de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
Politiek
29 partijen
door David Rietveld, 25/01/2006, 20:43

Aan de Haagse gemeenteraadsverkiezingen doen 29 partijen mee. Dat is een heleboel. Ik was vanmiddag bij de vaststelling van de lijstnummers - vooral voor de nieuwkomers interessant - maar was vergeten pen en papier mee te nemen. Even weglopen was er niet bij, want voorzitter Deetman hield de vaart er in. Even uit mijn hoofd de partijen (en lijstnummers voor zover ik ze heb onthouden):


1. VVD
2. PvdA
3. CDA
4. Leefbaar Den Haag
5. GroenLinks
6. D66
7. PPS (loopt bij mij vast in Firefox)
8. SP
9. Haagse Stadspartij
10. ChristenUnie/SGP
11. Vooruitstrevende Integratie Partij
14. Partij Frans Postma
27. Groep Jol
29. Weldenkend Den HaagMeer lijstnummers heb ik niet onthouden. Wel partijen. Ongesorteerd:


LPF
Duurzaam Nederland
Solidair Nederland
Bewoners voor Loosduinen
Fractie Becker Den Haag (zonder twijfel het minst bereikbare raadslid!)
Links Appèl (geen website)
Haagse Allochtonen Partij (naar goed gebruik heeft lijsttrekker Labuche natuurlijk méérdere weblogs voor zijn partij geopend: HAP HAP HAP)
ONS Den Haag
Islam Democraten
Stem Niet
Multi Volks Partij (geen website)
Haagse Lente
Haagse Onafhankelijke Ouderen Partij (HOOP - geen website)
Naamloze lijst met lijsttrekker Khan (had mee willen doen als Islamitische Partij Nederland - geen website)
Naamloze lijst met lijsttrekker wiens naam ik door de gebrekkige geluidsinstallatie niet heb kunnen verstaan (maar waarschijnlijk in deze richting te vinden)Na afloop werd ik door Radio West gevraagd - omdat ik immers van die aardige peilingen maak - welke partijen een kans maakten. Ik heb gezegd dat Bewoners voor Loosduinen een kans maken als men in Loosduinen in dezelfde mate op deze partij stemt als in Scheveningen op de PPS, en dat Solidair Nederland een kans maakt. Dat laatste baseer ik op verhalen en geruchten die er op wijzen dat (delen van) de Hindo(e)staanse gemeenschap niet meer zo vastgebakken zitten aan de PvdA, en dat hun website een georganiseerde indruk maakt. Maar ook dat blijven fingerspitzenprognoses. Wat vaststaat is dat de nieuwe partijen in ieder geval niet allemaal een zetel gaan halen.


Cock Jol was zwaar teleurgesteld in zijn lijstnummer. Ik kan het me voorstellen. Op een bord met 29 partijen ergens achteraan bungelen is geen pretje. Gelukkig heeft hij wel een lijstverbinding met de PPS. Daar hebben ze niets aan al één van tweeën geen zetel haalt, en de start van Jol is in dit verband ongelukkig. Los daarvan begrijp ik niet waarom je je eerst afsplitst, om vervolgens via een lijstverbinding te hopen op een restzeteltje extra. Het ziet er naar uit dat in dit geval het spreiden van de 'winkansen' onverstandig zal blijken te zijn.


Verder lijkt het me voor naamloze lijsten zonder websites ook lastig stemmen winnen. Khan deed vorige keer ook mee, en kreeg toen 1000 stemmen. Met een beetje mazzel haalt hij dat nu weer. Ook de Haagse Lente haalde vorig jaar iets meer dan 1000 stemmen. De HOOP en Links Appèl deden vier jaar geleden ook mee, en haalden toen respectievelijk 2474 en 2796 stemmen. De laatste was een afsplitsing van GroenLinks en had alleen daarom al veel aandacht gekregen. Ik vraag me af of het beide partijen deze keer lukt wél een zetel te halen.


Deze toevloed aan partijen maakt het wel een stuk lastiger om prognoses te maken. Tenminste, zinvolleprognoses. In het algemeen kan worden gezegd dat hoe meer partijen deelnemen, hoe meer restzetels er te verdelen zijn. Als geen van de nieuwe partijen zelf een zetel haalt, dan kunnen dat wel een meer dan 8 restzetels worden. Die worden dan zo'n beetje verdeeld over de grotere partijen. Een merkwaardige paradox: hoe meer nieuwe partijen er meedoen, hoe groter de kans dat de grootste partijen bevoordeeld worden.Is het daarom erg dat ze meedoen? Of moeten we er juist blij om zijn? Ik weet het niet. Wat vaststaat is dat het er voor de kiezer niet overzichtelijker op wordt. Zeker niet de kiezer die nietsvermoedend het stembureau binnenloopt en een tafelblad met partijen en kandidaten voor zich ziet. Volgens mij werkt ook dat weer in het voordeel van de gevestigde partijen, en heel misschien een beetje voor lijst 29. Wink Ook de kiezer die zich goed wil informeren krijgt het lastig. Ik zie maar heel weinigen alle 29 programma's doorlezen - voor zover je ze weet te achterhalen. En een lijsttrekkersdebat met álle 29 lijsttrekkers zie ik ook niet plaatsvinden. De frequentie van de gebruikelijke reeksen in de krant met 'de nieuwkomers' moet ook flink omhoog, want zelfs met drie portretten in de week red je al niet meer. Kortom: de nieuwe partijen moeten het vooral - en meestal uitsluitend - hebben van hun eigen achterban. Dat is helemaal niet erg - zeker niet als het om een omvangrijke achterban gaat, maar in alle andere gevallen voegt het bar weinig toe.Venneparkers schreef op 26/01/06:
David Rietveld,

"en dat Solidair Nederland een kans maakt. Dat laatste baseer ik op verhalen en geruchten die er op wijzen dat (delen van) de Hindo(e)staanse gemeenschap niet meer zo vastgebakken zitten aan de PvdA, en dat hun website een georganiseerde indruk maakt."

Wij kunnen je verzekeren, dat het niet alleen hindoestanen zijn, de partij is een mix van allerlei afkomsten:
Hindoestaans,
Nederlands,
Antilliaans,
Turks,
Marokkaans,
Javaans,
Ghanees,
Surinaams enz.

Gisteren heeft Solidair Nederland in een overvolle zaal met meer dan 400 mensen hun bekende lijsttrekker dr Bharos en hun 30 kandidaten, allen heel goed opgeleid, op een professionele wijze gepresenteerd.
Vriend en vijand die daar aanwezig waren moeten toegeven dat de motivatie en beweegredenen van deze nieuwe partij een stempel heeft gedrukt gisteravond.
De toon is gezet, ze gaan de strijd aan, met jonge bewuste kandidaten, maar ook zwaargewichten op hun lijst.
Raadsleden van de PvdA en de CDA en andere partijen waren daar aanwezig om een kijkje in de keuken van een veelbelovende nieuwe partij te nemen.

Gisteravond sprak een bekende spreker:
"Het roer moet om. Wij laten met Solidair Nederland een ander geluid, een nieuw geluid, een gekleurd geluid horen in onze geliefde multiculture stad Den Haag"

De toespraken waren recht uit het hart, gedurfd en indrukwekkend, meer dan eens waren er staande ovaties.

David Rietveld schreef op 26/01/06:
@Venneparkers: prima toch?

OVerigens merk ik dat ik uitgerekend bij deze partij een verkeerde link heb gebruikt. De website van Solidair Nederland is hier te vinden:

http://www.solidair-nederland.nl

ewald badloe schreef op 26/01/06:
Naast de door de Venneparkers genoemde groepen
maken autochtonen ook deel uit van de partij. Twee leden op de kandidatenlijst zijn autochtonen. Het motto is immers: SAMEN OP WEG!

Haagse Kea schreef op 26/01/06:
David Rietveld schreef:

"Ik was vanmiddag bij de vaststelling van de lijstnummers - vooral voor de nieuwkomers interessant - maar was vergeten pen en papier mee te nemen."

Ik was er ook en heb ze genoteerd:
1. VVD
2. PvdA
3. CDA
4. Leefbaar Den Haag
5. GroenLinks
6. D66
7. PPS
8. SP
9. Haagse Stadspartij
10. ChristenUnie/SGP
11. Vooruitstrevende Integratie Partij
12. Hoop
13. Blanco
14 Partij Frans Postma
15. Bewoners Voor Loosduinen
16. LPF
17. Links Appél
18. Duurzaam Nederland
19. HAP
20. Ons Den Haag
21. Stem Niet
22. Solidair Nederland
23. Multi Volks Partij
24. Haagse Lente
25. Blanco
26. Islam Democraten
27. Groep Jol
28. Fractie Becker
29. Weldenkend Den Haag


Haagse Kea schreef op 26/01/06:
Stevenen wij af op een politieke aardverschuiving in Den Haag?
Ik verwacht het wel.

Zo doen in Amsterdam met 742.000 inwoners 24 partijen mee waarvan 9 lokale, het Parool noemde dat gisteren ongekend hoog.

Maar wat te denken van Den Haag?
Want met slechts 472.000 inwoners doen er 29 partijen mee waarvan meer dan 10 lokale partijen.

stemniet.nu schreef op 26/01/06:
en meer dan de helft stemt niet! Waarom zou je zeggen? is het luiheid? Is het desinteresse? Is het principieel?
Stem Niet lijkt het antwoord te gaan geven op 7 maart.

Haagse Kea schreef op 26/01/06:
Herman schreef:

"Stem Niet lijkt het antwoord te gaan geven op 7 maart."

Dat lijkt alleen maar zo Herman, wie niet wil stemmen stemt gewoon niet.

