de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
Opinie
Bizar interview met vier PvdA-wethouders
door Shirley Marapin, 5/06/2006, 17:28

In het interview met de vier PvdA-wethouders Jetta Klijnsma, Ahmed Aboutaleb, Jan Hanning en Hans Spekman, in de NRC van zaterdag 3 juni 2006, blijkt Jetta Klijnsma keurig door de mand te vallen. Klijnsma laat zich profileren als een orthodox bestuurder (lees van de burger vervreemd). Hans Spekman daarentegen geeft in het stuk aan dat  de burger terecht mag vinden dat politici onbetrouwbaar zijn. 

En Jetta? Zij kakelt maar door. Zoals over dat ze 'teveel haar best heeft gedaan om met bewoners te praten'. Dat zij één keer ergens gaat theedrinken bij mensen die tegen het drugshol zijn, noemt zij dus 'teveel haar best doen om met bewoners te praten'.  En de volledige pers toetert er achteraan, 'dat ze met de bewoners heeft gecommuniceerd'. Dat dit feitelijk even anders lag, blijkt wel uit deze en meer fotoreportages.

Spekman pakt dat anders aan. Hij zegt: 'Je moet gewoon luisteren naar wat mensen willen'. Hij heeft in tegenstelling tot Klijnsma voor enkele gebruikersruimten en hostels in Utrecht wel de moeite genomen om naar de burger te luisteren. Op deze wijze heeft hij draagvlak weten te creëren. Het resultaat is dat ze nu in Utrecht de criminaliteit terug hebben weten te dringen.

Den Haag vindt hier echter met de 'methode Klijnsma' geen oplossing voor, simpelweg omdat er niets ten goede verandert. Het is voor de bewoners aan het Van der Vennepark alleen maar bergafwaarts gegaan. Klijnsma gaat zelfs In haar niet aflatende scoringsdrang geheel voorbij aan de belangen van opgroeiende kinderen. De protesten van de scholen in de omgeving en de vele acties, zijn door deze wethouder straal genegeerd. Door dan ook nog bewoners buiten spel te zetten, kweek je onrust. En dan is het helemaal niet netjes van een volksvertegenwoordiger om drugsholen daar te plannen waar het zogenaamd geen planschade kan opleveren volgens het bestemmingsplan (om alleen maar juridisch gezeur te voorkomen). Dan schoffeer je een complete leefgemeenschap die dan in jouw politieke carrière geen fan van je zal worden.

Met haar kwade genen lijkt Klijnsma voor het college een soort blinde vlek ontwikkeld te hebben waardoor zij met haar praktijken en haar gekunstelde lach niet opvalt. Een paar partijen prikken daar wel doorheen, maar diegenen die daar allemaal met open ogen zijn ingelopen en nog inlopen, hebben echt reden om zich zorgen te maken.

.Maurits Hondsberoerd schreef op 5/06/06:
Hoe bestaat het dat deze Jetta Klijnsma tot lijsttrekker van de PvdA werd gekozen en dat vervolgens hele meuten op haar zijn gaan stemmen. Dat getuigt toch niet van solidariteit met de verontruste Venneparkers. Zij lijken vooralsnog een kansloze mopperende minderheid te vormen waar niemand ( of in ieder geval te weinig iemanden ) zich iets van aan lijken te willen trekken. Of gaat dat nog veranderen ?

Spoorwijkse Henk schreef op 5/06/06:
Shiley, Rob, Hans etc.

Niet voor niets deelde ik indertijd in de inspraakrondes mee dat het voorbeeld van de Rotterdamse Zorghotels DE oplossing zou zijn ook in Den Haag. Deze Zorghotels zijn geprojecteerd op locaties BUITEN de wijk. Hierdoor zou namelijk de overlast UIT de wijk worden gefilterd. De leefbaarheid van de wijk zal hierdoor niet extra en onnodig onder druk komen te staan. En ook zullen hierdoor deze Kwetsbare groepen en onschuldige wijkbewoners dan tevens minder de kans lopen om ongevraagd slachtoffer te gaan worden van Zinloos Geweld.

Overigens is er in Den Haag nu een klein 'Addertje onder het gras' aan het ontstaan. Namelijk besluiten die de Kwetsbare groepen aangaan daar zou geen Inspraak meer over mogelijk gaan zijn. De huidige Inspraakverordening gaat gewijzigd worden.

