de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
Politiek
De PvdA en de gebruikersruimten
door Redactie, 27/04/2005, 16:06
Tineke van Nimwegen-Van Wieringen, raadslid voor de PvdA, schrijft:

Een artikel van mijn fractiegenoot El-Houssine Mouttahid en bestuurslid Mustafa Okcuoglu over een heel ander onderwerp werd door omwonenden van de V.d. Vennestraat aangegrepen om de discussie over de gebruikersruimte op de PvdA-website te vervolgen. Het leek mij correct daar een reactie op te geven.

[...]

In het standpunt van de PvdA ten aanzien van de twee gebruikersruimten aan de V.d.Vennestraat en aan het Zieken komt geen verandering. In meerderheid hebben wij hier als fractie toe besloten en ons standpunt blijft hetzelfde. Den Haag heeft deze gebruikerscentra nodig in de aanpak van verslaving en de verhoging van de veiligheid. Ervaringen in steden als Utrecht en Amsterdam leren ons dat dit bijdraagt aan concrete oplossingen voor wijken en buurten.

zie voor de volledige tekst de PvdA-website


Neo Talpa schreef op 27/04/05:
Arriv klapvee. Macht corrumpeert.

Ik kan mij herinneren dat Tineke Tuttebel met haar zeer geerd maar eveneens manipulatief kortzichtig collega Lilian Handknie jaren geleden eens geconfronteerd werd met de actie van een pizzabaas die zijn werknemers niet meer in Spoorwijk en Laak wilde laten bezorgen. Omdat ze van hun centjes en hun scooter gescoord werden.

Tineke & Tanneke riepen toen verschrikt: " Maar waarom weten wij dit niet? "

Waarop Baas boven Baas antwoordde: " Dat weten jullie wel, want ik ben keer op keer met de pet naar het stadhuis getogen en heb met jullie oeveroverlegd ende gehoord. "

Waarop Tineke & Tanneke nog harder spookten: " Maar waarom weten wij dan niet dat wij dat niet weten ? "

Mogelijk vergisten T&T zich in het pizza-akkoord, waarmee van raadswege ambtelijke beerputten professioneel worden gedumpt, gedempt ende gesmoord. Pizza-akkoord: " Houd jij de burger voor 't lapje, dan flikker ik 'm voor de zwijnen! Enne ... als ie z'n hoofd boven 't maaiveld uitsteekt dan weet je wat je te doen staat ! "

Het wordt eens tijd voor een forse pizza Calzone op het stadhuis, kosten gluurder. En waar dan door kut-burgerds ingehuurde kut-Busterds eens fors de valse lucht uit wordt geblazen ... Frisse wind doet naar adem happen! Frische Luft gibt Dft !!

Overigens wel grappig om onlangs in een door Leo Offers (wijkberaadvoorzitter Laak) geschreven dagboek in een krant te lezen dat de dag nadat de media met hem contact hebben gehad er plots ijs en weder dienende ene Tineke Tuttebel uit de bestuurlijke mist op de stoep staat om hem stroop om de mond .. uh ... zichzelf in de picture ... uh ... te hldigen met een bestuurlijk bloemetje!

De Haagse politiek is tot een soort self-catering as much as you catch can verworden: je neemt wat je blieft en de dozen voor 't verpozen laat je aan de (afhankelijk geworgde) losers ende penoze. En je laat de kut-burger als Apprentice in z'n eigen real lijf soap gaar koken.

" Maar dat mg u helemaal niet zggen! U bnt geen loser. U bent een ... uh ... wnner !!! ... Wat jij, Emiel? "

Denk ook bijvoorbeeld eens aan die uitspraak onlangs van Wim's partijgenoot, ene Hartman, die het presteert het Haags Milieucentrum te verwijten (schofferen, intimideren is een beter woord) er een onafhankelijke mening op na te houden.

" Dh knn! U wordt gesoepsidieert door mijn! U bent aldus van mjn! ".

