de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
Opinie
Opvanghuis Tasmanstraat zaak voor B&W
door Interniek, 7/08/2005, 17:23
Het college van B&W antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad dat zij geen betrokkenheid heeft bij de komst van een opvanghuis voor drugsverslaafden in de Tasmanstraat. Maar is het niet de hoogste tijd om B&W daar wl bij te betrekken? Zij heeft zich toch ook bemoeid met het op afstand houden van coffeeshops bij scholen? En wie A zegt moet ook B zeggen. Of ga ik hier even te snel?


Neo Talpa schreef op 7/08/05:
Interniek schreef " Het college van B&W antwoordt op vragen vanuit de gemeenteraad dat zij geen betrokkenheid heeft bij de komst van een opvanghuis voor drugsverslaafden in de Tasmanstraat. "

Neen, Interneuk, dit heet 'de kut-Burgerd op afstand plaatsen'.

Tien jaar geleden is dat ons verkocht als 'De overheid neemt afstand'.

Maar feitelijk zitten de beunhazen - hazen die weten hoe de bazen slpen - als dotterende dottori spinnend in hun wipwapweb, Mani Pulite Go Go, qua woordvoerders van de voorlichters van de laaienlichterds.

En wij zijn ... De WipKip, Antonvenetovidifietsiematig.

Gewoon je snavel houden, anders wordt ie kortgebrandt, Pikmeerpikmatig, als snikkelsnuitige druip-SOAp. Als je gewassen wordt - dan mot je je nagels intrekken!

Interniek schreef " Maar is het niet de hoogste tijd om B&W daar wl bij te betrekken? "

Of zoals 't ruikertje van Bruins van de week op RTV West zei over de opstand der bee-BOPperds: " Wij als gemeente hebben hoegenaamd gn positie in deze, qua bijmatige bijenkorf. Het is een zaak tussen AVR Ruikmond en de bee-BOPperds! "

Oftewel: verdeel en heers, peenmatig.

Splits, quatsch, geh doch wnderen - van de ene wil in de andere.

Precies zoals bedrijfsslopers als Joep van den Nieuwenhuyzen dat doen: opkopen, 't goede eruit slopen - en de rest ... dmpen. Heeft de woningbouwcorporaties 35 miljard oude Hollandse guldens opgebracht (en de samenleving als geheel een veelvoud aan irreversibele schade). De overheid heeft zich overeenkomstig jaren geleden al beschermd ingedekt met het befaamde Pikmeer-arrest: een soort berufsmatige anti-overvalconstructie tegen kuttig kuttende kut-Burgerds. Je kan in dit land zoveel boos worden als je maar wilt: de ambtenaren huizen in een Kooi van FarAway. Voor de wet zijn we gelijk en worden we door dit gruistuig in alle gevallen gevallen gelijk verhandeld, maar slechts ttdat het tegendeel bewezen is.

Interniek schreef " Of ga ik hier even te snel? "

Wie zegt dat B&W van hun plaats zijn gekomen?

Ken je dat verhaal van de Haas, de Schildpad en de Haagse B&W? Dat is hetzelfde als dat Kooinijn dat weigerde uit de Hoge Hoed te komen.


En naar Parijs ging ...

Wie schreef op 7/08/05:
Waarom ?

Neo Talpa schreef op 7/08/05:
Wie schreef " Waarom ? "

Sinds we als Ingebrand Algje uit de Afrikaanse Slenk zijn gekropen stellen we ons die vraag al.


Dus mijn vraag is: waarom niet?

Wat schreef op 7/08/05:
Wat doet B&W dan? Slapen zakjes vullen is het niet eens tijd om de Tam tam weer tegebruiken en Bruintje naar het land der dromen sturen

Ton Mertens schreef op 7/08/05:
Psychotisch verslaafden horen in een gesloten inrichting en niet los op straat te lopen.
Gezien veiligheid wel degelijk het pakkie aan is van de gemeente, is deze opstelling wel heel erg kort dor de bocht.

Neo Talpa schreef op 7/08/05:
Wat schreef " ... is het niet eens tijd om de Tam tam weer tegebruiken en Bruintje naar het land der dromen sturen "

Je kan ook macht bij D Macht weghalen.

Zie (bijvoorbeeld) Bottom-up is turning everything upside down - Trippi's Take


Als Bruintje niet naar de burger komt
dan bakt de burger zelf wel Bruintjes

Neo Talpa schreef op 7/08/05:
Ton Mertens schreef " Psychotisch verslaafden horen in een gesloten inrichting en niet los op straat te lopen. Gezien veiligheid wel degelijk het pakkie aan is van de gemeente, is deze opstelling wel heel erg kort dor de bocht. "

Tenzij je 'gemene zaak' maakt met een 'marktpartij' waar 'even' geen toezicht op is: dan zit je geramd en heb je een 'probleempje' efkes ingedamd.