Ik voorspel dat Den Haag wat betreft het opkomstpercentage uit de dip raakt;
51% gaat op 7 maart de gang naar de stembus maken,
en niet om niet te stemmen
maar juist wel!

David Rietveld schreef op 26/01/06:
Dat zijn bijna 25.000 mensen méér dan vorige keer. Ik heb er een hard hoofd in. De nieuwe partijen halen samen in ieder geval dat aantal niet.

Haagse Kea schreef op 26/01/06:
David Rietveld schreef op 26/01/06:

"Dat zijn bijna 25.000 mensen méér dan vorige keer. Ik heb er een hard hoofd in."


Ik heb er een gord gevoel over.

Haagse Kea schreef op 26/01/06:
Een goed gevoel bedoelde ik.

Uit jouw groen links gekleurde prognoses blijkt dat het denkraam in jouw hoofd harder is gebleken dan de werkelijkheid.
Uit niets blijkt dat je rekening hebt met de 29 partijen die nu meedoen in onze hofstad.

Gooi maar in de prullebak bebie!

Extra zuur voor drugshol! schreef op 26/01/06:
De lokale Haagse Stadspartij
is tegen de wens van hun lokale kiezers in
een lijstverbinding aangegaan met
de landelijke Groen Links.

GOD schreef op 26/01/06:
Uitslag 2006

1. VVD 13
2. PvdA 11
3. CDA 6
4. Leefbaar Den Haag 0
5. GroenLinks 1
6. D66 1
7. PPS 0
8. SP 2
9. Haagse Stadspartij 1
10. ChristenUnie/SGP 0
11. Vooruitstrevende Integratie Partij 0
12. Hoop 0,0
13. Blanco 0,0
14 Partij Frans Postma 0,0
15. Bewoners Voor Loosduinen 1
16. LPF 0
17. Links Appél 0
18. Duurzaam Nederland 0
19. HAP 0
20. Ons Den Haag 1
21. Stem Niet 1
22. Solidair Nederland 6
23. Multi Volks Partij 0
24. Haagse Lente 0
25. Blanco 0
26. Islam Democraten-- bestaat niet
27. Groep Jol 0
28. Fractie Becker 0
29. Weldenkend Den Haag 1


AMEN!

Haagse Kea schreef op 26/01/06:
@God:

God is de vader van ons allen maar deze uitslag lijkt meer op de wens van de vader van Solidair Nederland!

Jozef Labuche schreef op 26/01/06:
Wij hebben als Haagse Allochtonen Partij het verzoek aan verschillende nieuwe partijen gericht maar ook aan oude locale om samen te gaan.

Zoals Solidair Nederland die pretendeert voor iedereen op te komen... wij hadden gemakkelijkk van 2 - 3 - 4 clubs 1 club kunnen maken - maar neen hoor ...

Het is als met de kerken in Nederland ieder voor zijn eigen kruis.

Wij hadden ook het verzoek gericht aan de Stadspartij om samen een combinatie aan te gaan samen met H.O.O.P en Fractie Becker echter zij wilden een gevestigde landelijke partij als maatje.

Het is begrijpbaar want Groen Links lonkt naar de macht samen met de PVDA en dan kan de Stadspartij meeliften...

Ik wens ze allemaal succes.

De verkiezingen zijn al lang niet meer democratisch, omdat

1. de kiezers niet weten hoe het werkt,
2. er landelijk gekozen wordt in plaats van locaal,
3. 99 % stemt op mensen die ze niet kennen
4. ondemocratisch vooral omdat de landelijke partijen subsidiegeld krijgen voor hun campagne van onze belastingsgeld terwijl de locale partijen niets krijgen.

Rechtvaardig ? Ja voor diegene die de wetten gemaakt hebben om het zo te kunnen laten verlopen.
Remkes in dit geval - een groot democraat.

Macht uitoefenen om de macht te behouden of te vergroten is geen democratie maar een oligarchie, zo is onze staat ingericht.

Pechtold heeft het over vuil en vunzig ik stel dat wij onder het bewind van verschillende dictatortjes leven - het is wachten tot deze gedecimeerd zijn tot 1. Ene grote leider.

pi nuts schreef op 26/01/06:
Jozef Labuche schreef op 26/01/06:

"Wij hebben als Haagse Allochtonen Partij het verzoek aan verschillende nieuwe partijen gericht maar ook aan oude locale om samen te gaan.

Zoals Solidair Nederland die pretendeert voor iedereen op te komen... wij hadden gemakkelijkk van 2 - 3 - 4 clubs 1 club kunnen maken - maar neen hoor ... "


hehe....
denk eens na....
Solidair wil voor iedereen opkomen
jullie alleen maar voor de Haagse allochtonen

Geachte schreef op 26/01/06:
Jozef, is een schande dat jij met al jou ervaring een partij begint met allochtoon. Heb je dan echt geen verstand of lach je ze uit. Snap je potverdomme niet dat ze het altijd moelijker hebben omdat ze dat zijn?

Van een Belg verwacht je toch wat anders

Haagse Kea schreef op 26/01/06:
Lijst Integratiepartij afgekeurd in twee steden
DEN HAAG - De Vooruitstrevende Integratie Partij (VIP) mag niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht en Rotterdam.


Dat hebben de hoofdstembureaus van de twee steden donderdag besloten omdat de partij in vier steden dezelfde kandidaten verkiesbaar heeft gesteld.

De VIP heeft beroep tegen het besluit aangetekend bij de Raad van State.

De partij richt zich vooral op allochtone kiezers in de grote steden. Integratie met behoud van eigen cultuur en identiteit is een belangrijk onderdeel van het partijprogramma.


bron:

pi nuts schreef op 26/01/06:
Haagse Kea schreef:

"Dat hebben de hoofdstembureaus van de twee steden donderdag besloten omdat de partij in vier steden dezelfde kandidaten verkiesbaar heeft gesteld."

In Den Haag en Amsterdam mag dat dan blijkbaar wel????

pi nuts schreef op 26/01/06:
Leve de man van de SGP Van je hiephiephiep, hoezee.

Goedemorgen, ingezetenen der GS-gemeente. We kunnen veel zeggen over die zwartgekousde Jezus-fanaten, maar niet dat ze hun boekhouding niet op orde hebben.

De Staatkundig Gereformeerden zijn namelijk de enigen die niet frauderen met hun onkosten-declaraties. Dat de SGP-fractie uit slechts twee brave hendriken bestaat, en dat Juffrouw Janie de hand noest op de knip houdt, doet natuurlijk niet ter zake.

Andere kamerfracties maken er een potje van met hun declaraties. Taxiritten, buitenlandse werkbezoeken, verkeersboetes... Ja, laat dat soort bonnetjes maar aan LPF-ers en VVD-ers over.

Per kamerzetel is er jaarlijks een onkostenbudget van € 116.000,- Maal 150 maakt 17.4 miljoen euro. Dat geld is eigenlijk bestemd voor 'ondersteunende taken'. Maar daar wordt dus stevig de hand mee gelicht.

Het is godverdomme te genant voor woorden. Wel het beleid van Koos Spee verdedigen, maar als je zelf een prent uit Leeuwarden krijgt deze doodleuk declareren. Hoe f*cking durf je?

Sjoemel-koploper is de fractie van het CDA dat maar liefst voor 34K aan foute bonnen probeerde in te leveren. Klein bier misschien. Maar wel uw klein bier.

Grootste schandaal is dat voor een cadeau voor De Balk ook de onkostenpot werd aangesproken. En deze sigaar van 2000 euri (!) kwam dus uit uw doos.
Ja mensen, het gaat hosannah met die Betrouwbare Overheid.
De Betrokken Samenleving wensen wij veel creativiteit met het invullen van de belastingformulieren.

bron:

Co Kwekker schreef op 27/01/06:
Stem Niet maar declareer wel.

Anal Poet schreef op 27/01/06:
pi nuts schreef " En deze sigaar van 2000 euri (!) kwam dus uit uw doos. "

Ooo ... willen ze ons dáár betrekjes bij willen doen?

Maar ik wil hen èlders betrekjes bij doen.


Of mag je dat dan weer níét doorbelasten?

Jozef Labuche schreef op 27/01/06:
Geachte schreef op 26/01/06:
Jozef, is een schande dat jij met al jou ervaring een partij begint met allochtoon. Heb je dan echt geen verstand of lach je ze uit. Snap je potverdomme niet dat ze het altijd moelijker hebben omdat ze dat zijn?

Van een Belg verwacht je toch wat anders
_______________________________________________

Wat heeft Labuche bewogen ?

Paradoxale psychologie of politieke zelfmoord ?

Ik word met rede "wel eens" verweten dat ik bergredes schrijf dat ga ik nu niet doen.

Van zodra ik het partij programma naar buiten kan brengen zal het een en ander wel duidelijk worden.
Morgen wil de NOS meer van ons weten wie weet wat daar voor nieuws uit komt.

Nu alleen maar dit : allochtoon betekent van buiten af - uit den vreemde.
In Engeland hebben ze hiervoor het woord Allien.

"Allien office"

Allien heeft twee betekenissen : uit den vreemde, van buitenaf - migrant maar ook buitenaards wezen.

Het bestuur van de Haagse Allochtonen Partij heeft er unaniem gekozen dat ik diegene ben die het buitenaards wezen is en zij diegene die van buitenaf komen.

Hoe kan je nu zorgen dat mensen die gezien worden als van buiten af toch ervaren worden als er bij horende ? Wel door ze naar binnen te brengen en te laten participeren.

Want in stede zijn bijna alle Hagenaars allochtonen - behalve de bewoners van het IJspaleis - de kastheelheren die regeren over hun lijfeigenen de bewoners van de stad.

