de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
Politiek
Oproep Venneparkers deel 2
door Wil Vonk, 2/10/2005, 18:37
Ik zal ingaan op jullie reakties waarvoor ik jullie dankbaar ben. Ik denk dat ik er wijs aan doe eerst even bij te praten.
De Raad werkt met meerderheid van stemmen, ook in de fracties is dit  beleid. Mijn tegenstem had goed bij jullie gevallen, helaas is te voren in de CDa-fractie afgesproken dat in dit dossier de meerderheid zou gelden. Vandaar.Niet meer en niet minder. Mijn oproep is niet gebaseerd op persoonlijk gewin. Beter had ik dan stil gewacht totdat de storm zou luwen, het CDA is niet de partij voor de meeste bewoners van Schilderswijk. De partij van de Arbeid haalt traditioneel de meeste stemmen.
Mijn oproep aan u en aan het College heeft voor mij een ander doel.Wanneer zoveel onmacht escaleert, vind ik dat het College, de verantwoordelijkheid moet nemen in gesprek te gaan met u. Niet meer en niet minder. En, nee ik heb niet gesproken met de burgemeester.
 
Lang heb ik nagedacht of ik het volgende met u wil wisselen. Ik doe het toch, hoewel ik besef hoe kwetsbaar ik mij daar mee maak. Ooit in mijn prive leven heb ik aan den lijve ondervonden hoe vreselijk het is met een verslaafde te moeten leven. Ik heb uiteindelijk na een lange weg van verdriet en onmacht gekozen,  voor mijn kinderen en voor mij. Dat laat diepe sporen na maar geeft ook wijsheid. Langzamerhand begint mijn ervaring te landen in het CDA. De verslavingszorg moet absoluut een andere koers gaan voeren. Niet dat verslaafden geen zorg zouden moeten krijgen, integendeel. De vrijblijvendheid om door te gaan met drugs en alcohol, dat moet stoppen. Intern wordt daar aangewerkt om draagvlak te vinden in het CDA. Niet meer en niet minder. Ik ben dus een volkvertegenwoordiger die niet opgeeft binnen mij eigen partij om het tij te laten keren. Ik kom daar op mijn site wel op terug.
 
De bijdragen van Hans van der Waal snijden hout en nogmaals nodig ik Hans uit om samen in gesprek te gaan met de leiding van de gebruikersruimte en ik hoop dat het College inderdaad contact zoekt met Shirley en met Hans.
 
LL raadt aan contact te zoeken met het NAD, Nationaal Aktiecommite Drugsoverlast, om vreedzaam te betogen tegen de gebruikersruimte. Ik zal dat morgen doen.
 
Beste van der Venneparkers, mijn doel is niet u te laten buigen maar wel om het geweld niet verder te laten escaleren. Want hoeveel geweld is dan nodig om het College om te laten gaan? Ik ben bang dat er dan lange tijd alleen verliezers zijn en de oplossing niet in zicht komt. Dat wil ik graag helpen voorkomen. Niet meer en niet minder.
 
Ik vraag u dus niet om op mij te stemmen, ik vraag alle partijen verstandig te opereren en niet in een geweldspiraal terecht te komen. Niet meer en niet minder.
 
Tot slot heb ik mijzelf beloofd, vandaag de laatste keer op Michel Dufresne te reageren. Geniaal maar voorspelbaar. Zand in de machinerie strooien vindt hij leuker. In mijn familie kunt u regelmatig de uitspraak van een overleden oude dame horen, te weten, sla nooit achterlijke kinderen. Ik denk dat dit volstaat.
 

 


Verneuqte burger schreef op 2/10/05:
@Mijn tegenstem had goed bij jullie gevallen, helaas is te voren in de CDa-fractie afgesproken dat in dit dossier de meerderheid zou gelden. Vandaar.

Al zou dat dan zo zijn, dan had u toch gewoon nee kunnen blijven zeggen en had de CDA als fractie met haar meerderheid voor gestemd.
Dan had u toch de geschiedenis ingegaan als de tegenstemmer en men u nu niet als verrader bestempelt.
Nu u er voor gekozen heeft toch voor te stemmen
denk ik dat u het laatste restje respect wat men misschien voor u had geheel heeft verspeeld.

Dus houdt u alstublieft op met deze onzin, u bewijst er niemand een dienst mee.

Hans van der Waal schreef op 2/10/05:
Beste Wil,

Laat ik allereerst wat zeggen over het verleden.
Ik ken je standpunt t.a.v. de gebruikersruimte.
En ik geloof je als je zegt dat ivm fractieafspraken en coalitiebelangen.
Maar daar zit hem nu juist de kneep.
Dit gewheal en gedeal van volksvertegenwoordigers zijn wij burgers meer dan zat.
Niet alleen locaal maar ook in de landelijke politiek.

We hebben dualisme maak dat dan ook waar.
B&W bestuurt maar we hebben de raad en de raadsleden, om zonder last of ruggespraak en naar eer en geweten om voor de belangen van ons burgers –oorspronkelijke en nieuwkomers-
op te komen.

In het geval van Clingendael hebben Sander Dekker en jij dat naar mijn smaak meer dan voortreffelijk gedaan.
Maar waarom hadden jullie niet die zelfde rechte ruggen bij het v.d. Venneplein.

Jij hebt er geen idee van welke diepe wonden jullie in de gemeenschap van het v.d. Venneplein hebben gemaakt.
Pure discriminatie vinden ze het.
En geef ze eens ongelijk.
Ik ben als jongen opgegroeid in een Amsterdamse Volksbuurt.
Ik weet wat het is om gepiepeld te worden door de
regenten.

In de Laan van Clingendael zou de vestiging van een gebruikersruimte geen enkele kans maken.
Dan waren zowel Sander Dekker als jij boven op de kast gesprongen.
Maar jullie hebben deze stad keurig in wijken verdeeld – dat is trouwens al eeuwen zo- en dit lag niet in jullie territorium dus hebben
jullie ter wille van coalitiebelangen het laten lopen.

Net zoals jij maak ik me zorgen over de escalatie van het geweld.
Dat doe ik trouwens al een hele tijd.

Inderdaad geweld levert alleen maar verliezers op.

Ik ben meer dan 10 jaar dagelijks bestuurder van de havenpool SHB geweest als vertegenwoordiger van de controle en graansector.
Destijds een hele roerige tijd.
Die tijd heeft mij geleerd, dat je als bestuurder in dit soort situaties de wijste moet wezen en handreikingen in woord en vooral ook gebaar moet
doen.

En soms maar eens moet slikken!!!

En het vereist ook dat je in staat en bereid bent, om naar mensen te luisteren en echt met ze te communiceren.

En wat je ook doet spreek altijd de waarheid en vernachel mensen niet.
Beide is gebeurd.
Het niet de waarheid spreken is al gebeurd op het moment dat Klijnsma naar de raad schreef dat er draagvlak was.
Op het zelfde moment lag er notabene een lijst met 2.000 handtekeningen op het stadhuis waaruit bleek, dat die mensen tegen waren.
En het vernachelen is al begonnen bij de keuze van de locatie.

Met als enigste reden het niet hoeven wijzigen van het bestemmingsplan.

B&W hebben hier welbewust voor gekozen om in ieder geval geen planschade te hoeven uitkeren.
Er is dus welbewust voor gekozen, dat de huiseigenaren in de v.d. Vennebuurt
voor die schade zouden opdraaien.

Schade per huiseigenaar van 60.000 tot 100.000 Euro.

Goed gedaan door onze PvdA wethouder, want hoe zei Den Uyl dat vroeger ook alweer:

“De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten dragen”

Nou Drs. Klijnsma draait het welbewust een beetje om:

“De zwakste schouders zullen de zwaarste lasten dragen”

Kniesoor die daar op let.

Ook de hele juridische procedure was zo opgezet, dat aan een inhoudelijke behandeling van de zaak bij de rechter nooit is toegekomen.
Op strikt formele gronden is de zaak afgewezen niet op inhoudelijke.

Jullie hebben haar destijds raadsbreed gekapitteld over haar “communicatie.”

De hoofden van de scholen in de buurt hebben destijds tijdens de inspraakronde schriftelijk hun bezwaren ingediend.
Meer dan een jaar later was er nog niet met ze over hun bezwaren gesproken, laat staan dat er over gesproken was, wat men er aan zou kunnen doen.

Is er groter dédain t.a.v. schoolhoofden en de betrokken kinderen mogelijk.

En vindt je het dan gek dat mensen, die zo behandelt worden totaal hun vertrouwen
in de rechtsstaat en de democratie verliezen.
En juist in deze tijd moet je deze mensen juist het vertrouwen in de overheid en de rechtsstaat geven en niet andersom.

Dit is heel heel slecht!!!!

Vragen jullie je af wat voor invloed dit “blindelings doordouwen” voor invloed heeft
op de beeldvorming van onze democratie bij Marokkaanse en Turkse jongeren.

Wees dan niet verbaasd als naar het middel van geweld –wat ik uit volle overtuiging afkeur, daar is zelden iets goeds uit voort gekomen- in wat
voor vorm dan ook wordt gegrepen.

Ik hoorde vroeger mensen van andere origine destijds naar mijn idee te pas en
te onpas spreken over “respect.”
Ik begreep echt niet wat ze er mee bedoelde.
Nou daar ben ik inmiddels achter.
Aan respect voor deze mensen heeft het totaal ontbroken.
En dat is niet alleen mijn mening lees het commentaar van de Haagse Courant naar aanleiding van jullie “democratisch” genomen raadsbesluit
er nog maar eens op na.

Hoe nu verder?

Ik weet het niet.

Ik hou me hart vast.

Als ik de geluiden van de mensen hoor dan hebben ze een stadium bereikt wat in de haven altijd aanduidde met de volgende term:

“wij kapot zij ook kapot.”

Het initiatief zal van B&W moeten komen –en niet alleen met monologen,die we van Drs. Klijnsma mogen aanhoren- maar men zal daadwerkelijk bereid
moeten zijn, om naar oplossingen te zoeken.

Maar iedere keer hoor ik weer het argument van ja als we hier toegeven, dan is het hek van de dam.
Dan krijgen we het nergens meer voor elkaar.
Dat is gewoon een onzin argument.
Dit is een fout besluit en een goed ondernemer kan als die een verkeerde beslissing heeft genomen zijn verlies pakken en een nieuwe koers
uitzetten.
Om een voorbeeld te geven, als jullie bij mij in de straat zo’n centrum willen openen –dan sta ik niet te juichen- maar zal me daar echt
niet met hand en tand tegen verzetten.
Bij mij in de straat spelen geen kinderen!!

Maar zo’n ruimte waar nu al de geruchten over gaan –dat er 130 i.p.v. 30 pasjes – zullen worden uitgegeven, recht tegenover een speelplein –waar gewoon kleine pukkies spelen- is bestuurlijke waanzin.

Het bewust onthouden van schadevergoedingen aan burgers, die substantiële schade lijden door waardevermindering van hun huizen is naar mijn oordeel bestuurlijk onfatsoen ten top.
Zoiets doe je gewoon niet!!!!!
Dat is asociaal!!!!!

Er is een oud gezegde “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.’
Een goed bergbeklimmer zal nooit ten koste van alles de top willen bereiken, maar die keert op zijn schreden terug, bij slecht weer.

En gezichtsverlies kom nou toch Burgemeester Deetman heeft net zo’n oude kop gekregen als ik, dus ons mooie porem hebben we al lang
geleden verloren voor onzin als “gezichtverlies” zijn we beide veel te oud geworden.

Wijsheid dat zou hem op zijn oude dag sieren.

Als laatste wil ik zeggen, dat ik het waardeer, dat je de discussie -met alles wat je misschien gezien het verleden een beetje terecht
over je heen krijg- durft aan te gaan.
Daar kunnen andere raadsleden en ook B&W in ieder geval een voorbeeld aannemen.

Ik spreek oprecht de hoop uit dat B&W over hun eigen schaduw kunnen springen.

Ik wil daar best een bemiddelende rol in spelen –en ik ken nog iemand, die mij daar best terzijde bij zou kunnen staan-
(jouw wel bekend en goed ingevoerd in dit dossier) maar er moet wel echte bereidheid zijn, om echt naar andere oplossingen te zoeken.

Zoniet dan is het niet anders, ik heb al die maanden mijn uiterste best gedaan, om geweldsescalatie te voorkomen.

Maar het moet me van het hart ik ben me daarbij wel een soort Don Quichotte gaan voelen-een oude man op een kreupel paard, die kennelijk de wereld van de beslis geile stoere yuppen niet begrijpt.

hermanvanderhelm schreef op 2/10/05:
Ik kruip even in de huid van een vader of moeder van een opgegeven junk.
Willen deze dat hun zoon of dochter geholpen wordt met alle mogelijke middelen door de medische wetenschap en de daarbij behorende instellingen of willen ze dat hun zoon of dochter op een zo menswaardig mogelijke manier ziek (verslaafd) mag blijven.
Dat hij of zij onder toeziend oog van deskundigen zichzelf zijn of haar crack toedient. Zouden ze zelf daarbij willen zijn hoe hun in liefde opgevoede kind zichzelf langzaam van het leven beroofd? Ik denk het niet en ik weet zeker van niet. Ik denk dat als zij de keuze en de mogelijkheid hadden de deuren van de gebruikersruimte dicht te houden en de deuren van de echte zorg open, zij als eerste aan de zijde van de bezorgde ouders van het van der Vennepark zouden staan. Ik denk dat het fijn is dat de meeste gemeentebestuurders en raadsleden geen zieke of verslaafde kinderen hebben en ook geen kinderen hebben die in de buurt van deze zieke en verslaafde kinderen moeten opgroeien omdat ze nu geen weet hebben van de pijn en de ellende die dit met zich meebrengt. Gelukkig maar, alleen jammer voor de ouders die hier wel mee zijn opgezadeld.