Of het legaal is - tsja ....

Ton Mertens schreef op 7/08/05:
Als ze toch vinden dat het niet aan de gemeente is om er wat tegen te ondernemen, dan moeten ze zich ook niet met de op handen zijnde tegenacties bemoeien en de ME ook gewoon op stal laten staan als Parnassia daar straks om gaat lopen gillen.
Dan is het gewoon de ene burger tegen de andere en dan hebben ze waarschijnlijk hun zin.

Neo Talpa schreef op 7/08/05:
Ton Mertens schreef " Dan is het gewoon de ene burger tegen de andere en dan hebben ze waarschijnlijk hun zin. "

Dat is dan ook het 'beleid' geweest in dit deel van de stad. Niet openlijk maar heimelijk, waarbij de 'winst' in de zakken van de corporatie verdween - en het wijkbureau een probleem 'minder' had. Maar de goedwillende burger was - uiteindelijk - (jarenlang) de dupe. Om bij het stellen van kritische vragen dan ook n og eens het advies te krijgen maar te vertrekken.

En dt praat dan over waarden en normen.

In de militaire strategie heet dat de tactiek van de verschroeide aarde. Bij intensieve mensteelt heet dat: maden en wormen. En onder (blijkbaar onuitroeibare) koloniale Nederlanders heet dat: handjeklap & koehandel. Maar bestuurders noemen dat: marktwerking en 'professionele grondhouding'. Maar eigenlijk heet dat: besodeflikkeren en uitzuigen.

Zoals we van de week bij de bloedzuigers van Sanguin weer 'ns konden zien.


" Weu heuben eun preufeusieuneul meurktceunfeurme preus meut eunszeulf ufgespreuken ! "

Ton Mertens schreef op 7/08/05:
Het is gewoon van de zotte.
Eerst wordt er een zogenaamd plan van aanpak voor 25 centra voor drugsgebruikers als beleid gepresenteerd.
Vervolgens zijn er straks op een gebied van slechts 2 bij 2 km, maar liefst 7 drugsholen gevestigd.
(Meet het maar na via de postcodes met ANWB route)
Gezien alle commotie bij de locaties Het Zieken en Vennepark, distantieert de politiek zich ineens van het beleid van Parnassia.
Parnassia heeft geen drugsopvangprobleem maar een onroerend goed probleem.
Dus als de burger het niet eens is met de te openen drugsholen, dan moet hij Parnassia maar aanpakken en blijft de politiek buiten schot.
Ze hebben het gewoon laten gebeuren dat Parnassia nog de enige partij is die hier haar zakken loopt te vullen onder het mom van hulpvaardigheid voor die arme junken.
Als je ze wilt helpen moet je ze laten afkicken en geen kapitalen aan gemeenschapsgeld naar je toe halen voor gebruikersruimten en het leed van die mensen in hun miserabele omstandigheden tot hun dood laten bestendigen.
Of is het soms toevallig dat bij spellingscontrole in Word bij het woord Parnassia de suggestie wordt gegeven voor Parasiet.

Venneman schreef op 7/08/05:
Lullen helpt niet, sla die klootzakken van Parnasia verrot.

Peet schreef op 8/08/05:
Venneman, je bent aan een dwangbuis toe.

Jodokus Kwak schreef op 8/08/05:
En juist omdat het geen zaak is van het College, aldus dat zijn de woorden van de wethouders en de burgemeester, dan is het aan de Raadleden om daar wederom vragen over te stellen. Helaas wederom valt dan de naam Jetta en wederom zal het dan zeker stil zijn van de kant de PvdA en GL.

Neo Talpa schreef op 8/08/05:
Jodokus Kwak schreef " dan is het aan de Raadleden om daar wederom vragen over te stellen. "

Deze raadsleden stellen pas vragen nadat het landelijk canon drie keer heeft geklonken.

En dn pas nog enkel en alleen indien nadat de auto-cue wordt aangezet, qua beroepsmatig professioneel zijnde script-tease.


" There's n Over-Head butt Wter-Head ! "

Zei de Brain-Drain.

" Bovendien zit ik krap in de Hote me Tten ! "

Karsten schreef op 8/08/05:
Als de gemeente, Parnassia en de burger vrij laten in het "zoek het maar uit politiek".
Dan blijft er niks anders over dan het heft en recht in eigen handen te nemen.
Hele volksstammen komen in opstand om hun eigendommen en rechten te beschermen, waarom wij dan niet?