Om het praten over (allochtonen) te stoppen moet deze betrokken worden in het bestuur.
De bedoeling is dat H.A.P. zichzelf opheft wanneer de gehele integratie ook van de autochtonen in de multi-culturele samemleving heeft plaats gevonden.

Eenmaal volwaardig op eigen titel betrokken bij het bestuur, zijn wij als allochtonen ook meer aanspreekbaar en mede verantwoordelijk voor wat er in de stad gebeurd- maar ook (h)erkenbaar.

47 % allochtonen in de stad - slechts 26 % in de raad 47 % alloctonen in de stad 0 % in het college ? De afgelopen periode en nu staan er bij de klassieke landelijke partijen nog minder allochtonen verkiesbaar.

De leuze is : niet over ons, maar samen met ons.

Voor het overige is het zo dat er van de acht kandidaten op de H.A.P.-lijst er vijf niet-westerse allochtonen zijn (definitie van de gemeente) twee AUTOCHTONEN en 1 Allien (westerse allochtoon).

De naam Haagse allochtonen partij werd gekozen als geuzennaam. De geuzen waar zijn zij nog in Nederland ?

Vergis u niet wij bevinden ons als Allochtonen Partij in een select gezelschap van iemand die zich ook inzet voor de allochtonen en de integratie Prinses Maxima. En waren de prinsen en prinsessen gehuwd met ons Koninghuis ook niet van allochtone afkomst...

Zie verder op:

www.hap.punt.nl
www.haagseallochtonenpartij.nl
http://haagseallochtonenpartij.web-log.nl

Verder kan ik niet anders zeggen beste GEACHTE dat ik als Belg niet anders dan altijd behandeld ben geweest als allochtoon ook en vooral in de gemeenteraad (zoook door de Universiteit van Leiden) - ook daar zit een logische stap in.

Uitkomen voor wie je bent en er voor gaan - niet voor niets dat "de Nederlander" in een identiteitscrisis zit.

Als ik al iets ben in Nederland dan is een allochtoon. Leve de geus !

Venneparkers schreef op 27/01/06:
Jetta Klijnsma constateerde ietwat minachtend op TV-WEST dat ze nog geen kandidatenlijst en verkiezingsprogramma van Solidair Nederland had gezien.

Arrogant als de PvdA nou eenmaal is geworden, onderschatten ze elk ander en willen die liefst de grond in boren, zo vlak voor de verkiezingswinst die ze voor ogen hebben.

Mevrouw de wethouder, gaat u eens rustig voor zitten, en het verkiezingsprogramma van
Solidair Nederland eens goed lezen.

Neem vooral de tijd om naar de kandidatenlijst te kijken.

Solidair Nederland pakt 4 tot 5 zetels af van de PvdA, zonder twijfel!

Tenslotte moet je een partij die ooit van het volk was, en nu een partij van de Arrogantie is ten alle tijde afstraffen.

stemniet.nu schreef op 27/01/06:
Tenslotte moet je een partij die ooit van het volk was, en nu een partij van de Arrogantie is ten alle tijde afstraffen.

Daarom:stemniet 21

David Rietveld schreef op 27/01/06:
@Haagse Kea: in de prognoses zit natuurlijk de categorie 'overig'. En niet voor niets schrijf ik hierboven dat het met zoveel nieuwe, lokale partijen lastig is om zinvolle prognoses te maken. Daarnaast geef ik aan dat Solidair Nederland en BVL op zich kansen hebben.

De prognoses van mijn hand zijn net zo waardevol of waardeloos als jouw gevoel over de stijgende opkomst. Jij kunt gelijk krijgen, ik ook en misschien krijgen we zelfs allebei gelijk. Smile

Mijn punt is dat er vooral in de reactiepanelen hier erg makkelijk met zetels wordt gesmeten. Voor het halen van één zetel zou je - bij een opkomst gelijk aan de vorige keer - nog met zo'n 3000 stemmen kunnen volstaan. voor twee zetsl heb je toch al snel zo'n 7000 stemmen nodig. Dat klinkt niet zo veel, maar dat is het wel. Natuurlijk scoorde Leefbaar Den Haag vorige keer enorm goed, maar je kunt niet ontkennen dat aan die winst toch ook en vooral een landelijke trend ten grondslag lag. De andere lokale partijen - PPS en HSP - zijn door de kiezer de vorige keer t.o.v. 1998 volledig over het hoofd gezien.

Ik zie niet in waarom dat nu ineens anders zou zijn. Zoals ik schrijf, de nieuwe partijen moeten het in eerste instantie van hun eigen, natuurlijke achterban hebben. De ervaring leert dat die altijd te hoog wordt ingeschat. Een voorbeeld: BVL zal in het hele stadsdeel Loosduinen tenminste 20% van de stemmen moeten halen om één zetel in de wacht te slepen. Zelfs als ze alle stemmen die vorige keer naar Leefbaar zijn gegaan krijgen, zitten ze nog maar op de helft.

Eenzelfde verhaal gaat op voor Solidair Nederland. 4 zetels betekent - nog steeds bij een vergelijkbare opkomst als vorige keer - tenminste 12000 stemmen. Voor 5 zetels mag je daar no eens 3000 bij optellen. Het tweede deel van de claim, 'van de PvdA afpakken', wordt ook erg lastig. Als alles goed gaat staat hieronder een plaatje:

[url=http://www.davidrietveld.nl/gldh/index7.gif][/url]

De PvdA heeft vorige keer uitzonderlijk goed gescoord in Schilderswijk en Transvaal. Het is heel goed denkbaar dat dat deze keer niet lukt. Laten we zeggen dat ze op het niveau van 1998 terugvallen. Hoeveel stemmen hebben ze dan verloren? Zo'n 1600. Dat is best veel, maar natuurlijk slechts een mager begin als je tenminste 12000 stemmen denkt te halen. Bovendien zie je dat de PvdA vorige keer in alle andere wijken heeft verloren. Mijn inschatting is dat ze daarvan tenminste een deel goedmaken. Het eventuele verlies in Schilderswijk en Transvaal wordt zo tenminste 'goed' gemaakt in de rest van de stad.

Concluderend: de vraag is niet óf de nieuwe partijen stemmen gaan halen, maar hoeveel, en hoe de stemmen over de verschillende partijen verdeeld zijn. Het kan zo uitpakken dat al die nieuwe clubs tesmaen 4-5 zetels halen, maar elk apart net te weinig voor 'echte' zetels. Op zich heeft Labuche gelijk als hij zegt dat een bundeling meer had opgeleverd.

David Rietveld schreef op 27/01/06:
Ik zie geen plaatje, dus maar even via deze link.

Miguel Sloendregt schreef op 27/01/06:
Volgens mij vergeet je de factor dat al die nieuwe partijen de opkomst wel eens kunnen verhogen, ik dacht toch dat m.n. in de Schilderswijk en Transvaal nog wel een hoop winst te boeken is.
Natuurlijk stijgt dan ook de kiesdrempel, maar toch...

David Rietveld schreef op 27/01/06:
@Miguel: dat werkt inderdaad twee kanten op. Als er een opkomst is van 51% zoals Haagse Kea stelt, dan zijn voor 4 zetels ongeveer 14.000 stemmen nodig, en voor 5 zo'n 17.000. Bij een opkomst van 100% (!) in Schilderswijk en Transvaal zouden er 20.000 stemmen extra te verdelen zijn. Nog los van het feit dat zulke opkomstpercentages niet worden gehaald, áls het zou gebeuren stemt niet iedereen op Solidair Nederland.

Natuurlijk zijn dat niet de enige wijken, maar net als sommige andere nieuwe partijen zal de aanhang toch vijr geconcentreerd zijn. In Benoordenhout en de Vogelwijk zullen de mensen niet naar de stembus hollen om op Groep Jol, SN of BVL te stemmen.

Wat hier in de reactiepanelen gebeurt is precies hetzelfde als politici wordt verweten: de mensen worden vergeten, en het gaat alleen nog maar om percentages en zetels. Mijn vraag aan de verschillende vertegenwoordigers van de nieuwe partijen hier is eigenlijk: hoeveel stemmen schat je in te kunnen halen, en in welke wijken.

Venneparkers schreef op 27/01/06:
David Rietveld,

alleen mensen die braaf in de pas lopen stemmen straks nog VVD, CDA, en PvdA.
De oude conservatieve garde.

Maar vergis je niet, met de onvrede die er is onder zelfs vele brave, trouwe stemmers, en dat niet alleen in de Schilderswijk en Transvaal.

Ook gewoontedieren willen wel eens wat anders proeven. Neem een goede voorbeeld aan wat zich in Rotterdam de laatste keer bij de verkiezingen voordeed.

"De trend tegenwoordig, nu de mensen o.a. de pijn van de euro voelen, is dat mensen niet alleen maar merkartikelen kopen, maar inzien dat anders ook heel goed kan en zelfs besparingen oplevert"
Als je begrijpt wat we bedoelen...

Haagse Kea schreef op 27/01/06:
David Rietveld schreef :

”in de prognoses zit natuurlijk de categorie 'overig'. En niet voor niets schrijf ik hierboven dat het met zoveel nieuwe, lokale partijen lastig is om zinvolle prognoses te maken. Daarnaast geef ik aan dat Solidair Nederland en BVL op zich kansen hebben.”


Je denken geeft te weinig ruimte aan de categorie overig.

Vino Verde schreef al eens eerder in deze draad:

Je denken speelt Maurice de Hondje!

Je probeert een paard voor de wagen te spannen dat niet lopen kan.

Prognoses zijn uitingen van angstmechanismen.
Vroeagher lazen ze in zo’n gemoedsgesteldheid schapendarmen!
Weet je dan niet
heeft de geschiedenis dan niet uitgewezen
dat het denken nooit een sluitende prognose kan voortbrengen?
Het gaat altijd anders dan je denkt David.

