want ze hebben natuurlijk niks aan burgers die kunnen rekenen. En daarom worden die rekentoetsen al aangepast aan de zwakste leerlingen. Met ons aller Mark voorop

Gelukkig telt bij die PvdA iedereen mee. Dat moet ook wel, want een echt rekenwonder kan je Diederik niet noemen.


Reageer......

WOB verzoek. Wie is er nou de echte baas van Den Haag?

Sluiting informatiepunt ouderen is druppel die Haagse emmer doet overlopen

Haagse SP stelt onnodige bezuinigingen aan de kaak

GroenLinks: 'Situatie Koorenhuis schandalig'

Den Haag gaat 1 miljard aan reserve inleveren

Rekenkamer Den Haag ziet 1.400 miljoen reserves over het hoofd.