de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
Opinie
3e drugshol een feit?
door Mondige burger, 1/06/2006, 2:04

Parnassia trekt in oud pand Haag Wonen

Door PERDIEP RAMESAR  29 mei 2006

DEN HAAG - Het oude gebouw van woningcorporatie Haag Wonen aan de Zoutkeetsingel dat nu in bezit is van psycho-medisch centrum Parnassia wordt begin juni in gebruik genomen. Dat zegt een woordvoerder van Parnassia. De inrichting van het pand dat schuin tegenover het nieuwe gebouw van PsyQ - ook van Parnassia - vlak voor het ziekenhuis MCH-Westeinde staat, is inmiddels begonnen. Het gebouw krijgt een dubbele functie: een kantoor- en een hulpverleningsfunctie. Op de begane grond en de eerste verdieping komen de zorgafdelingen. Daar worden groepsprogramma’s verzorgd voor mensen die met hun alcohol of drugsgebruik zijn gestopt. Ook hebben daar individuele behandelingen plaats waarbij mensen door artsen worden geholpen en waar nodig medicijnen worden verstrekt. Cliënten blijven niet slapen in dit gebouw.

De afdeling Maatschappelijk Juridische Dienstverlening die ook in het ’nieuwe’ gebouw komt, begeleidt mensen met juridische- of financiële problemen waaronder schuldhulpverlening en reclassering. Verder komen op deze locatie ook medewerkers van het Team OGGZ Parnassia die mensen in probleemsituaties hulp aan huis verlenen. De rest van de etages worden gebruikt als kantoorruimte.

Parnassia kocht dat gebouw omdat de locatie aan de Zeestraat ’niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet’. Vorig jaar ontstond vrijwel meteen ophef in de buurt nadat de Haagsche Courant schreef dat Parnassia dat pand overnam. Bewoners zijn bang voor overlast.

Bron A.D. http://www.ad.nl/denhaag/stad/article368388.ece

------------------------------------------------------------------

We vertrouwen die Parnassia voor geen cent.Het is gewoon een salamie tactiek, eerst een bouwvergunning verkrijgen voor een kantoor met zorgfunctie en dan het 3e drugshol na Zieken en Vennepark openen.

De Raad van State heeft namelijk bepaald dat een drugsgebruikersruimte ook onder een zorgfunctie valt. De omwonenden kunnen er gewoon op wachten en als ze die vergunning hebben, is er dus ineens een 3e Drugshol in Den Haag en daar helpt geen lieve moeder meer aan. Ze moeten toch wat, na die mislukte poging voor dat drugshol aan de Tasmanstraat, waar ze bakzeil hebben moeten halen.

En leg eens uit, dat ze begin juni dat pand in gebruik willen nemen, terwijl de bouwvergunning nog ter visie ligt?

Zie hier voor het bezwaar (zienswijze) tegen die Zoutkeetsingel als eventueel 3e drugshol   https://www.denhaagtekijk.nl/mondigeburger/index.htmzoutkeet2.htmUpdeet schreef op 1/06/06:
Het begint met zogenaamde zorg en voor je het weet heb je een drugshol, daar helpt geen lieve moeder meer aan.
Parnassia betrekt in juni al het gebouw, terwijl de bouwvergunning nog ter visie ligt.

Het is dus reeds allemaal bekokstoofd en de burger staat totaal buitenspel, of toch niet met deze publicatie.

p schreef op 1/06/06:
Verslaafden zijn ook burgers.

Machteloze burger schreef op 1/06/06:
De enige moegleijke reactie als burger op zo iets

Het lachen vergaan schreef op 1/06/06:
Moet je als burger eens proberen om al reeds te starten met je verbouwing zonder bouwvergunning.

Bouwen en wonen heeft hier dus zitten slapen of het maar gewoon laten gebeuren.

Ach ja, Norder voor bouwzaken en Bert van Alpen van welzijn, allebei PvdA, die het beleid van Jetta gewoon door de strot van de burger blijven drukken

Dictatuur van de meerderheid schreef op 1/06/06:
Wij doen wat wij als partijen willen !

Liever kwijt dan rijk schreef op 1/06/06:
p schreef
Verslaafden zijn ook burgers.