Maar goed, de man zal wel weer uit z'n konttekst zijn getrokken of anderszins verkeerd geinterpreteerd dan wel hineinentwurfen undsoweiter nochmals Slagharen.

Walk your talk eens, you bestuurlijke shitheads!


The Times They Are A-Changin' ...

Hans van der Waal schreef op 27/04/05:
Aan datgene wat ik heb geschreven bij het onderwerp communicatie paradox heb ik weinig toe te voegen.


Voor het overige raad ik een ieder aan a.s. Dinsdag naar PREMTIME te kijken.

Hans van der Waal schreef op 27/04/05:
Ik vergat nog iets:

Om dat plaatjes meer zeggen dan woorden kijk nog even op Vennepark.nl

Politieke Kliek vol leugens schreef op 27/04/05:
Gebruikersruimte komt niet in park waar de overlast is
Door Jan - Date: 2004-02-03 10:27:57Uit de Haagsche Courant van 31-01-2004.
DEN HAAG | In het Van der Vennepark is helemaal geen last van drugsgebruikers die de inrichting van een gebruikersruimte daar noodzakelijk maken. Dat concludeert de gemeenteraadsfractie van D66 na lezing van het overzicht van de 'hotspots' in de stad.

Hotspots zijn plekken die vanwege de vele overlast meer aandacht van politie en gemeente behoeven. Uit het onlangs gepubliceerde overzicht van deze locaties blijkt dat er vorig jaar van januari tot september vanaf het Van der Vennepark geen meldingen waren van drugsoverlast. In die periode was daar overigens ook geen overlast van illegalen en jongeren. D66 schrijft het gemeentebestuur dat de drugsoverlast op het naburige Paul Krugerplein dezelfde periode wel fors toenam.De fractie vraagt het gemeentebestuur of de cijfers wellicht aanleiding kunnen zijn om de voorgestelde, omstreden vestiging van een drugsgebruikersruimte in het Van der Vennepark te heroverwegen. En hoe het argument begrepen moet worden dat gebruikersruimten altijd in de buurt moeten komen waar gebruikers overlast veroorzaken. Dan zou het vreemd zijn om te kiezen voor het Van der Vennepark waar dus kennelijk geen overlast is. Bovendien wordt het gemeentebestuur gevraagd of ook is overwogen om de ruimte in de omgeving van het Paul Krugerplein onder te brengen en op welke manier het gemeentebestuur de overlast van gebruikers op dit plein aanpakt.

Verdeeldheid

Binnen de raad bestaat verdeeldheid over het voornemen van wethouder J. Klijnsma (PvdA, welzijn) om de gebruikersruimte in het voormalige politiebureau aan het Van der Vennepark te vestigen. Klijnsma zou de raad eigenlijk al vorige week extra argumenten voor de vestiging van die ruimte hebben verstrekt, maar het verzamelen en formuleren van die argumenten duurt langer dan was gedacht.
Ook binnen Klijnsma's eigen partij heerst verdeeldheid. Raadslid R. Baldewsingh zegt tegen te zullen stemmen. (Hij rekent op meer tegenstemmers binnen de PvdA.) (De huigelaars)
------------------------------

++++++++++++++++++
De vragen die D66 stelde aan het college van B&W:

Den Haag, 30 januari 2004Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Al geruime tijd wordt er in de gemeenteraad gesproken over de vestiging van een gebruikersruimte voor verslaafden in een gebouw aan het Van der Vennepark.
Een argument, dat in de besprekingen voor een bepaalde vestigingsplaats vaak is genoemd, is dat de gebruikersruimte de overlast van drugsgebruikers moet terugdringen. Daarom ligt het ook voor de hand naar een gebouw te zoeken dat ligt in een buurt, die te kampen heeft met overlast van drugsgebruikers. D66 onderschrijft deze benadering.

Afgelopen dinsdag ontvingen wij de zogenaamde Planrap 2004 van Politie Haaglanden. In het bureaugebied van Bureau De Heemstraat liggen vier zogenaamde hotspots. Een hotspot is een locatie, die langer dan 3 maanden meer dan gemiddelde overlast geeft en waarbij een duurzame aanpak van politie, gemeente en locale partners nodig is.