Neo Talpa schreef op 8/08/05:
Karsten schreef " waarom wij dan niet? "

De bedoeling is dat de burger mee gaat deinen in 'De Nieuwe Wereld', zodat degeen die meent recht op recht te hebben, dat die dat dan maar moet gaan hlen.

Dat heet 'marktwerking'.

Ook wel bekend als: 'LubberAalisering'.

En als je wel 'recht' hebt maar slechts 'n beperkte flippoflappentap, dan kan je er een baantje bij nemen. Of drie zonodig.

En dan maar hopen dat je als coffee-girl (of paper-boy) in de local diner 'ontdekt' wordt, qua hoofdrol.


Of anders eeuwig blijven hangen in de aanstormende perpetuum Dutch Dream, qua graal.


" Cyclus of Ziek Klus, dt is de lus! "

Huyskens schreef op 8/08/05:
Omdat het beleid er de laatste jaren op gericht is geweest alles wat er onder de bevolking aan gemeenschapszin aanwezig was kapot te maken. Buurten met een sterke sociale samenhang zijn stelselmatig door corporaties ism politie kapot gemaakt. Verenigingen en vrijwilligers worden iov gemeentes in het kader van de WMO ingelijfd door organisaties voor sociaal/cultureel werk...

De Nederlanders zijn van elkaar vervreemd. Zelfs in de dorpen op het platteland probeert de overheid de oude sociale structuren kapot te krijgen.

Als er een opstand of burgeroorlog komt, dan komt die van het platteland

Neo Talpa schreef op 8/08/05:
Huyskens schreef " Als er een opstand of burgeroorlog komt, dan komt die van het platteland "

Welk platteland? Want we hebben ondertussen 4 plattelanden.

We hebben de boeren die ontboerd zijn en tot een soort veredelde plattelandswacht worden omgetransformeerd, VVV-matig. Een soort Aardappelanderslanders, qua Soeper, Aviagrakool der lege polder.

Dan hebben we de stadsbewoners die ge-Vinexd zijn, maar zichzelf vlees noch vis vinden, qua luchtledig.

Dan hebben we de boeren die d'r ingevlogen zijn, maar nog steeds denken thuis te zijn. Die hokken in een vreemde stad met een van boven opgelegde grotophokplicht. Ze vinden zich halal maar menen zich omspoeld door haram. Ook vlees noch vis. Wl luchtledig, qua strottepijp.

En dan hebben we de uwrhgeilnele stadsbewoners die in nog geen 10 jaar tijd tot onbeschoft decibellende uitwoonbher zijn vervallen ende aangespoord, qua corporatie moet knnh, Tokkieplichtmatig.


Dus ... waar hbben we het helemaal over?

Neo Talpa schreef op 8/08/05:
Ton Mertens schreef " Of is het soms toevallig dat bij spellingscontrole in Word bij het woord Parnassia de suggestie wordt gegeven voor Parasiet. "

Wat raar ... Ik krijg daar: 'PrutsParia' en 'Speurneusia'.

Welke versie van 'Word' heb jij?


Of zou het bij mij in m'n cerebrale firmwarerevisie zitten, qua parallelle parabelparanoia?

Ton Mertens schreef op 8/08/05:
@Neo Talpa
Gebruik Office 2000 en het staat er echt.

Niet in woordenlijst
Parnassia

Suggesties
Parasiet

Neo Talpa schreef op 8/08/05:
Huyskens schreef " Buurten met een sterke sociale samenhang zijn stelselmatig door corporaties ism politie kapot gemaakt. "

Kan je dit toelichten?

Eigen ervaring?

Huyskens schreef op 8/08/05:
Neo Talpa schreef: "Welk platteland?"

Dorpjes zoals Veen (in Altena) waar ze de bevolking zelfs met pantserwagens en tanks (!) niet in bedwang kunnen houden.

En ja, het kapotmaken van de sociale samenhang kan ik toelichten, maar dat is een enorm verhaal. Dus dat mail ik wel een keer

Neo Talpa schreef op 8/08/05:
Huyskens schreef " En ja, het kapotmaken van de sociale samenhang kan ik toelichten, maar dat is een enorm verhaal. "

Over welk deel/welke wijk van de stad praat je?

En over welke periode (in jaren)? Na of vr de verzelfstandiging van de corporaties?

Huyskens schreef " Dus dat mail ik wel een keer "

Mailadres Neo Talpa bekend?