Het denken is ouwe wijn in ouwe zakken.
Het denken zegt:
'de oude wijn smaakt ons nog best'

Observeer je denken eens
Gooi weg die ouwe koek
Wordt eens groen dan krijg je van mij een zoen!


David reageerde toen op 20/10/05:

"@Vino Verde: het andere deze keer was dat ik de inschatting juist liet varen.
En wat betreft prognoses: je hebt gelijk, een prognose is waarschijnlijk nooit de waarheid - hoewel dat niet uitgesloten hoeft te zijn. Als ik de toekomst kon voorspellen, dan zat ik nu waarschijnlijk in een warm land."

Daarom vertrouw ik maar meer op mijn gevoel dan op jouw denken!

Dus gevoelsmatig zeg ik: opkomstpercentage 51%.
Die extra mensen komen omdat ze het zat zijn en ze gaan stemmen op de nieuwe partijen.

Maar ik kan het ook nog rationeel onderbouwen:
Den Haag loopt achter bij de landelijke trend vwb lokale vertegenwoordiging.
Het landelijk gemiddelde is nu al 24%.
In Den Haag zitten we maar op 16%, dat is een derde minder.
Bovendien zijn die 7 Haagse lokalen mwv;
man,
wit en na jarenlang onderling geharrewar
hopeloos verdeeld geraakt over 6! fracties

Er is een recordaantal nieuw partijen dus ik verwacht meer dan jij en ik ben blijkbaar niet de enige.
Het opkomstpercentage was 44,2% dus een 6,8% hogere opkomst moet lukken.
Er hangt iets in de lucht!

David Rietveld schreef op 27/01/06:
@Haagse Kea: het is vaak een goed idee om op je gevoel af te gaan. Zeker als het een goed gevoel is. Smile Mijn voornaamste punt is echter niet het opkomstpercentage, maar dat het retemoeilijk is om 'eventjes' 4-5 zetels te winnen/krijgen/verdienen.

Haagse Kea schreef op 27/01/06:
@David:
Daar heb je gelijk in en het wordt de nieuwen in Den Haag door de gevestigde orde niet makkelijk gemaakt.

Zo verschijnen de nieuwe partijen niet in de verkiezingskrant voor en door jongeren.
De reden hiervan is dat het bureau verkiezingen Den Haag tot vandaag weigerde de telefoonnummers van de nieuwe partijen aan het JIP (= Jongeren Informatie Punt)door te geven.

Genraal b.d. J.F.G. van Leusde schreef op 27/01/06:
Iedere militair en veteraan in Den Haag, en dat zijn er meer dan 20.000, weet dat op nr 2 van Groep Jol de heer Klaas Jol staat, oud-commando, oud- luitenant kolonel der mariniers, oorlogsveteraan, en een man met hart en rede.
Ik zou dus niet zo snel zeggen dat Groep Jol geen stemmen haalt in het Benoordenhout of de Vogelwijk.
Wacht u eerst maar eens af.

Mondige burger schreef op 27/01/06:
@De reden hiervan is dat het bureau verkiezingen Den Haag tot vandaag weigerde de telefoonnummers van de nieuwe partijen aan het JIP (= Jongeren Informatie Punt)door te geven.

Dat bureau is zeker ook geïnfecteerd met het PvdA arrogantregentvogelgriepvirus.

De PvdA is nu al intern de zetels aan het verdelen!

Venneparkers schreef op 27/01/06:
David Rietveld,

Wij kunnen goed begrijpen dat het voor jou moeilijk is om aan te nemen, die 4 á 5 zetels.
Dat is niet niks, het is dat je gewaarschuwd bent, op tijd!

Wij zullen je nog een feit melden.
Een feit is, dat de nu nog op de achtergrond zijnde bescheiden Islam Democraten de garantie heeft van de grote achterban, dat ze kunnen rekenen op minimaal 3 zetels.
Dit is een groep die onderschat wordt in de peilingen.

Val niet van je bureaustoel af, David.
Het is maar dat je weet dat die 45 zetels een andere verdeling krijgen op 7 maart.

De berichten zijn van de eerste hand, dus echt niet zo onbetrouwbaar als het nu overkomt.

Het wordt een spannende verkiezing.
Ook al geeft de PvdA het niet toe, ze slapen wel slechter nu.

David Rietveld schreef op 27/01/06:
Tsjongejongejonge. Al die nieuwe partijen kunnen zich prima op internet presenteren. Dan was het niet zo moeilijk geweest om ze te vinden. Verder is pas sinds gisteren officieel en definitief bekend wie er aan de verkiezingen meedoen. Dat had ook bureau verkiezingen niet eerder kunnen weten. Trouwens, partijen die claimen met gemak 4-5 zetels te halen moeten het volgens mij niet hebben van een jongerenkrant.

@BDJFG van Leusde: begrijp ik dat de genoemde groep in zijn totaliteit op Klaas Jol gaat stemmen?

Annonymous schreef op 27/01/06:
Niet met gemak, David.
Er wordt keihard gewerkt binnen de organisaties en in de partijen om dat te realiseren.

Mondige burger schreef op 27/01/06:
@Trouwens, partijen die claimen met gemak 4-5 zetels te halen moeten het volgens mij niet hebben van een jongerenkrant.

Kijk dat bedoelen we nou, geen feeling met wat er leeft en wat er echt aan de hand is in bepaalde wijken.

De jongeren lezen en spreken Nederlands en informeren vervolgens hun kiesgerechtigde ouders.

David Rietveld schreef op 27/01/06:
@Venneparkers: ik vind het allemaal best. Natuurlijk hoop ik op een goede uitslag van Groenlinks, maar als de kiezer anders beslist dan is dat zo.

Het lijkt er op dat er een hardnekkig misverstand is, alsof ik de nieuwe partijen geen zetels gun. Of de werkelijkheid niet onder ogen durf te zien. Ik zie dat anders. Ik daag iedereen uit om de zetelclaims een beetje te staven. Venneparkers claimt 4-5 zetels voor Solidair Nederland, en 'minstens 3' voor Islam-Democraten. Dat betekent ongeveer 25000 stemmen bij een opkomst van 44% (en dus zo'n 29000 bij een opkomstpercentage van 51%). Allemaal niet onmogelijk, maar waar komen ze vandaan? Scoren ze in heel Den Haag, of alleen in bepaalde wijken. Is Solidair Nederland voor de Transvaal wat de PPS is voor Scheveningen? Zijn de Islam-Democraten dat voor de Schilderswijk? Concurreren ID en SN niet met elkaar? En met Zeb Khan? En Duurzaam Nederland? En WEL DENKEND Den Haag? En de Multi Volks Partij?

Duik eens in de cijfers. Het zou kunnen, maar dan moet de PvdA Den Haag zo'n 15% lager scoren dan de landelijke peiling en moet de opkomst heel behoorlijk omhoog gaan. Die vooronderstellingen doet me toch ernstig twijfelen.

Venneparkers schreef op 27/01/06:
David Rietveld schreef:
"Het lijkt er op dat er een hardnekkig misverstand is, alsof ik de nieuwe partijen geen zetels gun"
Zo bedoelen of zien wij het niet, beste David.
Zo kom je niet over.
Maar jij bent de bekendste opinieman hier, en wij willen alleen aangeven, dat de zaak anders zal uitpakken.
Behoorlijk anders.

Ton Mertens schreef op 27/01/06:
De kiezers waar de Venneparkers op duiden zitten overal.

We plaatsen pc’s in de wijken;

Morgenstond
Moerwijk
Bouwlust
Vrederust
Zuiderpark
Leyenburg
Groente en fruitbuurt
Laakkwartier
Spoorwijk
Transvaal
Schilderswijk
Stationsbuurt
Centrum
Zeeheldenkwartier
Bezuidenhout
Mariahoeve

We hebben inmiddels 350 pc’s in Den Haag staan daar weken zo'n 1.600 kinderen en ouderen mee en als je wilt weten wat er echt mis is in Den Haag, ga dan maar eens een weekend met ons mee, dan laten we je de echte Hagenaar zien, die Jetta Klijnsma nooit van haar leven zou WILLEN ontmoeten ondanks haar gezever bij TV West.

Want dan wordt ze geconfronteerd met zaken die met een lach van oor tot oor niet meer weg te poetsen zijn.

En die mensen zien aleen maar een bestuur dat het vervelend zegt te vinden dat hun burgers dreigen te verdrinken, maar die bestuursleden kunnen er helaas niets aan doen omdat zij zichzelf als een molensteen aan die burger zijn nek hebben gehangen.

komp-u-ter-hulp.nl

Amien schreef op 27/01/06:
Vertel eens, wie stem je?

Ikke stem Henk K.

Haagse Lente schreef op 27/01/06:
Genraal b.d. J.F.G. van Leusde schreef op 27/01/06:
"Iedere militair en veteraan in Den Haag, en dat zijn er meer dan 20.000, weet dat op nr 2 van Groep Jol de heer Klaas Jol staat, oud-commando, oud- luitenant kolonel der mariniers, oorlogsveteraan"

DE DROOMTUIN.

Wij willen geen oorlog,
wat we willen is vrede.
Als we een bloem kweken,
ervaren we de liefde.
Bloemen, bloemen, bloemen
maken ons blij.

Er is een grote macht,
die is sterker dan wij.
Zij willen de bloem vernielen
en hebben geen enkele spijt.
Bloemen, bloemen, bloemen
maken ons blij.

Wij, gewone mensen
zijn gauw tevreden.
Een groene tuin,
meer vragen wij niet.
Bloemen, bloemen, bloemen
maken ons blij.

Wij willen schone lucht
en geen smog.
Asfalt en cement zijn
slecht voor de gezondheid.