Joost schreef op 2/10/05:
"Hoeveel geweld is nodig om het College om te laten gaan", vraagt de volksvertegenwoordiger. Verkeerde vraag natuurlijk, zij kan beter het College vragen hoeveel geweld het College nog nodig denkt te hebben voor de uitvoering van haar beleid.
Zij wordt immers betaald om vragen te stellen aan het College, en niet om beschuldigende vragen te stellen aan mishandelde burgers. Of wel?

Een van de opgepakte moeders schreef op 2/10/05:
Wil Vonk schrijft:
Ooit in mijn prive leven heb ik aan den lijve ondervonden hoe vreselijk het is met een verslaafde te moeten leven. Ik heb uiteindelijk na een lange weg van verdriet en onmacht gekozen, voor mijn kinderen en voor mij.

Wil dan weet je ook waarom wij er zo fel op tegen zijn.
Want wij kiezen namelijk ook voor onze kinderen en voor ons zelf.
En geloof me wij zijn bereid om heel ver te gaan nu.
Woensdag is de bom gebarsten, wij hebben ons 25 maanden goed ingehouden, maar nu kunnen wij niet meer.

Jozef Labuche schreef op 2/10/05:
VVD , CDA en Pvda als de machtpartijen in onze stad zijn stokdoof en blijven stokdoof voor alternatieven die zowel goed zijn voor de drugsgebruikers en voor het leefbaar houden van de wijken. .

Mensen die bezig zijn met dagelijks te scoren: - geld te vinden voor hun drugs te kopen , vervolgens ze moeten aanschaffen om ze dan te kunnen gebruiken, zonder hierbij betrapt en aangehouden te worden zijn op geen enkele manier bezig met op een normale manier deel te nemen aan het sociale verkeer en aan de samenleving
Waarom deze dan hun gang laten gaan in woonkernen met vele kinderen ?

Gewoon gerijnste waanzin ... zonder goed effect op de drugsgebruikers en op de wijkbewoners.

Hierbij verstoren zij driemaal de samenleving - door op strafbare manier aan geld te komen, op strafbare manier aan drugs te komen - zij trekken drugsdealers aan en op strafbare manier hun zelf-verderfelijk spul tot zich te nemen. 3 luik

Een drugsgebruikersruimte lost voor 1/3 het probleem op voor de gebruiker: een veilige plek voor de gebruiker. Doch de andere 2/3 van het probleem blijft voor de gebruiker het zelfde.

Voor de samenleving blijft het 3 op 3 een probleem - de overlast van een gebruikersruimte, mogelijk slachtoffer van criminaliteit omdat de gebruiker aan geld moeten komen, en de verkoop van drugs - het aantrekken van drugsdealers in de wijk.

Er kan nog zoveel als je wilt over gepraat worden slechts 5/6 van het probleem wordt opgelost.

Er moeten duidelijk andere oplossingen komen.

Geen halfzachte waar de overheid zich schuldig maakt aan het helpen van zichzelf beschadigen van mensen - door het faciliteren van het toedienen van schadelijke stoffen die de dood tot gevolg kunnen hebben.

Deze mensen worden niet tegen zichzelf beschermd - neen zij worden geholpen zich zelf verder te beschadigen .... eigenlijk crimineel - maar de overheid is nooit schuldig en bestuurders zoals psychiatrische patienten ook niet.

Als raadslid blijf ik het herhalen - opvang van dergelijk lui buiten de stad. In samenwerking met de grote steden en het Rijk het opzetten - zoals het voorbeeld van de grote boerderij in Italie die al draait van in de eind jaren 70tig.

Men krijgt de keuze - afkicken ( kan blijkbaar niet meer voor de groep) - de cel in of naar de boerderij.

Op die boerderij is er constant aandacht voor deze mensen - 24 op 24 uur - kan men terug resocialiseren - therapieen en behandelingen volgen - afkicken - gebruiken - drugsdealers kunnen bestellen aan huis aan de boerderij. Het gebruik wordt ook gesubsidieerd door de overheid en niet door burgers die bestolen worden.

Bij drugsgebruikers gaat het niet om melaatsen die wij niet in onze woonkernen willen maar om sociaal gevaarlijke mensen die ook recht hebben op hun gezond en sociaal leven.

Zij leven al in een eigen leefwereld in hun hersenen en in hun naar drugs snakkend lichaam - zij zijn helemaal niet uit op sociaal leven.

Er kan geen enkel meerwaarde ontleend worden in het beter worden en stoppen met drugs te gebruiken door als niet meer afkickbare hardddrugsgebruiker te leven en te gebruiken in woonkernen.

Wij moeten NIETS verwachten als Hagenaars van landelijke partijen die genoopt zijn de politie te volgen van hun grote leiders in lands politiek.

Als zij gedwongen worden tot praten - gaan ze praten als Bruggeman - doch het resultaat ?

Het vraagt om beslissingen en niet langer rond te pot draaien en met met freubelen in de marge zoals er met ons milieu gebeurd... 18.000 doden per jaar aan milieuvervuiling en de gemeente opent een milieuwinkel ....

Wil Vonk schreef op 2/10/05:
Het gaat niet om eer en glorie, u zou namelijk nog steeds in dezelfde ellende zitten. Maar geweldig, ik zou dan geen....., vul maar in zijn.
Ik zou op handen gedragen worden en u zou nog steeds hetdelfde probleem hebben.Het CDA had mij als excuus Truus ingezet, geweldig maar u zou nog steeds hetzelfde probleem hebben.

U gaat liever strijdend de komende maanden verder, dan dat er een oplossing komt voor het van der Vennepark. Met strijden bedoel ik letterlijk strijden. Lijkt mij toch niet de oplossing. Ok, voor u dan geen oplossing vinden, plaats hekken om uw plein en probeer er een vrijstaat van te maken. Is dat uw oplossing?

Dat ik niemad een dienst bewijs, is uw mening. Ik probeer nog steeds een ander beleid ten aanzien van verslavingszorg van de grond te krijgen.Voor verslaafden en hun familie kan er dan een toekomst zijn.

Stel u eens voor, de gebruikersruimte gaat niet open, er komt een andere gebruikersruimte 3 straten verder. Probleem opgelost? Ik denk niet dat dat de oplossing is.

hermanvanderhelm schreef op 2/10/05:
Wil zegt: Lang heb ik nagedacht of ik het volgende met u wil wisselen. Ik doe het toch, hoewel ik besef hoe kwetsbaar ik mij daar mee maak.
--------------------------------------------
Kwetsbaar maken hiermee? Welnee. Nu laat je ballen zien.
Juist het menselijke terug in het bestuur is zo ontzettend hard nodig! Dan kun je de drijfveren van de burger weer invoelen en kun je escalaties voorkomen.

Joost schreef op 2/10/05:
Een andere gebruikersruimte een hele hoop straten verder lost dit probleem in ieder geval nu op.
Doe maar, dan kunnen we voorlopig weer even verder, niet?

Wil Vonk schreef op 2/10/05:
Beste Hans en Herman,

Hans, wanneer ik zeg dat ik verloren heb, dan bedoel ik verloren. Dat betekent ook dat ik vrijwel al je argumenten al ken en nog steeds uitdraag, misschien wel te pas en te onpas. Blij ben ik met je mediatorrol en ik hoop van ganser harte dat het College de stap wil nemen.

Voor Herman

Herman, ik weet als geen ander wat je bedoelt. Dit beleid moet anders. Geen pappen en nathouden maar echt zorg verlenen. Afkicken, en daarna zorg verlenen voor een stap voor stap terugkeer in de maatschappij. Ik hoor dus niet bij de mensen die niet weten wat verslaving betekent. Dat is de reden waarom ik niet opgeef. Geestelijke wonden heb ik niet meer, maar de littekens gaan nooit weg. Ze zijn niet mooi maar herinneren mij er aan dat ik niet moet opgeven.

Hans van der Waal schreef op 2/10/05:
Beste Wil

Er waren destijds genoeg alternatieven.

Ik heb destijds een paar dagen en nachten met het hoofd van de stadswacht de hele situatie onderzocht.
Er waren veel betere mogelijkheden ook naar zijn mening.
Ook hij vond het v.d. Venneplein niet de goede locatie.
Waarom?
Omdat er naar zijn mening geen overlast was op het v.d. Venneplein.
Zijn woorden: "Er zijn hier geen junks."

Maar ook naar hem expert bij uitstek -toevallig ook een oude havenjongen- werd niet geluisterd.

Nee onze Drs wist het allemaal veel beter.

Steek je licht eens op bij die oh zo aardige en goede vent, of luisteren jullie niet naar mensen van de werkvloer.

Hoe noemen ze dat ook alweer:
"Top down model "

geloof ik.

In mijn optiek niets anders:
"Dan we doen maar wat."

Haagse Kea schreef op 2/10/05:
@ Vonk:

Ik heb aangegeven dat wij geen voldoende geven voor de communicatie.

Helaas is te voren in de CDA-fractie afgesproken dat in dit dossier de meerderheid zou gelden.

Mijn mooie stem was van doorslaggevend belang.

Hoewel ik wist dat ook Titia Lont tegen was heb ik ja gezegd.

Laat die gebruikersruimte aan het van der Vennepark er maar komen.

arif hassan schreef op 2/10/05:
kijk eens op de site van www.ceesdejager.nl weblog, die komt tenminste met een mogelijke oplossing voor bewoners en verslaafden

Jetta's vijand schreef op 2/10/05:
Kijk wat Cees de Jager over verslaafden zegt:

De gebruikersruimte voor harddrugsverslaafden aan het Van der Vennepark blijft een splijtzwam tussen het College en veel inwoners van het centrum.

Alhoewel geweld ,en het molesteren van raadsleden absoluut niet kan, zat dit al wel al in de lucht, getuige de aanwezigheid van politie te paard en de mobiele eenheid, welke al paraat stonden in de zijstraten deze week.
Ik ben niet meegegaan omdat ik me niet als guinea pig voor de partijen welke hebben ingestemd met het voorstel wilde laten gebruiken.
De dag voor het bezoek schoot dit door mijn hoofd en heb daarna direct afgezegd voor dit bezoek.
De open vraag blijft natuurlijk of dit bezoek wel had moeten plaatsvinden, wanneer men van te voren weet dat het waarschijnlijk fout zal gaan lopen. ( gezien dus de politieparaatheid...).

De PvdA heeft altijd betoogd dat drugsverslaafden onderdeel zijn van de maatschappij en dus ook letterlijk midden in deze maatschappij moeten kunnen worden opgenomen.

Ik heb daar in het verleden mijn vraagtekens bij gezet in de commissie- en raadsvergaderingen.

Bij de omwondenden van het Van der Vennepark gaat het niet simpel om het zgn "Nimby" effect, doch gaat het veel verder: terechte angsten, het zich niet voldoende gehoord voelen, de perceptie van harddrugsgebruik bij Hagenaars met een andere etnische achtergrond en nog veel meer...

Uit mijn eigen omgeving weet ik dat harddrugsgebruikers- en deze zijn vaak ernstig ziek, zowel geestelijk als wel in veel gevallen lichamelijk- ,het meest gebaat zijn om juist in een ANDERE omgeving tot rust te komen en hulp te krijgen.


Buiten overlast, gevaren, etc. voor omwonenden is het voor de doelgroep zelf ook geen pretje om in deze voor hen bijna vijandige omgeving rustig te verblijven en zich te verplaatsen.
Zij stellen dit zelf absoluut niet op prijs, en schaadt juist hun precaire leven, welzijn en eigenwaarde.

Geprobeerd moet juist worden om hun te helpen door juist een a-centrale locatie: ( bijvoorbeeld een ingerichte boerderij met zorg ) in te richten buiten de stad ! ( met pendelvervoer.)
Dit is ook van toepassing voor een gebruikersruimte met daaraan gekoppeld een programma.

Men kan daar dan - zonder zich opgejaagd te voelen- meer aandacht, rust en hulp krijgen.
Ik heb dit ook meermalen betoogd, ook in een persoonlijk gesprek met Wethouder Klijnsma.

In veel landen wordt dit systeem met succes uitgevoerd.
Betere hulp voor de betrokken verslaafden en geen maatschappelijke onrust.

Een mogelijke hernieuwde afweging van dit raadsbesluit maakt het College en het openbaar bestuur niet zwakker, maar sterker ! :
Als leidraad moge hierbij gelden dat juist ook het toekomstig belang van de verslaafden zelf in deze een heroverweging valide maakt.

Een democratisch genomen besluit moet uiteraard altijd worden gerespecteerd in dit mooie land, doch nieuwe feiten en omstandigheden, ook nieuwe inzichten in de behandeling van harddrugsverslaafden, kunnen een heroverweging noodzakelijk en opportuun maken.

p.s.: voor de duidelijkheid, spandoeken, betogen, enz. moet kunnen, zelfs een eitje door een kind gegooid kan ook nog wel, maar stenen gooien en geweld blijft altijd een zeer grote brug te ver.

Ook ik vind dat Cees, verslaafden moeten de buiten stad geholpen worden in een boerderij of zo, maar niet bij mijn kind in de speeltuin!!!!

Lynky schreef op 2/10/05:
Daar heeft Cees heel erg gelijk!

Hans van der Waal schreef op 2/10/05:
@ Jetta's vijand

Op deze basis kunnen we naar oplossingen zoeken.
En ik heb al meerdere malen geschreven:

"Als ik daarvoor wat meer gemeentelijke belastingen moet betalen, hetzij zo.!!"

De niet zichtbare schade aan de stad is vele malen groter.

Wat voor indruk maken die weggeworpen king size bierblikken in de tuin van de Raad van State op Japanners en Chinezen, die de stad komen bezoeken.