Burger schreef op 8/08/05:
Is maar een taktiek.
Klijnsma buiten schot houden, ze vinden dat ze al te veel heeft moeten verdragen en verwerken na Vennepark.
Politiek wast handen in onschuld en schuift Parnassia naar voren.
Groen Links is van ellende ook zowat monddood. Ze waren voor de zwakkeren. Helaas, als ze eerlijk zijn, zien ze nu ook in dat de bewoners rondom drugsholen ook zwkkkeren zijn.

Parnassia wast straks ook de eigen handen in onschuld en zo is het cirkel van "Kweetniet" helemaal rond.

Eindbalans kan je nu al opmaken, de goedwillende burgers zijn de dupe van strontbeleid.
Is ongelooflijk maar waar, dit heet in Den Haag moderne politiek, allen verscholen ze zich met gemak achter elkaar.

Schijterds zijn het, wetende dat het schijtbeleid is, die niet te verdedigen is duiken ze diep weg, vanaf Klijnsma tot Deetman tot Bert van Groen Links. Stuk voor stuk liggen ze niet wakker dat de burgers wegrotten in hun stinkende schijtbeleid.
Beleefd blijven, beste mensen, dat kan niet meer, we hebben geleerd van de politiek, want die is zelf zo onbeleefd als de Pokkenpest! Terwijl ze rustig met een scheinheilige smoelwerk rondlopen in apepakken in dat maagdelijke stadhuis.

Verneuqte burger schreef op 8/08/05:
Geloof nooit dat er nog 72 maagden te vinden zijn in dat stadhuis.
Dus opblazen heeft eigenlijk ook geen zin.

Mattimatt schreef op 9/08/05:
Ik vraag mij af of een van u wel eens bij een dergelijk pand in de buurt heeft gewoond. En welke concrete problemen daardoor ontstonden.

LL schreef op 9/08/05:
@Mattimatt

Ik heb voldoende mensen gesproken die inderdaad bij een dergelijk pand in de buurt wonen en die tegen de muur van ontkenning door beheerder en authoriteiten aan lopen. Wat voor problemen: dealen, vervuiling, overlast van rondhangende mensen, gevoelens van onveiligheid daardoor. Het is zelfs voorgekomen dat buurtbewoners achtervolgd werden.

Maar dat soort 'incidenten' wordt gebagatelliseerd of zelfs botweg ontkend. Moet ik dan als omwonende zo'n gemeente en beheerder geloven op hun blauwe ogen dat 'er geen overlast zal komen'? En vervolgens drie jaar bezig zijn om wel erkend te krijgen dat er overlast is en dat er wat aan gedaan moet worden? Nee dank je, ik ben de ellende liever voor.

Ja, er moeten voorzieningen komen, en ja ook in de stad, dus als binnenstadbewoner krijg ik er mee te maken. Maar niet op deze manier!

Annonymous schreef op 9/08/05:
Ja, er moeten 24 uursvoorzieningen komen voor deze zieke mensen, en wel in een ziekenhuis.
Niet tussen de onschuldigen die alleen maar angst en overlast van ervaren.

Indien teveel voor een ziekenhuis, dan maar een afgelegen boerderij. Maar niet midden in een woonwijk tussen scholen en winkels en woonhuizen en speelpleinen van kinderen.

Maskita. schreef op 9/08/05:
Of er kinderen in de buurt zijn intresserd het Deetje en Jettje geen ene moer.

Dus blijft daar niet stilstaan bij die gedachte dat deze duo van kinderen houden.

Dada Boy. schreef op 9/08/05:
De lamme lijdt de blinde,Jetta en Deetman.

Ton Mertens schreef op 9/08/05:
Deze week zijn er al 2 junken bij Albert Heyn betrapt, waarvan er 1 zeer agressief werd.
Volgens de verhalen zouden er al junken zijn gehuisvest in het pand aan de Tasmanstraat.
Kan iemand dat bevestigen ?

Neo Talpa schreef op 9/08/05:
Ton Mertens schreef " Kan iemand dat bevestigen ? "

Misschien moet je Wim op de Steutenleun eens bellen, het schijnt daar ook tering en inslag te zijn.

Of bel anders Jettah Knttah. Die kwam vanmorgen ook te laat op haar werk: " Ik ben voor de derde week achtereen uit mijn sleup geheuden, deur die leuve, lve meunseun veun meu! "

Wilbert's Holte heeft het ook in z'n knickerbocker gedaan, toen ie vannacht thuiskwam in de Eurchipeul. " Brrr ... volgens mij wil ik wl zo wonen! "

Of gooi een coke-balletje op bij freule Kleutestreut teut Deucker, die schijnt er ook zweur de peu in te heuben.


" Weut jeu weut meu neu euverkeumen eus? Neu weurdt euk verdeukeumeu euk neug euns ths leusteug geufeuleun deur eun steuleutjeu krkeurds !!!

