DenHaagTeKijk   Home

Gemeente opent vragenbalie op stadhuis voor VVE's


In het stadhuis van Den Haag is sinds kort een balie waar eigenaren van appartementen informatie kunnen krijgen over de vereniging van eigenaren (VvE). Elke huizenbezitter is daar automatisch lid van, maar veel mensen kennen hun rechten en plichten niet.
Bij de balie krijgen de huiseigenaren gratis advies over onder meer het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplan van een huis. Dat is een van de belangrijkste taken van de VvE. Verder worden er tips gegeven voor het besparen op energiekosten en voor het oplossen van conflicten tussen eigenaren.
De VvE-balie is elke dag open van 9.00 tot 16.00 uur.

Bron RTVwest

Maar denk nou niet dat ze je gaan vertellen hoe je zonder voorfinanciering je dak kan laten vernieuwen.
En ook niet hoe je de boel op kan laten knappen, zonder met je buren ruzie te krijgen als die het geld er niet voor hebben.
Met de onderstaande informatie kan je jezelf die nodeloze gang naar het stadhuis waarschijnlijk wel besparen.

VVE
Als je een pand koopt in een portiek of een gedeelte van een pand dat op 1 grondcanon staat, dan ben je voor de wet automatisch een vereniging van eigenaren, een VVE.

Splitsingsakte
Daar hoort ook een zogenaamde splitsingsakte bij. In die akte staat precies wie waar voor verantwoordelijk is. Het meest logische is dan ook dat je samen verantwoordelijk bent voor alles wat regenwater vangt, de constructieve vloeren en de liggende en staande riolering. Ga je samen met de andere eigenaren zo地 pand opknappen, laat dan die splitsingsakte wijzigen zoals hierboven geformuleerd als er veel rare bepalingen in staan.
Je hebt namelijk tal van splitsingsaktes die ook allerlei aparte bepalingen kunnen hebben.
Zo kan het voorkomen dat is bepaald, dat elke eigenaar individueel aansprakelijk is voor de kozijnen en het daarbij behorende schilderwerk. Ook zo voor de balkons en het kan zelfs voorkomen dat de bewoners van de begane grond zich niet verantwoordelijk voelen voor de portiektrappen, treden, leuningen etc. van de bovenwoningen.
Ook heb je VVE痴 waarbij je dan wel een heel portiek hebt met 6 woningen maar de 2 aparte VVE痴 elk uit een half portiek bestaan van 3 boven elkaar gelegen woningen.

Onderhoud
Als je dan onderhoud moet uitvoeren aan het dak etc, dan kan je, je wel voorstellen dat je in een aardige puinhoop kan komen te verkeren en het gewoon niet uitgevoerd wordt. Te denken valt aan wel en niet geschilderde kozijnen, balkons die wel en niet worden onderhouden en waar beton van afbrokkelt en ga die maar eens individueel aanschrijven.
Dus als je samen toch met een heel pand aan zo地 onderhoudsavontuur begint, wijzig de splitsingsakte dan indien nodig. Kan je een woning kopen als onderdeel van zo'n heel portiek, kijk dan niet alleen naar je eigen te verwachten kosten maar naar de algehele staat van het portiek en stel je voor wat je straks nog kwijt bent als je daar straks ook nog aan mee moet gaan betalen.
Kijk ook naar de overige bewoners en probeer in te schatten in hoeverre zij in staat zijn om het achterstallige onderhoud te kunnen betalen. Want als jij de riolering moet vervangen op een parterre, dan mag je die kosten omslaan naar de rest van de VVE en met een beetje geluk heb je gelijk al slaande ruzie voordat je er woont.

Werkende of slapende VVE
Vraag ook of het een werkende VVE is of dat deze slaapt. Bij een werkende VVE moet je elke maand een bedrag betalen aan de VVE als reservering voor het uit te voeren onderhoud. Zo地 VVE heeft dan ook een onderhoudsplan en een (benoemde) penningmeester die de onderhoudspot beheert. Is er niets van dat alles, dan heet het dat de VVE slaapt, meer in coma is en over het algemeen op sterven na dood. En dat is met het onderhoud en de verwachte levensduur van het pand dan vaak ook zo.
Mocht je de pech hebben in zo地 waardeloze VVE terecht te komen en door omstandigheden gedwongen zo地 hok toch willen hebben, dan heb je de volgende opties.
Je werpt je op als penningmeester van die VVE en benadert de mensen en in overleg probeer je zo地 VVE toch actief te krijgen. Als dat niet mocht lukken en je hebt bijvoorbeeld een top-etage met een lekkend dak, dan wordt het wat lastiger.

