Home

Ongediplomeerde jongeren die denken bijstand aan te kunnen vragen, komen van een koude kermis thuis.
Heb je geen startkwalificatie zoals HAVO,VWO of minimaal MBO-2 dan heb je géén recht op bijstand.

Heb je een startkwalificatie, dan heb je je best gedaan en als je dan geen werk kan vinden, dan krijg je een uitkering.

Heb je geen startkwalificatie, dan heb je je best dus niét gedaan en wordt dat uitgelegd als dat je verwijtbaar werkloos bent. En daarom krijg je geen uitkering.

Volgens de WWB regel is het zo; 
“dat er geen aanspraak op algemene bijstand bestaat voor de jongere: die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen en in verband daarmee aanspraak heeft op studiefinanciering”

Nu is het in Den Haag al zo, dat je tot je 27e jaar geen uitkering krijgt.

Ben je 18-27 jaar en heb je geen opleiding, dan krijg je van de gemeente geen uitkering en gooien ze je over de schutting in de tuin van OCW zodat je het MBO in kan stromen met studiefinanciering.

Tot en met MBO-2 is het gratis. Maar als je afhaakt met MBO-3 of 4 dan heb je een studieschuld