de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
Politiek
De mobilisatieparadox
door David, 26/04/2005, 11:15
Kent u die uitdrukking, 'de mobilisatieparadox'? Hij is ontstaan n.a.v. de Betuwelijn. Hoe groter het maatschappelijk verzet was, hoe koppiger 'Paars' werd. Naarmate de weerstand in de smaneleving toenam, nam de bereidheid bij politici hun mening te herzien af.

Volgens mij is het niet te vroeg om vast te stellen dat zich rond het Van der Vennepark eenzelfde scenario voltrekt. De bewoners hebben zich vastgebeten in hun verzet. Tot voor kort voornamelijk op verschillende websites en in de raadszaal. Sinds een paar dagen wordt de woede ook wat fysieker geuit. Naar analogie met het verzet tegen de Betuweroute wordt geprobeerd de maatschappelijke kosten van de gebruikersruimte zodanig op te voeren dat er eigenlijk van af moet worden gezien.

Voorlopig ontvangen de bewoners van de Van der Vennestraat niets dan kille stilte. De gemeente geeft geen krimp, Jetta Klijnsma laat zich niet zien. Wat te doen?

De bewoners zullen hun verzet niet vanzelf opgeven. Waarschijnlijker is het zelfs dat de strijdlust alleen maar toe zal nemen, en het verzet alleen maar zal verharden. Een bezetting van de beoogde gebruikersruimte? Een blokkade na de opening? Het zou allemaal kunnen gebeuren, en misschien nog wel erger. En ook al zou je vaststellen dat de bewoners zichzelf en elkaar aan het ophitsen zijn, je kunt in alle redelijkheid niet verwachten dat juist zij moeten inbinden. De bal ligt bij de gemeente, zo ongeveer voor de voeten van wethouder Klijnsma.

Die kan voor twee dingen kiezen: naar het voorbeeld van Netelenbos de rit uitzitten. De betuwelijn is er inmiddels, en je hoort er eigenlijk niemand meer over. Over Netelenbos trouwens ook niet meer. Tweede mogelijkheid is 'door de knien'. Proberen met de bewoners om tafel te komen, kijken of er alternatieven zijn.
Voor Klijnsma is het twee keer niks: in het eerste geval zal ze het komende jaar week in week uit worden achtervolgd door een boze buurt, in het tweede geval moet ze met hangende pootjes terug naar het College en de bewoners rondom het Van der Vennepark. Ondertussen worden de bewoners bozer, en wordt Klijnsma steeds stiller. Wie verzint een list?


Joost schreef op 26/04/05:
Ik wil helemaal geen list verzinnen om een PvdA wethouder uit de sjit te helpen. Laat maar fijn zitten.
Het is verder denk ik geen mobilisatieparadox, maar een handhavingsparadox. Om de orde te handhaven zullen ordeverstoringen ontstaan.
Het is in feite meer een zaak van Deetman dan van Klijnsma, want het is Deetman die met harde hand het beleid zoals dat onder zijn leiding is vastgesteld onherroepelijk uit laat voeren. Desnoods met grof geweld.
Deetman kan niet buigen, het is een stramme man.
Nederland zit vol met stramme bestuurders, kijk naar de Betuwelijn, kijk ook naar Kollum. Luisteren naar de mensen wordt verward met toegeven aan populisme.

Spoorwijkse Henk schreef op 26/04/05:
Niet alleen de Zwarte Madonna-mannen zoals die linke GroenLinkser Oscar Dijkhoff pikken het niet meer. Het is ook ernst daar op het Vennepark en terecht zou ik denken.
Overigens staat mij bij dat in de betreffende Raadsvergadering op 24 juni 2004 de GL fractie NIET hebben tegen gestemd. Beetje vreemd toch wel meneer David Rietveld ?!?!?!?

Daarnaast zijn Ries Smits en Marnix Norder de mening toegedaan dat het ook een flink stuk minder mag met de Inspraak. Deze dient te worden teruggebracht tot een puur noodzakelijk minimum.

Het onderhavige probleem luistert derhalve niet naar Mobiliteit maar naar Debieliteit oftewel kapotte gehoorapparaten.

Hier is dus nog wel een alternatief voor. Lees effen met me mee:

>>Hoogervorst: 'Protesten buurten serieus nemen'
Den Haag WestSite 14.04.05 Minister Hoogervorst van Volksgezondheid gaat met Leiden, Delft en Gouda praten over de protesten van buurtbewoners tegen opvanghuizen voor drugsverslaafden en daklozen. Met het CDA in de Tweede Kamer vindt de minister dat de communicatie tussen de gemeentebesturen en de bewoners beter moet.
Tijdens een debat in de Kamer stelde het CDA voor omgangsregels te maken voor gemeenten die een opvangvoorziening voor drugsverslaafden of daklozen willen openen. De regels schrijven voor hoe gemeenten moeten reageren op protesten van buurtbewoners.
Volgens CDA'er Joldersma loopt het telkens fout omdat bewoners met voldongen feiten worden geconfronteerd en dan niets meer te kiezen hebben. Het CDA ontving daarover klachten uit Gouda, Delft en Leiden. <<<<<<


Kortom, de gemeente Den Haag zou alvast een voorschot kunnen nemen en deze regels zelf gaan opstellen om te voorkomen dat boze burgers zelf het recht in handen gaan nemen.

Aleyna schreef op 26/04/05:
Ik sluit me aan bij Joost.

Laat Jetta maar nog steeds haar oren en ogen kei en kei hard dicht houden, haar ogen en oren zullen wel van zelf open gaan als de BOM losbarst in de Schilderswijk.

Het verzet wordt alleen maar groter en sterker, en niemand zal ons van onze strijd afbrengen.

Wij zullen nooit slikken wat wij niet lusten, ook al wil Jetta ondanks alles haar plan door onze strotten douwen.

Hans van der Waal schreef op 26/04/05:
Beste David ik ben blij, dat na onze pittige woordenwisseling elders -wat overigens gewoon moet kunnen - onze standpunten bijna overeenkomen.
Het trieste blijf ik vinden, dat er zoveel andere mogelijkheden waren geweest om de verslaafden te helpen als Jetta gewoon naar de mensen van de werkvloer had geluisterd.
Ik heb met stadswachten, politie agenten etc. gesproken en iedereen is het er over eens dit is de verkeerde plek.
Maar het schijnt zoiets van de tijdgeest te zijn, dat je als bestuurder tegenwoordig de werkvloer met dedain bekijkt en lak heb aan wat deze mensen naar voren brengen.
Ik vind dat oliedom- want ik heb in het verleden tijdens mijn loopbaan- veel nuttige en verstandige tips van de mensen op de werkvloer gehad. Het gezonde verstand vindt je meestal onder in de organisatie.
Meestal is het zo, dat hoe hoger je komt des te meer ze verdienen en des te minder ze weten.
Zeker vandaag te dag maar het zal wel iets met de "Wet van de afnemende meeropbrengsten " te maken hebben.

David Rietveld schreef op 26/04/05:
@Joost: het merkwaardige is dat veel politici juist een soort @P`p een soort afkeer van 'polderen' is gekomen. Wie nog probeert 'de boel bij elkaar te houden' is eigenlijk bij voorbaat verdacht, want slap.
Ik ben met je eens dat een flink deel op Deetman's bordje ligt, zeker nu het in de sfeer van verstoring van de openbare orde komt. Het verbaast me dan ook dat hij niets van zich laat horen.

@Sp. Henk: ik ben prima op de hoogte van het stemgedrag van GroenLinks. Ik begrijp alleen niet wat je er mee wilt zeggen. Overigens had het weinig uitgemaakt als GroenLinks anders had gestemd, en hadden we nu dus in dezelfde situatie gezeten. De vraag is wat mij betreft: hoe kom je er uit. Het heeft dan ook weinig zin om regels in te gaan stellen voor iets wat al geweest is. En het recht in eigen hand nemen is sowieso niet toegestaan.

@Aleyna: jouw reactie is - hoe begrijpelijk ook - wel onderdeel van het probleem. Ik neem aan dat je niet eeuwig door wilt gaan met de strijd, maar dat je hoopt dat het op een gegeven moment is afgelopen. Dan moet je ook met me eens zijn dat er iets moet veranderen ten opzichte van de huidige situatie. Of moeten we wachten tot het echt uit de hand loopt?