Of zoals ik ze gisteren weer tegenkwam vlak voor het Vredespaleis.
Waar altijd buitenlanders staan te kijken.
Heb maar weer zo'n blik opgeraapt en in de prullenbak gegooid.
Of ga eens kijken op hun vaste stek aan de vijver rechttegenover het Centraal Station.
De rotzooi ligt overal in het gras maar de prullenbak naast de bank is leeg.
Sorry maar op zo'n moment heb ik echt een bloedhekel aan die gasten.
Dat ze hun eigen leven vergallen -ah la het zij zo, maar dat ze te pas en te onpas de stad bevuilen is te gek voor woorden.

En zulke mensen stuur je naar een speelplein vol met kinderen.
Mooie voorbeeldfunctie zullen die lui daar geven.

En onze mond maar vol hebben over "Normen en Waarden."

Vindt je het gek, dat ouders en vooral ook islamitische ouders daar tegen opkomen.
Wij zouden er hardstikke blij mee moeten zijn.

En vindt je het gek, dat ze geen barst meer van ons land begrijpen, ik snap het zelf niet meer.
Wat voor indruk maakt het dat er gespoten wordt in de bosjes van de tuin van Paleis Noordeinde.
Dacht je nou werkelijk, dat die gasten naar het v.d. Venneplein lopen.
Ook daar spelen kinderen!!

A

Verneuqte burger schreef op 2/10/05:
Ondanks het feit dat de politie al ruim van te voren paraat stond en dus verwachtte dat het bezoek van de raadsleden tot ongeregeldheden zou gaan leiden, hebben ze dat bezoek toch doorgang laten vinden.
Het riekt gewoon zelfs naar uitlokking en het bewust willen criminaliseren van de bewoners.
En gezien de commentaren betreffende de visitatie van de dames op denhaag.org is het dus gewoon een vies spelletje dat er wordt gespeeld.
Men dient zich als bestuur diep te schamen dat dit allemaal heeft plaatsgevonden.
Als al die leugenachtige raadsleden gewoon thuis waren gebleven of een fles champagne hadden opengetrokken in het ijspaleis op de vermeende overwinning op dat plebs in de Schilderswijk dan was er niets gebeurt.
Maar neen, de burger zal en moet als crimineel te schande worden gezet.
Heeft u als bestuur nu uw zin?
Rapalje is het, zulk bestuur.

Verneuqte burger schreef op 2/10/05:
Sorry Vennneparkers, dat plebs is bedoeld als de denkwijze zoals er waarschijnlijk gedacht wordt door dit bestuur over de mensen in de Schilderwijk.
De Hr.Deetman dich zich profileert als een extra CDA wethouder met burgemeestersbevoegdheden,weet dat het CDA electoraal toch geen winst kan behalen bij de komende verkiezingen in de Schilderswijk dus derhalve verzaakt hij gewoon zijn plicht als burgervader voor de zorg van de mensen in de Schilderswijk.

LL schreef op 2/10/05:
Over het ouderschap met een verslaafd kind heeft Yvonne Keuls ooit een zeer lezenswaardig boek geschreven: "De moeder van David S.". Toen ik jong was heb ik het gelezen.

Vele jaren later ben ik aan de andere kant met de verslavingszorg in aanraking gekomen: ik heb als vrijwilliger drie jaar lang op de Tussenbus in Utrecht gewerkt. In die bus komen de laagsten in de pikorde der daklozen 's morgens ontbijt en 's avonds soep halen (en eventueel dekens ruilen).

Bij mijn sollicitatiegesprek werd mij gevraagd hoe ik het vond om met verslaafden om te gaan, want de praktijk is nu eenmaal dat 80% van die daklozen verslaafd is (wellicht zelfs meer). Ik had daar niet zozeer een mening over en heb met plezier drie jaar op de bus gewerkt. In die drie jaar heb ik gezien dat verslaafden erg aardig kunnen zijn maar ook verdomde klootzakken. Maar wat ik vooral heb gezien is dat er in Nederland mensen zijn die ALTIJD en door ALLE sociale vangnetten vallen. Niks aan te doen.

En heel eerlijk gezegd, ik weet niet of er een langdurige oplossing voor is. Ik heb 'm in ieder geval nog niet gezien. Ik heb in die tijd eens met een vrouw gesproken die volgens mij niet verslaafd maar toch wel aardig gestoord was. Ik heb haar gevraagd of dat nou beter was, niet meer in een inrichting maar op straat zwerven. "Nou", zei ze, "dat op straat zwerven is wel erg kut, maar het is altijd nog beter dan opgesloten zitten in zo'n mooie inrichting."

Dus ik betwijfel of die mooie zorgboerderijen een blijvende oplossing zijn. Wat ik wel zeker weet is dat als die boerderijen er komen, dat er een langdurig vervolgtraject moet komen. Verslaving is niet opgelost met 6 weken, 6 maanden of anderhalf jaar afkicken. Dat duurt minstens 6 jaar, om een leven op te bouwen, om het geloof in jezelf op te bouwen en ga zo maar door. En dat is er volgens mij gewoon niet in Nederland.

Inmiddels heb ik ook de derde kant van dichtbij meegemaakt: dat jij als argeloze burger deze ellende over je heen gestort krijgt. Eerst dacht ik dat het aan mij lag, dat ik naïef was en mij gewoon beter op de hoogte had moeten stellen van de lokale situatie. In Utrecht wist ik toch ook van de hoed en de rand? Waarom dan in Den Haag niet?

Inmiddels weet ik beter, we hebben hier gewoon te maken met een vreselijk falend bestuur dat niet meer kiest vóór de zwakken in de samenleving maar tégen haar eigen bevolking. En niet alleen in het Vennepark! Wat dat met je doet is vreselijk. Mensen met slapeloze nachten, mensen die psychisch doordraaien en ook zelf ga ik af en toe langs het randje van de afrond hoor. Dat kan toch niet de portefeuille van de wethouder van WELZIJN zijn?!

Goed, dat was voor de verandering een veel te lang verhaal van mij. Om tot mijn punt te komen: ik denk dat de enige oplossing hier niet is wat Deetman dreigend in zijn brief impliciet aankondigde, namelijk meer geweld tegen zijn eigen burgers. De enige oplossing is dat B&W zich terugtrekt van het slagveld en zich serieus gaat bezinnen op zinvol beleid en pas als dat beleid is vastgelegd via de geëigende procedure (namelijk een echt raadsbesluit dat ook in de belsuitenlijst wordt opgenomen), invulling aan dat beleid gaat geven.

En daar heb jij een rol Wil. Je hebt het zelf gezegd: de afgelopen raadsperiode was qua dualisme een overgangsperiode. Dat betekent weinig onafhankelijke controle van de raad op het collgege van B&W. Dat betekent óók dat jij als partijgenoot van Deetman bij hem iets in te brengen hebt, Wil! Ik zou zeggen, gebruik die macht wijs.

PS misschien is het je opgevallen dat ik hem nu aanhaal als "Deetman". Sinds zijn antwoord in de brief aan de gemeenteraad van vrijdag (o.i.d., ik weet niet precies wanneer dit is verstuurd) weet ik zéker dat deze meneer mijn vertegenwoordiger niet is, en dus ook geen burgemeester of burgervader kan zijn. Wat dat betreft heeft hij de "wijsheid der leeftijd" van Hans van der Waal nog láng niet bereikt.

Verneuqte burger schreef op 2/10/05:
Oh sorry mevrouw Vonk, dit item was uw initiatief, hopelijk is het muntje nu eens gevallen en misschien kunt u die Collectieve Deetman Aversie (CDA) eens de wereld uithelpen, alleen zal de Hr. Deetman nu eens anders moeten reageren.
Misschien dat hij als een moderne Scrooge eens het licht gaat zien en zijn leven zal beteren.

Shirley Marapin schreef op 2/10/05:
Hans van der Waal, mijn beste vriend, je bent een geweldige man, een super bere goeie ouwe wijze man.
Ik ben zo trots op je, ik weet hoe kwaad jij je al lange tijd maakt over de houding van dit stadsbestuur naar ons toe, en dan vliegt er weer zo bijzonder indringend stuk uit je pc richting de politiek en toch....
Weet je Hans, we kunnen uitleggen tot we er letterlijk bij neer vallen van vermoeidheid, ze zijn te arrogant voor desnoods maar 1 keer de zaak van de andere kant te bekijken.
Ze willen niet 1 keer door onze bril de zaak bekijken.
En daarom vind ik die politieke mensen te dom voor een gesprek aan tafel. Ja, ik ben boos, ik ben verdomme al zo lang boos, mijn mensen hier hebben nu zelfs een onnodige dure prijs betaald, in een rot koude cel gezeten, 26 uur naast een wc.

Eén moeder met 3 jonge kinders vertelt me tijdens mijn bezoek 3 uren geleden aan haar, dat ze 26 uren achter elkaar heeft gehuild in dat rot cel!!!
Ze heeft keer op keer verzocht of ze haar kinders mocht bellen, zo is zo geplukt van haar huis en haard, 3 kleintjes thuis, en dat mocht verdomme niet. Zelfs een grote crimineel mag bellen.
Die moeder was zo blij dat ik bij haar was, zo eenvoudig en gewoon, ze pakte me beet, en klemde mij tegen zich aan, en maar kusjes geven.
Zo'n lieverd moet in een cel zitten door de angst die zij heeft, omdat haar kinders dagelijks uren op het plein willen spelen, want ze woont op de eerste etage.

Zij vertelt mij haar verhaal, zij begon nl met slaan met haar hand op het raam, maar het begon zo. Zij had begrepen met opening dat de junks er waren in het pand, dus keek ze uit het raam naar binnen en ze zag tot haar verbazing dat er alleen goed geklede mensen waren, de raadsleden dus. Maar weet zij veel, dus ze kijkt weer, en nu iets langer, toen volgens haar 1 dame met haar kort blond haar tot in de nek, die voor haar van binnenuit met beide handen de middelvingers opstak. Waarop, boos als ze al was, begon te slaan van op het raam, toen zij zo begon te slaan, begonnend de andere moeders ook te slaan, totdat hun hand pijn deed, pakte ze hun slipper en schoenhakken, en dat mocht zo'n poos door gaan.
Ik vroeg haar, of echt de middelvinger was uitgestoken voor haar, ze zweert waar alle 3 kinders bij zaten.
Ze heeft een beetje een moeilijke man, en bang dat haar man haar iets zou aandoen dat ze in de gevangenis moest zitten en denkend aan haar kinders heeft ze 26 uren gehuild.
De andere gevangen moeders die vrij kwamen, brachten haar eerst naar huis, spraken met haar man, en toen ze verzekerd waren dat alles "goed" was zijn ze naar hun huis gegaan.

Kijk, jullie zullen denken, ja en dan?
Ik denk nu niet aan de politiek, hoe zielig die nu zijn, met hun zgn gezichtverlies, en hun douwerij, ik denk aan wat in elk huis zich hier voordoet. En mag ik denken aan deze mensen?
Tenslotte denkt de politiek niet aan hen!

Herman, Haagse Kea, LL, Verneugte burger en Joost, jullie zijn gelukkig mensen met een ander gezicht dan de politiek. God zij dank zijn er nog mensen in deze stad die ons als moeders en vaders hier begrijpen, en luisteren naar ons.

Ik kan jullie allen verzekeren dat ik totaal geen enkel behoefte in mij voel opkomen om aan een tafel te gaan zitten praten met het college.

Praten met mij heeft in zo verre geen zin, als ze mij zien of mijn naam horen weten ze al wie ik ben en wat ik denk, zo open en bloot heb ik het in al zijn omvang uitgelegd overal.

Ik vraag mij af of politiek bedreven wordt alleen met hersens of ook een beetje met gevoel.
Het lijken in onze ogen net koude kikkers, die luitjes uit het stadhuis.

Gejat van de weblog van Dufres schreef op 3/10/05:
Binnen deze vraag moeten Haagse CDAgemeenteraadsleden van alles uit de kast halen om te laten zien dat men stellingname heeft ingenomen voor de Haagse CDAgemeenteraadsfractie.

Binnen deze vraag is binnen de Haagse gemeenteraad duidelijk waar te nemen dat Haags CDAgemeenteraadslid Wil Vonk heel graag de indruk wil wekken dat zij stelling heeft ingenomen voor de Haagse CDAgemeenteraadsfractie.

Hoe de aard van de stellingname is voor Wil Vonk niet belangrijk zolang zij maar de indruk kan wekken dat ze iets voor de Haagse CDAgemeenteraadsfractie in relatie tot stelling nemen aan het doen is.

In haar hebzucht en gedrevenheid om koste wat het koste middels een hoge plek op de kandidatenlijst gemeenteraadslid te blijven is het voor haar niet van belang om te verdoezelen dat zij als commissievoorzitter van de Haagse gemeenteraadscommissie Welzijn en Duurzaamheid, Leidschenveen-Ypenburg ( WDLY) misbruik van haar positie als commissie voorzitter aan het maken is want een commissievoorzitter is slechts technisch commissievoorzitter welk geen inhoudelijke bemoeiing heeft met de inhoud van agendaonderwerpen van de commissie.

Middels een digitale snelweg doet zij een oproep aan mensen waarbij zij compleet in het midden laat in welke hoedanigheid zij dit doet.

In het kader van haar manipulatie is zij bewust zeer onduidelijk of zij dit aan het doen is als commissievoorzitter of als persoon of als Haags gemeenteraadslid.