Een niet geheel onbelangrijk punt waarbij burger zijn geluid kan laten horen is en blijft de Inspraak. Dit betreft het fenomeen Inspraak. Er gingen onlangs al geluiden op dat de Inspraak maar beter (ten dele) zou kunnen worden afgeschaft. Een originele 1 aprilgrap dacht ik in eerste instantie. Echter de Raadsgriffier Marion Stein en het college waren bloedserieus. De nieuwe Inspraakverordening 2006 (RIS 137046) ligt ter inzake van 27.04.06 t/m 04.07.06.

Zie link: http://ris.denhaag.nl/cgi-bin/WebView.bat?session=0&infile=details.glu&oid=137046&rs=244&hitno=1&entry=137046#

Naar aanleiding van deze verordening mijn opmerkingen: Hoe worden, bij hoofdstuk 1 artikel 2, lid 3-sub f van de verordening, de ‘belangen van de Kwetsbare groep’ afgewogen? Wat is de definitie van de term 'Kwetsbare groep' en wat zijn de criteria daarbij? Hoe zit het met de aansprakelijkheid en verhaalbaarheid van eventuele vervolgschade zoals planschade voortvloeiend uit een dergelijk besluit?

Mondige burger schreef op 5/06/06:
De overgrote meerderheid van de Hagenaars is zeer blij dat die ellende niet in hun buurt aanwezig is en voor de Veneparkers en de bewoners aan het Zieken is dat dus gewoon domme pech.

Die overige Hagenaars denken dat ze buiten schot blijven.

Niets blijkt minder waar, want ook zij zullen Jetta’s gesel nog ervaren en die knoet is nu overgenomen door Bert van Alphen die ook hartstikke voor die drugsholen was en is.

Uiteindelijk was het idee om 25 drugsholen verspreid over Den Haag in te richten.

Dus als u meehelpt om het Zieken en Vennepark te laten sluiten, dan bent u van die dreiging in uw buurt ook af.

Parnassiadorp voorheen Den Haag

Moerwijk is door het oog van de naald gekropen door tijdig ingrijpen, maar we kunnen niet overal er op tijd bij zijn.

Omgeving Betje Wolfstraat ontsnapt aan drugshol.

Alleen het daadwerkelijk afserveren van dit beleid zal de rust doen wederkeren.

Service buro Mondige burger schreef op 5/06/06:
.
Even de aan te klikken link;

De inspraak vermoordt

Eenvouidige oplossing schreef op 5/06/06:
Volgens het verslag van ene Michel Dufresne waren er maar een 500 tal Haagse Partijleden betrokken met zowel het programma als de kieslijst.

Beste Shirley Marapin zorgn u dat je met 1000 Pvda-gedupeerden lid wordt van die partij die nog jaren de dienst zal uitmaken in Den Haag.

Dan bepaal jij het programma en diegene die in de gemeenteraad gaan zitten.

Omdat de locale politiek in de 3 grote steden altijd bepaald zal zijn door de landelijke cmapagne van de kopstukken van landelijke partijen is dit de enige oplossing.

Met het VandeVennepark omgeving de PvdA overnemen en gaan runnen.

Verkiezingen hebben sedert de nieuwe wetten uitgevaardigd door dictatuur van de meerderheid niets meer te maken met volksdemocratie.

Het zijn de grote landelijke partijen die het bewind voeren en het regieme waaronder wij allemaal vallen bepaald.

Stop nu met zijn allen maar te blijven af te geven op de PvdA - doe het zelf - of neem de VVD over - daar izjn er niet veel meer plaatsleijke Haagse VVD leden die het bewind van hun partij bepalen.

Kijk van het domme Haagse kiesvolk kan je niets verwachten die tuimelen in de val de propaganda zonder te weten hoe hun stad bestuurt wordt. Ergo zij willen het niet eens weten.

De enige democratie is deze van de partijen, in de partijen dan nog. Daar buiten doen zij er alles aan, zelfs de wetten betreffende de verkiezingen veranderen om steeds meer macht naar zich toe te trekken en nieuwe partijen geen kans meer te geven.

Dus moet je zijn bij wat er is en het van binnen uit veranderen.

Shrilley je bentn u al jaren aan het afgeven op Klijnsma.

Ga nu doen wat hier aan wijze raad gegeven wordt, dan kan je ze democratisch naar huis sturen in de partij zelf. Daarbuiten in de realiteit van de huidige politiek en bestuur is dit niet meer mogelijk.

Uiteraard moet er niet gewacht worden op Shirley die doet dat niet - die heeft niet de moed en de kracht - doch er zijn toch nog wel andere gedupeerden genoeg in deze stad.