P als jij nu burgemeester wordt van een dorp ver weg, dan komen we ze straks uit heel Nederland allemaal bij je brengen.
Staat die P soms voor Parnassiadorp?

1-2-3- wie ben ik ? schreef op 1/06/06:
1-2-3 Rikkerikketik wie ben ik ?

Liedje van Urbanus van Anus, een soortement gestoorde Vlaming.

Misschien moeten wij dat maar eens met zijn allen gaan zingen; verslaafden en niet verslaafden te samen.

Een beetje vriendelijkheid, aandacht en mededogen met elkaar zou ook niet mis zijn.

De drugsboelekes die moeten goed geholpen worden en of je nu wil of niet zals het nu gaat met die drugsgebruikersruimten dat is niet de oplossing.

Wij kennen wel andere oplossingen maar die zijn te duur en/of naar de zogenaamde waarden en normen van Nederland te onmenselijk...

De verzorgindustrie rond drugsgebruik is te belangrijk voor ons land omdat wij het zouden oplossen voor onze drugsboelekes.

Daarom is het juist zo wreed ten aanzien van hen.
Zij izjn de producten die de zorgindustrie mee draaiende houden en directeuren boven de 200.000 euro doen verdienen.

Omdat onze drugsboelekes zoveel mensen aan het werk houden verdienen zij een betere oplossing dan een gebruikersruimte. Zij verdienen een 24 op 24 uur opvang om maar iets te noemen

Maar goed 1-2-3 Rikkerikketik wie ben ik ?

wie ben ik als ik het goed vind dat mensen die geholpen worden met gebruikersruimten daardoor dieper in de ellende doe geraken, samen met hun omgeving ?

kaboetoe schreef op 1/06/06:
Wanneer stoppen ze deze geldverslinde instelling eens .
Hoe komen ze aan aan dat geld .Er worden kastelen van huizen neer gezet.Het kost de gezondheids zorg zeer veel geld.Worden de mensen nu geholpen
of worden ze gewoon afhankelijk gemaakt van deze instellen.Ik wikl wel een voorbeeld geven.
ZE IS ALCOHOLIST DRUGSVERSLAAFD loop in de zeestraat loopt bij de methadon bus maar nieumand van deze instelling heeft door dat ze de kluit belazerd.Ook de sociale dienst heeft niks door.Nooit een oproep voor soliciteren lult zich overal uit.Iedere dag drugs en drank ra ra moet een goede hulpverleners.P>S. Jucht verzorger komt ook wel een ook niks door dat alles via de telefoon af

Mondige burger schreef op 1/06/06:
Parnassia is geen stichting of zo.
Het is gewoon een commercieel bedrijf en de verslaafde een middel c.q handelswaar voor de expansie van het bedrijf.
In die expansiedrift wordt elke buurt ondergeschikt gemaakt voor het behalen van winst, en continuering van hun eigen werkgelegenheid.

Parnassia gedraagt zich als een gevaarlijk pathologisch instituut, een Corporation.

Parnassia creëert zijn eigen junkonomie.

Kaboetoe schreef op 1/06/06:
DE zieken fondsen moeten gewoon niet meer betalen
het kost de gewone burger handevolgeld.aan premie.
Het is toch water naar de zee dragen in die bodemloze put.

Eindlozing c.q. -oplossing schreef op 1/06/06:
Misschien moeten wij tot een Engels-Austrlaischeo oplossing komen voor zowel de drugsgebruikers als de mensen die last hebben van de geovlgen van het gedrag van drugsgebruikers.

Als wij nu zoals voor Robinson Iland een eiland zoeken waarop wij alle drugsverslaafden van heel de wereld samenbrengen in een paradijs voor drugsgebruikers - aangevuld met ontwikkelingswerkers, artsen zonder grenzen, het rode kruis, paranssia-medewerkers, Pvda-partijleden, etc.. allemaal op dat eiland, dan hebben wij toch een perfecte oplossing voor iedereen.

Er kan dan alleen nog een debat komen over zorgen wij dat er op dat eiland ook drugs zijn of niet...