In haar digitale berichtgeving laat zij ook een beetje de zogeheten stellingnametruc van toepassing zijn want zij schrijft over dat binnen haar CDAkring het tij aan het keren is maar welke CDAkring zij voor ogen heeft maakt zij uiteraard conveniënt niet duidelijk want binnen de Haagse gemeenteraad is de enige CDAkring die er feitelijke toe doet de Haagse CDAgemeenteraadsfractie en binnen deze CDAgemeenteraadsfractie is Wil Vonk commissievoorzitter van de Haagse gemeenteraadscommissie WDLY en geen commissielid van de Haagse gemeenteraadscommissie WDLY.

In haar functie van commissievoorzitter heeft zij een tijd geleden een brief geschreven dat er een werkbezoek ging zijn waarbij dit werkbezoek er voor commissieleden was.

Hoe het plotseling kan dat ook de beleidsmedewerker van de Haagse CDAgemeenteraadsfractie bij het werkbezoek aanwezig kon en mocht zijn was en is een merkwaardig gegeven maar minder merkwaardig wanneer men bedenkt dat Wil Vonk als Haags CDAgemeenteraadslid voorzitter van de Haagse gemeenteraadscommissie WDLY is.

F.G.L. schreef op 3/10/05:
Sedert 2002 blijf ik aangeven dat het genoodzaakt is deze zieke mensen te verplegen op een plek waar iedereen zich in kan vinden.

Als er bij die verpleging toedienen van drugs bijhoort dient dit te gebeuren onder 24 per 24 uur geneeskundige toezicht en dienen zij de drugs te voorzien.

Nu heeft men iets opgezet waar de drugsgebruikers zelf nog voor hun dodelijk spul dienen te zorgen.

Daarvoor moeten zij in een stad leven om aan geld en spul te komen.

Ik lees geen enkele reactie op de 3 luik problematiek: geld vinden - drugs scoren - spul gebruiken.

Toch zal daar de discussie gevoerd moeten worden.

Het idee van de boerderij en als niet vrijwillig toch verplichte opvang buiten de stad opper ik al sedert midden 2002 in de raad- goed dat Cees de Jaeger dit bijtreed op zijn weblog. Ik maakte hiermee kennis eind jaren tachtig in mijn HBO-opleiding.

In het huidige model - de gebruikersruimten inde stad - kan er voor de drugsgebruikers slechts 1/3 van hun problemen opgelost worden: een veilige plek waar zij hun spul kunnen gebruiken - geld en drugs scoren voor hun ziekte moeten zij nog altijd in de illigaliteit doen met last en schade voor de stad.

Het is duidelijk dat Wil Vonk - hier en zoals voorspelt al de landelijke partijen daar niet aan willen. Wegkijkpolitiek - er weinig belang aan hechten - alhoewel dit de Hagenaars juist treft.

Ook Wil Vonk ontwijkt negeert de 3 luik problematiek zoals ik deze hier naar voorbreng om de hete brij heen leuteren.

Negatie is de moeder van alle ziekten : psychisch, fysisch, sociaal en ook politiek/bestuurlijk.

Zie onder de ogen Mevrouw Vonk dat er gestolen moet worden in de stad om drugs te kopen - dat die drugs gekocht moeten worden van drugsdealers -criminelen van bendes die mensen in de dood drijven en een bedreiging zijn voor onze kinderen, criminelen die zich hierdoor met zekerheid een afzetgrond voor hun vergif vinden in onze stad.

Wil Vonk en anderen zeveren er lekker om heen maar daar ligt het probleem en de oplossing is duidelijk: het zal veel geld kosten- maar zo wordt er met iedereen rekening gehouden en zal dit nog het beste zijn voor ons zieke medemens.

Nu draagt de overheid zo bij tot criminaliteit en aan het in de dood drijven of zieker maken van reeds zieke harddrugsgebruikers - ook die realiteit kan niet ontkent worden.

Maar goed zowel in de politiek als in discussies hier wordt de kop voortdurend in het zand gestoken, waardoor de standpunten altijd maar verharden en escalatie in de hand gewerkt wordt.

Herman van der Helm : moeders kunnen hun drugskinderen ook bezoeken op het platteland - ergens rustig in de polders - ook daar kunnen zij van alle faciliteiten voorzien worden en kan er een opvang van 24 op 24 gerealiseerd worden.

Ik heb het over drugskinderen - klinkt hard - is het ook - maar zij zijn een met hun drugs - zij zijn in hun beleving in hun zijn in de eerste plaats drugs ... het is verschrikkelijk - heel verschrikkelijk - zeer pijnlijk dat mogen wij niet vergeten. Daarom moet er gezorgd worden voor iedereen. Ook voor de kinderen die nog niet aan de drugs zijn ... daarom geen drugsopvang met alle zaken er rond in wijken - stop die waanzin die voor NIEMAND een goede oplossing is.

Voorzien en bouwen wij het de welzijnsboerderij groot genoeg dan kunnen ook daar de daklozen opgevangen worden die dan in een 1 op 1 basis zelfs drugsverslaafden kunnen bijstaan - hebben zij meteen onderdak en werk.

Wij kunnen dorpen gaan bouwen na sumanis - laat ons een hulpverlenings dorp bouwen in de polders -in de natuur - de natuur geneest - heelt het best.

Wat Italianen al in de jaren zeventig konden, moeten wij in onze alwijsheid nu toch wel 25-30 jaar later in Nederland kunnen.

_______________________________________________

TEN SLOTTE

WIL VONK Stop er mee met er rond de hete brij te leuteren - ga in op mijn stellingname - anders meent u niets van u voorwent dat u voor iedereen het beste wenst.

WIL VONK stop met te doen alsof.

Zachte heermeesters creeren stinkende wonden.

Bijdrage voor Fractie Groep Labuche : Jozef Labuche.

Burger schreef op 3/10/05:
Wil Vonk,

met u was Jozef Sewpersad en Titia Lont al 3 uit de 7 raadsleden van de CDA. En wie zegt dat er niet een vierde was die twijfelde?

Binnen de VVD waren er ook genoeg die nee wilden stemmen. Binnen de PvdA ook ongeveer de helft.

Als de stemming eerlijk was, was de meerderheid van de raad ruimschoots tégen het Besluit.

Maar zoals we allen weten, het besluit was al gevallen, in een onderonsje met Jetta Kleinsma.

Dit waardeloze besluit heeft meerdere namen gehad t.w. politiek besluit, collegebesluit, raadsbesluit, enz enz en uiteindelijk heette het gewoon: een waardeloos besluit!

En wat te zeggen over de raadsleden die toen zeiden: het is een collegebsluit, dus we kunnen niet anders dan vóór te stemmen????

Kortom, een witte stadhuis met een zwarte hart.

Annonymous schreef op 3/10/05:
van die stenen gooien naar raadsleden is niet waar. eitjes zijn wel gegooid.

leugen = raadsleden werden met eitjes en sten bekogeld.

liever een leugen om ons te beschadigen dan de waarheid. het gebouw heeft de eitjesregen ontvangen, en naderhand de politie door de brutale optreden van de ME.

Dit alles hoefde nooit te gebeuren, is niet goed, maar jullie begonnen met een het onmogelijke, een drugshol openen bij onze speelplein.

Kijken jullie eerst naar jezelf, voordat jullie een vinger uitsteken naar ons. Wij pinaren al genoeg om jullie strontplan.

verzoek = stop

herman van der helm schreef op 3/10/05:
Voor Michel bedoeld:
In welke hoedanigheid bij Wil het kleine vonkje ontbrandde doet niet zoveel terzake. Het feit dat er bij haar en hopelijk in een grotere kring om haar heen en mogelijk in de gehele raad, een beetje menselijkheid ontwaakt moet gekoesterd worden. Dit kan slechts in een groter licht uitgroeien. Een licht waar de ouders van de kinderen van het van der Vennepark en de ouders van verslaafde drugsgebruikers allang op zitten te wachten.
Het heeft volgens mij geen pas om dit vonkje in de kiem te smoren en proberen uit te trappen.
Of Michel, je moet niet zoveel op hebben met de genoemde ouders?

Mohammed schreef op 3/10/05:
Zo ging het toen op 24 juni 2004. Deze motie was de laatste poging om een betere oplossing te vinden.

Motie I
De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 24 juni 2004, ter bespreking van de brief
dd 18 mei 2004 van het College inzake de opvangvoorzieningen voor Harddrugs Gebruikers.
Constaterend:
- dat het College overweegt om gebruikersruimten te openen aan het Zieken 107 en aan de Van der
Vennestraat 85.
Overwegend:
- dat het Zieken door de huidige functie en door de ligging geschikt lijkt voor de vestiging van een
gebruikersruimte.
- dat de locatie Van der Vennestraat 85 door de situering ongeschikt is voor de vestiging van een
gebruikersruimte.
- dat het oorspronkelijk de bedoeling was om drie gebruikersruimten te openen in Den Haag.
Verzoekt het college:
- af te zien van een gebruikersruimte aan de Van der Vennestraat 85.
- de gebruikersruimte aan het Zieken te openen, nadat goed overleg met de omwonenden heeft
plaatsgevonden.
- zo snel mogelijk overleg te starten met de Kesslerstichting over de realisering van een gebruikersruimte
in de vestiging van de Kessler-stichting aan De La Reyweg 522.
- in, of in de directe nabijheid van de Schilderswijk een locatie te zoeken voor de plaatsing van een
portocabin.
- hierbij te beginnen met het onderzoeken van geschikte locaties in de Lijn 11-zoneen op de
Waldorpstraat tegenover de plek van de voormalige Konmar.
Deze motie maakt onderwerp van de verdere beraadslaging uit.


In stemming komt motie I.
De voorzitter. Er is gevraagd om hoofdelijke stemming.
De motie wordt met 15 tegen 30 stemmen verworpen.
Voor hebben gestemd de leden: De Niet, Wijsmuller, Van Lente, Ersoy, mevrouw Lont, Van der Zalm, mevrouw
Gyömörei, Stekelenburg, mevrouw Hijmans, Trouvat, Dufresne, mevrouw De Jong, Jol, Pijl en De Jager.
Tegen hebben gestemd de leden: Yagmur, mevrouw Homan, mevrouw Bolle, mevrouw Oosterholt-Eekhout,
mevrouw Callender, Mohamed, Baart, Baldewsingh, Chandoe, Roozenburg, Reijn, Van de Laar, Kaland,
Labuche, Kool, Hartman, Dekker, Van Alphen, mevrouw Vonk, Van Laar, Siwpersad, mevrouw Bozbey, mevrouw
Van Nimwegen-van Wieringen, Mulder, Lutter, Schuller, Mouttahid, Van Woensel, mevrouw Van den Heuvel en
Boelens.

Jozef Labuche schreef op 3/10/05:
Het geluk zal zijn dat de politiek wil zegevieren.

Het geluk zal zijn dat er straks gemeenteraadsverkiezingen zijn.

De Hr Sandy Dekker , lijsttrekker van de VVD en toekomstig wethouder (als de VVD weer het bestuur zal uitmaken) kondigde vandaag op Radio West aan dat het een harde campagne zal worden.

Een hard VVD standpunt: drugsgebruikers in de cel of verplicht afkicken ?

Het CDA wijkt al achteruit. De VVD zal opportunistisch zijn. De politiek zal willen zegevieren en weet dat dit niet meer kan met een gebruikersruimte in de VandeVennestraat.

Kijk de komende dagen hoe het zich zal gaan ontwikkelen .... maar vergeet niet hoe het was op 28-09-2005 als je moet gaan stemmen.

En als de Pvda. CDA en de VVD de kop in het zand blijven steken voor het feit dat er geen draagvlak is dan is het nog even doorbijten tot maart 2006 met ndan zelf aan de verkiezingen te gaan deelnemen met een lijst als Schilderswijkers.

Of je kan je nu nog massaal aanmelden bij het CDA of de PVDA als lid en mee te stemmen over het verkiezingsprogrammas en de kandidaten voor de verkiezingen.

Geweld zal het niet halen. Wel mediation tussen de bewoners en het stadhuis - want dan zal men op het stadhuis inzien dat het waanzin is om in de VandeVennestraat een drugsgebruikersruimte in te richten. Er is geen draagvlak en dat is ook bedreigend voor de clienten van Parnassia: de drugsgebruikers zelf.

Met mediation kan men zich zonder gezichtverlies terugtrekken. Ik heb hiertoe naar analeiding van de schandalige behandeling van de moeders een bericht gestuurd naar onze landelijke volksvertegenwoordiging, met een oproep tot mediation en bevraging van de verantwoordelijke ministers.

Misschien brengt het harde standpunt van de VVD nu al soelaas, of schuwen zij zich in hun harde campagne op te komen voor de gezondheid van elke burger , met inbegrip van de harddruggebruiker die niet echt geholpen is met dergelijke gebruikersruimten, zie elders.

Met harde campagne bedoeld de VVD wellicht de Hagenaars een worst voorhouden. Elkaar aftroeven met de grootse worst om nadien gewoon weer verder te gaan.

Meer veiligheid stelt de lijsttrekker van de VVD :

- vraagje waarom dan al niet vandaag wanneer je het als grootste partij de VVD voor het zeggen hebt.
- vraagje - meer veiligheid waarom laat je dan nu toe dat er in de VandeVennestraat een dergelijke gebruikersruimte komt wetende dat om te kunnen gebruiken die lui aan geld dienen te geraken en dat die lui drugsdealers aantrekken in de wijk ?

Meer veiligheid als een mooie worst en een rad voor de ogen of gaat er nu wat gebeuren ?

VVD geen beloofde veiligheid na 7 maart 2006 - maar veiligheid nu !