Wij maken ons geen enkele illusie, de mens kan niet meer samenwerken en laat alles maar over aan anderen en dan loopt het fout uiteraard.

De politieke clbjes die zorgen voor eigen volkje eerst, eerst hun stamgenoten en ideeengoed.

EEn discussie over of ze wel luisteren, als zij dan eindleijk luisteren, gaan zij er dan wat mee doen ?

Het loopt allemaal al fout als wijkleine kindjes zijn, dat onze ouders ons doen geloven in St Niklaas. Later als die kinsdjes groot izjn blijven izj nog altijd in de St Niklaas van de politiek geloven, dat zij het voor hen zullen doen en hun het nodige brengen.

De St Niklaas van de volwassenen is er geen van brengen, maar komen halen.

Maar goed het zansmanneke werkt hier goed. De massa slaapt lekker verder.

Oogjes dicht en snaveltjes toe.

Slaap lekker.

Voor die stomme Belg schreef op 5/06/06:
La bouche je kletst uit je nek, alsof mensen die werken de tijd hebben om dat allemaal te doen. Mensen kiezen juist volksvertegenwoordigers om hen die taak uit te laten voeren. Alleen jammer dat de gemiddelde Hagenaar niet verder kijkt dan zijn neus lang is en denkt dat Wouter Bos hier de dienst uitmaakt.
Als je het artikel gelezen had dan had je gezien dat Den Haag totaal afwijkt van het normale.
Dus houdt een lekker op met je onzin en het verpesten van items hier met je ellenlange betogen die nergens op slaan.

Voor die stomme belg 2 schreef op 5/06/06:
En waag het niet hé. ff dimmen.

De balans opmaken schreef op 5/06/06:
Kunnen we even alle wapenfeiten, dus al die positieve bijdragen van Jozef ten behoeve van de Haagsche gemeenschap in de afgelopen 4 jaar even inventariseren.

Welke bijdragen?

Even tot de orde roepen schreef op 5/06/06:
Hey, Jozef je staat wel even een collumn van Shirley te verzieken, doe dat lekker op die PvdA site.

EM schreef op 5/06/06:
Ach er is geen enkele, lees geen enkele Haagsche politieke partij meer die zich nog wat aantrekt van de wensen of ellende van bewoners uit wijken die in grote ellende zitten.
De belangen tussen politiek en Woningbvouwverenigingen, met name Staedion, en daarna ook de belangenverstrengeling onderling en de eigen personnlijke politeke wensen van de haagsche raadsleden spelen momenteel een nog groter belang dan ooit voorheen.

Er werd gebruld, "geen verpaupering, geen ghettovorming, geen ellden over de hoofden van bewoners", echter allemaal papieren en populistische kreten gebleken voor de verkiezingen.
Echt iets aan de problemen van bewoners doen, kom nou toch. Ikke ikke ikke en de rest kan stikken denken ze daar in die raadszaal.
En op woongebied worden ze darbij zeer goed aangevoerd door hun wethouder Norder, eender voor welke partij men ook hun kiezers bedrogen heeft.

Slampie schreef op 5/06/06:
Het zijn een stelletje over het paard getilde Klungels,die prat gaan we zijn zo goed.
Deze mensen dulden geen tegenspraak inspraak geen enkele inmenging in hun uitvoering.Ze zullen de geschiedenis ingaan als agogante bestuurders.Indien deze personen een fanctie in het normale bedrijfs leven hadden lagen ze er nu al uit.Welke groep heeft hier nu zijn stem aangegeven.Ze denken dat ze er zijn.verlopig vergallen ze de woonomgevingen met hun stomme geldverslinde projecten.Andere spoed eisende projecten het dagelijkese onderhoud blijft achterwege.De straten zijn vies vuil het worden steeds meer getto s.

Anal Poet schreef op 5/06/06:
Eenvouidige oplossing schreef " er maar een 500 tal Haagse Partijleden betrokken met zowel het programma als de kieslijst.

Beste Shirley Marapin zorgn u dat je met 1000 Pvda-gedupeerden lid wordt van die partij die nog jaren de dienst zal uitmaken in Den Haag. "

Shirley, wat let je?

Doe een overval op Ma Dalton & haar 4 Hufftertjes.


Faît Le Coup de Troep á Kak du Poep!