Kijk de politiek heeft zich ontwikkelt met hun verkiezings- en debattensoaps op een niveau van Big Brother, Idols en andere real live soaps - waarom kunnen wij dan voor de drugproblematiek ook niet kiezen voor een real live soap, met een win-win situatie voor iedereen.

Diegene die afgekickt is op zulk een eiland mag terug naar huis, na een vakantie op een droomeiland, waar men helemaal in contact is met de natuur, zichzelf en zijn/haar drugsprobleem...

Het kan gesponsort worden door het hele gebeuren te filmen en real live op TV en internet te brengen. Zo kan het thuisfront hun pupil volgen.

Verder kan je er ook het gokcircuit op los laten worden. Eddenschappen afsluiten bijvoorbeeld van wie het eiland zal mogen verlaten wegerns afgekickt, wie zal overlijden aan gebruik, of iemand zal weerstaan aan het feit dat hij of zij drugs aangeboden worden en nog vele andere leuke uitdagende afleveringen.

Voor de lucratieve format wordt overwogen deze neer te leggen bij de belastingen en nadien aan te bieden bij Endemo, die maakt er wel een wereldproduct van.

Anal Poet schreef op 2/06/06:
Neelie zat dan ook vooraan bij het afscheid van professor Heertje.

Toch heeft onze Arnold het fout als hij denkt dat economie de economie blijft.

Je hebt gelijk als je stelt dat de prijs kunstmatig hoog wordt gehouden.

Met de komst van internet is de controleerbaarheid van de overheid echter toegenomen. En neemt haar macht dus af. En moet en zal zij (meer) verantwoording moeten afleggen, of zij nu wil of niet.

Dus 'n minister Dekker komt er niet meer mee weg door te stellen dat 'de corporaties meer aan hun maatschappelijke taak moeten denken'. Dat had je 10 jaar geleden moeten doen, bij het begin van de Bruteringsoperatie. Als je taken overdraagt, dan zorg je dat je de (oorspronkelijke) doelstellingen van de taken controleert: huisvesting voor wie het nodig heeft. En geen grond- en prijspolitiek voeren.

Als je dan echter het de corporaties toestaat de boel te laten slopen - in tijden dat je hele contingenten vreemdelingen binnenhaalt - dan haal je een juridisch truc uit om later niet aansprakelijk te worden gesteld voor wat er nu in de samenleving plaats vindt: oplopende agressie, criminaliteit, terreur.

En je moet ook je burgers niet om bijstand vragen om - zoals hier in Den Haag - hele afdelingen politie-ambtenaren van een onderbezet Hofstadkorps over te laten stappen naar woningbouwcorporaties. Dat gaat opvallen. En die vervolgens niet thuis geven bij oplopende criminaliteit in door hen 'beheerde' complexen.

Want dan maak je niet alleen van een 'dak boven je hoofd ' een schaars artikel, maar ook van 'veiligheid'.

En als dat in de gaten begint te lopen dan komt er een nieuw schaars artikel op de markt:

de integriteit van de overheid.

Na Heertje kunenn we zeggen dat we niet meer een 'Ceteris Paribus'-conditie hebben, maar een 'Ceteris Pays Bâh'.

Wat deze overheid heeft gedaan - die beweert te zijn teruggetreden, maar enkel in omvang is gegroeid - is de onderkant van de samenleving een pin op de neus te zetten. En bovendien is men precies dáár met juridisering begonnen (een USA-verschijnsel), waar men, sociaal zwak als men is, zich dat niet kan permitteren.

De overheid hoort aan de onderkant van de samenleving de burger te beschermen, niet áán te vallen.

De maatschappelijke onrust die in Nederland heerst, is een logisch gevolg van een elitaire groep mensen die nog steeds met hun kop in de Gouden Eeuw denken te leven, terwijl de tijd gewoon voortgaat.

Een politie-organisatie die jaar na jaar beweert geen tijd te hebben voor de burger, maar een deel van haar manschappen wel over laat stappen naar voormalig woningbouwverenigingen, en die vervolgens beiden niet reageren op door hen veroorzaakte ellende, zo'n korps stelt haar integriteit ter discussie.

Als de overheid niet thuis geeft voor de burger, waarom zal de burger dan nog oog en oor in de wijk willen zijn?

