de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
Opinie
Afkicken kan, maar dan moet je wel de Nederlandse zorg ontvluchten
door Ton Mertens, 27/09/2005, 9:00

Nova 26 september 2005

Keith Bakker is oud-drugsverslaafde en nu drugshulpverlener in Amsterdam en hij haalt verslaafden over om zich te laten behandelen in Engeland. Met behulp van de verzekeringsmaatschappijen kunnen verslaafden nu een volledig vergoede behandeling volgen van 28 dagen in de Priory klinieken in Engeland. De eerste week is gericht op het ontgiften en dan volgen er 3 weken intensieve psychotherapie. Het succes wordt mede bepaald vanwege het feit dat de verslaafde zich los weet te maken uit zijn eigen omgeving en gedurende die 28 dagen volledig bezig is om van zijn probleem af te komen.

Hier in Den Haag kan de junk zich vol spuiten in gebruikersruimtes en afkicken wordt eigenlijk niet eens meer overwogen.In plaats van af te laten kicken wordt er een inhumaan beleid gevoerd dat de miserabele leefomstandigheden van deze verslaafden tot hun dood zal bestendigen, wat Parnassia, sorry Psyq, tot in lengte van jaren de mogelijkheid geeft om hun declaratieformulieren te blijven stencilen.

Op blz. 77 en 78 van het Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Grotestedenbeleid 2005-2010 van de gemeente Den Haag, (de daadkracht van Den Haag) wordt de doelstelling geformuleerd, dat er structuur en stabiliteit dient te worden aangeboden en er uiteindelijk gewerkt moet worden aan rentegratie van deze doelgroep.

Die doelstelling is dus met de huidige en nog te openen gebruikersruimten ver te zoeken. Mevr. Klijnsma moet zich eens aan de door de gemeente zelf geformuleerde doelstellingen houden en de raadsleden dienen haar daar ook op aan te spreken.

http://www.denhaag.nl/Docs/bsd/GSB/GSB_documenten/250052_BD_DaadkrachtDH.pdf

Ton MertensAnal Poet schreef op 27/09/05:
Met name zijn opmerking over de brief in 2000 van Els Borst aan hem, dat deze ontsnappingsroute het Nederlands systeem van drugshulpverlening 'op de helling zette' was werkelijk hilarisch.

" Mwtwekking mg ... tenzij het ons geld kost !! "

Net zoals met die zo voortreffelijke Europese regels voor fijnstof. Die zijn toch zoo normerend ...

Tenzij het 'ons' geld kost.


We are ll EUqual.


(but some, some ... )

Drs. P. schreef op 27/09/05:
En dan praten we maar niet over de zogenaamde Long Stay voorzieningen voor verslaafden. Het huidige kabinet van Balkenbrei zet in op het openen van zeer veel van deze opvanglocaties in den Lande. En dientengevolge zullen er in Den Haag op termijn meer Venneparkjes, Ziekensteegjes en Tasmaniandevilstraatjes komen.

LL schreef op 27/09/05:
Drs. P., wat dacht u van Statenlaantjes en Bazarretjes?

Nimby schreef op 27/09/05:
Not in my back yard my dear

Lucas schreef op 27/09/05:
Je vind die man ook overal. http://www.forensischepsychiatrie.nl/nieuws.php?aj_go=more&id=1118918160

Koenta schreef op 27/09/05:
Ton de junkies willen niet afkicken en parnasia heeft er groot belang bij dat het ook zo blijft.
De Gemeente en overheid hebben nog grotere belangen bij de junkies, denk aan de duizenden hulpverleners die een job hebben, het is vooral kassa voor Ned, is een heel groot(of de grootste) doorvoerland en dat brengt miljarden in de kas..

Venneparkers schreef op 27/09/05:
zeggen dat Mevrouw Klijnsma OOgkleppppen op heeft, bovendien niet goed kan horen.

Ton, zolang zij daar zit, is het vechten, roepen en schreeuwen tegen de bierkaai.
En toch, blijf roepen Ton, het schijnt dat ze geen olifantenhuid heeft!

Ton Mertens schreef op 28/09/05:
Onderstaand onderzoek past ook naadloos aan op de Haagsche gemeentepolitiek

Vooral het niet eerlijk zijn en door de strot duwen en het nog een even uitleggen wordt niet geapprecieerd en niemand zit er ook op te wachten.

REFERENDUM WAS SLAGVELD VAN CRISIS
De massale afwijzing van de Europese grondwet had een veel diepere oorzaak dan de tekst van het verdrag. De uitslag valt vooral te verklaren uit de enorme vertrouwenscrisis tussen burger en politiek. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek in opdracht van het kabinet.
Het bureau Anker Solutions, de uitvoerder van het onderzoek, constateert een 'massief wantrouwen in de overheid en politiek'. Groepsdiscussies waarin deelnemers hun ongenoegen mochten spuien, hadden soms een 'bijkans therapeutisch effect'. Vooral het gebrekkige functioneren van volksvertegenwoordigers en de kwaliteit van publieke voorzieningen moesten het ontgelden.
De politiek krijgt van de onderzoekers de aanbeveling mee om hard te werken aan herstel van het vertrouwen. 'Dit kan echt niet zo doorgaan.' De voornaamste manier waarop het vertrouwen hersteld zou moeten worden, in ieder geval als het gaat om Europa, is door anders te communiceren. 'Eerlijk zijn, en dingen niet door de strot willen duwen.'
Mensen zitten niet te wachten op politici die 'de dingen nog eens uitleggen', aldus het rapport. Postbus-51 campagnes of jongerenfestivals zullen daarom geen zoden aan de dijk zetten. 'Dat zijn lapmiddelen die te veel voorbijgaan aan de fundamentele weeffouten in de vorm van een tekortschietend democratisch toezicht op de Unie.'

Anal Poet schreef op 28/09/05:
Ton Mertens schreef " De massale afwijzing van de Europese grondwet had een veel diepere oorzaak dan de tekst van het verdrag "

URL bron, Ton?

Ton Mertens schreef op 28/09/05:
Het stond gisteren op internet van de staatscourant.
De url verwijst alleen maar naar de actuele site.
Je moet in het archief duiken, maar daar was het vandaag nog niet te vinden, misschien straks wel.
http://www.sdu.nl/staatscourant/

Tinga schreef op 29/09/05:
We zouden eens te weten moeten komen hoeveel geld , organisaties enz. er betrokken zijn om ze niet te laten afkicken.Het kost de belasting betaler een vermogen om dit systeen te handhaven.
De gemeentes zorgen maar steeds weer dat er gebruikers ruimten komen voor tegebruiken niet voor af tekicken.Panassia vaart hier in den haag er wel mee en worden steeds groter de z.g hulpverleners vinden steeds iets nieuws uit.Heb je zin in geen werk ga naar panassia toe met een of andere opkomende kwaal en je bent weer een paar jaar verzekerd van je uitkering.BIJ HET OPDOEKEN of kleiner maken van panassia zal in ieder geval de gemeente den haag veel geld overhouden en minder gebruikers.

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)