Gedraagt de Parnassia Bavo groep BV zich als een corporation?

Het lijkt wel of ze met dat Amerikaanse; "wij zijn de beste" syndroom behept zijn.

De groep is de beste.

De groep levert de beste kwaliteit.

Bij corporations moet echter alles wijken voor het belang van de groep.

"Als de corporation moet kiezen tussen sociaal verantwoordelijk handelen en winst maken moet de keuze op het laatste vallen".

De corporation zelf ontspringt echter de diagnose psychopaat niet zo makkelijk.

Anders dan de mensen die er in werken is de corporation bijzonder egocentrisch en niet in staat echte bezorgdheid te tonen voor anderen.

Corporations proberen alles te "manipuleren, inclusief de publieke opinie". Ze lijden aan grootheidswaan, ze benadrukken altijd "wij zijn nummer één, wij zijn de beste"

Menselijke psychopaten zijn berucht om hun vermogen charme te gebruiken als een masker om hun gevaarlijke zelfingenomenheid te verbergen.

Ofschoon de corporation zich als medelevend en bezorgd kan opstellen met betrekking tot anderen, missen ze in feite het vermogen, om iets anders dan zichzelf te bekommeren.

Net als psychopaten zijn corporations gewend obstakels die op hun weg komen te verwijderen.

Door lobbyen, betalingen aan politieke partijen en dure public relations campagnes zijn ze er in geslaagd om de politiek en de publieke opinie tegen regulering op te zetten

Maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de corporation onderworpen wordt aan democratische controle en de burgers moet beschermen tegen de uitwassen.

Om de macht van de corporation te beperken, versterking van de rol van de vakbonden en consumentenorganisaties, verbod op financiering van verkiezingen door corporations, en verzorging van onderwijs, gezondheidszorg,

Zie de Nederlandse recensie van het boek. The corporation.