Scheundeu!

Schndeu!!

SCHEUNDLG !!!!

...?

Euk geu deurkt leubeureuleuseureun, euk weucht neut teut 2008, km neu teuch!!

Preusweurking geut deut ng beuteurdeur veurbteureun!


Meunseun weuneun euk vls teu geudkp !!! "

Annonymous schreef op 9/08/05:
Wat mot je met een bedelende junk in het centrum?
Hij liep een paar meters achter me aan met een bedelende hand, word ik nerveus van, laatstaan als straks 90 van dergelijke me raar aan kijken.

LL schreef op 9/08/05:
Annonymous schreef op 9/08/05:
Wat mot je met een bedelende junk in het centrum?

Antwoord: helemaal niks of anders gezegd 'geen sjoege geven'. Maar ik kan me goed voorstellen dat je je er bepaald ongemakkelijk ('word ik nerveus van') bij voelt. Niks mis met dat gevoel.

Kromopawiro. schreef op 10/08/05:
Nou ik stuur ze gerust naar Deetman en Jetta, die twee moeten het maar oplossen.

Als ze om een stukje brood vragen, dan kunnen ze het van me krijgen maar geen geld voor drugs.

Huyskens schreef op 10/08/05:
Neo Talpa, je weet dat ik niet in den haag zit, maar in den bosch (je lijkt de PvdA wel, die maakt ook van die stomme fouten) Maar jullie problemen zijn ook die van ons. En die van Rotterdam, of Tilburg of noem maar op.

Ik heb hier een opvanghuis voor drugsverslaafden.
In een buurtje met zo'n 6000 inwoners (2 moorden per jaar in onze buurt, veel (ex)TBS-ers, asielzoekers etc. Corporatiewoningen worden hier zelfs per nacht per kamertje verhuurd aan junken die niet in de opvang passen. Bijna alles van het winkelcentrum is dichtgetimmerd. De enige winkels die over zijn zijn de Lidl, een filiaal van Domino's Pizza (omdat we het geografisch centrum van de stad zijn) en een belwinkel.

Jullie klagen over bedelende junken?

Bij ons moet je bescherming hebben als je met een karretje de winkel uitlopt: ze jatten de spullen uit je winkelwagen.

Het (zonder de nodige vergunning afgeschermde)leegstaande gedeelte van de doorgang in het centrum is in gebruik door de junks als gebruikersruimte. De antillianen hebben hier ruzie met de marokkanen en de schietpartijen komen hier met grote regelmaat voor, zodat buitenspelen er niet meer bij is. Als ik mijn poortje uitkom dan zit er regelmatig iemand met zijn broek op zijn enkels het gangetje vol te schijten.

Er zijn hier 2 criminele jeugdbendes actief, waar van de leden gemiddeld 43 delicten op hun naam hebben staan. Dat terwijl je nauwelijks ergens aangifte van kunt doen. Zeker niet als je in onze wijk woont. Criminaliteit? Nee hoor, we zien geen aangiftes.

Ik woon 100 meter hemelsbreed van de dagelijkse file op de A59/A2. De tranen lopen over je gezicht als je buiten komt. Kinderen hebben allemaal astma.

Het puntenboek woonomgeving van de huurcommissie zegt dat mijn buurtje 22 punten waard is. Huurdersplatform 's-Hertogenbosch dat zegt nog nooit van het bestaan van een dergelijk puntenboek gehoord te hebben, en ook niet wil zorgen dat het aangepast wordt. (is sinds 1986 niet meer gebeurd) Huurdersbelangenverenigingen van zorporaties waarvan het bestuur is aangesteld door de corporatie, en plotseling binnen een half jaar in woningen zit die gewild zijn (wachttijd is hier 5 1/2 jaar)

Hoe is het met jullie boodschappen? Ik zie dat er bij jullie een AH is. Dat kunnen wij niet betalen, met die 498 euro huur.

Neo Talpa schreef op 10/08/05:
Huyskens schreef " Neo Talpa, je weet dat ik niet in den haag zit, maar in den bosch (je lijkt de PvdA wel, die maakt ook van die stomme fouten) "

Ach, wacht ja, nu herinner ik mij je. Sorry.