(wel een zakje meenemen)

Jet zal het nooit leren schreef op 5/06/06:
.
Blinde vlek van Jet

EM schreef op 5/06/06:
Het is niet Jet alleen die een blinde vlek heeft. Het gaat nu op voor alle Hagsche Raadsleden. Nog nooit een hele raad bij elkaar gehad die zo'n blinde vlek heeft. Het enige wat zij zien is hun eigen drift en drang tot scoren op hun eigen onderwerpen die zij persoonlijk wenselijk vinden en die zo min als mogelijk inspanning kost en tegenstrijdigehden kost. Want stel je voor dat je op moet komen voor een klagende Haagsche burger.
En die zelfde klagende Haagsche burgers, dat is voor hen 1 hele grote blinde vlek waar ze ook nog doof voor zijn.

Shirley Marapin schreef op 5/06/06:
In het intervieuw met wethouder Jetta Klijnsma in een liberale "kwaliteitskrant" als de NRC zegt zij:
"Communiceren met burgers is mijn ding"

Ik kan mij als de dag van gisteren herinneren dat wij in een overvolle raadszaal getuigen waren van álle kritiek van álle woordvoerders van álle politieke partijen in Den Haag over de slechte communicatie van deze wethouder met de Vennebewoners.

Hoe haalt deze wethouder het in haar hoofd om aan een krant te zeggen, dat zij teveel heeft gecommuniceerd met de bewoners?

Wie is nou afkomstig van een ander planeet?
Deze wethouder of alle woordvoerders van alle politieke partijen in Den Haag?

Beste mensen,

Wethouder Jetta Klijnsma zal ongetwijfeld Minister worden onder de vleugels van Wouter Bos volgend jaar, nu zij al een voorbeeldwethouder wordt genoemd.

Wij hier zijn getuigen van hoe deze befaamde wethouder meesterlijk is in het omkeren van de werkelijkheid.

U begrijpt dat wij woedend zijn dat zij de zaken anders voorstelt in de NRC, dan de realiteit die anders is in onze ogen.

Repliek schreef op 5/06/06:
Eenvouidige oplossing alias Labuche schreef;
Shrilley je bentn u al jaren aan het afgeven op Klijnsma.
Ga nu doen wat hier aan wijze raad gegeven wordt, dan kan je ze democratisch naar huis sturen in de partij zelf. Daarbuiten in de realiteit van de huidige politiek en bestuur is dit niet meer mogelijk.
Uiteraard moet er niet gewacht worden op Shirley die doet dat niet - die heeft niet de moed en de kracht - doch er zijn toch nog wel andere gedupeerden genoeg in deze stad.

===================================
Hey, hallo gefrustreerde Belg, mag ik je er even op wijzen dat het vooralsnog Shirley altijd is geweest, die vanaf het begin de kar heeft getrokken.

Jij bent nog nooit ergens aan begonnen, dus jij hebt ook nog nooit iets afgemaakt.

Je hebt alleen maar geld gekost en er is nog nooit 1 zinnig voorstel van jou gekomen dat gehonoreerd is.

Ga je nu je de raad bent uitgebonjourd, afgeven op de strijders van het eerste uur.

Een excuus zou eerder op zijn plaats zijn, dan die laffe aantijgingen en gaat eens werken.

Repliek schreef op 6/06/06:
Enne la bouche als je reageert, 2 zinnen is genoeg hoor.

Laat die lappen tekst maar achterwege.

Als er straf zou staan op site vervuiling, dan kwam je nooit meer los.

Venneparkers schreef op 6/06/06:
Spoorwijkse Henk,

hadden wij toen maar geweten dat, spandoeken, protestmarsen, inspraak, en meer dan 1000 bezwaarbrieven niks zou uithalen.
Alle vergaderingen erover, alle bijeenkomsten, niks heeft tot de olifantenhuid kunnen doordringen.
Achteraf een beleidsprogramma schrijven voor Den Haag en de burgers vragen om Mee te Doen.

vraagje schreef op 6/06/06:
Jet: "Communicatie is mijn ding"

Jet, leg eens uit wat communicatie is?

Anal Poet schreef op 6/06/06:
Venneparkers schreef " Achteraf een beleidsprogramma schrijven voor Den Haag en de burgers vragen om Mee te Doen. "

Op 6-6-6 moet je Jetta achterstevoren draaien en dan komt er uit die mond niet 'MeeDoen' maar:


" DeMoon ... ~ DeMoon ... ~ DeMoon ... "

Slogan schreef op 6/06/06:
Leve de slogan taal.