Off schreef op 3/10/05:
Ze worden weer wakker voor de verkiezing wat een geslijm.De gehele periode lopen ze mee dan ineens zijn ze tegen dan weer voor.Zijn gewoon op eigen macht() uit zonder tolerantie.Alleen zij weten het want het zijn toch maar domme kiezers

Plof schreef op 3/10/05:
Meelopers zijn doodlopers.U zou bij mij in waarde en aanzien op een grote plaats staan als U voor Uw eigen mening en stem was uitgekomen Ook als U tegen had gestemd zouden meer mensen gespect voor U hebben.Maar U weet dat we veel geleerd hebben met deze Z.G meelopers .Geen eigen mening hebben
is alleen voor eigen gewin.Ook de onzin wat u nu verteld dat U zich kwetsbaar opsteld raakt kant nog wal .Dat had U moeten doen toen het voorstel in stemming was gebracht,maar nee ook bij de cda staat party belang boven aan en elk overleg met de (domme) burgers moet vermeden worden (behalve voor de verkiezingen)

motie tegen Venneparklocatie schreef op 3/10/05:
Tegen hebben gestemd de leden: ..., Labuche, mevrouw Vonk, ...

VVD de stads!partij schreef op 3/10/05:
De VVD gaat het met deze mensen voor de Schilderswijk oplossen en zorgen dat de gebruikersruimte er niet komt. Op voorwaarde dat zij hun eigen VVD ideologie trouw zijn.

VVD Den Haag
Advieslijst kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2006 in volgorde van de kieslijst :

Sander Dekker
Pieter van Woensel
Else van Dijk-Staats
Anne Mulder
Marian Propstra
Ibo Gülsen
Ageeth van den Heuvel
Rob van de Laar
Thessa Oosterholt
Arjen Lakerveld
Iris Michels-Spee
Merdan Yagmur
Els van Vliet
Martin Wörsdörfer
Elgeline Martis
Nico Middelbos
Paul Turion
Bart de Liefde
Roderik Potjer
Anne Marijn Huizenga
Ruud Reijn
Peter Tanamal
Boudewijn Revis
Julien Brown
Jerimi van Laar
Cees van Sprundel
Theo Mutsaars
Maurits de Nerée tot Babberich
Alexander Burgers van den Bogaert
Bruno Bruins

Nellie schreef op 3/10/05:
VVD de stads!partij??????

Wat is dit voor gein.

Venneparkers schreef op 3/10/05:
VVD fractie-voorzitter, toen raadslid, tevens woordvoerder van de VVD, Sander Dekker, was tijdens onze eerste inspraak in de raadszaal tegen de Vennelocatie.
Hij vond dat dit niet kan bij het speelplein, en dat wethouder Jetta Klijnsma maar een ander locatie moest gaan zoeken.
In ongeveer zulke woorden uitte woordvoerster van de CDA, Wil Vonk, zich toen ook uit.
De wethouder kreeg huiswerk en na maanden kwam ze met inderdaad een andere locatie, het Zieken.
Maar haar lovebaby, Venneplein behield ze, tegen de verwachting.

michel dufresne schreef op 3/10/05:
zie: michel dufresne: Wil Vonk
ja stem ------> nee stem

hedenavond praat de CDA

ferdinand schreef op 3/10/05:
Het vennepark

Het vennepark is een leuk park voor iedereen.
Maar de regering en gemeenteraad wisten het niet
waar moet ik nu met mijn junks heen.
Dus dachten ze maar kom op het staat daar toch maar leeg dat eene gebouw ja wat doen we nou.
Laten we er een opvang van maken dat is fijn daar zou de buurt wel blij mee zijn.
Maar helaas dat was een verkeerde stap de buurt bewoners zagen dit niet als een grap.
Eerst een nette buurt en wat nou goo de junks maar bij het vennepark ach kom nou.
Dus de bewonners gingen ts keer ja van huis naar de tweedekamer op en neer.
Maar daar ging het ook al niet zo goed de ministers en kamer leden die denken het zit wel goed.
maar helaas is het dan toch gebeurd en de laatste keer niet ongetreurd.
de bewonners gingen masief hier tegen aan en bij de opening staan daar ging het dan wel fout en de hogeheren kregen het benauwt.
het eskaleerde dus helemaal met eieren en schoenen aan de haal.
ik wens de buurt bewoners veel succes met een schoon en leeg vennepark zonder junks en voor de mensen minder stress.
Houd vol en stand laat je niet van je pad afslaan wand anders is het voor bij en dan zitten ze nog bij jullie dicht bij.
geef de junks maar een andere plek maar houden ze jullie niet meer voor de gek werden ze nou maar echt geholpen maar helaas is dat niet waar het is alleen opvang voor de nacht dat is waar nou ik laat het hier maar bij maar we zijn niet blij.
sterkte toegewenst aan alle bewoners van het vennepark

Anal Poet schreef op 3/10/05:
VVD de stads!partij schreef " De VVD gaat het met deze mensen voor de Schilderswijk oplossen en zorgen dat de gebruikersruimte er niet komt. Op voorwaarde dat zij hun eigen VVD ideologie trouw zijn. "

Cryptische posting.

Kan de poster toelichten wat zij/hij met deze posting bedoelde te zeggen?

Zak schreef op 3/10/05:
Ferdinand, is allemaal heel goed bedoelt maar het rijmt echt niet(:-

Annonymous schreef op 3/10/05:
Waar blijft onze lieve Wil met haar vonk?

xpersion schreef op 3/10/05:
Mensen we hebben al een partei wacht gewoon af we gaan stemmen ,en zal nieuw en zuifer zijn..

xpersion schreef op 3/10/05:
dus mensen niks stemmen eerst overleggen met shirley dan pas.We moeten eigen lobby hebben we kunnen het doen is niet moeilijk.

Annonymous schreef op 3/10/05:
Venneparkers schreef op 3/10/05:

VVD fractie-voorzitter, toen raadslid, tevens woordvoerder van de VVD, Sander Dekker, was tijdens onze eerste inspraak in de raadszaal tegen de Vennelocatie.

Hij vond dat dit niet kan bij het speelplein, en dat wethouder Jetta Klijnsma maar een ander locatie moest gaan zoeken....

????????????????????????????????????????????

Als dit zo is dan is het politiek nog veel verschrikkelijker. Dus de VVD heeft gaan meestemmen met Klijsnma haar mooi ogen of moest er zwijggeld in andere dossiers betaald worden ?

Een soort koehandel voor jullie PVDa het VandeVennepark en voor ons de Vvd het automobielmuseum bijvoorbeeld.

Ruilhandel een heel gekend fenomen bij landelijke politieke partijen. De ene rotszooi voor de andere ruilen, het zijn toch de burgers die het allemaal mogen betalen en ondergaan.

Alsof die kluntens zelf niet in Den Haag wonen. Maar dan wellicht niet bij de locaties waarover de handel gaat.

Zo krijg je uiteindelijk handel - drugshandel in je wijk en tientduizenden autos in je straat met extra vervuiling.

Ja, sta er maar eens bij stil als men eerst tegen was: zovelen bij de Pvda, zovele bij het CDA en er ook waren bij de VVD waarom er dan toch voor gestemd hebben ? Uit stadsbelang - nee toch ?
Uit ruil en koehandel ?

Wie zal er klokkenluiden ? Er zijn partijleden, nu nog fractieleden genoeg die de volgende verkiezingen niet meer op een verkiesbare plaats staan deze kunnen misschien verduidelijking brengen. Uit rancune want zo werkt de politiek toch ?

Las ik nu dat er al een lijst voor de verkiezingen zou zijn. Heb ik nog wel een ideetje verzamel dan al die raadsleden van de grote partijen die tegen waten Vonk, Dekker , etc en zet die dan op die lijst.

motie tegen Venneparklocatie schreef op 3/10/05:
motie tegen Venneparklocatie schreef op 3/10/05:
Tegen hebben gestemd de leden: ..., Labuche, mevrouw Vonk, ...

en NU OOK : Sandy Dekker ! Waauwh !

Anal Poet schreef op 3/10/05:
motie tegen Venneparklocatie schreef " en NU OOK : Sandy Dekker ! Waauwh ! "

" Ik beken: eigenlijk was ik óók tegen toen ik voorstemde. Maar we moesten zwijgen. "

" En, meneer Svejk ... Was u ...


óók tegen? "

Smurfin schreef op 3/10/05:
Ik haat karkamel, hmm wittehuis

Venneparkers schreef op 3/10/05:
Sander Dekker, de grote man binnen de VVD is bij ons in het buurthuis en op het plein geweest, samen met Merdan Yagmur.
Sander Dekker kent onze zorgen heel goed, als hij heel eerlijk is, geeft hij moeiteloos toe, dat hij de locatie afkeurt.
Merdan Yagmur uit de VVD heeft ook een tegenstem uitgebracht! Met zeer veel moeite, want PvdA eiste unanimiteit van de VVD en CDA om de meerderheid te halen. Alleen, wat bleek, binnen de eigen PvdA was er een grote dissident met dwang en zoals de HC schreef, zelfs onder bedreiging, onder controle gehouden, Rabin Baldewsingh, maar een tweede raadslid Murat Ersoy was vastberaden en stak dat niet onder stoelen of banken.

We zoeken en smeken om eerlijkheid in de politiek.

Sun schreef op 3/10/05:
De drugshol moet weg!!!!

Burger schreef op 3/10/05:
Jetta heeft de Venners een nachtmerrie bezorgd door ooit met een blinddoek op haar vinger te zetten op de vennestraat 85.
Jetta, gun de Venners weer het ontwaken uit de door jouw veroorzaakte
langdurige nacht- en dagmerrie.

Jetta's vijand schreef op 3/10/05:
Alle raadsleden kunnen de pot op.
Wij hebben niks aan mensen met twee gezichten zoals jullie.

Toen jullie bij ons waren, waren jullie er allemaal tegen, maar toen wij op het stadhuis waren, waren jullie er allemaal voor, behalve Titia Lont.

Jullie zijn duivels, die ons veraden hebben.
Oprotten met jullie wij hebben niks meer te zeggen tegen jullie, wij zijn maanden lang fatsoenlijk, netjes en respectvol geweest, maar die tijd hebben we gehad.

Nu zijn wij allemaal asos die niks met jullie te maken willen hebben, en ja waar een Wil is is een weg, en wij maken de weg nu zelf.
We zijn losgeslagen als agresieve idiooten, en hou de VENNEBEWONERS nu maar tegen.

Annonymous schreef op 3/10/05:
Er komt echt nog een dag dat wij vaststellen dat iedereen tegen was en dat de politiek maakt dat je om raadslid te zijn meerdere persoonlijkheden moet hebben.

Voor u gelezen schreef op 3/10/05:
Weblog Wil Vonk

02-10-2005 Hoezo is politiek een moeilijk vak?
Deze week staat weer in het teken van de verslavingszorg. Hoewel, voor mij speelt dit thema al jaren. Wat moet er nu eigenlijk veranderen? Wanneer we de oogkleppen af willen doen en de wereld om ons heen bekijken, dan zullen we schrikken. Jongeren die zuipen als tempeliers en beginnen om coke als week-end drug te gebruiken. Kinderen van 11, 12 jaar die rustig blowend op straat lopen. Sommige week-end cokesnuivertjes zijn de verslaafden van nu geworden. Naar mijn mening moet het beleid van de verslavingszorg op de helling, en niet zo'n klein beetje ook.

Laten we nu eens ophouden met gedogen en de verslaafden die een last zijn voor zichzelf en die een last zijn voor hun omgeving, van de straat op pakken en gaan behandelen. Vasthouden en begeleiden voor een rustige terugkeer in de maatschappij, een dak boven hun hoofd en begeleiding naar werk. Is politiek dan zo'n moeilijk vak? Weet u voor ex gedetineerden is er de stichting Exodus, waarom dan niet een stichting die zich daadwerkelijk bekommert om (ex)verslaafden. Er zullen mensen overblijven die nooit meer in staat zijn zelfstandig in de maatschappij te leven. het zij zo, vang ze dan op!

Ellen reageerde op mijn weblog waarom er eerst zoveel problemen moeten ontstaan.
Ik denk dat het te maken heeft met de kijk op de wereld. Wanneer je gelooft dat vrijblijvendheid, de stap is in de goede richting, dan blijven we problemen houden.
Ook politici moeten durven kijken in de wereld om hen heen. Luisteren wat ex verslaafden te melden hebben, waar zij om vragen en luisteren naar hun familie. Een wereld gaat voor u open.

Deze week is er ook nog een bezoek gebracht aan Groepswonen door ouderen. Ook hier komt de menselijke maat terug. Ouderen die op zichzelf toch in een gemeeschap wonen. Deze week verwacht ik de notitie van de heer Scholten, voorzitter van de GWO. Benieuwd of de Raad er iets mee kan doen.

Verneuqte burger schreef op 3/10/05:
Ach mevrouw Vonk, als u gewoon tegen was blijven stemmen zoals u zelf wou, maar zogenaamd niet kon dan hadden we misschien deze hele ellende niet gehad.
Dan hadden we waarschijnlijk dit hele achteraf gedoe niet hoeven mee te maken.
Laat de CDA dat besluit nu terug draaien en zo niet, blijf lekker bij uw fornuis en ga toch koken.
Wij doen het al, maar dan van woede.

Adam schreef op 4/10/05:
Wil liegt niet, ze is met alle principe/normen en waarden geboren. Binnen 1 week laat Wil zien wat haar power is.

Ze gaat een coup plegen.

Verneuqte burger schreef op 4/10/05:
D cup zal je bedoelen.

Venneparkers schreef op 4/10/05:
Wij verzoeken de politiek om niet met een onzinnig verhaaltje te komen, van wij wijken niet voor terreur.
Andersom zeggen wij dan meteen, jullie terroriseren ons buurtje al 26 maanden op een zgn stijlvolle wijze. Jullie optredens is 10 maal lager dan die openlijke uitbarsting onzerzijds. Jullie doen het in nette pakken, dit is het volk waarvan jullie eisen dat ze moeten slikken en pikken, maar wie het niet lukt. Het is jullie eigen schuld dat er zoveel kapitaal geïnvesteerd is in het pand, had vanaf het begin de enige wijze weg gevolgd.

