Home

Waarom de zorgpremies almaar stijgen.

Omdat er van de, door de overheid, beloofde winstdeling (na 10 jaar) niets terecht blijkt te komen, dient er toch linksom of rechtsom dividend aan de aandeelhouder uitgekeerd te worden. 
Een mogelijk scenario.... ...

Achmea is de grootste speler als zorgaanbieder.

 

Hieronder het overzicht van de zorgverzekeraars.

In het rood aangegeven zijn maatschappijen met meerdere verzekeringspoten.

Dan kan bij enkele anderen ook zo zijn, maar is niet direct te achterhalen.
Vanwege het wisselen en de voortdurende fusies zal het overzicht dan ook niet compleet zijn.
Maar wel duidelijk is dat Achmea een holding is met het grootste aandeel in die zorg.
En die zit er dan ook het meeste achteraan dat de beloofde winstdeling (na 10 jaar)  (spiegel) voor die zorg gerealiseerd gaat worden..Nu die beloofde winstdeling van de baan lijkt te zijn, is het uit het oogpunt van die verzekeraars wel voor te stellen dat ze zich bekocht voelen met onze immer onbetrouwbare overheid.

Maar geen nood.

De aandeelhouder kan toch wel van extra dividend worden voorzien.

Het is een holding waarvan de verschillende verzekeringspoten gebruik maken van gezamenlijke gebouwen.

Normaliter worden die kosten pro rata over de verschillende poten verdeeld.

Een ander scenario zou kunnen zijn dat die zorgpoot voor een onevenredig deel wordt belast, en er daar boekhoudkundig geen winst, en zelf verlies zichtbaar kan worden.

Daarmee "verdienen" de andere poten meer, en kan over die winst wel dividend worden uitgekeerd.

Die andere poten worden moddervet en bij de zorgpoot is schraalhans keukenmeester.

Vanwege dat boekhoudkundige verlies gaan ze bedelen bij het ministerie en moeten natuurlijk wel weer de premies omhoog.
En de overige zekeraars volgen dan in hun kielzog.
Niet voor de winst, maar om grotere reserves te kunnen kweken.

Je zou er boos om kunnen worden, maar het is wel onze overheid die de gedane belofte van na 10 jaar wel winstuitkering niet nakomt.
Zorg, energie en water dienen helemaal niet in private handen te zijn.Reageer...