Aleyna schreef op 26/04/05:
Ja David, volledig met je eens, dat er iets moet veranderen, wij zijn er ook niet voor dat het uit de hand gaat lopen straks.

Maar als je de actie van de nacht van zaterdag op zondag voor ogen neemt, lijkt me duidelijk dat er straks andere incidenten gaan gebueren.
Wij als bewoners zijn er niet voor om de situatie in de wijk erger te maken,
Sommige bewoners zijn nu dus zo ver dat ze verder gaan in de actie's.

Dit kan je niet kwalijk nemen, want er is niet serieus geluisterd naar het gevoel en de emoties van de bewoners, er is vanaf het begin geen draagvlak geweest, waarom dan doordouwen???

David Rietveld schreef op 26/04/05:
@Aleyna: de vraag is natuurlijk wel hoe ver de acties moeten gaan. Wat nu gebeurd is is misschien nog wel in zekere mate proportioneel te noemen, maar erger moet het wat mij betreft niet worden. Daarnaast mis ik een strategie die gericht is op oplossingen. Voorlopig zitten de bewoners op escaleren, en de bestuurders op vermijden.

Joost schreef op 26/04/05:
Hoe ver de acties moeten gaan zal worden bepaald door het gestelde doel en acties van het gemeentebestuur.
Het doel is helder genoeg: geen gebruikersruimte aldaar.

Wat de strategie betreft is het opvallend dat ook hier Groen Links niets te bieden heeft. Het is geen partij meer die burgers wil steunen die zich verzetten tegen een overheid die slechts gehoorzaamheid wil afdwingen.
Toch is dat de enige reden voor een Groenlinkse partij - eenheid in de strijd voor milieu en leefbaarheid enzo en dat dan vertegenwoordigen in de raad. Het is dus een slechte zaak dat groenlinks het college over de gebruiksruimte braaf heeft gesteund. Ook voor de GL-partijbonzen zou ik een cursus buigen aanraden.

Als GL meedoet in de strijd van de bewoners mogen ze uiteraard meepraten over doel en middellen, net als de heer Rietveld. Maar als je niet meedoet - bespaar je dan de moeite zou ik zeggen. Elk advies zal als een tegenstem klinken.

David Rietveld schreef op 26/04/05:
Nagekomen bericht: Netelenbos is benoemd als waarnemend burgemeester van Oud-Beijerland (bron). Er is dus nog hoop voor Jetta Wink

LL schreef op 26/04/05:
Ja, burgermeester van Rottumerplaat lijkt me wel wat voor haar.

Shirley Marapin schreef op 26/04/05:
David Rietveld en andere lezers, ik ben echt blij dat personen op niveau zich nu willen buigen over het verzet en over de houding en de mogelijkheden van de wethouder en de burgemeester.

19 lange maanden van strijd voeren op allerlei, hier teveel om op te noemen, fronten, door een buurt die drugsvrij is en vecht voor behoudt van leefbaarheid en veilige woon- en speelsituatie. En ik verzeker u, dit stadsbestuur heeft zonder enige aarzeling het protest van steeds weer een paar honderden ouders compleet genegeerd.
Maar zo ga je niet met mensen om die de aandacht van de politieke macht willen trekken.
De wethouder zal wel gedacht hebben, het waait wel over, maar ze mist het inlevingsvermogen van ouders die desnoods door het vuur gaan voor een veilige leef- en speelplek van hun geliefde kinderen. Want, ouders zijn niet gek, 1 of 2 junks die hun kinderen ergens in de tram of een keer op een straat zien, is een heel ander verhaal dan een overheersende concentratie dagelijks.
Vanaf het prille begin is dit verschrikkelijk fout geweest, in de Haagse Courant vernamen wij omtrent de komst.
Het ergste was dat de buurt het zo ongelooflijk vond en vindt omdat juist in deze buurt geen overlast is, en wat meteen de onwil groter maakt, want misschien was er ten minste een beetje begrip en acceptatie kunnen ontstaan als die vervelende overlastgevende verslaafden hingen in deze straatjes en met name op het speelplein, dan zagen de mensen het nut van deze locatie misschien met veel pijn en moeite toch enigszins in.
Ik begrijp dat wethouder Klijnsma het moeilijk heeft, en tegelijkertijd realiseer ik mij dat er hier zoveel boze mensen zijn, mensen die zich door raadsleden belazerd voelen in deze, zich door de wethouder als kleine kinderen behandeld voelen dat ik u direkt de garantie kan geven dat het hier onmogelijk nog goed komt met dit pand.
Ze heeft het moeilijk, maar ze het het er zelf naar gemaakt, hoe hard het ook klinkt.

Om u een beeld te geven van slecht een klein gedeelte van de moeite die ouders hebben genomen zou ik hier een opsomming kunnen maken van ondernomen activiteiten, allemaal steeds met hoop en verwachting dat het iets doet met deze wethouder, maar tevergeefs, het schijnt dat het haar koud laat.

En hoe wij het ook draaien en keren, wij als doodgewone eenvoudige mensen zullen nooit kunnen begrijpen hoe volwassen raadsleden zich laten dwingen tot een andere stem uit te brengen dan ze persoonlijk wilden.
Een beschaafde dame voor wie ik respect heb, Lilian Callender, gaf op tv-west toe in een reportage na haar aftreden als vice-fractievoorzitter van de VVD dat als zij terugkijkend op haar raadslidsperiode van 1 zaak spijt heeft en dat is het wel haar gedwongen
JA-stem voor gebruikersuimte vennepark, terwijl ze er absoluut tegen was op die locatie.
En dat is n van de vele raadsleden die de dwang in het openbaar of in onderonsjes hebben toegegeven.
En dat is dan democratie!

En wij horen ons als burgers correct te gedragen tot het oneindige toe tegenover ons stadsbestuur, maar wat flikken zij ons?
En wat moeten wij ervan vinden als dit stadsbestuur het afraden van deze locatie door de direkteur van drugspunt tijdens inspraak gewoon niet serieus neemt?
En wat moeten wij ervan vinden als dit stadsbestuur geen enkel woord vuil maakt aan de dringende oproep van 5 basisschooldirekteuren in de direkte omgeving tijdens de inspraak?
En wat moeten wij ervan vinden als wij 4 keer in overvolle tribune en zaal ernaast verschijnen tijdens inspraakrondes, die totaal niet serieus genomen genomen?
En wat moeten wij ervan vinden dat wij 2 grote loopprotestmarsen keurig georganiseerd met de politie en hun begeleiding 2000 handtekeningen overhandigen en erna een verzoekbrief aan Deetman en de Wethouder, waar elke keer een paar honderd ouders en kinderen in meeliepen, met spandoeken en overmoedige hoop enz totaal niks opleverd?
En zo kunnen we een boekje vol schrijven, maar wat haalt het uit?

Als het stadsbestuur systematisch en zgn slim alle argumenten en bezwaren in de vorm van brieven vanauit de buurt niet ontvankelijk verklaard? Wat moet de buurt vinden na de eerste keer 429, toen 335, en de laatste keer meer dan 500 bezwaarbrieven die allemaaaaaaaaaaaaal
ongegrond zijn????
Wat doet dat met een buurt?
En u gelooft het niet, althans deze buurt vindt het belachelijk, maar er staat op de laast ontvangen paar honderd brieven dat we binnen 6 weken weer bezwaar mogen maken! Vertel aan het klootjesvolk een beter verhaal als stadsbestuur, want je haalt hun woede op je hals!!!