Iedereen heeft de mond vol van het laatste heilige huisje van Nederland waaraan niet getornd mag worden : de vrije meningsuiting.

Toch wil men overal dat je slogantaal en TV commercial taal spreekt.

Want het is zo moeilijk om zaken met elkaar in verbinding te brengen, zeker met het geheugen van een neushoorn.

Vriendelijkheid schreef op 6/06/06:
Wat een vijandigheid allemaal.

Enkele weken geleden zat de gouverneur van Belgisch Limburg in Nova, de Hr. Steve Stevaert.

Deze man gaat mee werken aan het tot stand komen van het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Maar wat had deze man als belangrijkste boodschap voor Nederland ?

Wordt terug vriendelijker en gezelliger met elkaar, leer naar elkaar te luisteren en naar de inhoud van de boodschappen, zonder elkaar daar persoonlijk op aan te vallen, beoefen mededogen.

Aan het tegenvergestelde gaat Nederland kapot.

Door een persoon aan te vallen laat je de inhoud niet verdwijnen. Dat komt later wel als de dictatuur van de meerderheid ( van de politieke kaste en haar netwerken) nog meer nieuwe wetten zal vestigen o.a. door middel van de angst voor terreur.

Onder de mom van vrije meningsuiting gebeurt juist het tegenovergestelde en wordt gesubsidieerde monddoodheid gevestigd.

Maar goed leden van partijen worden niet veronderstelt zelf te denken, zij worden gedacht door de idoelogie en de partijleiding. Doen zij anders worden zij uitgerangeerd.

Daarom gaan zij zo tekeer en doen zij alle moeite om andersdenkende persoonlijk en politiek te beschadigen.

Jongens, jongens, jongens schreef op 6/06/06:
Dat is nu al vier jaar dat er geleuterd en gezwamd wordt met de idee dan doen wij er wat aan.

Als er een bijdrage is die een eenvoudige oplossing biedt aan het probleem wordt daar weer iemand bijgesleurd of die belangrijk is om bestreden te worden.

Lees eens wat idee er staat. Zie dat het mogelijk is om het te verwezenlijken en werkelijk aan uw eigen probleem en aan het probleem van 470.000 andere Hagenaars wat te doen.

Misschien komt de vijandigheid wel van diegene die het al warm beginnen te vinden, met de idee dat het hen zal overkomen.

Maar goed er over zwetsen, is altijd 1000 keer gemakkelijker dan er wat aan doen.

Meer als het probleen zou opgelost worden kunnen wij er niet meer over zwetsen.

Waar over het ging schreef op 6/06/06:
Bizar interview met vier PvdA-wethouders
door Shirley Marapin, 5/06/2006, 17:28
In het interview met de vier PvdA-wethouders Jetta Klijnsma, Ahmed Aboutaleb, Jan Hanning en Hans Spekman, in de NRC van zaterdag 3 juni 2006, blijkt Jetta Klijnsma keurig door de mand te vallen. Klijnsma laat zich profileren als een orthodox bestuurder (lees van de burger vervreemd). Hans Spekman daarentegen geeft in het stuk aan dat de burger terecht mag vinden dat politici onbetrouwbaar zijn.

En Jetta? Zij kakelt maar door. Zoals over dat ze 'teveel haar best heeft gedaan om met bewoners te praten'. Dat zij één keer ergens gaat theedrinken bij mensen die tegen het drugshol zijn, noemt zij dus 'teveel haar best doen om met bewoners te praten'. En de volledige pers toetert er achteraan, 'dat ze met de bewoners heeft gecommuniceerd'. Dat dit feitelijk even anders lag, blijkt wel uit deze en meer fotoreportages.

Spekman pakt dat anders aan. Hij zegt: 'Je moet gewoon luisteren naar wat mensen willen'. Hij heeft in tegenstelling tot Klijnsma voor enkele gebruikersruimten en hostels in Utrecht wel de moeite genomen om naar de burger te luisteren. Op deze wijze heeft hij draagvlak weten te creëren. Het resultaat is dat ze nu in Utrecht de criminaliteit terug hebben weten te dringen.