Als de overheid niet naar de burger komt, dan gaat de burger wel naar internet.

Dáár ligt de New Frontier.

En dáar worden de prijzen gemaakt.


De politie wilde informatie?


Effe kijken wat de dagprijs is, hoor ...

Abby schreef op 2/06/06:
dus gewoon een nieuwe methadon verstrekkingspunt.in plaats van tegen over een politie bureau waar men jaren de methadon heeft verstrekt , nu dan maar in een woonwijk verplaatsen.
Waren de omwonenden hiervan op de hoogte gebracht??
Over hoeveel verslaafden gaat het ???

abby schreef op 2/06/06:
Politiek Den-Haag

Zorg en oog voor de verslaafde medemens prima zaak
(het zal je kind maar wezen die in de verslaafde ellende terecht is gekomen).
toest echter wel als je als Leek op dit gebied ,wat voor de verslaafde en samenleving wat wil gaan doen de informatie die je binnen krijgt van de personen die zich aanbieden en zich voordoen deskundig op dit gebied te zijn.
Waar geld aan te pas komt ,moet men waakzaam zijn voor list en bedrog!!!
Het gaat hier immers om miljoenen euro,s.
Een dieper onderzoek naar de gang van zaken van o.a parnassia geeft duidelijk inzicht dat hier heel veel niet klopt , en moeten mijn inziens toch reden zijn voor U als Raadslieden om hier toch wat meer aandacht aan te gaan besteden ,zodat wij als burgers geheel achter de politiek kunnen staan .
De pvda in Haarlem is wel tot het inzicht gekomen om de andere kant van het verhaal te horen .
Maar ook andere Raadslieden.
WAAR BLIJFT POLITIEK DEN_HAAG!!!

Onrust onder de burgers geeft immers aan dat er iets mis is .

Utopia schreef op 2/06/06:
In de hemel : het nieuwe drugsparadijs : een eiland voor Java. Helamaal ingericht op drugsgebruikers en al hun hulpverleners.

Het paradijs waar iedereen op zijn manier kan wegdromer.

Bekostigd door Endemol en wereldwijde sponsoren en regering.

Endemo runt het dreamiland gezien er overal in de bomen en op de rotsen camaras staan die er een real life sopa van maken.

Heerlijk zo wegdromen voor deze mensen en hoe wij dan in onze steden verlost zijn van de drugsboelkes...

Utopia gratis dromen voor iedereen.

Laatste nieuws schreef op 2/06/06:
BNN zou ook al meewerken en zou van op het dreamisland haar programma: spuiten en slikken gaan uitzenden.

Er zouden ook uitzendingen komen van andere zenders die zowel duidingsprogrammas als educatieve programmas zouden willen brengen.

Op school zou het verplicht worden voor 4 jarige tot 18 jarige alle dagen een half uur te kijken naar de uitzending over hoe zij (de drugsgebruikers) er leven - hoe gezond zij zijn, hoe helder, hun strijd om clean te worden, etc..

Zodanig dat onze kinderen levende voorbeelden hebben en zij zelf kunnen besluiten of zij een dergelijk aantrekkelijk vinden of niet.

Als wij vanuit Nederland dit project beginnen en verkopen aan andere landen kunnen wij de gehele drugs-welzijn-industrie financieren en nog een groot stuk van de gewone gezondheidszorg er bij.

Een wereld project.

Gek idee ? schreef op 2/06/06:
Neen hoor, in Amsterdam is het al zo ver een

Een integratie real life soop

Job Cohen wordt zelfs het Soaphoofd !

Op Geen Stijl tot te lezen :

Evert Santegoeds en Jop van Tellingen, kom er maar in: we hebben een nieuw Nederlands soaphoofd. En zijn naam is Job Cohen, geheel toevallig ook nog burgemeester van 020. Rooibos Job gaat namelijk meespelen in een hoofdstedelijke realitysoap.

Uiteraard staat deze nieuwe AT5-hit volledig in het teken van het paradijs dat multicultureel Amsterdam heet.