Ten alle tijde horen wij mensen elkaar met respect te benaderen in communicatie als buurt en stadsbestuur, maar als de ene partij als nietsnutten worden aangezien, omdat ze toch maar Schilderswijkers zijn [ ook al werken ze, en hebben ze ambities voor hun kinderen doet het er niet otoe! ] is het foute gedrag en handelen van dit stadsbestuur.
De foto van gisteren in de Haagse Courant zal tegen deze buurt werken, want zo hoort het niet! IK ken de wanhoop en ergernis en woede nu de mensen hier een beetje, en ik schuif de schuld van dit escaleren volledig in de schoenen van de wethouder en consorte.
Ze maken op gegeven moment beesten van de mensen, en zij horen beter te weten, zij zijn de wijze partij, en zij hebben het ernaar gemaakt, en niet de bewoners hier.
Om een lang schrijven te stoppen wil ik u vertellen dat ik het beeld van een jonge marokkaanse vader, keurig in pak gekleed, nog voor mij zie. Die dag in het stadhuis, stapte die man naar Klijnsma toe, en zonder enige schaamte vouwde hij zijn beide handen en boog zowat voor haar, en sprak onvervalst de volgende woorden uit: "Mevrouw Klijnsma, ik smeek u, doe het niet daar, ik heb jonge kinderen en woon daar"
Ik dacht bij mezelf, is het tijd voor smeken?
En ja hoor, het was een lange tijd erna een tijd van smeken, maar nu is het over!
Nu is het kapot gemaakt bij ons!!!
En wie ons iets kwalijk neemt mag mij vertellen wat, tenslotte zijn wij in al onze eenvoud gewoon gebleven, en deed de politiek maar eens gewoon, dan vertrouwden wij ze nog!

groet,

LL schreef op 26/04/05:
Shirley schreef: ..., maar als de ene partij als nietsnutten worden aangezien, omdat ze toch maar Schilderswijkers zijn ...

Beste Shirley, maak je geen zorgen. Het gaat er niet om dat jullie "toch maar Schilderswijkers zijn", want ook in de Stationsbuurt of omtrent de andere voorzieningen verder in de stad wordt er net zo "gecommuniceerd".

Het ligt echt niet aan jullie, heus, het ligt aan dit gemeentebestuur dat niet kan of wil communiceren. Als het een mens was zouden we de diagnose 'autistische stoornis' stellen.

Hans van der Waal schreef op 26/04/05:
Als aanvulling op datgene wat Shirley in bijna onvermijdelijk in heel veel woorden heeft gezegd zijn de bewoners van begin af aan op het verkeerde been gezet.
Volgens de gemeente was het besluit van B&W om deze ruimte op die plek te openen geen besluit in de zin der Algemene Bestuurswet.
Daarover loopt nog een procedure, die al bijna een jaar voor behandeling bij de rechtbank ligt. Maar die ligt kennelijk permanent onderaan de dikke stapel. Die gewoonte had ik alleen nog maar met Italiaanse rechtbanken meegemaakt maar tja we gaan steeds meer op die jongens lijken. We worden er zo goed in dat zelfs PSV de meesters van het Catenation hopelijk vanavond met hun eigen wapens kunnen verslaan, maar dit terzijde.
Overigens zullen we vlak voor de opening de rechtbank maar eens verzoeken, om haast te maken met die procedure.
De gemeente spiegelde bewoners echter steeds voor, dat alle mogelijkheden tot beroep open stonden bij het afgeven der bouwvergunning. Ten onrechte want de mogelijkheden tot beroep bij een bouwvergunning zijn maar zeer beperkt. Immers er vind hoofdzakelijk toetsing plaats over het feit of de bouwvergunning past in het bestemmingsplan.
Daar komt de principale vraag of je een ruimte met een dergelijke bestemming juist op die plaats moet openen helemaal niet aan de orde.
Je kan niet anders concluderen, dan dat de gemeente van begin af aan er bewust op uit is geweest, om die vraag niet in de rechtbank aan de orde te laten komen.
Ook is bewust de locatie zo gekozen, dat er geen wijziging van het bestemmingsplan hoefde plaats te vinden en bewoners dus nooit planschade zouden kunnen claimen.
Dat lijkt ambtelijk allemaal heel slim, maar het is bestuurlijk volkomen onjuist.
Immers eigenaren van dure koopwoningen worden nu geconfronteerd met het feit, dat hun investering met minimaal 30%-40% in waarde is gedaald.
Als je al vindt, dat die veredelde opiumkit op die plek moet komen -en voor de goede orde dat vind ik niet- dan hadden wij als Haagse burgers gezamenlijk die last-in de vorm van planschade vergoeding- moeten dragen. De gemeente en de wethouder spelen het "spel" met boerenslimheid, maar de eigenaren van de koopwoningen ervaren het als boerenbedrog.

Hans van der Waal schreef op 26/04/05:
Beste David ik kan je verzekeren dit verzet zal niet stoppen.
Waarom niet dit verzet wordt namelijk gedragen door de moeders van het Venneplein. Dat is het enige positieve van dit hele domme gedoe. Vrouwen van alle gezinten en geloof, met of zonder hoofddoekje zijn hier tegen in verzet gekomen
De emancipatie is nog nooit zo goed bevordert, dat is het enige positieve wat je over deze zaak kunt zeggen.
En verzet van dwaze moeders -in Argentinie of waar ook ter wereld-, dat stopt niet dat trotseert alle wetten der logica.
(Dat snappen wij kerels gewoon niet, daar zijn we te dom voor.)
Vele moeders hebben terecht de angst, dat straks hun opgroeiende kinderen -door de verlokkingen van het geld- het drugscircuit worden ingezogen.
Jongens en meisjes van een jaar of veertien of jonger die als drugsrunnertje worden gebruikt.
Wethouder Klijnsma doet ook allerlei uitspraken over harddrugs waarmee ze naar mijn smaak aangeeft, dat ze veel te gemakkelijk over deze gevaren heen stapt.
Zo van die kinderen zullen geen verslaafde zien etc.
Hoe bedreigend die teringzooi van een harddrugs kunnen zijn liet gisterenavond een reportage over het palingdorp Volendam nog eens zien.
In die reportage kwam duidelijk naar voren hoe het leven van de opgroeiende jeugd in Volendam door die kankerzooi wordt bedreigd.
Heel veel jongeren die diep in de schulden raken etc.
En ook daar zijn het de moeders die terecht in verzet zijn gekomen.
http://www.moedigemoeders.nl/
en de reportage
http://www.2vandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=29421

Dit verzet van moeders heeft een eigen dynamiek gekregen -en nogmaals ik ben als kerel te dom, om het te snappen, ik kijk er iedere keer weer met verwondering en bewondering naar- en soms past het me ook helemaal niet als ze weer een beroep voor het een en ander op me doen.
Maar dan denk ik ook weer aan die kleine aappies die daar op het plein rondlopen en dan ga je maar weer, want verdomme nog aan toe ieder kind wat in de verleiding van die teringzooi wordt gebracht is er 1 te veel.

Neo Talpa schreef op 26/04/05:
LL schreef " Ja, burgermeester van Rottumerplaat lijkt me wel wat voor haar. "

Gezien wat ze met haar 'klanten' de afgelopen 10 jaar teweeg heeft gebracht, beter op de Razende Bol ...

LL schreef op 26/04/05:
@Hans van der Waal
Uitstekende analyse van de situatie zoals we die in de Stationsbuurt ook meemaken. De overeenkomst van de ervaringen is frappant. Blijkbaar is B&W bijzonder bedreven in de beschreven taktiek.

@Neo Talpa
Volgens mij is er nog een zeker REM eiland (past goed bij haar bril en houding als bestuurder, zelfde tijd) te koop.

Shirley Marapin schreef op 26/04/05:
Beste LL, dank je.
Dit stadsbestuur zal vast wel beschikken over communicatieve vaardigheden, anders hadden ze die functies niet bemachtigd. Waar het het aan schort is lef bij hen.
Moeilijke onderwerpen besluiten ze in hun belang, maar daarna kijken ze het liefst weg. En huiverig als ze zijn voor negatieve publiciteit, maakt dat ze deze autistische houding aannemen. Dat heb je met politici, daar waar winst valt te halen zijn ze wel graag.
Maar juist die man/vrouw op die positie [b.v. uit het stadsbestuur] die zich sterk weet te maken voor een hele buurt die nood ervaart, die het lef heeft om zijn/haar poot uit te steken om met zijn/haar macht wat te doen, die moet nog geboren worden in Den Haag!
Als raadslid die als een beest voor ons heeft gestreden noem ik wel Albert van der Zalm, en Murat Ersoy die grote lef heeft getoond, om tegen zijn fractievoorzitter Henk Kool in te gaan, en Titia Lont, die kanjer!