Door elkaar de hand te reiken,
zullen wij de oorlog winnen.
In onze droomtuin
zal een nieuwe bloem bloeien.
Bloemen, bloemen, bloemen
maken ons blij.


Componist, schrijver en arrangeur: Rino Valente

haagse lente schreef op 27/01/06:
IL GIARDINO DEI SOGNI

Non vogliamo la guerra
noi cerchiamo la pace.
Coltiviamo un fiore
noi viviamo l'amore.
Bloemen, bloemen, bloemen
maken ons blij.

C'è un potere supremo
e più in alto di noi.
Vuol distruggere un fiore
senza avere rancore.
Bloemen, bloemen, bloemen
maken ons blij.

Siamo noi poveretti ci
accontentiamo di poco
Un prato verde ci basta
non chiediamo poi tanto.
Bloemen, bloemen, bloemen
maken ons blij.

Noi vogliamo aria pura
non vogliamo lo smog
Il catrame, cemento
non è salute per noi.

Se ci diamo una mano
vinceremo la guerra.
Nel giardino dei sogni
un nuovo fiore nascerà.
Bloemen, bloemen, bloemen
maken ons blij.

Componist, schrijver en arrangeur: Rino Valente

stemniet.nu schreef op 27/01/06:
David Rietveld Schreef:

"Mijn vraag aan de verschillende vertegenwoordigers van de nieuwe partijen hier is eigenlijk: hoeveel stemmen schat je in te kunnen halen, en in welke wijken."

Als onze visie goed uitpakt gaan er daadwerkelijk 49% of meer niet stemmen. Er is overigens een risico, dat er zoveel mensen wel gaan stemmen dat wij misschien ook met een zetel opgezadeld worden, maar dat zien we dan wel weer.

pi nuts schreef op 27/01/06:
David Rietveld schreef:

"Aan de Haagse gemeenteraadsverkiezingen doen 29 partijen mee. Dat is een heleboel."

Een heleboel?

Die nieuwe partijen,
zijn dat er 19 meer dan voorheen?

Co Kwekker schreef op 27/01/06:
Die zetelverdeling maakt natuurlijk wel wat uit voor wie in de raad zit of komt of wie er uit gaat.

Voor het college en voor de burgers maakt het niets uit.

Waar gaat het eigenlijk over?

To do is to be (Socrates)
To be is to do (Sartre)
Do be do be do (Sinatra)

Haagse Lente schreef op 27/01/06:
Door elkaar de hand te reiken,
zullen wij de oorlog winnen.

In onze droomtuin
zal een nieuwe bloem bloeien.

Bloemen, bloemen, bloemen
maken ons blij.

Co Kwekker schreef op 27/01/06:
'Bloemen houden van mensen.'

Dat is natuurlijk helemaal niet waar.

Bloemen houden van wortels.

Venneparkers schreef op 27/01/06:
Lazen voor u bij Anne Mulder, VVD raadslid


Weblog A. Mulder

--------------------------------------------------------------------------------
Weblog 27 januari: gemeenteraadsverkiezingen 2006
Door:
27 Januari 2006


Wat hebben de volgende afkortingen en namen met elkaar gemeen? VIP, HOOP, PFP, LPF, Bewoners voor Loosduinen, Links Appèl, Duurzaam Nederland, Haagse Allochtonen Partij, ONS Den Haag, Stem Niet, Solidair Nederland, Multi Volkspartij, Haagse Lente, Islam Democraten, Groep Jol, Fractie Becker, Wel Denkend Den Haag.Het zijn allemaal nieuwe partijen die in Den Haag mee zullen doen aan de verkiezingen. In totaal doen er 29 partijen mee. Er valt dus heel veel te kiezen in Den Haag. Ik hoop dat het stembiljet groot genoeg is en dat er genoeg toetsen op de stemmachine zitten.

Wel geldt dat grote partijen in het voordeel zijn als veel partijen meedoen. Dat komt door de berekeningsystematiek van de restzetels. Dit gaat in steden met meer dan 19 zetels volgens de systematiek van de grootste gemiddelden.Bij de verdeling van de restzetels volgens de grootste gemiddelden wordt voor iedere lijst één zetel opgeteld bij het behaalde aantal volle zetels. Het aantal op de lijst uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door dit aantal; zo wordt dus het gemiddeld aantal stemmen per lijst per zetel berekend voor het geval de te verdelen restzetel naar die lijst zou gaan. De lijst met het grootste gemiddelde krijgt een restzetel toebedeeld.
Aldus ontstaat een nieuwe tussenstand bij de zetelverdeling. Zolang er nog restzetels te verdelen zijn, wordt de hierboven beschreven procedure herhaald. Uitgaande van de nieuwe tussenstand wordt dan wederom voor iedere lijst één zetel opgeteld bij het (in de tussenstand) behaalde aantal zetels, en wordt de volgende restzetel wederom toebedeeld aan de lijst met het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel.Voorbeeld:

In een residentiestadje zijn in totaal 2100 geldige stemmen uitgebracht. Er zijn 6 partijen (A, B, C, D,E en F) en 21 zetels te verdelen

de kiesdeler = 2100 = 100
21

De verdeling is als volgt:

A: 900 stemmen - dus deze partij krijgt alvast 900 : 100 = 9,0 dus 9 zetels
B: 700 stemmen - dus deze partij krijgt alvast 700 : 100 = 7,0 dus 7 zetels
C: 260 stemmen - dus deze partij krijgt alvast 260 : 100 = 2,6 dus 2 zetels
D: 120 stemmen - dus deze partij krijgt alvast 120 : 100 = 1,2 dus 1 zetel
E: 80 stemmen - dus deze partij krijgt geen zetel want het heeft minder stemmen dan de kiesdeler.
F: 40 stemmen - dus deze partij krijgt geen zetel want het heeft minder stemmen dan de kiesdeler.

Er zijn dus 19 zetels verdeeld en er blijven nog 2 restzetels over die verdeeld moeten worden. We gaan nu de quotiënt voor elke partij bepalen:

Quotiënt A = 900 : (9+1) = 90 heeft het grootste quotiënt
Quotiënt B = 700 : (7+1) = 87,5
Quotiënt C = 260 : (2+1) = 86,6
Quotiënt D = 125 : (1+1) = 62,5

Partij A heeft het grootste quotiënt en krijgt dus een restzetel. Er is nog een restzetel te vergeven dus we gaan nu weer de nieuwe quotiënten bepalen. De verdeling wordt nu als volgt:

Quotiënt A = 900 : (10+1) = 81,1
Quotiënt B = 700 : ( 7+1) = 87,5 heeft nu het grootste quotiënt
Quotiënt C = 260 : ( 2+1) = 86,6
Quotiënt D = 125 : ( 1+1) = 62,5De definitieve zetelverdeling wordt dan:

A - 10
B - 8
C - 2
D - 1

E - 0

F - 0De 2 restzetels gaan dus naar de twee grootste partijen. Partij C die qua stemmen goed zou zijn voor 2,6 zetel krijgt 2 zetels. De stemmen van de kleine partijen die de kiesdrempel niet halen komen terecht bij de grote partijen.

-----------------------------------------------

Wie heeft bovenstaande systeem bedacht?
Zeker een grote merkpartij, die nog meer profiteren wilde!

Leve de democratie schreef op 28/01/06:
Er gaan zowat tussen de 20.000 a 30.000 reststemmen zijn - reken maar uit aan 3500 stemmen per zetel hoeveel rest-zeteltjes er te verdelen zijn... aanschuiven en incasseren voor de grote partijen.

Maar goed wt moet je met zoveel partijtjes op den duur heb je 45 partijen en dan lijkt het plotseling nog op een volksvertegenwoordiging ook, terwijl het nu gewoon partijvertegenwoordigers zijn.

In een echte democrtie zouden er enkel maar personen mogen meedoen en geen partijen - het volk dat volksvertegenwoordigers kiest en geen partijleden... waar was de tijd.

Toen de democratie uitgevonden werd waren er geen partijen. Laat ons a.u.b. ophouden met ons systeem een democratie te noemen - het is een particratie waar partijen strijden voor de mcht en niet voor het volk.

Trouwens de uitvinders van de democratie zijn er zelf na 50 jaar mee opgehouden...

Venneparkers schreef op 28/01/06:
"Wel geldt dat grote partijen in het voordeel zijn als veel partijen meedoen."

Is dit systeem wel zo realistisch en vooral wel zo eerlijk?

Nee dus, de grote partijen vreten zo ten alle tijden van de kleine partijen!

Geen wonder dat de PvdA en de VVD al watertandend toekijken naar de vele kleine partijen.
Profiteurs zijn het, smullen van een ander.
Teren op alleen hun eigen krachten kunnen ze niet.

Dus je stem Weldenkend Den Haag in het stemhokje, maar via een verkapte vorm heb je PvdA of VVD gestemd.

Dit systeem is een slecht hulpmiddel om de democratie te dienen, het heeft alles weg van kiezersbedrog.

De argeloze kiezer is zich dit niet bewust, anders was het volk massaal in opstand gekomen.

Haagse Kea schreef op 28/01/06:
David Rietveld schreef:

"Tsjongejongejonge. Al die nieuwe partijen kunnen zich prima op internet presenteren. Dan was het niet zo moeilijk geweest om ze te vinden."

Het was helemaal niet moeilijk om ze te vinden.
Alle nieuwe partijen moesten een waarborgsom betalen en zich registreren bij het bureau verkiezingen vóór 11 december 2005.

Hier is sprake van onwil!

