Haags CDA vreest werkloosheidsgolf in de zorg

Het CDA in Den Haag is bang voor een werkloosheidsgolf in de thuiszorg, als de bezuinigingen van het kabinet doorgaan. Zeker tweeduizend werknemers dreigen dan hun baan te verliezen. Het CDA wil dat de gemeente een plan maakt om te voorkomen dat de thuiszorgmedewerkers straks thuis komen te zitten. Wethouder Klein heeft al een keer de noodklok geluid bij staatssecretaris Van Rijn, maar de bezuinigingen zijn niet aangepast. Het CDA hoopt verder dat de thuiszorgorganisaties ook in de toekomst voor minimaal 5 procent mensen in dienst nemen die zonder baan zitten. Dit re-integratie project is erg succesvol.
Bron RTV-West 

Verdringingseffect
Alles draait om het feit dat de alleen de daadwerkelijke uren van die thuiszorg worden betaald.
Wat ze dan ook zullen proberen is, de betaalde krachten te vervangen door "vrijwilligers" al of niet gedwongen met behoud van uitkering, omdat alleen de daadwerkelijke gemaakte uren tellen.
Al of niet door thuiszorg betaald.
Maar daar moet het CDA niet over klagen, want het is tenslotte wel de gemeente die dat beleid bepaald.

Spaarvarkens van thuiszorg-directies worden moddervet
Maar dat
die organisaties nu al zowat de helft overhouden van de door de gemeente te betalen vergoeding, blijkt dit bestuur geheel te ontgaan.

Het gedwongen inzetten van vrijwilligers met behoud van uitkering is dan ook totaal overbodig, en zal de spaarvarkens van die directies alleen nog maar vetter maken.

Uurloon medewerkers slechts 38,5 % van gemeentelijke vergoeding
Het met de aanbesteding overeengekomen uurloon in 2008 was een schande, maar dat leek voor die zorg, die zo velen echt belangrijk vinden, nu net géén probleem te zijn voor Bert van Alphen (wethouder GroenLinks) toentertijd
Dat betrof een bedrag van 13,73 inclusief alle bijkomende kosten voor Meavita, die dan ook prompt failliet ging.
Daar werd dan ook door de PvdA zelf nog tegen geageerd door Hedwig Vos.

Dat uurloon is dan ook middels een PvdA voorstel opgeschroefd naar die hedendaagse 23,60 euro per uur, terwijl het personeel daar nog niet de helft van krijgt.
Zo daalde het salaris voor duizenden thuiszorgmedewerkers bij de nieuwe aanbesteding tot gemiddeld 9,02 euro bruto per uur.

Uurloon dient 130% van het minimum te bedragen
Men had voor de aanbesteding in het programma van eisen moeten stellen dat het personeel minimaal 130% van het minimumloon dient te krijgen

130% van het minimumloon plus vakantiegeld inclusief werkgeverslasten is € 28.292,- voor 1.750 uur per jaar  is € 16,17 per uur.
Plus 6,5 % voor de organisatie en 6,5% risico van ziekte en 8% inhuren van vakantiekrachten, die door de gemeente wel afgedwongen worden, maakt een opslag van 21%.
Plus 21% btw (?) is € 24,- per uur bruto, die de organisatie in rekening dient te brengen.  Helaas is die eis van 130% van het minimumloon niet gesteld.
Een gemiste kans..

_______________________________________________________________________

En die 23,87 euro komt dan ook wel overeen met wat de PvdA nu voorgesteld heeft. 

De basistarieven voor hulp bij het huishouden met ingang van de eerstvolgende contractperiode vast te stellen op:
a. € 20,88 per uur voor door het college geïndiceerde hulp bij het huishouden cat. 1 in natura
b. € 23,60 per uur voor door het college geïndiceerde hulp bij het huishouden cat. 2 in natura
.

BTW?
Blijft even onduidelijk of er over die diensten nog BTW betaald moet worden.
Zoniet, dan hebben ze maar liefst 27,5 % aan winst en reserveringen in deze opstelling.
Een marge om van te dromen.

Extra kosten voor belastingbetaler
Het kost ons als gemeenschap helaas nog veel meer, omdat er nu nog steeds mensen zijn die, vanwege dat te lage loon, kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen.
Dat komt dus ook nog eens extra op die 23,60.
Dan betaal je eindelijk een marktconform uurloon en dan moet je nog een keer via die kwijtscheldingen een toeslag daarop betalen.

Om het nog maar niet te hebben over de aanvullende uitkeringen als ze minder uren maken en onder de bijstandsnorm vallen. En dan ook nog de huur- en zorgtoeslag.
Dat zou allemaal niet nodig zijn door die looneis te stellen van 130%.

Aanbesteding overbodig
Eigenlijk is die hele aanbesteding overbodig.
Je neemt de jaarloon-opgaven van het verzorgende personeel, dat 130% van het minimumloon dient te verdienen, plus 47,5%. Dan valt er ook niet exceptioneel te graaien door de directie, want er is gewoon niet meer.
Als ze meer willen hebben, dan kan dat alleen maar door de lonen van het personeel op te schroeven en een klimaat te scheppen dat het reserveringspercentage  van het ziekteverzuim minder aangesproken wordt.

Dan wordt die organisatie zelf ook nog eens een keer gezond.

Reageer....