Dankzij het door een grote theefabrikant gesponsorde propagandaplan “Wij Amsterdammers” mogen acteurs van diverse etnische achtergrond laten zien hoe goed zij hun best doen om in te burgeren en hoe mooi en leuk Amsterdam is met al die gezellige mensen.

In aflevering één overhandigt Job een woningsleutel aan een nieuwe bewoner, in aflevering twee zien we hoe de zoontjes van de nieuwe bewoner met kransen voetballen en in de laatste aflevering zien we wie verantwoordelijk was voor de zelfmoordaanslag op de Dam waarbij Heleen van Rooyen en Achmed Aboutaleb om het leven komen. Job and the City, vanaf september ook op uw regionale televisie. Job feliciteren met zijn nieuwe rol als soapster? Hierrr...

Lees verder op http://www.geenstijl.nl/


Goede oefening eerst met integratie en dan met ons drugsgebruikers-eiland - real life sopas de toekomst van vandaag !!!

Abby schreef op 3/06/06:
Ik sprak een ervaringsdeskundige die ken ik al van eind jaren zestig en de gebruikersruimtes kwamen zo ter sprake, wat hij al sowieso afkeurde ,we gingen terug naar de jaren '70, de gebruikersruimte toen waar hij gewerkt had en ik als verslaafde kwam, is toen niet voor niets gesloten.
Ik heb ook vernomen dat de gehele methadon verstrekking die eerst aan het Burgemeester de Monchyplein plaats vond (en dat is een hele groep) nu binnen twee maanden over gaat naar de Zoutkeetsingel.
De methadon verstrekking vond plaats door middel van een busje op afgelegen plaatsen om overlast te voorkomen, en onder die voorwaarden is het begonnen.
Wat er nu gebeurt met het opnieuw openen van gebruikersruimtes en het verstrekken van methadon in woonwijken, druist in tegen de voorwaarden waarop men is begonnen, maar ook met betrekking van de gebruikersruimtes en de opgedane negatieve ervaringen, dat het domweg niet te handhaven is en nu gaan ze weer opnieuw aan een experiment beginnen waarvan men weet dat het nergens toe zal leiden.
Ook gregory kwam ter sprake nadat ik hem er op gewezen had dat die beelden op de mondige burger van hem waren te zien ja ook van hem kreeg ik de bevestiging dat de raadslieden hem als voorbeeld konden stellen hoe het ook anders kan hij was immers het hopeloos geval waar niets meer mee te doen viel .
God dank dat hij niet in handen van parnassia is gevallen dan was de kans groot dat hij er nu niet meer was.
Mede dankzij de rank waar hij is opgevangen (de rank waar nu ook drugs verslaafden komen maar niemand last van heeft gezien de bewuste lokatie die we hiervoor gezocht hebben n.l daar waar de huisen gesloopt worden)Heeft gregory de hopeloos geval nu een geheel nieuw leven.
Het was een mislukking die gebruikersruimte in de jaren '70 op de Prinsegracht

Abby schreef op 3/06/06:
parnassia beste raadslieden en burgers laat nu wel zijn ware gezicht zien , met list en bedrog onder het mom van medicatie verstrekking zijn ze nu over gegaan tot het openen van een nieuwe methadon verstrekking in een woon wijk.
Indien met deze gegevens en bovenstaande politiek den-haag geen verdere stappen onderneemt voor een nader onderzoek voor wat er werkelijk afspeeld geeft dit ons alleen te kennen met wat voor soort raadslieden en partijen we te maken hebben.
Wil Vonk kan jij niet wat opgang brengen???

Mondige burger schreef op 4/06/06:
Wil Vonk kijkt wel uit.
Het zal haar een zorg wezen dat ze rond die voormalige suikerfabriek, de wijk in alle mogelijke ellende dompelen.
Voor al die kinderen heeft Parnassia lekkere bruine suiker.
Uiteindelijk heeft zij met ”krokodillentranen” ook in gestemd met de vestiging van dat drugshol aan het Vennepark.
Van haar en het CDA hoef je als burger dus niets te verwachten.
Met ”We wachten wel op de evaluatie” schuift ze het hete hangijzer weer naar achteren.
Als ze eens gewoon ageerde tegen het feit waar ze zelf zegt tegen te zijn, dan moet ze voor die evaluatie, die ook maar doorgestoken kaart is, een motie indienen om al die ellende per direct te sluiten.
Kind van de rekening

Update schreef op 4/06/06:
Zoutkeetsingel

Shirley Marapin schreef op 4/06/06:
Raadsleden, wethouders en burgemeester,

Abby, vind jij het vreemd dat in een woonwijk, middenin, methadon verstrekt wordt door Parnassia?
En wel met goedvinding van de politiek, welzijn?