Wij verzoeken de politiek om te stoppen met het drugsopvang voor het speelplein. De gemoederen zijn uiterlijk tot bedaren, maar binnen woekert het bij de mensen. Jullie kunnen niet ten koste van zoveel maar blijven doordrukkken.
Wat niet kan, kan niet. Jullie vragen de mensen hier om vergif in te nemen, zo zien wij dat, wij doen daar niet aan mee.
Wij wensen de politiek wijsheid en sterkte toe.
Het is geen gezichtverlies, het is wijsheid.

stekkie schreef op 5/10/05:
Radio West had het vanmorgen over Digitale Hofstad, over berichten dat er vrouwen zich moesten uitkleden in de leeuwenhol van de Heemstraat. Wat is er aan de hand?

Jozef Labuche schreef op 5/10/05:
Beste Stekkie,

lees elders op de website, daar hebben de VandeVenneparkers lezing gegeven over de ontwikkelingen in deze loopgravenoorlog. Ik stelde volgende vragen aan het college over de feiten :

Schriftelijke vragen Gemeenteraadsfractie Groep Labuche

Inzake : Vergaand lichaamsonderzoek bij arrestanten van protestactie in Den Haag

Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad,


Op grond van het desbetreffende artikel van het reglement van orde worden de volgende vragen voorgelegd:


INLEIDING : Op de website van www.denhaag.org is er onder het log Protest Van der Vennepark
het volgende te lezen :

Vennepark schreef op 1/10/05: 1 moeder die met hand op de ramen sloeg, later met haar slipper die opgepakt is, vertelt:
bij het onderzoek moest ze al haar kleding uittrekken. Door vrouwelijk agent werd onder haar bh gevoeld. Ze moest haar onderbroek zakken tot haar knieën. Ze moest 2 keer bukken. Toen mocht ze opstaan. Ze deed maar wat ze moest doen, ze was schrok steeds meer. Ze vroeg: "wat zoeken jullie?" Agente antwoordde: "je bent schoon!" Dergelijke belachelijke onderzoeken hebben deze moeders ondergaan, schaamteloos behandeld. Van het ene op het andere seconde wordt je onverwacht opgepakt, en dan zo vergaand onderzoek ? En dat mag wel allemaal?

Indien zulks voorgevallen is, vraagt dit om nader onderzoek en verzochten wij om meer informatie. Hierop werd het volgend antwoord geschreven :

Vennepark schreef op 1/10/05: nee, de moeder in kwestie wil dat dit verhaal naar buiten komt, maar zonder naam en toenaam, omdat zo smeekt ze, ze heeft een gezin, een man, ze moet de schade niet laten oplopen, maar juist beperken. Maar zij zweert dat het zo gegaan is. personen die vrij kwamen vertellen zaken, die werkelijk onbegrijpelijk zijn.

VRAGEN :

1. WeÇ G0Ë@Ks er uitgevoerd door de politie naar aanleiding van de arrestatie van vrouwen die voor oproer gezorgd hadden aan de VandeVennestraat ?

2. Hebben vrouwelijke arrestante(n) zich moeten uitkleden ?

3. Hebben gearresteerde vrouwen hun onderbroek naar beneden moeten doen en moeten bukken alsof het een onderzoek naar drugs of dergelijke betrof ?

4. Was er een medisch gekwalificeerd persoon aanwezig tijdens dat het onderzoek ?

5. Hebben de agenten hun lijfonderzoek gedaan zonder dat er iemand bij aanwezig was die niet tot de politie behoort ? Is dit geen regel ? Als dit geen regel is dat er iemand van buiten het korps moet aanwezig zijn tijdens lijfonderzoek waarom is dit dan niet het geval – alleen al uit bewaken van de integriteit van zowel de gearresteerde als van de agent ?

6. Waren er aanwijzingen voor het feit dat deze vrouwen, omschreven als moeders in het bericht op internet, als drugskoeriers, bezitters van drugs, gevaarlijke criminelen konden doorgaan of vertoonden zij suïcidaal gedrag, was er sprake van een vermoeden van terrorisme ?

7. Zijn vrouwelijke arrestanten betast op hun ergone zones, zoals borsten en zo ja door wie ?

8. Mogen vrouwelijk agenten aan het lichaam van arrestanten komen voor lijfonderzoek ?

9. Naar waar was de politie opzoek met een dergelijk vergaand onderzoek ?

10. Indien zulks gebeurt is, wie heeft dan het bevel gegeven om een dergelijk onderzoek dat als vernederend en intimiderend ervaren wordt, uit te voeren ?

11. Werd er bevel gegeven tot een dergelijk onderzoek door de Officier van Justitie ?

12. Als de feiten gebeurt zijn zoals gemeld op het internet en zonder gegronde reden overgaan tot een vergaand onderzoek, zit er dan achter dergelijke handelswijze een bepaalde psychologie die te rechtvaardigen is.

13. Zijn gevangenen van de politie in Den Haag overgeleverd aan willekeur in betrekking tot dergelijke vergaande onderzoeken of heeft iemand zijn boekje te buiten gegaan, rechtvaardigen de huidige bestaande wetten en de orders dergelijke praktijk ? Gaat het hier om afschriktactiek ?

Stekkie schreef op 5/10/05:
Beste jozef, vertel eens welk antwoord jij verwacht en wat je (al bijvoorbaat) zal krijgen.

bwana schreef op 5/10/05:
dat heet protocol

Stekkie schreef op 5/10/05:
Bwana, protocol? je beloelt paracetamol.

Anal Poet schreef op 6/10/05:
bwana schreef " dat heet protocol "

Joris Wijsmuller, raadslid, is onlangs ook onder dit regime van Deet op een overeenkomstige wijze 'behandeld'. Alleen is de handhavende (repressieve?) macht bij hem nog niet zo ver gegaan om 'm ook nog 'ns even anaal door te peren. Blijkbaar liepen er daar op de Jan Hendrikstraat nog lui met fatsoen (leest de premier even mee?) rond.

Wat ik uit de diverse verslagen van de 'rellen' (ahum) aan het Van der Vennepark heb mogen opmaken, is dat de 'handhavende' (ahum) macht 't lekker op z'n beloop heeft gelaten. En dat riekt naar uitlokking.

Om daarna moeders op te pakken - in plaats van ze (Jetta is toch altijd zo vol begrip) terzijde te nemen om af te koelen - en ze bovendien ook nog eens te visiteren lijkt me, zacht gezegd, niet zo handig.

" Een beetje dom ... " zou Maxima gezegd hebben.

Protocol?


Aáááápekool!!


Gewoon een kwestie van 'Intiem à Deet' station ...

bwana schreef op 6/10/05:
ben nota bene ook in mijn kont gekeken door de vrienden van de jan hendrikstraat vanwege niet aardig zijn tegen de htm tunnelcriminelen en ik had een geldig kaartje

Anal Poet schreef op 6/10/05:
bwana schreef " ben nota bene ook in mijn kont gekeken door de vrienden van de jan hendrikstraat vanwege niet aardig zijn tegen de htm tunnelcriminelen "

Over 'tunnelvisie' gesproken ...

bwana schreef " en ik had een geldig kaartje "

Hebbie zeker niet laten stansen dan.

En wat hebbie gekregen op de Jan Hendrik?


Een politioneel darmperforatietje?


(Jetta mag dan wel een als 'kreng' over de tong gaan, maar op de Jan Hendrik loopt me toch een 'tang')

Geruchten schreef op 6/10/05:
Hans van der Waal, Ellen en Albert van der Zalm beginnen een nieuw Partij. Denhaag kleurrijk of was het Denhaag voor de burgers.

Menno Veefkind schreef op 6/10/05:
Beste Wil Vonk,

Waar dit land en deze stad op zitten te wachten zijn volkvertegenwoordigers die hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen in belangrijke zaken en dit ook omzetten in stemgedrag.

Waar dit land genoeg van heeft zijn "volksvertegenwoordigers" die zich verschuilen achter hun fractie of de coalitie waar zij deel van uitmaken.

U leek een goed stuk op weg, maar uiteindelijk geldt:

"Eind slecht, al slecht..."

Menno Veefkind

Annonymous schreef op 6/10/05:
Met al dat gevisteer te intimidatie : Reetman ?

Den HAag schreef op 7/10/05:
een gebruikers ruimte in eenbunker in de duinen is toch een goed idee?

Balm schreef op 7/10/05:
Wil doet aan stuisvogel politiek.

Annonymous schreef op 8/10/05:
Wil heeft de benen genomen.

Verneuqte burger schreef op 8/10/05:
Ben bang dat tante Wil ff door het CDA de oren is gewassen.
Ze liet ook in het midden of zij nu sprak als mens, raadslid of namens de CDA volksverneukersfractie.

zie michel dufresne schreef op 8/10/05:
misschien wel de enige die een volksvertegewoordiger is, hij vertelt het volk alles.
Wil Vonk teruggefloten om haar oproep aan Venneparkers.
Wil Vonk mag niet haar zelve zijn, alweer niet!

D66 was en is tegen de locatie Vennepark, die nieuwe man Jan ten Brink is jong en mogelijk anders.
D66 vindt Wil niet zo onafhankelijk als voorzitter van de commissie welzijn.

Waarom zijn ze toch zo vervelend, die regenten, ze houden liever elkaar handjes vast, ondertussen oook elkaars hersencelletjes.
Zelfstandig iets ondernemen is uit den boze, en Wil heeft daar blijkbaar moeite mee.

Opmerkzame Kiezer schreef op 9/10/05:
Is Michel Dufresne campagne aan het voeren, of een goede ziel voor hem. Wij worden zoals voor Labuche op elke log hier verwezen om naar hun log te gaan kijken.

Voor Michel Dufresne : www.dufresne.nl voor zijn vriend Jozef Labuche : http://labuche.web-log.nl

Het verschil is dat Labuche zich hier zelf bloot geeft en wij Dufresne hier zelf niet aan het woord komt.

Annonymous schreef op 9/10/05:
Het verschil is dat Labuche zich hier zelf bloot geeft.
Letterlijk let maar op binnenkort

Jozef Labuche schreef op 10/10/05:
Zoals beloofd. De vragen werden vannacht per Email en fax op het Stadhuis overgemaakt aan de Griffie van de Raad en aan het college.

Aan hen: het college en de meerderheid van de VVD, CDA en PVDA - nu waarlijk wat te gaan betekenen voor iedereen, zowel voor de verslaafden zelf als voor bewoners, ambtenaren, zichzelf.

Regenteske besturen zijn gekenmerkt door hun autocratisch blijven bewandelen van platgelopen paden die doodlopen. Maar het zou nu kunnen zijn dat de Europese werkelijkheid hun achterhaald heeft en dat zij nu wijsheid gaan betrachten.
Ook die kleinere linkse partijen die het een goed idee blijven vinden de kat op het spek te blijven binden moeten uit algemeen belang maar vooral uit menselijk oogpunt gaan begrijpen dat het zo ook niet goed is voor de verslaafden en eens naar de verslaafden en hun ouders gaan luisteren.

_______________________________________________


Fractie Groep Labuche

Ce que nous sommes, nous le sommes par vous, ce que nous ferons, nous ferons par vous

Schriftelijke vragen Gemeenteraadsfractie Groep Labuche DenHaag, 9-10-2005 te 2300 uur

Inzake : Strafrechtelijke vervolgbaarheid van bestuurders en ambtenaren in zake harddrugs-beleid.

Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad,

Op grond van het desbetreffende artikel van het reglement van orde worden de volgende vragen voorgelegd:

1. Heeft het college op de hoogte zijnde van het bestaan van het voorstel van Minister Donner over de strafrechtelijke vervolgbaarheid van bestuurders en ambtenaren, reeds stil gestaan welke directe gevolgen dit zal hebben en nu al kan hebben op het beleid ?

2. Regeren is vooruitzien, heeft het college al beleidsmaatregelen genomen, zo ja welke ?

3. Als het college nog niet wil anticiperen of vooroplopen op nieuwe wetgeving, niet aan vooruitziend beleid wil doen op dit punt, wat kunnen dan de gevolgen zijn van een dergelijk beleid ten aanzien van ambtenaren naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof ?

4. Kan het faciliteren, het mogelijk maken van strafrechtelijk ongestoord gebruiken van harddrugsgebruik, beschouwd worden als een daad van medeplichtigheid aan een strafbaar feit ?

5. Indien zulks het geval is kan dit dan nog langer toevertrouwd, opgedragen worden vanuit het beleid aan ambtenaren en/of aan werknemers van de welzijn- en zorgsector gezien deze dan strafrechtelijk vervolgbaar zouden zijn gelet op de ophanden zijnde wetswijziging en de uitspraak van het Europese Hof ?

6. Functionarissen, welzijnswerkers zijn gehouden justitie in kennis te stellen van strafbare feiten als zij hiervan kennis hebben. Onder andere in het bezit zijn van harddrugs is een strafbaar feit. Riskeren deze beroepsgroepen nu niet vervolgd te worden indien zij de feiten waarnemen in een ruimten toebehorende aan de gemeente en dit niet melden aan justitie?

7. Het faciliteren als overheid van het schade toebrengen aan de fysische en psychische gezondheid en integriteit van individuen, welke ook een snellere dood tot gevolg kan hebben, viel voorheen mogelijks door uitspraken van de Nederlandse rechter niet onder het strafrecht omdat bestuurders en ambtenaren niet te vervolgen waren, zo beschermde het Pikmeerarrest II alle ambtenaren tot nu toe, is dit nu niet achterhaald door de uitspraak van het Europese Hof en zijn de bestuurders en ambtenaren in de aangelegenheid van het faciliteren van harddrugsgebruik nu niet vervolg vrij verklaard ?