Den Haag vindt hier echter met de 'methode Klijnsma' geen oplossing voor, simpelweg omdat er niets ten goede verandert. Het is voor de bewoners aan het Van der Vennepark alleen maar bergafwaarts gegaan. Klijnsma gaat zelfs In haar niet aflatende scoringsdrang geheel voorbij aan de belangen van opgroeiende kinderen. De protesten van de scholen in de omgeving en de vele acties, zijn door deze wethouder straal genegeerd. Door dan ook nog bewoners buiten spel te zetten, kweek je onrust. En dan is het helemaal niet netjes van een volksvertegenwoordiger om drugsholen daar te plannen waar het zogenaamd geen planschade kan opleveren volgens het bestemmingsplan (om alleen maar juridisch gezeur te voorkomen). Dan schoffeer je een complete leefgemeenschap die dan in jouw politieke carrière geen fan van je zal worden.

Met haar kwade genen lijkt Klijnsma voor het college een soort blinde vlek ontwikkeld te hebben waardoor zij met haar praktijken en haar gekunstelde lach niet opvalt. Een paar partijen prikken daar wel doorheen, maar diegenen die daar allemaal met open ogen zijn ingelopen en nog inlopen, hebben echt reden om zich zorgen te maken.

Joep schreef op 6/06/06:
Het is om te huilen Jetta en Labuche

Ter verheldering schreef op 6/06/06:
La boucher is gestoord, die blijft maar zeuren dat burgers zelf in de raad moeten gaan zitten en zo.
Even voor de duidelijkheid, wij hebben geen tijd, er moet gewerkt worden, Jozef heeft alle tijd.
Probleem is alleen dat niemand dat uitgerangeerde raaslid nog seriues neemt,

Een beetje liefde schreef op 6/06/06:
Een beetje liefde, een beetje vreugde voor op deze wereld waarop wij wonen.

Het is liefde die alles ontketent, zelfs oorlogen.

Annonymous schreef op 6/06/06:
Zeer eigenaardig.

Er is iemand die zegt dat hij geen tijd heeft voor in de raad te gaan zitten en die zekere La Boucle wel.

De meeste raadsleden van de gemeenteraad van Den Haag die zijn raadslid in hun vrije tijd.

Het is voor hen een tweede baan, meestal naast een full-time job.

Dus geen tijd hebben is flauwe kul. Bovendien heeft nog niemand hier geschreven dat iemand zelf in de raad zou moeten gaan zitten. Hier wordt meestal geschreven dat het geen fluit verschil uitnaakt als je in de raad zit ( www.stemniet.nu)

Er staat hiervoor en elders geschreven een werkmethode : wordt met zijn 6oo of 1000 lid van de PvdA ( of de VVD)- ken elkaar ( heb een ledenlijst) en bepaal dan van binnen uit wie er in de raad komt te zitten voor de PvdA en hoe het programma er kom uit te zien.

Er staat dus niet: ga zelf in de raad zittenen is nergens die naam van La Boucle te lezen bij dit briljant idee van niet zeuren maar doen !

Bovendien is die gemeenteraad een pro forma club.
Eenmaal als je voor een partij in de raad zit en je zit in de meerderheid moet je stil zijn en je eigen mening opbergen , zoals Minderzout en Rietveld.

Het gaat in het naar voorgebrachte idee om de macht in de partij.

Het is altijd betreurenswaard als mensen niet lezen wat er staat en vervolgens gaan afgeven op personen zoals La Boucle.

Je betekent wat voor de Hagenaars als je in de raad zit

Anal Poet schreef op 6/06/06:
vraagje schreef " Jet: "Communicatie is mijn ding" Jet, leg eens uit wat communicatie is? "

Nou, gewoon, haar 'ding':


JettaPraat = BlingBling

Hopscotch schreef op 6/06/06:
DE LEUGEN REGEERT!!!

Door alle fracties(inclusief haar eigen fractie van de PvdA) in de raad in de raadsvergadering van 24-6-2004 gekapitteld over haar gebrekkige communicatie naar bewoners toe en dan nog durven beweren:

"Communicatie is mijn ding."
"En achteraf kan je zeggen hebben we te veel gecommuniceerd."

Deze dame leeft of in haar eigen wereld en waarheid

-en dan is ze ontoerekeningsvatbaar en moet ze heel gauw naar PSYQ-

of ze creert haar eigen waarheid voor de brave onoplettende burger

-onder het motto weten die oenen veel-

en voorlopig hou ik het op het laatste.

Nu is liegen tegenwoordig bij politici zeer in mode :

Bush, Blair, Bagdad Bob etc. etc.

(als u niet meer mocht weten wie dat was, dan moet u maar even naar het volgende linkje gaan)

bagdadbod
Er zijn voorbeelden van regimes uit het niet zoverre verleden waar dit soort propaganda methodes:

-het constant verdraaien van de waarheid-
de standaard en een soort van 2e natuur was geworden.