Abby, wat dacht je hiervan?
Zonder dat de bewoners in de van der Vennestraat ooit over zijn ingelicht middels een bijeenkomst of brief aan huis is in de van der Vennestraat ongeveer 3 jaar geleden een methadonverstrekkingspost ingevoerd. Plots zagen bewoners zoveel en zovaak junks komen bij de Rubenshoek in de van der Vennestraat.

Het heeft met respect voor bewoners te maken, of de politiek of Parnassia het nodig vindt om bewoners op z'n minst te melden vooraf, al was het uit correctheid.

Maar wij van dit buurtje hebben ondertussen geleerd dat wij van dit buurtje gewoon alles als een voldongen feit door onze strotten heen geperst krijgen.

Onze mening telt niet.
Onze mening is de mening van het klootjesvolk.
Want deze zelfde politiek en Parnassia zouden nimmer op zulk een sluwe wijze zulke voorzieningen in buurten zoals Clingendeal, Vogelwijk enz invoeren.
Daar maken ze een buiging voor de bewoners alvorens ze zulks iets zouden presenteren, bij ons, vertrappen ze ons.

Alsof wij onvolwaardige burgers zouden zijn hier in deze straat, dit buurtje.
Toenmalige wethouder Jetta Klijnsma is zeer moedig om en een methadonverstrekking en een harddrugsgebruikersruimte te dumpen in één en dezelfde korte straat! Waar geen overlast was.

Elke politicus die een ja stem voor het Vennedrugshol heeft uitgebracht kan voor mij komen staan en zijn/haar ja stem komen verdedigen. Die veeg ik onder de tafel!

Want wat ik zie, wij hier zien, sinds de komst van de junks is niet wat voorheen hier was.

De politiek wilde met dit besluit met open ogen in een diepe gat lopen.

En diezelfde politiek verwacht dat wij hen op een presenteerblaadje alle overlast aangeven bij de evaluatie, zodat zij weer voor ons bepalen of het goed is dat er een harddrugshol bij een speelplein, midden tussen zoveel huizen, winkels geopend wordt.
Zij bepalen, wij behoren te slikken.
Het lijkt min of meer de slaventijd wel!
Helaas, in mijn woede nu, kan ik het niet anders omschrijven.

Gisteren op mijn adv-dag om kwart over 9 zag ik een junk van ongeveer 25 jaar, een turkse man, aan komen lopen in de straat naast het drugshol, en alsof hij een tegenstander voor zich had stond hij te zwaaien en te steken met een mes van ongeveer 20 cm.
Dat duurde enkele tellen, verder niemand te zien in de straat. Waarna hij dat mes in een soort hoesje opbergt onder zijn zwarte jas.
Om na 3 tellen weer dat mes uit het hoesje te trekken, en identiek dezelfde bewegingen te maken, al langzaam lopende richting drugshol.
Die zwaai- en steekbewegingen duurde weer zo'n 10 tellen, en weer trok hij zijn hoesje tevoorschijn, om zijn mes er in te steken.
Ik was tever van een fototoestel, ik dacht als ik hier wegloop zie ik niet wat hij verder doet, dus ik volgde hem op de voet. Inmiddels was hij zo'n 10 meter voor het drugshol en trok zijn jas netjes dicht en liep het drugshol in.

Ik stond te kijken vroeg me af of ik nu hier voor de tijd moet nemen en een melding ga maken, dan ben ik weer 2 uur verder.

Kan burgemeester Deetman vol trots zeggen, er zijn weinig meldingen binnen gekomen, dus ik neem aan dat het goed gaat.

En zo doen zich zaken voor die niet door de beugel kunnen, maar geen mens hier die de moeite neemt om een paar uur in het bureau te gaan zitten wachten om een aangifte te doen.