Des te meer bewonder ik de moed van David Rietveld, voor mij geheel onverwacht, een prima en eerlijke analyse hier op de site van de huidige stand van zaken.
Ik vraag me al tijden af, of de stad maar toekijkt wat er bij de Vennebuurt gebeurt, en al die ontwikkelde mensen die er zijn en er iets van merken en een mening over hebben, maar niks aan commentaar of inzicht aan willen toekennen hier of elders. Wij vormen een grote groep bewoners, en ik geef toe, we zijn heftig tegen andersdenkenden in onze reacties, maar zo zijn we geworden, ook wij waren eens vredelievende mensen zoals u en anderen.
Wij proberen daarentegen wel eerlijk te zijn.
Veel vaker dan goed is dit verzet in grof of volks taalgebruik naar buiten getreden, maar wat wil je? Het zijn gewoon gewonelingen die vechten tegen een machtige politiek, en maar continu verliezen.
Wij maken ons mond open, en zeggen wat we vinden, zij daar zeggen helemaal niks, zo beschaafd zijn ze vergeleken bij ons!

Neo Talpa schreef op 27/04/05:
LL schreef " Uitstekende analyse van de situatie zoals we die in de Stationsbuurt ook meemaken. De overeenkomst van de ervaringen is frappant. Blijkbaar is B&W bijzonder bedreven in de beschreven taktiek. "

Je zou bijna gaan denken dat B&W vanuit Westpoint
onder leiding van professor Von Clausewitz de boel afgeknepen heeft ...

" Kunt u dat lijntje vasthouden ? Ja, daar ... Hoezo, wt verder? Gewn, aan 't lijntje blijven ...

O ja, en excuses voor 't ongemak ! "

Spoorwijkse Henk schreef op 27/04/05:
Maar David dan toch. Als ex-Burgemeesterkandidaat stel je me nu dan toch echt teleur.

Kwoot van David@Sp. Henk: ik ben prima op de hoogte van het stemgedrag van GroenLinks. Ik begrijp alleen niet wat je er mee wilt zeggen. Overigens had het weinig uitgemaakt als GroenLinks anders had gestemd, en hadden we nu dus in dezelfde situatie gezeten.

Wat ik hiermee slechts wil zeggen is het simpele feit dat Groenlinks alleen heeft ingestemd met het gewraakte voorstel daar dit hun van pas zou komen mbt tot hun eigen Initiatiefvoorstel Knokken voor de Kwetsbare. De PvdA-fractie stemde (muv Murat Ersoy) in met het voorstel daar dit uit de koker kwam van hun eigenste PvdA-Wethoudertje. Volgens zeggen van mevrouw Klip en Klaar was dit geheel in de lijn van het College akkoord 2002 2006. Terwijl aldaar notabene GEEN locaties zijn vastgelegd.
GL lift dus mee in de vage hoop dat zij in 2006 (met meer raadszetels aldus Bert onlangs in de HC) naast de PvdA in de Coalitie kan plaats nemen. De gevolgen die jij nu betreurt notabene en waarvan het Keren van het Tij ligt als een bal voor de voeten van Jetta.
Mijn beste David, de bal lag op 24 juni 2004 onder andere voor de voeten van de Raadsleden van GL en de andere partijen. Zij schoten echter in het verkeerde doel. Het gaat dus niet om het feit dat de GL stemmen niets hadden uitgemaakt. Het gaat om de geloofwaardigheid van GL en hun principile keuzebepaling welke zich niet zou moeten laten benvloeden door kuddegedrag. Zij dus zijn nu net zo medeverantwoordelijk voor de kwalijke gevolgen van dit gehekelde besluit. En zo dadelijk zullen de stemmers dit niet vergeten hebben.

Neo Talpa schreef op 27/04/05:
LL schreef " Volgens mij is er nog een zeker REM eiland (past goed bij haar bril en houding als bestuurder, zelfde tijd) te koop. "

Het REM-eiland (" I am not a number. I am a free man ! ") is juist deze maand door Rijkswaterstaat in de etalage gezet.

Mogelijk dat Jetta's nieuwe habitat dan wordt versleept en zij als ouwe roestbak op de stranden van India wordt onttakeld ende gesloopt.


Nou ja, gun het meisje ook een reisje ...

David schreef op 27/04/05:
@Sp. Henk: Prima natuurlijk als mensen het stemgedrag van partijen onthouden en daar hun stem op baseren. En als je het niet eens bent met een partij, dan zou ik er zeker niet op stemmen.
GroenLinks was de enige partij die unaniem voor deze twee lokaties heeft gestemd. Niet omdat er mensen onder druk zijn gezet, of omdat collegedeelname lonkte, maar omdat ze het kennelijk een goed plan vonden. Dat is het goed recht van een politieke partij. Iets anders is dat er nu een explosieve situatie is ontstaan. Je kunt een hoop zeggen, maar niet dat dat de schuld is van GroenLinks.

Joost schreef op 27/04/05:
Groe Links heeft nu een mogelijkheid om terug te keren op haar schreden. Daar zijn vast wel redenen voor te vinden. En hoewel het natuurlijk een beetje pijnlijk is zou dat die partij eens goed in het nieuws kunnen zetten.

David schreef op 27/04/05:
@Joost: dat ben ik met je eens. Ik zal eens contact opnemen.

Neo Talpa schreef op 27/04/05:
Joost schreef " ... een beetje pijnlijk is zou dat die partij eens goed in het nieuws kunnen zetten. "

En wat zijn de motieven dan? Window dressing?

Keert Groenlinks terug omdat ze op de splitsing de verkeerde afslag had genterpreteerd ende uitgelegd, of komt men het verdwaasde volkje ophalen en wederom op sleeptouw nemen?

Om vervolgens weer dezelfde weg in te slaan en de boel eindeloos aan het lijntje te houden, ze dan aan de rand van het ravijn voor een voldongen feit te plaatsen en daar dan 'uitlegjes' te gaan doen?


Klopt het kompas? Of geeft het geen pas ... ?

David schreef op 27/04/05:
@Neo: zo blijf je bezig natuurlijk. Je wilt dat mensen van mening veranderen, maar als ze dat doen dan is dat alleen uit de verkeerde motieven.

Spoorwijkse Henk schreef op 27/04/05:
Kwoot from David Rietveld exBurgemeesterkandidaat:

>>>>>maar omdat ze het kennelijk een goed plan vonden. Dat is het goed recht van een politieke partij. Iets anders is dat er nu een explosieve situatie is ontstaan. Je kunt een hoop zeggen, maar niet dat dat de schuld is van GroenLinks.<<<<<

Sorry David maar nu praat je al net zo als die dame van Klip en Klaar. Volgens Bert van A. was het namelijk anders helemaal geen goed plan die locaties. Maar dat was echt het enigste alternatief voor GL om steun te krijgen voor Knokken voor de Kwetsbare" aldus de letterlijke woorden van Bert van A. Hiermee roep je dus degelijk wel zekers en tevens dan het noodlot af. En dat heet oorzaak ------> gevolg. Waar zeker ook GL medeverantwoordelijk voor is mijn beste David. Je kan nu eenmaal geen ja zeggen en dan vervolgens hard weg lopen voor de gevolgen.

Waar was je overigens ten tijde van de periode VOORAFGAANDE aan het Raadsbesluit van 24 juni 2004 ? Hebben wij je mogen ontmoeten op het Vennepark ??? Kan het me niet herinneren. Jij wel Shirley ??? Jij wel ROB ??? Jij wel Hans ?????

Neo Talpa schreef op 27/04/05:
David schreef " @Neo: zo blijf je bezig natuurlijk. Je wilt dat mensen van mening veranderen, maar als ze dat doen dan is dat alleen uit de verkeerde motieven. "

Het gaat mij om de motieven, David.

Met andere woorden: wlke normen en wlke waarden hanteert men.

Als we het daar nu eens over eens worden, en dat tegelijkertijd onlosmakelijk wordt gekoppeld aan het onverwijld toepassen van de grondwet - in gelijke gevallen etc. - dan zouden we ndelijk eens vooruitgang boeken.

Maar zolang het een beetje mens erger je nieten blijft en blufpokeren met de levens van gewone burgers, dan heb ik er gn vertrouwen meer in.

Het kunstje wat het openbaar bestuur de afgelopen 10 15 jaar gespeeld heeft, is dan men mensen tegen elkaar heeft uitgespeeld en dacht als onmisbare bestuurder in het midden te kunnen blijven hangen.

En dat is hl wat anders dan zaken zorgvuldig wegen en de wet handhaven.

Men heeft de burger keer op keer beduveld en men loopt nu te janken dat men zelf wordt uitgespeeld.

Democratie is gn opportunisme.

Bestuurders die dat wel denken en menen keer op keer de dans te kunnen ontspringen door steeds een ander slachtoffer te offeren horen in Nederland niet thuis.