Maar bij dit soort machthebbers begint het altijd met het constant verdraaien van de waarheid en de realiteit en als dat niet meer vol te houden is, dan grijpt men naar ergere middelen.

En die lessen uit de geschiedenis baren mij wel zorgen vooral om dat ze beoogde Minister van Voorlichting of Propaganda is in het volgende kabinet Bos.

Dus burgers u bent gewaarschuwd u wordt door Bos met behulp van Klijnsma letterlijk het bos ingestuurd.

Hopscotch schreef op 6/06/06:
Jetta Klijnsma:] “Communatie is mijn ding.”

Bagbadbob: No, that is not true Jetta communcation is my thing.

bobssprookjes

Loes schreef op 6/06/06:
Een beetje liefde schreef: Een beetje liefde , een beetje vreugde voor op deze wereld waarop wij wonen.

Liefde moet van beide kanten komen en niet van een kant.

Annonymous schreef op 6/06/06:
Shirley, wij gaan gewoon door tot het end.

Wij gaan onze rechten halen, al duurt het jaren.

HET RECHT ZAL ZEGEVIEREN.

Loes schreef op 6/06/06:
De gemeenteraadslieden dansen aan Jetta's pijpen.

Als ze dat niet doen, verliezen ze hun baan.

Shirley Marapin schreef op 7/06/06:
Ik kwam vandaag één van de moeders tegen die in haar wanhoop meedeed met het slaan met haar schoenhak tegen de ramen van de gebruikersruimte.

Ze heeft daarvoor al 24 uur in de cel gezeten.
Nooit eerder een strafblad gehad, nu dus wel. Bovendien moest ze een taakstraf uitzitten.

Zij is een jonge alleenstaande vrouw met een zoon van ongeveer 9 jaar. Hij heeft iets van een soort tumor in zijn hersens, die geregeld behandeld wordt, het kan niet verwijderd worden, omdat het op een te kwetsbare plek zit.
Hij is zijn moeders lieveling.

Haar eengezinskoopwoning is onlangs via de bank geveild, ze vertelde vandaag dat zij er geen cent van haar overgehouden. Zij kon na haar scheiding de hypotheek niet meer opbrengen. Ze heeft nu een huurhuis gekregen.

Ik vertel u dit, want tot mijn schrik, vertelde zij dat zij een oproep heeft gekregen om verplicht haar DNA af te geven op een bepaalde datum. Deed ze dit niet, dan kan ze overal waar de politie haar vindt, erop rekenen dat er DNA afgenomen zal worden.

Ik dacht dat bij zware misdrijven of bij criminelen dit soort zaken plaats vond.
Toch niet bij het inslaan met je schoenhak van een glazen raam???

Die dame in kwestie huilde, haar zoontje stond erbij, en mijn hart brak.

Ik heb haar getroost.

Wat moet ik allemaal?

Een advocaat voor haar regelen?

Ik kan hier aan de gang blijven, dankzij dat SPUITHOL VAN JETTA KLIJNSMA.

Dat jongetje speelt maar al te graag op het pleintje, en zijn moeder is falikant tegen de komst van de junks op en bij het plein.

Wie heeft geen begrip voor zo'n vrouw?
Om de zoveel tijd zit ze met haar zoon in het ziekenhuis voor behandeling.

Het was vroeger zo'n knappe levenslustige meid, ondanks haar zieke zoon, was ze vrolijk en goedlachs, altijd weer grapjes makend.
Ze is zo in schok van dat DNA gebeuren, ze voelt zich voorgoed een crimineel, zei ze.

Ik bleef daar rustig, maar dacht bij mezelf:
"vandaag ga ik Jetta Klijnsma eens een les leren"

Wat zij heeft aangericht met haar prestigeslag bij onschuldige mensen!

Ik ben boos.
Niet dat het één van jullie wat uitmaakt, maar ik weet wat de gevolgen hier zijn.
En voor jullie is het een ver van mij bed show, het kan jullie weinig tot niks schelen.
Mij wel.

Realist schreef op 7/06/06:
De politiestaat Nederland is steeds meer een feit. Dit gekoppeld aan de dictatuur van de politieke meerderheid is dit zeer verontrustend.

Wij zijn geen slachtoffers van terrorisme vanuit de vreemde maar van overheidsterreur allerhande die zich steeds meer permiteert juist onder de paraplu van de terrorismedreiging.