Zo zag een bewoner 2 junks bij haar voor haar keukenraam vlakbij het drugshol op folie papier snuiven of hoe dat mag heten. Ze belde de politie, waarop de politie zei: "ik hou het in mijn achterhoofd"
De bewoner heeft de naam van de agent genoteerd.
Dus die politie nemen ze ook al niet serieus.

Waarom ik de moeite neem om het hier op te schrijven, is dat ik hoop en aanneem dat de politiek hier ook lees, en dit niet in hun achterhoofd, maar helemaal in hun voorhoofd houden. Zij moeten nl bij de evaluatie niet doen alsof hun neuzen bloeden.

Want wij zijn de politiek totaal niks verplicht, integendeel heeft de politiek hun rommel zo snel mogelijk op te ruimen hier in de van der Vennestraat!

Mondige burger schreef op 4/06/06:
...Want wij zijn de politiek totaal niks verplicht,...

De politiek is de bewoners verplicht.
Allemaal met hun schijnheilige gezicht staan te verkondigen dat het eigenlijk niet kan een drugshol tegenover een speelplein en vervolgens blijkt dat ze nog niet eens het karakter hebben om achter hun eigen mening te blijven staan.
”Ja ik moest wel voor stemmen maar ik wou niet.”

Weggooiers allemaal.

Ze zijn niet eens in staat om die ongebreidelde expansiedrift van Parnassia te beteugelen.
Parnassia bepaalt dat er een drugshol aan de Tasmanstraat komt.
Parnassia bepaalt dat de Methadonverstrekking naar de Zooutkeetsingel verhuist.
Parnassia opent straks waarschijnlijk het 3e drugshol aan de Zoutkeetsingel.

Wie is er nou de baas in Den Haag?

Parnassia creëert zijn eigen junkonomie.
En de gemeente stond er bij en keek er naar.

Junkonomie

Annonymous schreef op 4/06/06:
De politiek geeft niet thuis.

Abby schreef op 4/06/06:
na 30 jaar experimenteren met verslaafden door parnassia is het alleen maar erger geworden ,God zij dank dat ik andere mensen ben tegen gekomen anders zou ik er nu niet zo bij zitten.!!!

Mondige burger schreef op 4/06/06:
NRC 3 juni 2006

"Opeens had de Haagsche wethouder Jetta Klijnsma (PvdA) een kind op tafel in de raadszaal"

Dat communicatiewonder (?) is en blijft een pathalogischise leugenares
Zij heeft geen kind op tafel gekregen, dat zou je geen kind willen aandoen.
Deetman kreeg de kleine aangeboden.
En ze had teveel gecommuniceerd, dat was haar fout, het lag aan de mensen van het Vennepark.

Jetta, ons communicatiewonder (?)

Mondige burger schreef op 5/06/06:
Commissie Sociale zaken, Zorg, Werkgelegenheid en Integratie, 14-01-2004
De vergadering van de Commissie Sociale zaken, Zorg, Werkgelegenheid en Integratie vangt aan om 14:00.
Deze vergadering zal live worden uitgezonden
Documenten

Agenda en Verslag SZWI 2004-01-14
Procedure vestiging gebruikersruimte
Gebruikersruimte Schilderwijk

Bewijzen van liegende Klijnsma door de gemeente gewist

Anal Poet schreef op 5/06/06:
Mondige burger schreef " door de gemeente gewist "

Eerst die inroeptoeter proberen te killen - as if we care - en nu Tjeenk Willink proberen te schofferen.

Ze hebben wel lef, die bureaukleaujeau's.


Het lijkt wel alsof ze spástische kennis hebben, in plaats van specialistische.

Erg schreef op 5/06/06:
Erg, heel erg !

Mondige burger schreef op 5/06/06:
-
Liegen als ziektebeeld

Logica schreef op 5/06/06:
Als de leugen regeert, wil dit volgens de logica zeggen dat wij geregeert worden door psychisch zieken. Mooi voortuizicht

Mondige burger schreef op 5/06/06:
Graag gedaan

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Trows="10" name="comments" class=formfield>


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redbmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)