8. Is het college bereid een juridische risico analyse aan de raad kenbaar te maken in het licht van de geschetste problematiek aangaande zowel de bestuurders, de betrokken ambtenaren, welzijn- en zorgwerkers, als voor de projecten met gebruikersruimten voor harddrugsgebruik ?

9. Hierbij komt vooral de vraag naar boven : wat zijn hiervan de gevolgen op het huidige ogenblik voor de gebruikersruimte voor harddrugsgebruikers in Den Haag ? Moet er dan nog verder gegaan worden met de gebruikersruimten aan VandeVennestraat en het Zieken, als dit strafrechtelijk niet langer houdbaar is ?

10. Gezien aantoonbaar is dat harddrugsgebruikers-ruimten geen oplossing bieden uit oogpunt van de verslaafden in betrekking tot stoppen of verminderen van het gebruik van drugs, heeft het college kennis van de uitzending van Avro Gezondheid afgelopen week waar duidelijk naar voor kwam de noodzakelijkheid om de harddrugsgebruiker uit zijn milieu te halen waar hij aan drugs komt en tot gebruik uitgenodigd wordt door vrienden en drugsdealers ?

11. In de uitzending kwam naar voor dat 60 % van diegene die in een herstellingsoord zoals Casttle Craig in Schotland, zes tot twaalf maanden verbleven er afkicken, therapieën en workshops volgenden niet meer hervielen.
Is de tijd niet rijp om ook voor Den Haag en Nederland zulke projecten te ontwikkelen met opvang buiten de steden op het platteland, zoals het reeds door gemeenteraadslid J. Labuche naar voorgebracht wordt sedert 2002 ?

12. Is het college bereid zulks te overwegen, te bestuderen en te verwezenlijken, eventueel in samenwerking met de G4, de VNG, het Rijk en Europa ten einde voor iedereen een aanvaardbare oplossing te bieden ?

Jozef Labuche

________________________________________________
Gemeenteraadsfractie Groep Labuche Spui 70 – 2511 BT Den Haag - Tel. : 06-536.90.732
E mail : j.e.labuche@denhaag.nl - http://home.residentie.net/Fractie_Groep_Labuche - www.labuche.nl - - http://labuche.web-log.nl
_________________________________________________

Waar schreef op 10/10/05:
Is willie wortel gebleven?

John Nederland schreef op 10/10/05:
Nieuw Rechts heeft de discussie over de geplande gebruikersruimte gevolgd. Wij hebben ons echter bewust afzijdig gehouden van de demonstratie.

Wij zijn tegen opvang van verslaafden in woonwijken. Tevens moeten verslaafden als het aan ons ligt verplicht afkicken. Zie ook onze webstek www.nieuwrechts.nl/10punten voor meer informatie.

Binnenkort gaan wij tegen de gebruikersruimte aktie voeren. Wordt vervolgd dus!

Venneparkers schreef op 10/10/05:
Welkom Nieuw Rechts,

spannend!!!
Laat eens wat vaker iets horen, kom uit het hoekje. Treed op de voorgrond, is makkelijker kennis maken.
Benieuwd naar jullie akties.
Doe kalm aan, anders valt tante Jet om.

Succes met de partij namens de Venners.

Anita Nederland schreef op 10/10/05:
Hé Sjonnie,

Wij van nieuw spitting slinks hebben die discussie ook gevolgd over de geplande gebruikersruimte.
Ook wij hebben ons echter bewust afzijdig gehouden van de demonstratie.

Wij zijn tuurlijk tegen opvang van verslaafden in woonwijken. Tevens moeten verslaafden als het aan onse Anitaatjes ligt verplicht afkicken.
Zie ook onze webstek www.nieuwslinks.compwelklaarhoor/10punten voor meer informatie.

Binnenkort gaan wij tegen de Sjonnies aktie voeren.
Wordt vervolgd, dus maak je borst maar nat Sjonie booi;
kearel!

Venneparkers schreef op 10/10/05:
Wat krijgen we nu hier?

Alleen betrouwbaren en gerespecteerden wensen wij succes.

Verneuqte burger schreef op 10/10/05:
@Anita
Hallo, wij zijn misschien geen lieverdjes maar proberen wel met argumenten het beleid om te laten gooien en een partij met de louche naam "nieuw slinks" hoeft van ons weinig steun te verwachten.

En uw verwijzing naar uw url met zulke tekst, geeft waarschijnlijk aan dat u zich meer met het porno gebeuren bezig houdt, dus scheert u weg.

Anita Nederland schreef op 10/10/05:
@Verneuqte burger,

Hallootjes hé

pak effe een spiegeltje pik;
@Verneuqte burger

wij zijn misschien geen lieverdjes maar proberen wel met argumenten het beleid om te laten gooien en een partij met de louche naam "nieuw Rechts" hoeft van ons weinig steun te verwachten.

En uw nickname met zulke tekst, geeft waarschijnlijk aan dat u zich meer met het porno gebeuren bezig houdt, dus scheert u weg.

LL schreef op 10/10/05:
Als ik naar de weblink van Anita kijk (www.nieuwslinks.compwelklaarhoor/10punten) dan zie ik dat het geen geldige weblink is. Jammer! Ik ben wel in voor wat Sjonnie-bashing, is weer eens wat anders dan Klijnbashing voor de verandering.

Verneuqte burger schreef op 10/10/05:
Zet die tante wel even op ignore.

Anita Nederland schreef op 10/10/05:
ach gut....

@Verneuqte burger
schreef op 10/10/05:
Zet die tante wel even op ignore.

Hang je nou een doekje over de spiegel?

Turbomach3 schreef op 10/10/05:
Wie is Anita Nederland?

Verneuqte burger schreef op 10/10/05:
@LL
Het was best lekker weer vandaag, waarschijnlijk morgen ook, ga je nog wat leuks doen?
En hoorde je nu ook het geschraap van een of andere Tokkie aan de achterdeur?

Haagse Kea schreef op 10/10/05:
@Turbomach3:

Dat is toch de vriendin van Sjonnie

Turbomach3 schreef op 10/10/05:
En Sjonnie is op haar?

Haagse Kea schreef op 10/10/05:
Turbomach3 schreef op 10/10/05:
En Sjonnie is op haar?

tuurlijk
en z'n haar is altijd een matje in z'n nek

Turbomach3 schreef op 10/10/05:
Haagse k..schreef,en z'n haar is altijd een matje in z'n nek

In haar nekkie?

LL schreef op 10/10/05:
@Verneuqte burger
Ja lekker weer vandaag, en ik ben met iets heel leuks bezig. Alleen jammer dat de bezigheid zich voornamelijk binnenshuis afspeelt.

Ik moet weer eens aandacht gaan besteden aan mijn buitenhobby's Smile Maar ja, dat andere leuke heeft nu eventjes voorrang.

OSCAR WILDE schreef op 10/10/05:
Van alle mensen die niets te zeggen hebben,
verkies ik diegenen die dat stilzwijgend doen.

LL schreef op 11/10/05:
Daar heb ik geen commentaar op (zo goed?).

Turbomach3 schreef op 11/10/05:
Oscar neem een drop.

John Nederland schreef op 12/10/05:
Voor de grappenmakers hier: wij van Nieuw Rechts (Nederlands hoop in bange dagen) proberen een zinnige bijdrage te leveren aan pogingen de gebruikersruimte weg te houden bij de bewoners en kinderen in deze buurt.
Wie onze webstek heeft bestudeerd weet waar wij voor staan.

@ Anita Nederland: wil jij dan een druggebruiker als buur??? Het lijkt er wel op.

David Rietveld schreef op 12/10/05:
@John: Neerlands Hoop was een komisch duo, dus je zou je thuis moeten voelen bij deze grappenmakers. ik zou zeggen, ga eens langs in het Van der Vennepark en deel je hele 10-punten programma uit. Vooral punt 8 zal lekker scoren denk ik:

"8. Geen ruimte aan islam
Nieuw Rechts wil dat moskeeën buiten de bebouwde kom worden gebouwd. Ook dienen deze onopvallend eruit te zien zonder minaretten. In openbare gebouwen, zoals een gemeentehuis of zwembad, mag op geen enkele wijze de islam een speciale behandeling krijgen. Nieuw Rechts wil een verbod op speciale zwemuren voor moslimvrouwen en hoofddoeken voor ambtenaren."


Ben jij wel eens aan het Van der Vennepark geweest eigenlijk? Of zit je vanachter je computertje in Rotterdam de boel een beetje op te stoken hier?

Annonymous schreef op 12/10/05:
David Rietveld schreef : de boel een beetje op te stoken hier?

Lekker warm in Den Haag zo - met tientallen partijen voor 45 stoeltjes.

John Nederland schreef op 13/10/05:
@ David Rietveld: Ik denk dat alle 10 punten van ons plan goed zullen scoren. En wij zijn daar geweest en wij kennen de situatie, die ons grote zorgen baart. Ik garandeer je dat het niet de laatste keer zal zijn dat wij ons daar vertonen. En ik zit niet in Rotterdam maar in mijn stad Den Haag.
Overigens zitten wij regelmatig op de publieke tribune in de raadszaal. Wie geïnteresseerd is: kom eens gezellig met ons praten. Meer info via denhaag@nieuwrechts.nl

Kromopawiro schreef op 13/11/05:
Praten kan altijd,maar toch niet met de raad van b&w hoop ik want, die zijn ziende blind en stokdoof allemaal.

Niets nieuws onder de zon schreef op 14/11/05:
Wauwh nieuw rechts komt scoren !

Gaan wij dan toch voetballen.

Raads- en bestuurswerk als voetval.

Zo nieuw zijn jullie dus niet.

Al die zittende clubjes in de raad zijn er op uit voor zichzelf te scoren.

De burger is maar het publiek in de tribune en zal het wellicht met een partij als Nieuw Rechts ook weer blijven.

Weer zulk clubje van betweters dat stelt nieuw te zijn en toch op zijn oudbolligs lekker gaat aanschuiven.., en voor zich scoren. De eeuwige links/rechts denkers.

Verdeel de boel en dan kan je er over heersen over links of over rechts.

Als het goed zit voor jullie trapt de burger er wellicht wel in. Veel plezier in het pluche.

De Hagenaars verdienen het regime waarvoor zij zelf kiezen en thuis blijven tijdens de verkiezingen. Eigen schuld dikke bult.

Lachtwekkend naief zijn de Hagenaars, lekker achter hun achterlijk haag.

Kromopawiro; schreef op 12/01/06:
Ik hoop dat er nieuwe mensen komen in de Gemeenteraad, mensen die verstand hebben van politiek en die voor de samenleving iets doet!

Zakkenvullers hebben we niet meer nodig anno 2006.

Roodhuid. schreef op 12/03/06:
Kromopawiro je hebt pech,dat zelfde pokke wijf komt er weer aan, aangevuld met een paar partij debielen erbij{PvdA}

Aleyna schreef op 12/03/06:
Kromopawiro,
Helaas, die paardebek is er weer en nog steeds met oogkleppen op en wortels in haar oren.

Ik heb mijn twijfels hoe ze zo ver is gekomen, we weten uit ervaring dat PVDA het spel niet netjes of volgens de regels speelt.

Corruptie????
8 euro werd voor onze jongeren per uur betaald om te voetballen op het Vennepark, maar hoeveel heeft de PVDA betaald om die onrechtmatige stemmen binnen te krijgen??

Mister Ed schreef op 14/03/06:
Ik kan het niet hebben dat je mensen met paarden vergelijkt vooral omdat in de politiek alleen maar vogels van alle soorten zitten :

- hoofdzakelijk struisvogels,
- uilen
- indisch dove kwartels
- blinde vinken
- papegaaien
- koekoeks
- kippen zonder kop
- eksters
- oei oie vogels
- excuus mussen
- dommen ganzen
- pauwen
- haantjes
- gieren

Ornitoloog schreef op 14/03/06:
Je vergeet de Pelikaan, weet je hoeveel geld daar in kan verdwijnen?

Bodemloze put

Anal Poet schreef op 14/03/06:
Ornitoloog schreef " Je vergeet de Pelikaan, weet je hoeveel geld daar in kan verdwijnen? "

En dit vogeltje natuurlijk, niet te vergeten ...

Burger schreef op 14/03/06:
Mister Ed, Ornitoloog, en Anal Poet,
jullie hebben de Haagse politiek door.
Kijk maar naar Drugshol Vennepark.
10 medewerkers, met soms maar 3 junks.
Ze vreten uit hun neus, met een krant of een sigaretje, of een internetje.
En dat alleen om de prestige van Jet te redden.

David Rietveld schreef op 14/03/06:
@Burger: dus er is voldoende toezicht en geen ruimte voor het veroorzaken van overlast?

Anal Poet schreef op 14/03/06:
David Rietveld schreef " @Burger: dus er is voldoende toezicht en geen ruimte voor het veroorzaken van overlast? "

Het is precies andersom David: er is voldoende ruimte en géén toezicht.

David, ik heb elders gereageerd op een opmerking van Wil Vonk van het CDA over gevangenissen. Mag ik jouw mening over het volgende:

vind jij dat het geoorloofd is dat er in tijden van onderbezerttting van het Haags polkitiekorps er politie-ambtenaren overstappen naar woningbouwcorporaties, daar er bij die woningbouwcorporaties voor zorgen dat probleemgevallen geconcentreerd worden in bepaalde delen van de stad (centrum) waar dezelfde woningbouwcorporaties het toezicht 10 jaar geleden (inwerking treden van BBSH) hebben weggetrokken en waar hun achtergebleven collega's klachten van bewoners over dit gespuis - dealers, pooiers, messentrekkers, psychopaten, losgeslagen Parnassia-klanten etc. etc. - stelselmatig negeren? Weet je David, als Peter Noordanus als wethouder van deze stad dit gebied 15 jaar geleden een 'investering-prikkel' geeft - zo heet dat toch tegenwoordig ? - dan neem ik aan dat dat dan bedoeld is om het gebied te 'verbeteren' - 'hersturctureren' heet dat toch tegenwoordig? - en niet om er een vergaarbak van ellende van te maken? Want meneer komt binnenkort met zijn investeringsbehikel wéér een prikkel geven: betekent dat dat het hier nog slechter wordt? En wat ik nog eigenaardiger vind is dat Willem Deetman, burgemeester van deze stad, ondanks alle pogingen tot aangifte over overlast en criminaliteit - die door het lokale wijkbureau geweigerd worden - beweert dat de veiigheid in dit gedeelte van de stad juist enorm verbeterd is.