Een telefoontje naar 3534488 of een meeltje naar vekiezingen@dbz.denhaag.nl had voldoende moeten zijn om het JIP de gevraagde informatie voor hun verkiezingskrant te verschaffen en dat was het niet.

stemniet.nu schreef op 28/01/06:
haagse kea schrijft:

"Dus je stem Weldenkend Den Haag in het stemhokje, maar via een verkapte vorm heb je PvdA of VVD gestemd.
Dit systeem is een slecht hulpmiddel om de democratie te dienen, het heeft alles weg van kiezersbedrog.
De argeloze kiezer is zich dit niet bewust, anders was het volk massaal in opstand gekomen."

Stem Niet is het enige devies. Het maakt namelijk allemaal niet uit hoe de nietszeggende zetels verdeeld worden, Verdeel en heers.
Verdeel in de raad en heers van de ambtenarij en het bedrijfsleven.

Conclusie: De partijen en raadsleden worden zoet gehouden met brood en spelen. zie hierboven.
Heeft de werkelijke macht helemaal geen last meer van ze.

herman van der helm schreef op 28/01/06:
zou het niet zo zijn dat politici verslaafd zijn aan hun gevoel van macht? Zouden ze niet geholpen moeten worden? Is er niet een zelfhulporganisatie voor afgekickte politici?

Venneparkers schreef op 28/01/06:
Herman,

je hebt gelijk, de machtige politieke partijen zorgen er wel via hun macht en list voor dat ze aan de macht en in de zetels blijven.

Ze hebben zelfs het kapitaal om de media aan hun zijde te behouden.
Ze hebben zelfs zoveel macht dat ze het bedrijfsleven en de topambtenaren in hun macht hebben.

Nederland mag van een verkapte vorm van democratie spreken, en van een moderne vorm van een bananenrepubliek.

Een volk zou niet geïndoctrineerd moeten zijn om zijn leven lang op dezelfde 3 merkpartijen te stemmen, per 4 jaar zou je als kiezer een unieke stem moeten kunnen uitbrengen dat niet van bovenaf gemanupileerd is.
De kiezer mag niet slaafs stemmen, de slaventijd is al lange tijd verstreken!

David Rietveld schreef op 28/01/06:
Ik merk dat maar weinigen de restzetelverdeling waarderen. Dat is onterecht. Volgens deze systematiek zijn per raadszetel de meeste mensen vertegenwoordigd. En dat is heel eerlijk.

Anne Mulder heeft trouwens ongelijk als hij zegt dat partijen die de kiesdeler niet halen niet meedoen bij het bepalen van de restzetels. Alle partijen doen mee bij het verdelen van de restzetels. Dat betekent dat je met minder stemmen dan de kiesdeler (= het totaal aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels) toch nog een zetel kunt halen. Waarom is dat? Let op: om kleine partijen een kans te geven, en om de vertegenwoordiging zo evenredig mogelijk te maken.

Het Nederlandse kiesstelsel is het meest evenrdeige stelsel in de hele wereld. Nergens is het voor partijen (in theorie) zo makkelijk om een zetel te winnen. Veel landen maken gebruik van b.v. een kiesdrempel. Dat betekent dat je eerst 5% moet halen voordat je ergens inkomt. Wie dus zegt dat dit systeem onrealistisch is of oneerlijk heeft het echt niet begrepen. Bovendien: hoe zou je de restzetels anders willen verdelen? Door ze weg te geven aan de partijen met de minste stemmen? Omdat het anders zo zielig is? Dat lijkt me ook weinig democratisch.

Haagse Kea schreef op 28/01/06:
Co Kwekker schreef:

'Bloemen houden van mensen.'
Dat is natuurlijk helemaal niet waar.'

Mensen houden van bloemen
dat is natuurlijk wel waar!


stemniet.nu schreef op 28/01/06:
David Rietveld schreef
"Let op: om kleine partijen een kans te geven, en om de vertegenwoordiging zo evenredig mogelijk te maken."

Waarom worden dan de zetels niet evenredig verdeeld over alle stemgerechtigden?
In den haag zou dan gezien de vorige verkiezing iets meer dan de helft van de zetels leeg moeten blijven.
Er zouden dan alleen minderheidsbesluiten genomen kunnen worden.

Waarom dit oneerlijke systeem David?

Venneparkers schreef op 28/01/06:
Volgens het systeem van Anne Mulder genieten de grotere partijen relatief meer dan de kleinere partijen van de restverdeling.
Zo lezen wij het.
De evenredigheid in de verdeling is dan zoek.

Misschien kan iemand een betere schets maken hier dan Anne Mulder?

Gejat van Dufresne schreef op 28/01/06:
"Bij de Haagse CDAgemeenteraadsfractie is men er zeer happig op om op te merken dat in relatie tot zijn voorspellingswaardeontwikkelingen hij dit doet om bijvoorbeeld niet naar voren te hoeven te brengen dat hij eigenlijk heel anders denkt dan de CDAgemeenteraadsfractie over verkeerd genomen beslissingen waarbij volgens de Haagse CDAgemeenteraadsfractie naast hun eigen fractie ook de Haagse gemeenteraadsfracties van de PvdA, VVD en GroenLinks een verkeerde beslissing hebben genomen, althans op een enkele enkeling binnen de Haagse VVD en PvdAgemeenteraadsfracties na."

Haagse Kea schreef op 28/01/06:
@een betere schets:

Volgens de kieswet:

De taak van het hoofdstembureau betreffende de vaststelling van de verkiezingsuitslag
Artikel O 2 lid 1. Het hoofdstembureau stelt ten aanzien van iedere lijst vast het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen. Deze som wordt het stemcijfer genoemd.
De vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau
§ 2 De zetelverdeling
Artikel P 2 lid 1. Een stel gelijkluidende lijsten als bedoeld in artikel H 11, eerste lid, geldt voor de vaststelling van de uitslag van de verkiezing als één lijst.
— 2. Het centraal stembureau telt van deze gelijkluidende lijsten te zamen de stemcijfers en de aantallen op ieder kandidaat uitgebrachte stemmen.
Artikel P 3. Een lijstengroep als bedoeld in artikel H 11, tweede lid, geldt voor het bepalen van het aantal daaraan toe te wijzen zetels als één lijst met een stemcijfer gelijk aan de som van de stemcijfers van de lijsten waaruit de groep bestaat.
Artikel P 4 lid 1. Een lijstencombinatie als bedoeld in artikel I 10 geldt voor het bepalen van het aantal daaraan toe te wijzen zetels als één lijst, met een stemcijfer gelijk aan de som van de stemcijfers van de lijsten waaruit die combinatie bestaat.
— 2. Een lijstencombinatie wordt slechts in aanmerking genomen, indien aan ten minste twee van de verbonden lijsten een zetel zou zijn toegewezen, indien geen lijstencombinaties zouden zijn gevormd. Verbonden lijsten die zelfstandig geen zetel zouden hebben verworven, worden geacht geen deel uit te maken van de lijsten combinatie.
Artikel P 5 lid 1. Het centraal stembureau deelt de som van de stemcijfers van alle lijsten door het aantal te verdelen zetels.
— 2. Het aldus verkregen quotiënt wordt kiesdeler genoemd.
Artikel P 6. Zoveel maal als de kiesdeler is begrepen in het stemcijfer van een lijst wordt aan die lijst een zetel toegewezen.
Artikel P 7 lid 1. De overblijvende zetels, die restzetels worden genoemd, worden, indien het aantal te verdelen zetels negentien of meer bedraagt, achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegewezen zetel hebben. Indien gemiddelden gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.
— 2. Indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, komen bij deze toewijzing niet in aanmerking lijsten waarvan het stemcijfer lager is dan de kiesdeler.
Artikel P 8 lid 1. De restzetels worden, indien het aantal te verdelen zetels minder dan negentien bedraagt, achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten waarvan de stemcijfers bij deling door de kiesdeler de grootste overschotten hebben. Hierbij worden lijsten die geen overschot hebben, geacht lijsten te zijn met het kleinste overschot. Indien overschotten gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.
— 2. Bij deze toewijzing komen niet in aanmerking lijsten met een stemcijfer dat lager is dan 75% van de kiesdeler.
— 3. Wanneer alle lijsten die daarvoor in aanmerking komen een restzetel hebben ontvangen en er nog zetels te verdelen blijven, worden deze zetels toegewezen volgens het stelsel van de grootste gemiddelden als bedoeld in artikel P 7, eerste lid, met dien verstande, dat bij deze toewijzing aan geen van de lijsten meer dan één zetel wordt toegewezen.
Artikel P 11 lid 1. De verdeling van de aan een lijstencombinatie toegewezen zetels over de lijsten welke zijn gecombineerd, geschiedt als volgt.
— 2. Het centraal stembureau deelt het stemcijfer van de lijstencombinatie door het aantal aan de lijstencombinatie toegewezen zetels.
— 3. Het aldus verkregen quotiënt wordt combinatiekiesdeler genoemd.
— 4. Zoveel maal als de combinatiekiesdeler is begrepen in het stemcijfer van elk van de lijsten waaruit de combinatie bestaat, wordt aan die lijst een van de aan de combinatie toegewezen zetels toegewezen.
— 5. De restzetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten van de combinatie waarvan de stemcijfers bij deling door de combinatiekiesdeler de grootste overschotten hebben. Hierbij worden lijsten die geen overschot hebben, geacht lijsten te zijn met het kleinste overschot. Indien overschotten gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.
Artikel P 12 lid 1. De verdeling van de aan een lijstengroep toegewezen zetels over de lijsten waaruit de groep bestaat, geschiedt als volgt.
— 2. Het centraal stembureau deelt het stemcijfer van de lijstengroep door het aantal aan de groep toegewezen zetels.
— 3. Het aldus verkregen quotiënt wordt groepskiesdeler genoemd.
— 4. Zoveel maal als de groepskiesdeler is begrepen in het stemcijfer van elk van de lijsten waaruit de groep bestaat, wordt aan die lijst een van de aan de groep toegewezen zetels toegewezen.
— 5. De restzetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten van de groep waarvan de stemcijfers bij deling door de groepskiesdeler de grootste overschotten hebben. Hierbij worden lijsten die geen overschot hebben, geacht lijsten te zijn met het kleinste overschot. Indien overschotten gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.

bron:

Venneparkers schreef op 28/01/06:
Waarom 29 partijen?
Waarom zoveel nieuwkomers?