Huyskens schreef " Maar jullie problemen zijn ook die van ons. En die van Rotterdam, of Tilburg of noem maar op. "

Vanavond heb ik weer moeten vluchten - letterlijk - naar buren aan de andere kant van het complex, omdat nieuwe bewoners met mij gemaakte afspraken niet naleven over geluidsoverlast en met 3 man sterk - waarvan 2 niet-huurders - compleet door het lint gingen en tierend, scheldend, krijsend, dreigend voor mijn deur tekeer gingen, de meest walgelijke verwensingen intimidaties en toekomstverwachtingen toebrullend en in het vooruitzicht stellend. Dat ik nog wel eens zou zien wie er hier de baas was en dat er wel wat zou zwaaien. En dat ze met mij nog neit klaar waren. De tirannie was van dien aard dat ik mij door een andere bewoner op heb laten halen en weer naar huis heb laten begeleiden. Om even elders op adem te komen.

Je moet weten dat ik altijd een sterk vertrouwen in recht en rechtvaardigheid heb gehad - en ng probeer te hebben - maar dat vertrouwen kan je ook misbruiken. Zo'n burger is als een mak schaap en makke schappen kan je lden: naar de slachtbank. En gedurende de rit kan je ze ook nog uitmelken.

Ik heb mij van 1997 tot ruim 2 jaar geleden met problemen in het wooncomplex en de wijk bemoeid, zitting genomen in de bewonersorganisatie, overleg gevoerd met politie, gemeente-ambtenaren, de corporatie-manager, maar uiteindelijk heeft het niets opgeleverd. Het is erger, erger en rger geworden, en ruim 2 haar geleden werd mij ook duidelijk waarom. Toen heb ik mijn activeiten voor de bewonersorganisatie gestaakt, ben uit het bestuur van de wijkorganisatie gestapt en ben gestart met het organiseren van al mijn aantekeningen over de afgelopen jaren: alle meldingen bij politie, bij de corporatie, bij de gemeente, en zowaar: er zat een patroon in. Bottomline: onze bestuurders zijn corrupt. Niet 'allemaal', maar wel een aantal.

Hoe nu dit overtuigend te bewijzen? Hoe je te verweren tegen de verdeel-en-heers terreur, de manier waarop burgers de afgelopen jaren tegen elkaar zijn uitgespeeld? Door je te organiseren met 'lotgenoten'. Elders hier in de Schilderswijk zijn nog een aantal groepen op dezelfde manier bezig en die hebben ook een zwartboek over de corporatie, de politie en politiek aangelegd. Wie wat zei, wat er gebeurd is, wat voor sancties er waren, hoe het gevolueerd is. Wij/zij organiseren zich ook in 'achterkamertjes'. Niet meer door je de kaas van het brood te laten eten. Niet meer door het achterste van je tong te laten zien. Niet meer door je te laten aanpraten dat jij het bent die in onmin met je buren, je huisjunk, je illegaal, je onderhuurder, je crimineel leeft - dat jij dus onderdeel van het probleem bent omdat jij normen durft te stellen. Omdat je een *ondergrens* stelt.

We hebben getuigenissen op schrift, bewijsmateriaal op beeld, video (met geluid), dia's, foto's en ga zo maar door. Je voelt je ondertussen zelf een illegaal, een crimineel, door z te moeten handelen. Maar er is geen andere weg.

" Fatsoen moet je doen " zei onze premier. Maar hoe doe je dat als je tegenover een dolgedraaide gek staat met een mes in zijn hand? Of Antillianen die niet op de vuist gaan maar minderwaardig vinden. Blijkbaar ben je dan pas een man - en anders ben je bang. En dus prooi. Voor zolang als het zal duren.

Als jij als woningcorporatie monopolist bent op 'privacy'-gebied van je huurders en je dus sociale brandbommen van complex naar complex door kan blijven douwen, dan ben je spekkoper. Want geen haan die daar naar kraait. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting kijkt naar de financile resultaten, niet hoe je aan die resultaten gekomen bent. Ken je het begrip 'ceteris paribus'? In de economie gebruik je dat om te kijken wat er gebeurt als je de waarden van n parameter vervangt, wijzigt. In Nederland heeft men - de overheid - na 1989, het vallen van het IJzeren Gordijn, zichzelf als overwinnaar verklaart. En lles verandert, behalve n ding: de oncontroleerbaarheid van zichzelf. Daar hadden we een Rekenkamer voor en die controleerde n keer per jaar en daarmee was de kous af. O ja, en als er een 'oneffenheidje' was, dan had men ervan geleerd en men beloofde beterschap. De burger, althans zo'n domme klootak als ik die democratie en rechtvaardigheid door elkaar haalt, bleef vertrouwen in de oprechtheid van onze superieuren. Of, zoals de moeder van Theo van Gogh dat zei: van de boven ons gestelden. Dus liep ik met mijn burgerplicht naar de politie, naar de corporatie, naar de gemeente. Omdat ik dacht dat ik daar goed aan deed. Omdat ik dacht dat wat je niet wilt dat een ander geschiedt je dan verwacht dat jou dat dan ook niet geschiedt. Ik ben niet gelovig en als ik dood ben ben ik dood. Toch belazer ik mijn medemens niet. Ik zie hem niet als prooi. En ik had altijd de idiote notie zelf niet als prooi te worden gezien. Maar dat is veranderd: je bent aan de markt overgeleverd. En als ik nu na 10 jaar corporatie-'verzelfstandiging' terugkijk, als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan was ik gelijk gevlucht. Maar daarvoor is het nu te laat.