Bestuurders die menen dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen en veronderstellen dat men toch de macht heeft: think twice.


The times they are a-changin' ...

Shirley Marapin schreef op 27/04/05:
Nee Spoorwijkse Henk, ik heb David niet gezien bij ons, maar ik wist toen ook nog niet dat hij zo'n prominent lid van Groen links was, alleen dat hij kandidaat Burgemeester was.
Maar Spoorwijkse Henk, het is nog niet te laat, elke goeie poging van een man/vrouw met klasse en lef van welke partij uit de VVD, CDA, PvdA en of Groen links nu, is een snelle noodzaak!
{Niet dat het er nu het meest toedoet, maar stemmers zijn stemmers, dus degene uit die partij die het hardst zijn best voor ons doet voor de "aftrap", loopt straks wel met de meeste stemmen hier weg}

Ach politieke lui, wees toch allen eens verdomme eerlijk!!!
Ik kan me nog zo goed herinneren dat bij de eerste commissievergadering waar we propvol zaten en inspraken, de CDA woordvoerder Wil Vonk en de VVD woordvoerder Sander Dekker zeiden dat de Vennelocatie niet goed was, dat de wethouder maar een ander moet gaan zoeken.
En ik weet ook goed dat binnen de PvdA minstens de helft van de raadsleden deze locatie niet wilden, in ieder geval Rabin Baldewsingh,
Murat Ersoy, Mohamed Sharief, en Marieke Bolle, en als ik me niet vergist inclusief Mouhtahied.
Binnen de VVD Merdan Yagmur, Lilian Callender en Anne Mulder.
Binnen de CDA Wil Vonk, Titia Lont en Jozef Sewpersad in ieder geval.

Alle kleine partijen m.u.v. Groen links waren aan onze kant.
Tel maar na, hoe de stemming Vennepark zou verlopen als de stemming zonder last of ruggespraak was gehouden.

En binnen de bovenstaande partijen weten ze zich als gisteren te herinneren hoe ze de zware druk ervaarden, er is een strijd geweest binnen de partijen, dat ging dwars door de dikke muren van het stadhuis heen. De verhalen uit de laatste vergaderingen bereikten ons, we hebben ook vrienden binnen en buiten de partijen.

Ze zijn fout begonnen, en ze zullen fout eindigen.
Want hun kansen en geluk hebben ze verspeeld bij ons, daarom!

Joost schreef op 27/04/05:
Neo Talpa vraagt zich af wat de motieven voor Groen Links kunnen zijn om van mening te veranderen.
Nou weet ik niet eens waarom ze er voor hebben gestemd. Maar dat kan ik wel raden : dat zal geweest zijn vanuit het idee dat zieke en verslaafde mensen niet op straat thuishoren maar recht hebben op een ruimte en enige verzorging.
Hoe ze aan die verkeerde plek zijn gekomen weet ik niet. Dat maakt ook niet uit. Zolang maar duidelijk is dat het een verkeerde plek is.
Dat begrijpen ze nu ook bij Groen Links. Alleen erkennen dat de plek verkeerd is gekozen is een flinke stap in de goede richting. De volgende stappen komen dan vanzelf. En als iedereen meewandelt in de goede richting kunnen de bewoners en de verslaafden en het gemeentebestuur nog wel ergens komen.
En als Groen Links als eerste die stap zet, en daarmee de rest van het bestuur meetrekt, dan zijn ze de helden van de Schilderswijk.

Voldoende motief?

Burger schreef op 28/04/05:
David Rietveld, hebben je "vredesbesprekingen" wat opgelverd?

Vennepark is in afwachting.

Was Bert van A. in een goede bui?

Rechter schreef op 28/04/05:
Deetman is de kwade geest, deze man past niet in onze tijd.Ik ben in zo'n raadsvergadering geweest en ik zal je zeggen wat ik van hem vind. Hij zit te pitten en bromt een ieder af die niet in zijn stijl praat. Door zijn gedrag is de hele college arogant geworden,"pak maar wat je pakken kan".

Gisteren op tv-west droop zijn arogantie vanaf blikkend op de ME voelde hij zich God wel.

Ik stel voor om hem af te zetten.
Wie is voor

Hans van der Waal schreef op 28/04/05:
Ik heb het meegemaakt in de cie vergadering waar de bewoners kwamen inspreken over het Venneplein.
Meneer de burgemeester zat knikkebollend met zijn ogen dicht naar de burgers te "luisteren" die hun zorgen aan de burgervader kwamen toevertrouwen.
Geen enkele belangstellende vraag werd er gesteld.
En het dan gek vinden, dat burgers opstandig worden en naar andere middelen -hoe verkeerd dan ook- grijpen.
Maar ik heb niet het idee, dat hij het zichzelf realiseert en het is jammer want hij heeft best wel andere kwaliteiten.
Maar hij zit veel te lang op die post en macht corrumpeert en wijsheid wordt dan tot gewoontewijsheid.
Niet voor niets is er zoiets als jobrotation in het bedrijfsleven.
Maar ja de PvdA de gekozen burgemeester heeft getorpedeerd dus zullen we het er nog wel even mee moeten doen.

David schreef op 28/04/05:
@Burger: Smile laten we het er op houden dat ik het heb doorgegeven. Dat zegt verder nog helemaal niets, want z invloedrijk ben ik natuurlijk helemaal niet.

@Sp. Henk: ik heb het verslag van de raadsvergadering van juni vorig jaar er weer even bijgepakt, maar ik heb je citaat niet terug kunnen vinden.

@Neo: ik weet niet of ik je begrijp. Is het voilgens jou onmogelijk (of onwaarachtig?) om de lokatie te ondersteunen, maar tegelijk te zeggen 'nu even niet'?

Joost schreef op 28/04/05:
Als Groen Links de lokatie wil ondersteunen, en tegelijk wil zeggen 'nu even niet' dan is dat slechts tactiek om het doel toch te bereiken. Dan geeft zij steun aan het gemeentebestuur in haar strijd tegen de directe belanghebbenden. Dan kiest Groen Links dus voor steun aan het College en kiest zij niet voor steun aan de bewoners .
Natuurlijk kan dat - maar dat heeft gevolgen.
Wat niet kan is het steunen van het College en tegelijk iedereen wijsmaken dat men de bewoners steunt. Ik zeg het er maar even bij want in deze stad vergeet men dat wel eens, dat veroorzaakt veel woede.

Het is beter voor Groen Links om de zaak in een breder kader te zetten. Het gaat niet meer alleen om de bestemming van die plek. Het gaat om een College dat op een onbehoorlijke manier met burgers omgaat. Daar zou Groen Links in moeten kiezen.

Van Groen Links heb ik nog niets gehoord over de standpunten van de verslaafden zelf.

En Groen Links mag ook wel eens aandacht schenken aan een historisch en rascistisch kantje aan deze zaak. Op de plantages in Nederlandsch Indie bestonden ook gebruikersruimten. Daar konden de koelies hun opium krijgen en schuiven. Dat werd de gebruikers gegund want het rusteloze zoeken naar het heulsap kwam de productiviteit immers niet ten goede. En de inkomsten vloeiden naar Nederland want de opium werd door de Staat zelf verkocht. Dat was allemaal zo geregeld onder dezelfde overheid die we nu nog kennen en hetzelfde koningshuis.

Nog een prettige Koninginnenach, alvast.

Nabranders schreef op 28/04/05:
Kwoot David; >>>>maar ik heb je citaat niet terug kunnen vinden. <<<<<

Er werd dan ook niet verwezen naar de Raadsvergadering. Dergelijk zaken tref je danook, zelfs al zou zoiets worden uitgesproken, niet aan in het Raadsverslag.

Het was dus ergens anders. In een der conceptverslagen van de GL-fractie ergens in 2004 staat het volgende te lezen: 'Naar aanleiding van de commissievergadering wordt er twijfel uitgesproken mbt de locatiekeuze. Om echter de weg open te houden voor het initiatiefvoorstel zal ook onze fractie mee moeten gaan.'

Shirley Marapin schreef op 28/04/05:
Als de politiek eerlijk is, geven ze het allemaal toe, nu hier bevestigd wordt dat Groen Links ook har twijfels had uitgesproken, blijkt hoe wankel deze locatie wel was, maar toch om wethouder Klijnsma's imago te redden het doorgeperst is.