Voor de hotspot Van der Vennepark worden voor twee perioden in 2003 de volgende cijfers weergegeven:
Januari-april Mei-Augustus

Melding overlast jongeren 0 0
Overlast drugs 0 0
Overlast illegalen 0 0

Voor de hotspot in het werkgebied van hetzelfde bureau - het Paul Krugerplein e.o. - gelden de volgende cijfers:

Januari-april Mei-augustus

Melding overlast jongeren 5 6
Overlast drugs 10 27
Overlast (straat)prostitutie 0 0


Met verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde, stel ik u de volgende vragen.


1. Uit de cijfers van de politie Haaglanden blijkt dat over de hotspot Van der Vennepark in de periode januari-augustus 2003 geen meldingen zijn binnengekomen over drugsoverlast. Is dit voor het college een relevant gegeven om de locatie van de gebruikersruimte aan het Van der Vennepark te heroverwegen?

2. Hoe moet het argument, dat een gebruikersruimte juist in een buurt moet worden gevestigd waar drugsgebruikers overlast veroorzaken, worden genterpreteerd, als het college de vestiging van een gebruikersruimte aan het Van der Vennepark niet wil heroverwegen?

3. In hetzelfde bureaugebied van Bureau De Heemstraat ligt hotspot Paul Krugerplein e.o. Volgens de gegevens is daar de overlast van drugsgebruikers in 2003 juist aanzienlijk gestegen. Heeft het college overwogen rond deze hotspot te zoeken naar een vestigingsplaats voor een gebruikersruimte? Indien het antwoord ontkennend is, kan het college aangeven waarom de omgeving van het Paul Krugerplein niet in aanmerking komt voor een gebruikersruimte?

4. Op welke wijze wil het college de stijging van de drugsoverlast rond het Paul Krugerplein verminderen? Welke doelstellingen worden hierbij gebruikt?


--------------------------------------------------------------------------------

HOTSPOT schreef op 27/04/05:
Met klem wil ik protesteren tegen het gedachtloze gebruik van de term hotspot. De ene keer is het een plek waar overlast is, dan is het een plaats delict inzake vandalisme, of, zoals in bovenstaande tekst, een plek waar verslaafden samenscholen.
Ook wordt de term hotspot gebruikt om roetpijpen aan te duiden; dat zijn straten en verkeerswegen waar de lucht zo zwaar is vervuild dat de hiervan gemeten waarden alle normen die zijn gesteld aan het maximaal toelaatbare vele malen overschrijden.

De afdeling propaganda van de gemeente Den Haag mag tevreden zijn met deze enigszins sexueel getinte en daardoor de verwarring vergrotende uitdrukking.
HOTSPOT je hoort het te pas en te onpas maar weet u nog wat het was?

Neo Talpa schreef op 28/04/05:
HOTSPOT schreef " HOTSPOT je hoort het te pas en te onpas maar weet u nog wat het was? "

Je hebt gelijk, het is 'ien.

En de kut-Burgerd wordt voor de zoveelste keer weer een peen voorgehouden.


Het lijkt meer op hutspot ..

(met klapstuk)

Venne schreef op 28/04/05:
Pvda sluit haar topic omdat ze geen antwoordt meer weten tegen de argumenten van de Venneparkers.Stelletje #@$%#%$^&*(*)_

Zie foto.s op vennepark,nl en weet je oa ook waarom.

SITE-STOP schreef op 29/04/05:
pvda schreef gisteren het artikel, en binnen 24 uur 30 reacties, ze kregen het benauwd, en vast een belletje van hogerhand zorgde voor stillegging van bovenstaand onderwerp.

Arrogantie ten top!

Toont opnieuw hoe weinig respect ze kunnen opbrengen voor Vennemensen.
Of ...?
Toont aan dat ze een beetje moedeloos worden worden en zich afvragen of ze maar niet beter de handschoen in de ring gooien.

