Werk en toeslagen, een dolgedraaid systeem

We waren toch wel eens benieuwd wat er nu allemaal aan geld doorheen gaat met die kinderopvang.
En of het überhaupt nog wel zin heeft om te gaan werken als alleenstaande ouder.

De conclusie is even voorspelbaar als onthutsend.
Werken brengt niks op.
In zoverre, dat je met een inkomen van 33.000 euro bruto per jaar slechts 112 euro per maand meer te besteden hebt, dan een uitkeringsgerechtigde.
Uitgaande van 158 uren per maand, is dat 70 cent per uur die je extra kan gaan beleggen in derivaten of zo.

Uitgangspunten
Huur 455 euro per maand. 
Kosten woon/werkverkeer 780 euro/jaar 
Representatie/werkkleding 780 euro/jaar

Elk verstandig denkend mens met gevoel voor die hedendaagse prijzen, zal direct moeten erkennen, dat die kosten nogal aan de lage kant zijn ingeschat. Maar dat is bewust zo opgevoerd om niet te verzanden in een welles/nietes verhaal. Of schoenveters nu 1 of 2 euro kosten. Die bedragen staan in ieder geval niet ter discussie als zijnde te hoog.
Als je dan ook nog de netto opbrengsten voor de schatkist ziet, dan kan je niets anders concluderen dat die ouders in een schijnwerkgelegenheidstraject zitten. 
Die werken dan uiteindelijk om de hen ten deel vallende toeslagen terug te verdienen.
Je staat dus je eigen toeslagen te financieren. 

Ergo alle mensen die meer verdienen, moeten die "onrendabelen" nog subsidiëren ook. 
Dat onrendabele mag je toch wel zo stellen als de toeslagen meer bedragen dan een minimumlomer netto verdient?
Er zit 19 euro per maand tussen. 228 euro per jaar negatief.

En dat valt dus weg tegen die opbrengsten voor de schatkist van 213 euro per jaar
Dat is per minimumloner 15 euro verlies. Een kniesoor die daar op let.
En die "arbeidsplaatsen" in de kinderopvang, blijken nu ordinaire Melkertbaantjes te zijn. 
Maar we zijn toch lekker bezig zo?

 

Hieronder de uitsplitsing van uitkering tot net boven 33.000 per jaar.

 

Reageer....