Want ik was in die commissievergadering toen de VVD en zeker de CDA openlijk toegaven dat zij die locatie niet zien zitten.

Binnen de PvdA voldoende twijfelaars over die locatie te vinden.

Maar Wijsheid en Eerlijkheid moest het verliezen van Prestige!

En nu liggen de gevolgen er.
Middels vriendjes politiek in het college is de zware druk op fractievoorzitters opgevoerd, want die zelfde Sander Dekker die het eerst niet zag zitten als woordvoerder van de VVD, kreeg promotie tot fractievoorzitter, en liet Lilian Callender als vice-fractie voorzitter naast zich, zeer mede waardoor zij vertrok!
En nmaal fractievoorzitter was hij plots helemaal vr die locatie, en heel slim, want Lilian Callender was absoluut tegen en was de VVD mede genoodzaakt haar te passeren.

En zo constateer je wat machtsmisbruik is in de politiek, en hoe gewone mensen de dupe van vriendjespolitiek worden en niet langer willen en kunnen slikken!!!

Cher schreef op 28/04/05:
Beste mensen wie fout zit of niet, alles kan alsnog Vredig aflopen door een HEROVERWEGING, maar op een eerlijke manier en niet door onderdrukking.

Iedereen maakt fouten.

Van je fouten kan je leren.

Niemand is VOLMAAKT!

Neo Talpa schreef op 28/04/05:
David schreef " @Neo: ik weet niet of ik je begrijp. Is het voilgens jou onmogelijk (of onwaarachtig?) om de lokatie te ondersteunen, maar tegelijk te zeggen 'nu even niet'? "

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En ... uh ... neen, dan ben je geen held. Dan ben je gewoon verstandig. Een eigenschap die je van bestuurders mag verwachten.

'Nu even niet' kan niet, want er is wel degelijk een probleem. En het is veel groter dan deze bestuurders durven te erkennen dan wel zouden willen toegeven. Wat onder de pet zit, is uit het zicht en zo hoort het blijkbaar ook. Dat moet je namelijk overlaten aan 'professionals', zoals elke net uit de klei getrokken gewiekste boerenpummel met een vlotte babbeltruc zich vandaag de dag noemt. Maar zoals je in een andere draad Wil Vonk hoort vragen of de burger zich eerst maar even in netjes in teruggematerialiseerde gedaante centraal wil melden ende aandienen, voordat ie z'n grote scheur tegen openbaar bestuurderds durft open te trekken: helaas pindakaas, want dat zit er toch cht niet meer in. Been there, seen it, done that. Allemaal bubbels, maar bruisen doet 't niet. Babbelgeknabbel. De burgerd gaat nou gewoon op z'n doel af, als de eerste de beste Exocet-raket, als een dubbelgemurwde ontwrangelde Pathfinder, als Goalgetter dan wel -keeper, en de eerste de beste kut-bestuurder die in zijn weg gaat staan heeft 't aan zichzelf te wijten. Had ie z'n koppie maar niet boven het dubbelgemaaide kut-tiefuskankerveld moeten uitsteken. " No gazon zonder een goed geschoren hrus-zon " luidt nu 't motto. En Majesteit weet daar ook alles van, hoor ik vanavond van Vannagt, qua spieden. En wee het geblakerd gebeente van de bestuurderd die nu nog na durft te schreeuwen. Dan wordt de Exocet even op fors dubbeldiepverdicht nabranden gezet. Zo, Die Schreeuw is ook weer verbrand: geen Rakeling zonder een stevig potje krakelding. Broodje Bral, maar dan anders. Hoezo urban myths? Hh, dat ruimt op ... 'kVinnut hieh gessshlg !

Jarenlang heeft het openbaar bestuur de hete ballebral voor zich uit lopen blijven breien, als de eerste de beste mestkever, en toen hele wijken verziekt en geterroriseerd waren (en nog steeds zijn, mind you), nu denkt diezelfde bestuurder een oplossing gevonden te hebben door de boel ng verder uit het oog te duwen, ng dieper de duisternis in. " Tingelingelng!!! Spaghetti Wijk-o-Ni ze ... " Maar tegelijkertijd doet men een beroep op dezelfde mensen om te investeren in hun gedoemde babbelblubberbubbleritisomgeving, ideel dan wel materieel. Mensen die daar dus een huis gekocht hebben, dus genvestrd hebben, die worden feitelijk gestraft. Hak blok fait compli et rien ne va plus. Zo gaat dat. Handen gewassen, poppetje gezien, kaasie halal. Ben je Het Lot nog niet tegen het vege lijf gelopen dan krijg je het alsnog uit de gemeentelijke tombola dwingend doch rechtvaardig toegewezen. Met reuzel. En ook de mensen die de afgelopen jaren in de diverse wijken de boel sociaal wat bij elkaar hebben proberen te houden krijgen hun eigenwijze trekken thuis gestuurd. Want dan loop je de genetisch modificerende corporatie-Zaaiers en de meedogenloze corporatie-Maaiers voor de IJselijke voeten. Of men krijgt de Stichting LOOG wel op z'n dak geschoven, de a-sociale snorders van 't IJspaleis. Ook wel bekend onder de naam BOOG. Maar blijkbaar wordt verondersteld dat de kt-burgerd dat dient te doen. Nou, hij buigt wel maar hij barst net! Hij is een Uri Gellerd in de dop. Ok, hij wrdt gebarsten, maar alleen niet steekhoudend (hoewel dat wel geprobeerd wordt). En dr zit 'm nou net de kneep. Deze dubbelbodemige speerpunt, deze Enron-specialist van de gemeentelijke bestuursdienst die de kut-burgerd walst, maait, zuigt, murwt, vierendeelt, uitspeelt, naait, klieft en klapstukt (en beft) loopt kut-burgerds die in hun vizier komen als zijnde van den 'verkeerden' kant, van den tegenstribbelende ende eigenzinnige soort zijnde, ruim- en vrijdenkend, als overtollige ballast te oormerken en uit te balansen en, uitgeziekt, dan dus maar in da La Fentre te plaatsen. " Komt dat zien, nu nog meer uitgebeend en afgezeken, de laatste aanbieding uit Den Hoerighen Hakselaar. 't Hep de eigen tanden nog, dus kwa blowjob zit u gepijpt! ... Wie biedt? " Je mag in Den Haag denken wat je wilt, zolang het maar via de gemeentelijke U-bocht gaat en de hele klotezooi op zwart blijft. " Meedenken? Wie denkt u niet wel wie u bnt? Wij denken hier centraal, dus u knt helemaal niet denken, laat staan meedenken. U heeft ons nodig, wij niet u, komnoutochzeg. Wj zijn de politiekerds, wj zijn de professionals. Bovendien hebben wij 't in onze spreadsheets nagekeken en er ook nog een Frisiaroutine op losgelaten, en wat blijkt? U knt eenvoudigweg doodgewoon niet denken. Bovendien woont u in een postcode waar dat nog nooit zelfstandig overlevend is waargenomen. Dus kom er nou niet mee aan dat u denkt dat u kunt denken, want denken dat doen wj wel voor u. En als u denkt dat u op uw wenken wordt bedacht dan lacht de macht. En echt niet zo zacht! Bovendien zijn wij gecertificeerd en u net, lh! " En dat allemaal onder het regime van een burgervader die de pik heeft op het oudste beroep van de wereld, nog voor God Dolwerd. " Had je maar geen rsico moeten nemen ! " laat men van boven weten. En onderwijl gaat het alleroudsterter beroep van de wereld, ene Groenink, met de opbrengsten uit deze Faustusiaanse overmaatse onderkantse popiopera aan de poten van een spaghetti-burgerd kluiven. " Van nderen !!! " VINEX Vreetus Vanetus Vici. Goed koopmanschap noemt men dat. Misschien was dat ooit eens zo, maar dat was voordat de burger 'vrijgemaakt' werd, te weten in Het Jaar des Wal moet da Schip Keeren 1989, toen de eerste browserd op de markt en daarin werd gezet ende gedaen. Het jaar van de val van Da Muur. Maar ook van de wals over de kut-burger van Tiananmen. Voor die browserd heb die bescheiden gozerd overigens nog een prijs gekregen. En dus loopt ene Gates zich nu dus de veters uit z'n reet te vlijen ende EU-vet te fteren om ene Neelie Smit-Kroes Pruillip (die overigens Th Mother of all Flexnannies is, maar daarover later meer) de verlokkingen van pop-ups, shit-ups, spam, remmelebem en " I am the Mother of all DMA's !! " wijzer te laten worden. Neelie gaat overstag, mark my words. Die wordt nog eens de persoonlijke spreekbuis van Billie-boy, qua hoge ogen. Wat je naar de mond praat zwatelt zich vanzelf verder. Kapselen, inkapselen en Fred Kapselen. " Wat mummelt dat mormel nou? " " Dat Spook? Dat is de Pruillip van Bill, Mummie Tut Hola de Tweede. Ze lispelt wat, maar dat is omdat haar zwatelzwachtels knellen met de lellen van haar ge-Lip-o-suckte jarretellen. " " Yes Neelie, 'k nauw. G for it, girl! " " Hier spreekt uw Opperwoordvoerderd. U kunt nu allemaal op F11 drukken. En geniet vooral van uw experience! {{{{ Mogelijk gemaakt door een vesting bij u in de buurt }}}} Vijne dag farther en zorry voor het ongemk. ... O neen, dat laatste kunt u nu schrappen. Doeii! "