Op mijn lokale wijkbureau zijn er twee bloedgroepen: de ene groep weet niet wat de ander doet. En zo kan het komen dat op een avond, toen ik weer eens de politie had gebeld over een bewoner die door het lint ging er die week voor de 4e keer dezelfde surveillance met dezelfde bemanning voor de deur stond. En een van de wetshandhavers sprak toen de onvergetelijke woorden: " Meneer XXXXX (mijn achternaam), hoe kmen jullie toch aan al dat tuig? " Wat hij toen nog niet wist - en ik ook niet - was dat het ex-collega's van hem zijn die bij deze corporatie in dienst zijn getreden - ondanks een tekort bij het politiekorps Haaglanden - en vanaf de afdeling sociaal beheer het 'lot' van bepaalde complexen 'bepalen'. En later, onlangs, ben ik erachter gekomen, dat het complex ook voor andere zaakjes gebruikt is, wat blijkbaar de reden is waarom ik door de collega van de wetshandhaver met de onvegetelijke woorden, maar met die andere bloedgroep, later verbaal tot de grond toe ben afgebrandt. Geen getuigen - dus niets gebeurd.

Huyskens, de slechte wijken ontstaan niet, ze worden gemkt. En jij als goedbedoelende sukkelburger loopt gewoon in de weg. Onlangs kwam mij ter ore dat een andere grote corporatie in 'Haaglanden' er precies dezelfde praktijken op nahoudt. Van een groep van 8 complexen is er n aangewezen als 'toren der verdoemden': er zal nauwelijks worden opgetreden bij problemen. Opgeruimd staat netjes. Ik vrees dat ik ook in zo'n complex 'woon'. Minister Dekker heeft onlangs met veel tamtam en veel fanfare een ander complex hier in de wijk geopend, wat met veel geschetter als een topsucces werd uitbazuind. Inside information leerde mij dat de dag erna al veel ruiten uit waren gekegeld en het volk met de grootste bek er de lakens uitdeelde. Maar de minister was alweer op weg naar haar volgende topsucces.

Giseravond laat, toen ik thuis kwam dacht ik, ik maak er maar een eind aan. Die gedachte was weer snel weg, maar het was wel een waarschuwing. Zeven jaar geleden toen ik voor het eerst naar de gemeente toog en we daarna met nogal wat wijkorganisaties overleg hadden met topambtenaren die een heel luisterend oor voor ons hadden en onze waarschuwingen (voorspellingen) ter harte namen, toen was ik nog een gezond mens. Ik sportte iedere dag en was in topconditie. Ik had een uithoudingsvermogen van heb ik jou daar. Daarna kreeg ik rugproblemen en na veel vijfen en zessen ben ik daarmee blijven zitten. Had ik het een jaar eerder gekregen, dan was ik geopereerd, in het jaar waarin ik het kreeg werd er niet meer geopereerd. Toen ik daar min of meer van 'hersteld' was overkwam mij iets anders - wat ik je nu en hier niet kan vertellen - maar wat later mijn blik op de wereld, op bestuurders, op politiek en last but not least op de mens volledig op de kop heeft gezet. Ik veracht niet dit lnd - ik veracht wel de mentaliteit van veel van de mensen de er wonen. De Hollander s niet verdraagzaam. De Hollander s niet tolerant. De Hollander is een pier, een handelaar, een sjacheraar, een onverschillige, onbeschofte, egocentrische, bekrompen huichelaar. Overal wijst hij met zijn vingertje - behalve naar zichzelf. Een ander moet het doen. Een ander hft het gedaan. En die ander is een sukkel. De les die ik geleerd heb: denk aan jezelf, denk aan jezelf, denk aan jezelf. En pak zoveel mogelijk als je pakken kan, want voordat je het weet is het te laat.

Ik ga vluchten Huyskens, morgen begin ik met pakken. Het zal wel een tijdje duren, want ik woon hier al zolang. Eerst ga ik naar buiten Den Haag, ik verlaat mijn geboortegrond, en daar ga ik doen wat ik moet doen. En daarna verlaat ik dit godvergeten kloteland. En als dat niet kan omdat mij daarvoor de middelen ontbreken, dan sterf ik maar waar ik sterven moet.

