Home

Baldewsingh met StiP in de PvdA faalhaas Top 10

 

Meneer Baldewsingh draait de kiezer weer eens een rad voor ogen.
10.000 banen beloven. En dan zijn wij weer zo dom om te denken dat het om échte banen gaat.
Zie hieronder het artikel van die PvdA spreekbuis het AD.
Maar niets is minder waar.

Er werden 400 straatvegers geprostitueerd door Henk Kool door ze te dwingen met behoud van uitkering te werken.
Eerst waren die al in vaste dienst, en die werden ontslagen, en toen mochten ze met behoud van uitkering weer terugkomen.
Zoals Harry dus.

 

En dan durft Baldewsingh te stellen dat hij die 400 banen heeft gecreëerd.

Nou, prima hoor, in plaats van 70% van het minimumloon, kosten ze de belastingbetaler nu 100 %.

Daarnaast schieten ze er financieel niks mee op, want het zijn hoofdzakelijk mensen die afhankelijk zijn van toeslagen, en elke euro die ze meer verdienen gaat weer van hun toeslagen af.
Maar het werd natuurlijk steeds lastiger om mensen te dwingen met behoud van uitkering te werken, want dat was al een verkapt dienstverband. Hoewel het ministerie al 10 jaar onder één hoedje speelt met die gemeenten om die wet op het minimumloon te omzeilen.

Maar de druk is voor die mensen van de ketel, het zinloze solliciteren afgelopen, en geen repressie meer van die asociale terreur dienst.

Die valt trouwens ook onder Baldewsingh's verantwoording. 

 


En nu komt Baldewsingh met zijn StiP plan

Melkertbanen 2.0. Niets meer en niets minder.
Met zijn StiP plan zou de gemeente dan 1.000 banen creëren door werklozen in dienst te nemen van de gemeente.

Stip is een vis-aquarium-ziekte.
Deze mensen spartelen echter op het droge.
De geschiedenis herhaalt zich.
Eerst Melkertbanen. Dat werden daarna IDers (In en Doorstoombanen)
Daar heeft zijn illustere voorganger Henk Kool al 24 miljoen tegen aan gegooid om die aan het werk te krijgen.
Daar maakte de SP zich nog tevergeefs druk om.


Dat wil zeggen dat het circus er omheen, zoals die slavendrijvers van Alexander Calder, hun zakken konden vullen en nu begint het circus weer van voren af aan.
Met zo'n "visionair" lijkt het handiger om van elke werkloze een ambtenaar te maken.
Dan is dat probleem ook weer opgelost.

 

Meer faalprojecten van Rabin en zijn kompanen in het kwaad

 

Reageer op DenHaagTeKijk....

 


Hij is zo ongrijpbaar als een paling in een emmer PvdA snot

Naar boven


En voor diegene die over het auteursrecht begint te zeuren.
Hier de uitzonderingsclausule

 

§ 6. De beperkingen van het auteursrecht

Artikel 15

1.
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het overnemen van nieuwsberichten, gemengde berichten, of artikelen over actuele economische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen alsmede van werken van dezelfde aard die in een dag-, nieuws- of weekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma of ander medium dat eenzelfde functie vervult, zijn openbaar gemaakt, indien:

1°.
Het overnemen geschiedt door een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, in een radio- of televisieprogramma of ander medium dat een zelfde functie vervult;

2°. artikel 25 in acht wordt genomen;
3°. de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld; en
4°. het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden.

2. Ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten kan een voorbehoud als bedoeld in het eerste lid, onder 4° niet worden gemaakt.                 
3. Dit artikel is mede van toepassing op het overnemen in een andere taal dan de oorspronkelijke.

Artikel 16a

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd een korte opname, weergave en mededeling ervan in het openbaar in een foto-, film-, radio- of televisiereportage voor zover zulks voor het behoorlijk weergeven van de actuele gebeurtenis welke het onderwerp der reportage uitmaakt, gerechtvaardigd is en mits, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, duidelijk wordt vermeld.