Een volk, een land, een identiteit ... waarvoor men respect vraagt, dat moet je zelf ook uitdragen.

Bestuurders anno nuu ende heeden willen n het een n sowosieso ook het nder. En niet bij zichzelf maar 't dan lekker diep in de achtertuin van het NIMBY-volkje begraven. Als een soort kluif van de Haagse Kleiduif. " Niet schieten - I 'm only a bestuurderd !! " En dat gaat niet. Dat is een van de aspecten van dit wangedrocht van bestuurlijke tirannie. Het tweede is dat er sowieso geen sancties zullen zijn. Ja, de burgervader roept dat wel, maar de waarheid achterhaalt hem wel. Men wil van de stront af en dat is dan dat. En die sancties? Dan span je toch lekker gewoon een proces aan, kut-burgerdtje! H, kijk nw !! Die pro-deo ex machinaties route is toevallig wel net afgesloten ende gekeerd ende opgebroken. Ach gt ... Kiele kiele Koe Wijd, lekker ph. En dat zien we dan dan wel weer, hlladiejee en hlladiejo. En zo blijft men tijd rekken over de ruggen van goedwillende burgers, die, als je ze dit 10 jaar geleden had voorgesteld en ze er actief bij had betrokken, hl soepel waren meegegaan. Maar neen, men wilde de onderste banaan uit de druppelkraan persen. De Gevangenpoort zou er scheef bij verbleken.

" Burgerds! Versmhlh!! We gaan het u uitleggen ! "
" Uitleggen? Uitleggen?? Wat valt er uit te leggen? Waar gaat dit over? Wij weten van niets. "
" Ja, dat dachten wij ook al. Dat klopt, want u lijdt aan onbetrokkenheid. Dat is helder. U ziet namelijk niet wat wij - als onafhankelijke uitvoerderds met helikoptrbrille - wl zien! Daarover hebben wij dus een besluit genomen en dat komen wij u nu aanbieden en uitlegjes doen. Is dat hlder?! "

Neen, 10 jaar geleden hadden bestuurders er geen oren naar. En bovendien achtte het CDA zich z enorm moreel superieur boven de wanstaltige kut-burger - met z'n kleine kut-wensjes - verheven dat er berhaupt niet kon worden meegedacht over het reguleren en hanteren van wat toen al een fors probleem was. " Dat verbiedt mijn Heilige Boek, mijn Lange Tenen en de postcodeboer nebeneinander mij. En bovendien: hoe raggen de vrijgemaakte corporaties de buurten anders eerst goed naar de Filistijnen? Daar moeten ze wl eerst effe goed de tijd voor krijgen. Krijg nauw de pip !! " De grap is dat datzelfde CDA tot op de dag van vandaag nog steeds even glad en handig is in het moreel omzeilen van nig klipbesef dan ook van alle ellende die ze al jaren aanricht. Waar Wilbert Stolte onlangs in eigen keuken - sparrend met Haartjemaar-Buurtjemaar - weer een treffend voorbeeld van gaf. Maar daarover later nog meer. Overigens doet die man een plas maar geen vrouw die in zijn sasje past. Qua roze Glorix bril. Lekker gekledder zal het worden met het Jubel Leum dit weekend. Een Te Deum, maar dan een Te Deum U Reum ... Als ik hem was zou ik alvast maar wat toileteenden in elkaar gaan slaan. Dus als u als mede-kut-burgerd dit weekeinde een oranje roffel meent te horen, kijk dan eens over uw eigenheimse raamkozijn of 't die zeikstraal van De Nijs niet is. Mocht u daarentegen vrouwelijke flashers ontwaren dan zijn dat geen potloodventers maar van Wilbert's wege verordonneerde mobiele uri-zuilen. Willen de vrouwen de economie weer eens een stevige zwieperd geven door eens fors bij te tanken, krijgen ze van deze wethouder een afgeknelde kokervisie aangeboden. Overigens een aparte manier om de stad weer eens fris uitgebleekt te krijgen. En raadt eens wie de sponsord van dit spui(t)festijn is? Ene Wilbert Gr-X !! {{{ Al veels te lang in 'n Spaukhaus bij u in Da Buurt }}} Nou, laat 'm maar fijn in z'n kleine sas zijn, ons wieberend wiebereendje Wilbertje. Hij mag z'n Ducky houden en dat alle uri tot hem mag komen. Wat mij betreft tot aan z'n sealed kt-lippen. Zou dt soms 't opzwengelen zijn waar Winsemius gisteren van sprak, qua buurtverbetering? Poessie mauw, kom eens gauw, ik heb lekkere plastuit voor bakkeljauw. Moet je als vrouw heden ten dage anno nu gaan hengeljengelen om een paar van die kartonnen kut-kokerds. Als ik een vrouw was zou ik tijdens het Ureum Te Deum van dit weekend alle af te gieten aardappels door de witte zuil aan Spuiplein kletteren. Om precies te zijn: nummer 70, dames. De kut-kelder is met de bilnaad van Deet afgekit, dus de kans op een overstortoverschot is zil, zil en nil. En anders dempen we het eventueel ontstane zure spuitgat met een holheffing als plaatsvervangende tolheffing, qua plasgoot. En om wereldwijze Wilbert eens met z'n ogen op zijn paalgefaal te drukken lijkt het me raadzaam er een tampon achteraan te frotten. Een gebruikte, dat spreekt voor zich. Om de kleurrijke samenleving eens smoel te geven, qua lekker bekken. Die bewustzijnsvernauwing van de gecoconeerde wethouders begint ondertussen toch wel erg epidemische vormen aan te nemen en in dit geval zelfs sexueel onoverdraagzame.

Maar om nu maar eens Jack in da Box op z'n spijkerds te lurven: mogelijk is het nu cht eens tijd voor chte transparantie. En dat dat dus hier dan maar eens moet gebeuren, qua plaats. En dat de gedateerde Mandaaterd eens bij de burgerd op de koffie komt, in plaats van dat de burgerd in da IJselijke kul-de-zak met z'n koffieoproer moet opduiken. Wil, meid, kijk eens in de poppetjes van m'n digitenne, dan zal ik je eens lekker verwenne. Krijgie van mij een gratis plastuit. Neen, burgerd zijn is leuk, maar al te goed is bestuurder's gek. En de kut-burgerd kan nou eenmaal niet uwig blijven zwemmen in een oeverloos ureum: geen gezeik, en iedereen even Rijk ...

" Mayor? You got the floor. It's all yrs ...
And don't you mind The Bull Locks - or da Goor-X ! It just spuits as The Bedriegertjes. You should know that.
You can speak here, you got 2 fll minutes.
Just you lift your pootje.
Instead of that from da kut-burgerd. "

Is dit nu niet een leuk pilot-prooiject, qua voortuitstrevend lakmoesproefvoorbeeld, kwa kwaak i-politiek?

Want om nou op het Spuiplein acte de seance te gaan geven in die tijdelijk open eenacter, qua waaibomenhout, nou neen ... Krijg ik alleen maar hoge blaaskanker van.