Mijn vraag is dus:

- is een kruisbestuiving tussen corporatie en politie toegestaan in tijden van onderbezetting van 't korps?;
- zo ja: mag ellende die door de een veroorzaakt wordt doorrotten onder het toeziend oog van zijn ex-collega's?

Overigens spreek ik niet over 'n incident - zo heet dat toch tegenwoordig? - maar over een fiks aantal ex-politieambtenaren die naar de corporaties zijn overgestapt. En wat criminaliteit betreft spreek ik ook niet van een 'incident'. Onlangs is de veenbrand zelfs overgeslagen en zijn er in één klap heel veel incidenten bijgekomen.

Ter illustratie: wethouder Jetta Klijnsma - ja, van dezelfde partij als Peter Noordanus - kreeg onlang rond de verkieingen een poster van een tegenpartij op haar ramen geplakt, op haar kooppand in de Bazarstraat. Zij heeft van dit verschikkelijke, mensonterende en gewelddadige feit direct aangifte bij haar lokale wijkbureau gedaan. En warempel: dat kon zonder slag of stoot. Een paar honder meter verder worden bewoners van een corporatiewoning geintimideerd, bestolen, gemolesteerd en met messen achterna gezeten. Dat laatste gebeurde een paar maanden geleden door een 'nieuwe bewoner'. Jawel, geplaatst door die ex-politieambtenaar. Van de bedreigingen is bij zijn ex-collega's geen aangifte mogelijk.

Laatste vraagje: heb ik mij misschien altijd vergist en betekent herstructureren niets meer dan bouwbedrijven 'faciliteren' - lees: gelegenheid geven - hun betonstront te dumpen en dan maar zien wat er van komt?


Ik wacht je reactie met spanning af.

K.Kromopawiro. schreef op 14/03/06:
Mr: Ed je vergeet de belangrijkste, namelijk de Schijtlijster!

Anal Poet schreef op 14/03/06:
K.Kromopawiro. schreef " je vergeet de belangrijkste, namelijk de Schijtlijster! "

En de Aller Aller Aller ÂllerAller Belangrijkste:


De Lijstschijterd !

Mr. Ed schreef op 14/03/06:
Ja en de aarsschorver : mederheidslid die duaal in ganzenspas achter moeder de gans de wethouder aanschokt

bwanaa schreef op 15/03/06:
Corruptie????
8 euro werd voor onze jongeren per uur betaald om te voetballen op het Vennepark, maar hoeveel heeft de PVDA betaald om die onrechtmatige stemmen binnen te krijgen??

--------------------------------------------------------------------------------
wie dit ook geschreven heeft kan je dit ook bewijzen of is dit een broodje aap verhaal
heb je bewijs mail me dan
bwanaa@gmail.com

Burger schreef op 15/03/06:
David Rietveld,

Junkiesoverlast is Overlast.
Binnen in het pand is wat anders als buiten het pand.
Overlast is gebracht naar het Vennepark.
Overlast wat er voorheen niet was.

HOLI schreef op 15/03/06:
Subh holi

Aleyna schreef op 16/03/06:
Bwanaa, levender bewijs kan je niet hebben.
Ga naar het Vennepark en praat met de jongens.
Het bewijs zal je geleverd worden door de jongens daar.

bwanaa schreef op 16/03/06:
Aleyna schreef op 16/03/06:
Bwanaa, levender bewijs kan je niet hebben.
Ga naar het Vennepark en praat met de jongens.
Het bewijs zal je geleverd worden door de jongens daar.

beste alenya,
als de gemeente geld uitgeeft aan pleinvulling moet dat terug te vinden zijn in de geldstromen,
zolang je die niet aan kan tonen is er geen bewijs
alleen een gerucht

Le Voleur schreef op 16/03/06:
Het komt uit het budget van Streetcare en het creatieve boekhouden van die Yul Brynner is genoegzaam bekend.
Streetcare is de Schilderwijkse AIVD van Jetta om alle goedwillende mensen in de gaten en onder de knoet te houden.

Non Valeur schreef op 16/03/06:
Jetta is dus Streetwise me d'r Streetcare.


Ach ja, Stichting Boog is eigenlijk BVd Loog.

Venneparkers schreef op 17/03/06:
Boze bewoners hebben gisteravond bij de OPS vergadering in de bieb aan de Koningstraat in de Schilderswijk hun mening niet onder stoelen of banken gestoken.
En volgens zeggen van bewoners zal dit er niet minder op worden, zo zoetjes aan zal een ieder in Den Haag de Venneparkers en daarmede de grootste stommiteit van Jetta Klijnsma wel weten, kennen.

GEKKER KAN NIE schreef op 17/03/06:
burger schreef:
Kijk maar naar Drugshol Vennepark.
10 medewerkers, met soms maar 3 junks.
Ze vreten uit hun neus, met een krant of een sigaretje, of een internetje.
En als ze daar klaar mee zijn spelen ze verder met het balletje uit hun neus???Om het misschien te verkopen aan hun onder invloed zijnde clienten???

Holle woorden schreef op 17/03/06:
Veel beloven en weinig geven doet de allochtoon PvdA stemmen en dan maar kermen aan het Vandevennepark.

De PvdA is beloond geworden voor hun goede keuzes de afgelopen jaren en heeft 1/3 meer zetels en zelfs 1/3 van de gehele raad.

Zo is dat mensen en de democratie heeft ALTIJD gelijk met de kiezer die bepaald wie het voor het zeggen heeft en dat is de PVDA - dus JETTA.

Annonymous schreef op 17/03/06:
De laatste 3 raadsleden van de pvda zijn illegaal, restzetels van de andere partijen
niet 1/3 groter, maar 1/4

Mondige burger schreef op 17/03/06:
Holle woorden schreef;
De PvdA is beloond geworden voor hun goede keuzes de afgelopen jaren en heeft 1/3 meer zetels en zelfs 1/3 van de gehele raad.

Dus het zijn inderdaad holle woorden en rekenen is uw sterkste kant niet, want uiteindelijk heeft tweederde dus NIET op de PvdA gestemd.

Muntje nu gevallen?

1/3 = 1/3 schreef op 17/03/06:
1/3 = 1/3 dat is de democratische conclusie.
De grootste regeert. Klaar... PvdA zal het voortouw nemen en menige zaak afdwingen als de winnaars van de verkiezingen.

De VandeVenners gingen van alles doen om de PvdA terug te dringen.

Goed gedaan 1/3 meer. Proficiat aan u allen !

Annonymous schreef op 17/03/06:
Ja, Jetta lift mee op het succesverhaal: Wouter.
Alsof Wouter aan gemeentepolitiek doet.

Mondige burger schreef op 17/03/06:
@PvdA zal het voortouw nemen en menige zaak afdwingen als de winnaars van de verkiezingen.

Dus van fatsoenlijk bestuur is straks dus ook geen sprake, zaken worden dan net als in het verleden afgedwongen en door de strot van de burger gestouwd.

Het vertegenwoordigen van de belangen van de burger is straks dan helemaal niet meer aan de orde.

Anal Poet schreef op 17/03/06:
Mondige burger schreef " Dus van fatsoenlijk bestuur is straks dus ook geen sprake, zaken worden dan net als in het verleden afgedwongen en door de strot van de burger gestouwd. "

Hoe kan je dan anders een stad goed begluren?

Stolpje toe schreef op 17/03/06:
Ik geloof het echt wat Labuche ooit schreef : nu gaat het stolpje terug helemaal toe.

Houthakker schreef op 17/03/06:
PvdA-leider Wouter Bos maakt zich zorgen over de nieuwe allochtone raadsleden van zijn partij. Vooral van partijgenoten die met voorkeurstemmen zijn gekozen van een niet-verkiesbare plaats verwacht Bos problemen.

Wie wind zaait zal storm oogsten

Aap uit de mouw schreef op 17/03/06:
@PvdA-leider Wouter Bos maakt zich zorgen over de nieuwe allochtone raadsleden van zijn partij.

Wel de stemmen, dus de lusten, maar niet de lasten.

Zouden die mensen allemaal op de PvdA hebben gestemd als woutertje dat vòòr 7 maart had verteld?

Burger schreef op 18/03/06:
Ach, gewoon die bekende arrogantie waar de PvdA mee te maken heeft op dit moment.

K.Kromo. schreef op 18/03/06:
W.Bos kan niet helpen dat hij zich zorgen maakt over de allochtone Raadsleden binnen zijn coalitie

Alleen de stomme z.g nieuwe Nederlander hebben op de PvdA GESTEMD OMDAT ER EEN GOEDE KENNIS{VRIND}DAAR ALS KANDIDAAT OP DE LIJST STAAT.

20% van de schilderwijker hebben op dePvdA gestemd, dat zijn de Malloten onder de Schilderwijkers,{mensen die geen krant lezen of geen benul hebben wat de PvdA MET ZE DOEN!}

Raadslid voor spek en bonen schreef op 18/03/06:
@PvdA-leider Wouter Bos maakt zich zorgen over de nieuwe allochtone raadsleden van zijn partij.

Slimme zet van de PvdA, eerst iedereen aanpraten dat de huidige ellende in de steden de schuld is van het huidige kabinet, kiezers paaien en laten stemmen en dan zo'n koude douche.

Dus al die belazerde allochtonen worden straks afvalligtonen.

Wel toevallig, pas na de gemeenteraadsverkiezingen komt dit duveltje uit het doosje.

PIOENROOSJE schreef op 18/03/06:
Wel Woutertje Bos, Nederland verdient anders! Hmm, de allochtone raadsleden zijn weer ingewisseld voor de andere allochtonen. Nu nog even de partijdiscipline er overheen en het wordt weer stil. Muisstil. Nu wordt door de partijtop gewaarschuwd niet over links te gaan besturen, ach, Wouterje is benauwd voor de landelijke verkiezingen. Hagenaars, opgelet, spiegeltjes en kraaltjes vallen weer in de aandachtswijken neer. 4 Jaar weer onder de knoet en stil zijn hoor, pas op!

K.Kromo. schreef op 25/03/06:
Koekje van eigen deeg zou ik zeggen,wie gaat nou voor eenstelletje malloten stemmen?

herman van der helm schreef op 25/03/06:
mensen wat maken jullie je druk over de pvda en hoe zij zegt de dingten te willen regelen.
Let maar eens op hoeveel besluiten er gevallen zijn de afgelopen weken, terwijl er geen enkel raadslid in funktie is. Bijvoorbeeld: de harnaschpolder volbouwen, vlietzone, parnassiahol weg etc.
De ambtenaren hebben het nooit zo makkelijk gehad met het doordrukken van hun besluiten.
Er wordt zelfs afgelopen week openlijk door hen gemanipuleerd om een zo zacht mogelijk college te krijgen.
Jongens jongens, zien jullie nu echt niet dat de ambtenaar regeert?

K.Kromopawiro. schreef op 27/03/06:
Beste Herman: wij zijn en blijven
Venneparkers,jou verhaal is duidelijk de Ambtenanaren maken een plan en dit wordt bekrachtigt door de Wethouder..

Maar als deze Wethouder nee zegt dat gaat dat hele zwikkie niet door,maar je hebt altijd een Wethouder die koste wat het kost haar of zijn plannetje wil doordrukken.

En daar is onze Jetta er een van,ik heb al vaak geschreven dat zij over lijken gaat{Streber is ze en niet anders}.

K.Kromopawiro. schreef op 27/03/06:
Vandaag zag ik twee Junkie,s uit de drugshol uitkomen, ze waren behoorlijk stoned en die zijn zo de deur uitgezet.
Als ze dakloos zijn zoals Klijnsma dat beweert, waar gaan ze dan naar toe?

Aleyna schreef op 27/03/06:
Kromo, ik wil daar wel antwoord op geven.

Ze gaan naar de portieken om bij te komen van hun troep, zo helpt Jetta ze dus.
Hup gebruik je troep en daar na oprotten om bewoners lastig te vallen.

Jetta je bent echt ontzettend dom, zo help je ze niet.
Help ze om af te kicken, help ze om weer een mens te worden.
Je bent echt de grootste trut die ik heb gezien in mijn leven Jetta.
Jij helpt zowel de junks als onze kinderen de goot in.
Waardeloos ben je gewoon.

K.Kromopawiro. schreef op 3/04/06:
Aleyna ik ben niet eens als je zegt dat Jetta DOM is,ze heeft wel een hersen maar het wordt verkeerd gebruikt.

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
 • Haags Pop Podium op vakantie
 • Haags Pop Podium site gaat verhuizen
 • Line-up Hommerson Winnaars Festival bekend
 • Haags Pop Podium Avonden in november
 • WEBLOG: Eindelijk op vakantie
 • Tourdagboek Hasselhoff in Berlijn (slot)
 • Christian Alsemgeest verder als Invisible Movements
 • Twelvebar start No Escape Tour
 • Atombox cancelt Haagse shows
 • Seven op Noorderslag

 • Reageer!
  Naam:
  Reactie:


  © Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
  Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
  Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
  Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

  (Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)