WOB verzoek. Wie is er nou de echte baas van Den Haag?

Het wordt tijd om via de wet openbaarheid bestuur erachter zien te komen wie het nou echt voor het zeggen heeft in Den Haag.
Dat blijken de raadsleden en de wethouders in ieder geval niét te zijn.

Onze algemene reserve was in 2006 al  761 miljoen en is sindsdien per jaar toegenomen met 100 miljoen en zelfs meer.
Eind 2009 trok de rekenkamer al aan de bel, dat de reserves inmiddels waren gegroeid naar 1,25 miljard en vroeg men zich al af welk doel daar nu mee gediend zou kunnen zijn.
En of het dan ook wel zin had om zoveel reserves aan te houden?
Inmiddels zijn die reserves aangegroeid tot 1,4 miljard. 1.400 miljoen

Maar ons bestuur wordt als een noodlijdend werkmaatschappijtje met te weinig budget afgescheept en legt zichzelf ook nog een bezuinigingstaakstelling op.
Totaal onnodig, maar de bezuinigingstrein rijdt door het land en het Haagse bestuur voelt zich, geheel ten onrechte,genoodzaakt om ook op die trein te springen.

Vraag is dan ook wie de echte baas is.
Waarom wordt die reserve niet aangesproken om essentiële zaken in stand te houden?
Want je had natuurlijk ook 20 miljoen euro minder aan die reserves toe kunnen voegen en dan had je dus wel die 22 buurthuizen open kunnen houden.
En het ouderenfonds kunnen handhaven om onze ouderen hun koopkracht enigszins op peil te houden.

De waanzin dat de gemeenteraad zit te eikelen over wel of geen 700 euro subsidie voor een organisatie terwijl het geld tegen de plinten klotst.

  

Nu uit het bovenstaande blijkt dat er allerlei onnodige keuzes zijn gemaakt mag het ook niet verwonderlijk zijn dat het Spuiforum totaal geen draagvlak heeft.
Zorg er eerst maar eens voor dat die totaal onnodige bezuinigingen teruggedraaid worden in de wijken die zo hard zijn getroffen.

Voorlopig leeft de gedachte; het klootjesvolk niks, dan ook die elite niks.

En geef ze maar eens ongelijk.

De vraag die overeind blijft is dan nog wel steeds:
Wie dwingt ons bestuur om dergelijke keuzes te maken?
Is dat een, daarboven staande, dubieuze holding die dagelijks de kas leeghaalt en er nauwelijks genoeg wisselgeld in laat zitten?
Als je ook maar een IQ hebt van iets meer dan een pinda, dan moet je toch zelf als raad kunnen bepalen wat er gebeurt?
Of is die raad één groot marionettentheater waarbij de stakeholders aan de touwtjes trekken?

Sluiting informatiepunt ouderen is druppel die Haagse emmer doet overlopen

Haagse SP stelt onnodige bezuinigingen aan de kaak

GroenLinks: 'Situatie Koorenhuis schandalig'

Den Haag gaat 1 miljard aan reserve inleveren

Rekenkamer Den Haag ziet 1.400 miljoen reserves over het hoofd.

Reageer....