Toon 'ns lef, kom uit dat wituitgeslagenguanokutkippenhok, stelletje dooie Dodo's, en doe hier eens mee. En zeg nou niet dat dat dat dat dat dat niet kan, want volgens Majesteit (vrede zij met haar bestaan) is alles verandering vandaag de dag als dus zijnde al doende. En gn gemaar, maar, maar ... Pas je eens aan aan de eisen van de tijd. Anders krijg je last van stadhuismijt met dubbelingedraaid onuitroeibaar Marburgerdteriaanse MRSA met spilkloofverdikking en Rooie Kont. Je bnt geen Onmisbare Paljassas met kakeldrift en vergaderitis. Heb eens vertrouwen in de burgerd in plaats van in jezelf.

Want anders is het:

n plork, gn krant, n debiliteit ... waarvoor men respect vraagt, dat moet men zich zlf dan maar 'ns afvragen.

Geen voor allen en nooit meer alleen.


O ja, beat, bluf en branie ze.

Deze burgerd blijft lekker binnen tot het schorriemorrie weer onder z'n provinciale schuifpuinsteen is teruggekropen en de kwellende decibellen de professioneel PA-gedrochten weer tot in hun tochtkrochten hebben doen terug vergezellen.

'kVinnut hieh wel gessshlig ...


Have FN ...

... enne, that all your brands maybe come thruegh

Hans van der Waal schreef op 29/04/05:
Beste Neo Talpa

Je verhaal is duidelijk en helder al die ks had je wat mij betreft mogen weglaten-
maar dat zal ons verschil in leeftijd wel zijn.
Voor de rest overigens mijn complimenten voor het systematisch op een rij zetten van alle onvrede.

Dit nog ter aanvulling misschien overbodig:
De burger heeft alle communicatiemiddelen ter beschikking en er wordt nu van
hem verlangd, dat die al zijn belastingaangiften digitaal verstuurd.
Maar als het om de organisatie van het bestuur gaat grijpen we onmiddellijk terug op de geliefde Thorbecke van 1850 en is de overheid bestuurlijk zogenaamd niet in staat om de burger per internet referenda meer inspraak en macht te geven.

Daarnaast wordt die zelfde burger door de toenemende concurrentie van globalisering
in zijn werksituatie uitgeknepen als een soort van een citroen.

Tel daarbij op de toenemende stijging van zijn kosten van levensonderhoud bijvoorbeeld de ziekte kosten premies en de gemeentelijke belastingen (Zalm is niet de grote bezuiniger maar belastingverschuiver )en het plaatje voor de toenemende onvrede en onrust ligt klaar.

Die zelfde burger ziet tegelijkertijd dat de bestuurlijke bovenlaag zich op afschuwelijke
wijze verrijkt en zichzelf salarissen, bonussen en optie regelingen toekent die werkelijk
al proporties te buiten gaan.
En wordt daarnaast in werk ondanks al ISO certificering met de toenemende incompetentie van deze universitair geschoolde nitwits die echter geen ideehebben van wat er zich op de werkvloer afspeelt geconfronteerd.

En dan spreek ik geen eens over de mensonterende werkloosheidsituaties van jongeren in de allochtone (om dat rot woord maar even te gebruiken) waar ik Marokkaanse jongeren met heel veel potentie en energie jaar in jaar uit doelloos en werkloos zie
rondhangen. Vindt je het dan gek dat ze zich met de verkeerde dingen gaan bezighouden.

Men dacht door het bewust of per incident van het toneel laten verdwijnen van ene Fortuyn het probleem opgelost te hebben, maar ook hare majesteit is er nu achter dat Fortuyn een symptoom was (met alle waardering overigens volkomen ten onrechte werd die door PvdA bestuurders als een soort van demoon neergezet)

Ik ben er zeker van dat de PvdA de volgende landelijke verkiezingen zullen winnen.
Balkenende c.s. ligt de bal zo voor het inschieten klaar niet waar.
Maar dan komt het spel pas echt op de wagen , want er is daar nog maar weinig veranderd
in de geesten. Daar zitten nog steeds figuren als Klaas de Vries achter Bos zijn rug de oude spelletjes te spelen.
Dat wordt een herhaling van het drama van Paars II maar dan in het kwadraat.

Een ding is zeker het worden nog boeiende en spannende jaren.

Loe schreef op 29/04/05:
Neo Talpa schreef: "Majesteit (vrede zij met haar bestaan)"
Waarom?
Slijmerige lakeiengezemel hebben we al genoeg , uilebal.

Burger schreef op 29/04/05:
David, nog wat gehoord van de Groen Links BOBO's ???

Alleen doorgeven is niet genoeg!!

Je eerste poging om het aan te kaarten is goed, maar laat het niet erbij zitten!!!

WE WACHTEN, DAVID !!!!!

Neo Talpa schreef op 29/04/05:
Loe schreef " Slijmerige lakeiengezemel hebben we al genoeg , uilebal. "

Dat lap ik aan m'n laars, Loe. Truth is in the eye of the beholder, Japie, en verblijft zeker niet op een lege bovenzolder.

Lees maar, er staat niet wat er staat.

En nou als de wiederweerga naar 'Erroow Effenuu', want anders wordt Bruins boos.


Wel je oren even laten brandmerken voordat je je maag in mijn portiek omkiepert.

Have fun.

David schreef op 29/04/05:
@Burger: in de 'echte' wereld (i.t.t. tot die op internet) gaat het allemaal een stuk langzamer natuurlijk. Wink Bovendien moet ik het allemaal even laten bezinken, zeker nu Talpa zo'n verhaal heeft geproduceerd.

Neo Talpa schreef op 29/04/05:
David schreef " ... zeker nu Talpa zo'n verhaal heeft geproduceerd. "

Wou je de rest ook alvast hebben? Want waar dit vandaan komt lacht de beerput je tegemoet.

En bovendien heeft Jee Pee het sign op 'sudden life' gezet, dus naming and shaming mag.


So ... wie bijt de eerste kop af?

Burger schreef op 1/05/05:
David, Venneparkers hebben zich niet alleen vastgebeten in het verzet, man, dat is nog zwak uitgedrukt!
Kleinsma heeft het er naar gemaakt dat er HAAT is bij ons. Haat die gegroeid is door de manier waarop zij de mensen hier heeft behandeld.
Wat nooit had moeten gebeuren, maar zij denkt dat ze de macht van God in haar handen heeft, ze negeert alles maar dan ook alles.
Alle signalen, alle eerst
429 bezwaarbrieven, toen 335 bezwaarbrieven, toen meer dan 500 bezwaarbrieven en noem het maar op, is ze nog menselijk als wethouder van welzijn?
Moet het welzijn van gewone mensen wijken voor de privileges van de junks, David?

Er is tegelijk met al het langdurig verzet een boel diepe emotionele ellende gepaard gegaan bij een paar honderd mensen, en dat ontgaat de Godin Kleinsma.
Al die weken, maanden waarin bewoners wachten op positief nieuws op hun bezwaarbrieven, terwijl systematisch alle bezwaren weggeveegd worden.

Alle keren bij al die stappen is alle hoop beetje bij beetje omgeslagen in wraakgevoelens, omdat de bewoners zich onbegrepen voelen.
Junks zijn mensen, maar bewoners zijn ook mensen die verantwoordelijkheid dragen, maar nu gestraft worden op diverse vlakken.
Maar de verantwoordelijke personen slapen rustig door met dichte ogen.
Ik waarschuw dat zij de gewone man niet tot het uiterste moet uitproberen en zeker niet moet blijven tergen.
Daarnaast leeft er in de harten van veel bewoners de hoop dat alles vlak voor het te laat is, nog op tijd door de politiek wordt hersteld.
Maar de hoop wordt direkt weer de grond ingeboord door de geschiedenis van de afgelopen 19 maanden, de pvda wethouder gedraagt zich alsof ze onze buurt gebruikt als haar stinkende afvoerputje.

Annonymous schreef op 3/05/05:
Groen links was ooit eerlijk.

Van de PvdA hoef je geen eerlijkheid te verwachten. Die bedrijven regentenpolitiek.

Zie VVD, die springt in de bres voor haar kiezers!

Burger schreef op 4/05/05:
David, waar ben je?????

Laat ons niet in de steek!!!

Annonymous schreef op 5/05/05:
Het ziet er naar uit dat David, onze bijna Burgemeeser met vakantie is.

Annonymous schreef op 7/05/05:
Betuwelijn was niet te stoppen, Vennedrugshol wel.

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionelme="funky" value="storecomment">
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)