Gemeente als financier gebruiken.
Normaal moet jezelf alles voorfinancieren, maar als het al dubieus is dat je mede-eigenaren de rekening wel zullen betalen, kan je ook regelen dat de gemeente eens wat voor je terug doet van al die OZB gelden die je mag ophoesten

Of je laat het dak herstellen of vernieuwen en je betaalt het zelf en je probeert je geld terug te vorderen bij de overige leden van de VVE of je pakt het wat handiger aan. Je kan de VVE aan laten schrijven wegens achterstallig onderhoud door de dienst bouwen en wonen (bouw en woningtoezicht) en dan moet je dus alsnog die mensen er van zien te overtuigen dat ze mee moeten betalen en begint de ellende weer van voor af aan.

Jezelf aan laten schrijven wegens wezenlijk gevaar.
Een normale aanschrijving zal de gemeente niet zo snel effectueren.
Dat wil zeggen dat zij het laten uitvoeren en jou en de mede-eigenaren dan de (gedeelde) rekening sturen.
Je kan ook de VVE aan laten schrijven wegens wezenlijk gevaar. Het water loopt uit de stopcontacten, of je zorgt gewoon dat er lekstrepen van water onder die stopcontacten zichtbaar zijn.

Alleen je eigen kosten betalen via een aanschrijving
Op enig moment komt de gemeente in actie. Als er dan binnen een van tevoren te stellen termijn niets gebeurt, dan wordt de aanschrijving geffectueerd.
Dat wil zeggen dat de gemeente het laat herstellen en de kosten omslaat naar de leden van de VVE en deze laat innen. Desnoods via een deurwaarder.
Is er geen geld, dan is er nog geen man overboord want dan wordt er conservatoir beslag gelegd op het perceel en wordt bij een al dan niet gedwongen (latere) verkoop de vordering alsnog gend.

Geen ruzie met mede-eigenaren.
Het zal duidelijk zijn dat de gemeente niet om een effectuering staat te springen. Maar het dak en/of de afbrokkelende balkons worden hersteld en de gemeente is de kwaaie pier en jij hebt dan geen ruzie met je buren. Het kost in de regel dan wel iets meer, maar je hoeft dan in ieder geval alleen je eigen gedeelte van de kosten te betalen en het scheelt een hoop sores.

Maar ga er maar vanuit dat ze je dat niet bij die stadhuisbalie zullen vertellen.

Reageer...

 

Je kan je natuurlijk ook ontrekken aan een aanschrijving
Tijden geleden dacht de gemeente slechte fietspaden niet te hoeven
onderhouden door er bordjes te plaatsen met het opschrift "slecht wegdek" om zo onder een mogelijke schadeclaim uit te kunnen komen.Dan gaan we dus overal bordjes aanhangen.
Slechte woning, geen aanschrijving.
Slechte auto, geen APK.
Slecht kind, geen zakgeld.
Slechte vrouw, geen huishoudgeld. Want dan hoef je dat ook allemaal niet meer te onderhouden.

Slecht bestuur lijkt ons ook wel een goeie, dat scheelt een hoop belastinggeld. 
Een eigenaar van een woning die aangeschreven werd, heeft dat in die tijd eens gedaan. Die hing inderdaad zo地 bord aan zijn huis en de ambtenaar van bouw en woningtoezicht vroeg toen waarom hij dat bord er aan gehangen had.

的k heb geen geld, dus met zo地 bord hoeft het niet.

En toen zei die ambtenaar dat 塗et hebben van en lege portemonnee je nog niet ontslaat van je verplichtingen en terwijl die man, die ambtenaar een foto van zo地 fietspad bordje (slecht wegdek) voorhield zag je gewoon het muntje vallen.
Niets meer van gehoord.