Want een weerwoord hebben ze niet, ze weten dat ze goed fout zitten en het onbegonnen werk voor ze is bij Venne te openen.
Maar hardhorend als ze zijn, en alles beter wetend, zal maken dat ze stoer blijven doen.

Blijf opletten!

hannes schreef op 30/04/05:
PvdA Partij van de Argumentenlozen

rob schreef op 1/05/05:
stelletje collectieve kankeraars
tineke van nimwegen zet zich al langer voor de gemeenschap in dan dat de meeste van jullie in de wijk wonen
pluim tineke

Ben schreef op 1/05/05:
@rob: Sterk argument.
Heldendaden uit het verleden opvoeren om de arrogante, wat zeg ik, vernederende houding tegenover het klootjesvolk in het heden te rechtvaardigen. Orgineel ook. Nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen. Vooral niet in combinatie met de kleur rood.

Het totale gebrek aan enig mensenlijk invoelingsvermogen druipt er van af.

Toch sterk dat je dat in amper drie zinnen kunt samenvatten.

En dat op 1 mei. Van "verworpenen der aarde" naar "stelletje collectieve kankeraars".

Bravo.

hannes schreef op 1/05/05:
ONTWAAKT!!! ROB!!! JONGEN!!! WORDT EENS WAKKER HET SOCIALISTISCH ZAKKENVULLERSPARADIJS IS VANDAAG NAKENDE!!!!

rob schreef op 1/05/05:
de verworpene der aarde lukt het alleen door samenwerking en dat is nog nooit gelukt.juist het klootjesvolk is niet solidair en bereid elkaar voor een klein voordeeltje af te slachten
en verder vind ik het erg kortzichtig om partijbeleid te verwarren met persoonlijke inzet en betrokkenheid bij de schilderswijk.
om maar iets te noemen tineke heeft erg veel moeite geinvesteerd in het kerst en licht feest in de houtzagerij waar de hele wijk bij elkaar komt in alle kleuren en rassen.
en wat betreft mijn invoelings vermogen, de manier van argumenteren van de venneparkers: wie niet voor mij is is tegen mij, vind ik ook afstotend en contraproductief.
ik heb twee jaar vergaderd om van een lelijk plein een mooi parkje te maken en dat is alleen gelukt omdat we ,bewoners en gemeente in gesprek zijn gebleven ook als we het niet eens waren.
je kan geen half miljoen inwoners te vriend houden
waar gehakt wordt vallen spaanders.
vooral nu het pand gemolesteerd is en er i.r. cameras hangen is overleg harder nodig als ooit.
verdere polarisatie leidt onvermijdelijk tot rellen en geweld.
geweld waar niemand iets bij wint en in het hoekje waar de klappen vallen zullen het ongetwijfeld de bewoners zijn die klappen krijgen.
probeer toch van een loose/loose situatie een win/win model te maken.
pax vobiscum

Ben schreef op 1/05/05:
@Hannes: Jongen, heeft Klijnsma ook al jouw capslock vastgelijmd?

@rob: "wie niet voor mij is is tegen mij" is exact de houding waarmee het gemeentebestuur de hele Vennepark-kwestie is aangegaan. Confrontatie in plaats van samenspraak. Propaganda in plaats van communicatie. Verslaafden en omwonenden tegen elkaar uitspelen in plaats van solidariteit te promoten. Het is belachelijk om dit de omwonenden te verwijten, terwijl dit vanaf dag 1 de strategie van het gemeentebestuur is geweest.

En ik vind het kortzichtig maar vooral anno 2005 volkomen achterhaald om partijbeleid en persoonlijke inzet van elkaar te scheiden. De tijd dat politici zich achter hun partij konden verbergen is voorbij.

En mensen hebben ook geen zin meer om twee jaar lang in gesprek te blijven met een gemeentelijke overheid die tegen hen in plaats van voor hen werkt, en ondertussen steeds maar verder uitdijt en steeds verder van de burger af gaat staan. Het geduld is op. Als de gemeente de burger als tegenstander beschouwt kunnen ze het krijgen zoals ze het hebben willen.