Niet omdat het zo eenvoudig is om een partij van de grond te krijgen, niet omdat je er zo rijk van wordt, niet omdat je er zoveel lol aan overhoudt, niet omdat de goede kandidaten voor het oprapen liggen, enz, maar wel omdat er zoveel onvrede is over de bestaande grote machtspartijen.

De grote partijen moeten eens bij zichzelf te rade gaan en hier de verantwoordelijkheid voor nemen.

Niet van opzij staan toekijken hoe ze straks lekker kunnen profiteren van restzeteltjes, maar zich afvragen waarom ze dit soort gevoelens oproepen bij het volk van de Haagse samenleving.

Hopscotch schreef op 28/01/06:
@Venneparkers

Wat is dit nu weer voor idealistische onzin.

"Niet van opzij staan toekijken hoe ze straks lekker kunnen profiteren van restzeteltjes, maar zich afvragen waarom ze dit soort gevoelens oproepen bij het volk van de Haagse samenleving."

Je denkt toch niet, dat ze dat echt interesseert.
Ze roepen bij een hele lage opkomst voor de vorm ach en wee en dat het hen een voortdurende zorg is, maar ze bedoelen "rotzorg."

De trouwe stemkoelies hebben ze weer voor vier jaar in het pluche en aan de macht geholpen en dat maar 44% van de bevolking of misschien straks nog minder is "who cares."

En twee weken na de verkiezingen weet dat toch geen hond meer en is het weer business as usual.

D-day schreef op 28/01/06:
Elke partij met een D in de naam is niet helemaal jofel.

PVDA
VVD
CDA
D66

Hoorde ik niet Marjolein de Jong van D66 op 26 Januari niet pleiten voor gratis cocaine verstrekking?

Venneparkers schreef op 28/01/06:
Hopscotch,

ik schreef er ook bij:

"De grote partijen moeten eens bij zichzelf te rade gaan en hier de verantwoordelijkheid voor nemen."

De grote partijen lezen maar al te graag hier op denhaag.org, mogelijk leren ze nog wat!

Opinie schreef op 30/01/06:
Al die nieuwe kleine partijtjes, dat is toch veel te veel versnippering?
"Nee, zeker niet! De tragiek van een partij als de PvdA is dat de lokale afdelingen vooral niet zelf mogen nadenken.

Henk Westbroek over locale partijen.

Mondige burger schreef op 30/01/06:
@De tragiek van een partij als de PvdA is dat de lokale afdelingen vooral niet zelf mogen nadenken.

Dan zijn Henk Kool en Jetta Klijnsma zeker dissidenten met hun eigenzinnige beleid?

Haagse Kea schreef op 30/01/06:
Het Haags gemeentebestuur bekijkt haar naakte lichaam in de spiegel en zegt tegen haar gemeenteraadsleden:

"Ik ben dik, lelijk en voel me slecht, ik heb dringend een complimentje nodig!"

De Haagse raad antwoordt : "Je ogen zijn toch nog goed."

Cristian Andersen schreef op 30/01/06:
Het is anders als ze voor de spiegel staan.

Ik ben slecht, ik heb lelijke dingen gedaan en ik hebt het te dik met mijn coalitiegenoten aangelegd.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ,wie is de slechtste van het land?

En om 12 uur 's nachts veranderde haar tandem in een pompoen.

Burger schreef op 30/01/06:
Kea en Cristian,

wees een beetje beleefd.
Heb je gezien hoe correct en beschaafd lady Jet vandaag op Ned. 2 in het progr.: tv 2 het woord voerde?

geen sprookje schreef op 30/01/06:
Het Haags gemeentebestuur bekijkt haar naakte lichaam in de spiegel en zegt tegen haar gemeenteraadsleden:

"Ik ben dik, lelijk en voel me slecht, ik heb dringend een complimentje nodig!"

De Haagse raad antwoordt : "Je ogen zijn toch nog goed."


Haagse Kea schreef op 30/01/06:
@Burger

Nee burger,

Ik kijk zelden of nooit tv

heb je een linkje op het www?

Dracula schreef op 30/01/06:
Het Haags gemeentebestuur bekijkt haar naakte lichaam in de spiegel.

En het ijspaleis is zeker nu een lachspiegelpaleis geworden.

Die je bloed onder je nagels wegzuigende vampieren hebben toch geen spiegelbeeld?

Burger schreef op 30/01/06:
Anal Poet, hellpppp!!!
Burger is van zo'n eenvoudige huize, Burger is een digibeet!
Anal of Mondige Burger, helpen jullie Kea aub?
Kea, wat knap dat je zo weinig tv kijkt!

Hulp schreef op 31/01/06:
Beter een digibeet dan een biggy deet.

Anonieme Voorlichter schreef op 31/01/06:
Venneparkers schreef op 28/01/06:
Waarom 29 partijen?
Waarom zoveel nieuwkomers?

Niet omdat het zo eenvoudig is om een partij van de grond te krijgen, niet omdat je er zo rijk van wordt, niet omdat je er zoveel lol aan overhoudt, niet omdat de goede kandidaten voor het oprapen liggen, enz, maar wel omdat er zoveel onvrede is over de bestaande grote machtspartijen.

De grote partijen moeten eens bij zichzelf te rade gaan en hier de verantwoordelijkheid voor nemen.

Niet van opzij staan toekijken hoe ze straks lekker kunnen profiteren van restzeteltjes, maar zich afvragen waarom ze dit soort gevoelens oproepen bij het volk van de Haagse samenleving.
_______________________________________________

Op het laatste is het zo dat wij terug bij de beginselen van de democratie zijn.

Dat alleen nog individuenen zich kandidaat stellen om gekozen te worden en niet partijen.

Het komt zo ver dat er evenveel kiezers zijn als kandidaten.

De partijen nemen toe en de kiezers nemen af.

Er komt een moment dat zij elkaar ontmoeten en dat de kloof tussen burger en bestuur/politiek gedicht is en de democratie hersteld.

Ben ik niet briljant of ben ik briljant ?

Nu leven wij in een particratie gedreven door de mediacratie en das kapitaal.

Venneparkers schreef op 31/01/06:
Venneparkers schreef op 28/01/06:
Waarom 29 partijen?
Waarom zoveel nieuwkomers?

Niet omdat het zo eenvoudig is om een partij van de grond te krijgen, niet omdat je er zo rijk van wordt, niet omdat je er zoveel lol aan overhoudt, niet omdat de goede kandidaten voor het oprapen liggen, enz, maar wel omdat er zoveel onvrede is over de bestaande grote machtspartijen.

De grote partijen moeten eens bij zichzelf te rade gaan en hier de verantwoordelijkheid voor nemen.

-----------------------------------------------

Venneparkers vragen zich af, waarom de PvdA ons, hun stemmers, voor zo'n klein plat dubbeltje heeft verkocht aan een andere partij?

Venneparkers kunnen het tot de dag van vandaag niet bevatten, dat de PvdA ons als vijand op hun hals hebben gehaald.

Venneparkers stemden altijd met de ogen dicht op de PvdA, met zoveel zekerheid en zonder twijfel.

Venneparkers hebben nu een rothekel aan de PvdA.

Venneparker's leven is zuur gemaakt door de PvdA, Venneparkers gaan de verkiezing voor de PvdA zuur maken.

Anal Poet schreef op 31/01/06:
Burger schreef " Burger is van zo'n eenvoudige huize, Burger is een digibeet! "

Tippelzone Den Haag gaat dicht

Haagse Kea schreef op 31/01/06:
@Anal Poet en Burger:

Bedankt voor de link ik heb het gezien, dat betonnen matras in het Haagse Waldorp wordt op 1 maart een waterbed!

Help schreef op 31/01/06:
Help , de fractie papegtaai is gaan vliegen en hij moet het verkiezingsprogramma zo goed na papegaaien, want die gelijken allemaal op elkaar met een liks sausje en met een rechts sauseje al dan niet op een groen blaadje geserveerd.

D66 schreef op 2/02/06:
Gejat bij D66 raadslid Albert van der Zalm:

"Oude school
Afgelopen maandag was ik bij opening van het nieuwe schoolgebouw van mijn oude school in de Schilderswijk. Het Spectrum heeft in een reeks van vele scholen een nieuw gebouw gekregen in het kader van het voortvarende onderwijshuisvestingprogramma van Den Haag. De wethouder vertelde mij dat het zijn 40e opening was tijdens zijn wethouderschap en in de eer kan de raad delen door het vele extra geld dat beschikbaar is gesteld. Het was voor mij ook een bekroning in de afsluiting van het renovatieprogramma van dit deel van de Schilderswijk, waarvoor ik mij zoveel jaren had ingezet. De omgeving van de school ziet er schitterend uit en de school hoort daar nu helemaal bij. Blije kindergezichten en leerkrachten die nu een volwaardige rustige werkplek hebben gekregen. Met een voldaan gevoel reed ik na afloop de straat uit, waar ik in 1977 ooit was begonnen. Het opgewekte gevoel verdween toen ik de hoek omging en de drugsgebruikersruimte aan een plein vol spelende kinderen passeerde. Ik heb de strijd voor een andere locatie verloren en dat doet nog steeds pijn."

pi nuts schreef op 2/02/06:
Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn
de volgende bezwaren/opmerkingen ingebracht:

- De heer Hendriks (CDA lid) verwijst naar de zitting van de Raad van State op
8 februari a.s.
waarin de RvS zich zal buigen over tot de totstandkoming van de
kandidatenlijst van het CDA.