Alles verhard, iedereen permiteert zich steeds meer en onder een grote gelatenheid en onverschilligheid ondergaan wij dat massaal.

Als je wat overkomt, was je even op een verkeerd moment op een bepaalde plek, pech gehad.

De goede raad in dezer is, als je kan verlaat ons landje, het zal niet beter worden.

De strijd om economisch te overleven zal als maar groter worden - met steeds meer willekeur, discriminatie, ongelijkheid, onrechtvaardigheid en meer agressie en intimidatie tot gevolg.

Anal Poet schreef op 7/06/06:
Shirley Marapin schreef " Ze heeft daarvoor al 24 uur in de cel gezeten. Nooit eerder een strafblad gehad, nu dus wel. "

Ze is toch nergens om veroordeeld? Dan heeft ze geen strafblad hoor.

Shirley Marapin schreef " Bovendien moest ze een taakstraf uitzitten. "

Ah! Dat is het dus. Kon ze de taakstraf niet doen vanwege de zorg voor het zoontje?

Shirley Marapin schreef " Ik vertel u dit, want tot mijn schrik, vertelde zij dat zij een oproep heeft gekregen om verplicht haar DNA af te geven op een bepaalde datum. Deed ze dit niet, dan kan ze overal waar de politie haar vindt, erop rekenen dat er DNA afgenomen zal worden."

Dit is bespottelijk!

Dadelijk lóóp je nog te hard in Nederland, Word je niet geflitst maar gesplitst: moet je je ruggemerg inleveren!


Jetta's Wil is Pét!

hageneezzzzzzz schreef op 7/06/06:
Omgeving Betje Wolfstraat ontsnapt aan drugshol.

jammer voor Abby

Chris schreef op 7/06/06:
Al met al zijn er teveel gebruikers..
Als we eerst met dat probleem afrekenen.

Niet ala de tweede wereldoorlog. Dat is wat te strak.

Het wordt tijd voor een eiland ... een nieuw eiland in het IJselmeer, met een nieuwe stad.
Muren er om heen en een ieder die wil gebruiken moet er heen. Dat klinkt eng, maar dat is het natuurlijk niet.

Ze kunnen er doen en laten wat ze willen
winkels openen, diezelfde winkels beroven,
gebruiken, stoppen, drinken, lachen, blowen, doen wat ze willen. De huizen die we er bouwen voor ze (door ze ?) moeten fraai en duurzaam zijn. Geen gevangenissen. Zij willen doen wat ze doen.. wij willen dat liever niet.. dus geef ze een plek

Een eigen stad, een eigen eiland.. een eigen plek onder de zon. De andere steden van Nederland kunnen dan weer de draad oppakken. Ieder zijn eigen plek.

Annonymous schreef op 7/06/06:
Jongens, er heeft net een grote escalatie plaats gevonden bij het Vennedrugshol . Een JUNK van Jetta heeft 8 auto's gesloopt.Een bewoner zag het gebeuren en ging snel naar buiten om de junk te pakken, maar de junk was al in het drugshol gegaan.

Bewoner ging bij het drugshol aanbellen maar de medewerkers deden de deur niet open, ik denk dat ze bang waren.

Toen de politie arriveerde werd de drugshol gelijk bewaakt door 4 agenten.En ook nog, de lamellen werden ook gelijk dichtgemaakt.

Jongens dit moeten onze groeiende kinderen meemaken op een woensdagmiddag bij het Vennespeelplein.

Dit alles hebben wij te danken aan Jetta en de zogenaamde Burgervader.

Meer nieuws hierover komt later . De auto's eigenaren zijn naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen.

ADHC schreef op 7/06/06:
zie www.ad.nl

spuithol in vuur of onder vuur

Tijgetje schreef op 7/06/06:
Mevrouw de wethoudster is dead meat en ze weet het donders goed. Ze probeert met alle middelen om de executie uit te stellen. Uiteindelijk stapelen haar blunders zich zodanig op dat er niks meer te redden valt (ook geen staatssecretariaat).

Gejat van de VVD site schreef op 7/06/06:
.
VVD porpageert ook drugsholen binnen 500 meter van scholen.

VVD net zo erg als PvdA

Zij moeten wel de VVD schreef op 9/06/06:
De VVD heeft zichzelf bij de ingang tot het college moeten inleveren.

De 3 jonkies werden graag wethouder, dan maar als VVD onze ideologie inleveren. Alles voor de carriere

De VVD als het slaafje van de PvdA de komende vier jaar.

Goed gespeeld Jetta.

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)