Blinde vinken schreef op 1/05/05:
Schilderswijk is niet meer als een grote
Dump plaats zo dat denhaag verder schoon
blijft.

Vol.v allocht,vol.v verslaving vol.v misdaad
Zo heeft ieder stadje een grofstort plaats
Voor het gespuis dat er in nederland rond loopt
schilderswijk rotterdam enzo enzo

Blinde vinken schreef op 1/05/05:
Schilderswijk is niet meer als een grote
Dump plaats zo dat denhaag verder schoon
blijft.

Vol.v allocht,vol.v verslaving vol.v misdaad
Zo heeft ieder stadje een grofstort plaats
Voor het gespuis dat er in nederland rond loopt
schilderswijk rotterdam enzo enzo

Te huur schreef op 1/05/05:
Straks zeggen die zakkenvullers weer we zijn verbaast verrast ongeloof en dan krijgen we weer een paar harde kreten.Laten we sociaal zijn en die rotzooi verplaatsen naar die buurten waar de mensen het zo eens zijn.

Annonymous schreef op 3/05/05:
Hoe lang zit PvdA wethouder Jetta Klijnsma nog?

Wordt ze PvdA- staatsecretaris of minister na de verkiezing in 2007?

Wordt tijd dat ze oprot, want ze maakt er een potje van!

Een fan schreef op 4/05/05:
Als fan P.J. Devries weet ik dat hij het wel zal oplossen als Minister van Justitie.

Hij lookt zo goed, die blik in zijn ogen, zijn vastberadenheid.

Hij heeft nog geen programma, maar hij heeft maanden nagedacht. Hij hoeft geen programma - hij heeft hersens en hij hoeft zichzelf niet te verkopen hij is populair en dat is genoeg.

HANNES schreef op 5/05/05:
@Hannes: Jongen, heeft Klijnsma ook al jouw capslock vastgelijmd?


@BEN. NEE HOEZOE????


GEEN SPUITRUIMTE IN DE SCHILDERSWIJK!!!

hannes schreef op 5/05/05:
PvdA. Partij van de Arro's...

Annonymous schreef op 7/05/05:
Tante Tineke hoopt op de post van Kleinsma, dus verkoopt ze met een nog vreemdere smile dan Klijnsma DRUGSHOL aan de bezorgde ouders.

Hoe eigen belang boven gezond verstand kan ....

Toekomstige wethouder Welzijn = Tante Tineke

Toekomstige wethouder Onderwijs = Oom Baldewsingh

En die Bolle vist tot haar woede naast de net.

Henkie Kool grijpt mis naar een staatssecratispost, Woutertje zoekt meer ervaring.

hannes schreef op 8/05/05:
Henkie wordt burgemeester van Madurodam; dat is algemeen bekend!!!

pinkeltje schreef op 8/05/05:
Wij willen geen Henkie als burgervader in ons Madurodam!!!

Henk B schreef op 10/05/05:
moeten we niet eens af van wat de fractie
beslist is er geen eigen mening meer
of noemen jullie dat democratie met een verplicht nr.ik zou me schamen om zo op die manier door te gaan politiek blijft een vies woord

Danger schreef op 10/05/05:
Pinkeltje, waarom niet? Gebruik je vliegenmepper als ie lastig wordt.

pinkeltje schreef op 10/05/05:
Nee, Danger, was het maar waar, die vliegenmepper hebben Deet en Klijnsma wegbezuinigd. Ik ben nu volkomen kwetsbaar!!! En ik kan eenvoudigweg niet tegen die azijnstem van Henkie...

Danger schreef op 10/05/05:
Pinkeltje, henkies dagen zijn geteld. De Clingendaaltjes zijn van een ander greep dan de venneparkers. Maar geef hem toch een kans als seinmeester in je park. Later dump je hem in vanaf de pier.

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andface="Arial, Helvetica" size="-2" color="#666666"> Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)