- De voorzitter geeft aan dat deze kwestie niet de besluitvorming van het Hoofdstembureau
regardeert.

Haagse Kea schreef op 2/02/06:
Vandaag kwam ik Meue Knier tegen en weet je wat ze zei?

Ze zee: “Ieder vollek krijg et bestuur dat et verdient, dat stit in de bijbel is ’t iet so dan?”

And she is right mensen!

Dus kom op kutburgertje spring op de Haagse barricaden.
De tijd van smeken aan dovemansoren is gone.
Wij hoeven niet te ondergaan wat zij denken te kunnen doen
wanneer wij het samen zelf gaan maken.

Wie geeft een mond
een stem aan onze pressure
en verenigd dit lopende vuur door de nacht?

Vertel; wie gaat ze wegblazen, die regenten.
Wie is er rijp voor een Haagse Lente?

Debatje schreef op 20/02/06:
Voor degene die wil peilen wat de verschillende partijen zullen scoren is vanavond (20-2-06) een debat in het Nutshuis (bij de grote kerk). Het begint om 19:30 uur.
Aanwezig zijn:

(Oude politiek) Pvda - CDA- VVD - Groenlinks
(Nieuwe Politiek) Islam Democraten - Haagse Stadspartij - Solidair Nederland

Haagse Kea schreef op 20/02/06:
@Debatje:

Je hebt een klein foutje gemaakt
het moet zijn:

(Oude politiek) Pvda - CDA- VVD - Groenlinks - Haagse Stadspartij
(Nieuwe Politiek) Islam Democraten - Solidair Nederland

Hoezo nieuwe politiek ? schreef op 20/02/06:
Tekst uit een folder die de rondgang vindt:

VRAAG AAN DE WAKKERE KIEZER

Hoe zou het toch komen dat nieuwe partijen vooral zij die vernieuwende ideeën en goede voorstellen voor de stad hebben nauwelijks tot niet gevraagd worden voor de debatten, dat zij doorgaans enkel maar mee in de zaal mogen gaan zitten ?

Hoe komt het wanneer de media op de hoogte gesteld zijn van meer dan 35 innovatie ideeën deze hieraan geen aandacht schenken, deze ideeën niet in de debatten geraken en geen forum krijgen ?

Hoe komt het dat de Haagse koepel van bewonersorganisaties zo weinig de nieuwe partijen aan het woord doet komen in het debat ?

Dezelfde vragen kunnen gesteld worden voor de Haagse Puinhopen
die de afgelopen vier jaar veroorzaakt werden door de college-partijen VVD, CDA en PvdA. Hoe komt het dat deze gegevens door allerlei uitsluiting verborgen blijven voor de meeste Hagenaars ?

De landelijke partijen maken gebruik van subsidies beschikbaar gesteld door de overheid aan de landelijke partijen in de Tweede Kamer om hun campagne lokaal te bekostigen, waar de lokale partijen geen subsidiesteun krijgen. Waarom creëert de overheid ongelijke behandeling, is dit wel zo democratisch en eerlijk ?

Gebeuren de verkiezingen zo wel op zuivere basis, of is hier sprake van discriminatie en structureel achterhouden van informatie voor de burgers? Waarom wordt de kiezer kennis van zaken onthouden?

De Haagse stolp! Bezin u hierover alvorens u gaat stemmen!

K.Kromopawiro. schreef op 20/02/06:
Of je nou door een Kat of Hond gebeten wordt, zeer doet het !

Nog 14 dagen schreef op 21/02/06:
Nog 14 dagen en tien waren er nog maar 10 van de 29 over.

gelezen bij Wil Vonk, CDA schreef op 21/02/06:
Het worden spannende tijden voor de PvdA, hoeveel burgers gaan stemmen op de nieuwe partijen?

Solidair en de Islam Democraten maken naar mijn idee een goede kans om en de Raad te komen.

Kromo. schreef op 22/02/06:
Door het bomen zie ik het bos niet meer, iedereen loopt te gillen we gaan dit en dat doen, als jullie op ons gaan stemmen.

Ik ga wel stemmen en zie wel waar het schip strand
tenslotte, doe ik dit al vanaf 1966.

Verrast ben ik niet meer maar wel teleurgesteld, ze beloven een heleboel en als ze daar in de RAAD terecht zijn gekomen kennen ze je niet meer.

Logica schreef op 22/02/06:
Iedereen is tegen, daarom is iedereen voor.

Stem van 1 tot 29 ... en de winner is ....

Altijd gewonnen, altijd prijs...

Bram van Beurden schreef op 14/03/06:
Hier spreekt zo'n wakkere kiezer,

er waren dit jaar (vanwege het grote aantal kleinepartijen) zeer opvallende verschillen in de zetel verdeling. Deze wakkere kiezer is toen aan het rekenen geslagen en ik heb geconstateerd dat het huidige restzetelverdelingsstelsel (grootste gemiddelden) niet deugd. beina alle restzetels gaan naar de grootste partijen. en dan heb ik het niet over 1 restzetel maar 2 of 3 restzetels ten koste van de kleine partijen die nu achter het net vissen. dit is niet de evenredige volksvertegenwoordiging waar nederland zo trots op is. dit is inderdaad discriminatie van de minderheden. hoe luide het eerst artikel van onze grondwet ookal weer?

de bevindingen van mijn onderzoek heb ik samengevat in een uitgebreid rapport.
als u ook wakkergeschut wilt worden mail dan uw E-mail adres door naar bramvanbeurden@yahoo.com en dan stuur ik u een versie van het onderzoek toe.

kindersommetje:

Tot slot nog een simpel sommetje ter afsluiting

U staat bij de voedselbank brood uit te delen en u heeft nog maar 3 broden
Voor u staan 30 hongerige mensen verdeeld in een groep van 23 en een groep van 7
U mag de broden niet scheuren(een zetel kun je ook niet scheuren). Hoe verdeelt u de broden?

leg deze vraag voor aan een stel schoolkinderen zij zullen u vertellen dat de groep van 23 mensen 2 broden krijgt en de groep van 7 mensen 1 brood. deze kinderen zullen slagen voor de cito toets. maar zijn in strijd met de wet want deze schrijft voor dat de alle drie de broden naar de groep van 23 mensen gaan. En de 7 mensen moeten verhongeren.

je leest het allemaal in mijn rapport

dit is het antwoord van de wakkere kiezer.
de vraag van de wakkere kiezer is wat gaan we hieraan doen

Anal Poet schreef op 14/03/06:
Bram van Beurden schreef " de vraag van de wakkere kiezer is wat gaan we hieraan doen "

Niets.

Darwin heeft die vraag al beantwoord.

David Rietveld schreef op 14/03/06:
Ik ben geïnteresseerd in je rapport, maar volgens mij ben ik het met de conclusie niet eens.
Je rekenvoorbeeld is aardig gekozen, maar bij een verdeling 22/8 valt het kwartje weer de andere kant op.

Overigens worden bij gemeenten met minder dan 19 raadszetels de restzetels middels het systeem van grootste overschotten verdeeld. Op die manier zou ook in jou rekenvoorbeeld het laatste brood naar de kleine grope gaan.

Als er veel partijen mee doen, weet je dat er veel restzetels overblijven. Je kunt daar als nieuwkomer wat aan doen door bijvoorbeeld een lijstverbinding aan te gaan (een verbinding tussen SN en ID had een restzetel van de PvdA naar de ID doen gaan).

Overigens is het nederlandse systeem van restzetelverdeling het meest gunstige systeem voor kleine partijen in de hele wereld. In Den Haag haalden PPS en HSP bijvoorbeeld de kiesdeler niet. Anders gezegd, ze haalden minder dan 1/45 van de stemmen. Omdat de restzetels op basis van grootste gemiddelden gaan, kregen ze nu toch een zetel.

Ik ben wel benieuwd naaar jouw oplossing. Grootste overschotten zou kunnen, maar waar leg je de onderste drempel? Bij een halve zetel? Of nog lager?

Bestuurskenner schreef op 14/03/06:
Reststemmen of niet, welke wiskundige droomformule ook - Haagse struisvogels kiezen altijd Haagse struisvogelraadsleden van welke soort en signature zij ook mogen zijn.

97 schreef op 15/03/06:
wachten op 98

98 schreef op 15/03/06:
wachten op 99

99 schreef op 15/03/06:
David nog 1 reactie en je hebt HONDERD : een nieuw rekord voor je jongen. Proficiat.

Mag het een troost zijn omdat je de raad iet gehaald hebt.

100 schreef op 15/03/06:
Hoera Hoera Hoera.

De prognoses mogen weer in de kast naar 2007 toe.

al-ter-na-tief schreef op 15/03/06:
Al we nou zouden afspreken dat alle reststemmen per definitie tegen de grooste partij(en) zijn uitgebracht????

Dan zijn reststemmen dus subtractief in plaats van additief en dan worden de gevestigde partijen verdrietig van een door hun veroorzaakt gebrek aan draagvlak (het feit dat er 29 partijen meededen is het bewijs daarvoor).

Nu worden de dino's heel bij van reststemmen - en hoe meer de oppositie versplinterd is hoe meer voordeel dat voor de grootste party oplevert.

Time for a change.

Annonymous schreef op 15/03/06:
Hoe kan Jetta zo stom lachen als ze over 15 zetels praat op tv?
3 pvdazetels en dus 3 pvdaraadsleden zijn gejat van andere partijen.

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)