Het was een mooie droom dat Holland van weleer.

Maar de droom is voorbij.

En ik ben wakker.


Nou ik ga maar slapen, als dat lukt (ik vrees van niet), en we spreken elkaar wel weer, hier.


Denk aan Cervantes, Huyskens: met windmolens is het slecht vechten.


Zeker als je erachter komt we er aan het grote wiel draait..

Burger schreef op 10/08/05:
Beste Neo Talpa,

Uit je woorden hierboven concludeer ik dat je een vechter bent, die respect verdient.
Je kaart aan waar het mis gaat.
Je probeert met de kleine middelen die je tot je beschikking hebt de ogen en oren van die lui die denken dat ze boven de mens gesteld zijn te openen.

Neo, je was in topconditie, en ook al zit het nu niet mee, betekent het wel, dat je een sterke man bent.
Ons stadsbestuur slaapt te veel, alleen zaken die ze willen zien zien ze, dat een goedbedoelende man als jij onze stad uit ellende wil verlaten is triest.
Neo, nadat ik je treffende woorden heb gelezen, al is het maar een kleine troost, ben ik onder de indruk, voor mij en ik denk velen met mij ben jij een waardevolle topper.

rob schreef op 10/08/05:
@neo
blijf en ontrafel alles wat je weet, het duurt nog maar even tot de verkiezingen
blijf voor verrassingen zorgen en laten we samen proberen nog wat van deze stad te maken
please dont give up

Vennebewoners schreef op 10/08/05:
Lees de Haagse courant van vanmiddag: Het Zieken veel te rooskleurig afgebeeld in eerste grote artikel.
Die junk met zakgeld heeft als het waar is 4 bolletje nodig, dat is zo'n 1200 euro's per maand.

12 personeelsleden die voor 30 junks moeten zorgen.

Waar is onze Neo Talpa gebleven?

Neo Talpa schreef op 10/08/05:
Vennebewoners schreef " Waar is onze Neo Talpa gebleven? "

I 'm still alive and kicking, maar ik heb nog niet geslapen (36 uur) en ben compleet murw. En mijn bloeddruk is niet goed.

Die ingezonden brief in de HC vandaag, was een schot in de roos, ja.

Neo Talpa schreef op 10/08/05:
Over de duvel gesproken ...

Nederland wordt asocialer

Nederlanders reageren steeds vaker aangebrand of zelfs agressief op elkaar. Vooral in de randstad en in het verkeer.

Dat blijkt uit NIPO-onderzoek dat de Stichting Idele Reclame (SIRE) liet uitvoeren. Maar liefst 84 procent van de ondervraagden vindt dat mensen tegenwoordig sneller aangebrand zijn dan vroeger. Als het om eigen gedrag gaat, is men minder negatief: 36 procent vindt zichzelf sneller gergerd reageren. En 69 procent van de Nederlanders vindt dat mensen elkaar vaker moeten aanspreken op sociaal gedrag.

De samenleving wordt dus asocialer, aldus het onderzoek, en dat zou wel eens een ernstig maatschappelijk probleem kunnen worden.

In de studio cultuursocioloog Gabril van den Brink.

Ton Mertens schreef op 10/08/05:
Stukje van mijn mail naar Adri Duyvestein (PVDA);

Bij deze wil ik u opmerkzaam maken, dat het huidige drugsbeleid van wethouder Klijnsma (welzijn) en nog wat uitglijders van wat andere PVDA leden er voor zullen zorgen dat de PVDA bij de komende gemeenteverkiezingen in Den Haag een gevoelige nederlaag zal leiden.

De manier waarop Klijnsma en Parnassia de burgers en dus het electoraat weten te schofferen is buiten proporties.
Ik heb begrepen dat er een landelijk beleid is in Nederland op dit terrein, maar zoals het hier (geen) vorm wordt gegeven, tart werkelijk de stoutste fantasie.
Woedende burgers in Zeehelden, Mesdag, Kortenbos, Duinoord en Centrum worden gewoon straal genegeerd, maar onderhuids en op internet woedt het als een veenbrand voort.
Als dit idiote beleid geen halt wordt toegeroepen, dan kunt er er op rekenen dat een groot gedeelte van het electoraat een proteststem tegen de PVDA zal uitbrengen.

Huyskens schreef op 11/08/05:
Neo Talpa,

nog net zo lang geleden is - voor de zoveelste keer - de aflevering van "Tegenlicht" herhaald over de voorgenomen sloop van de wijk Boschveld in den Bosch ( http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/22136167/)

In Aedes Magazine 13/14 ( juli 2000!!!!) vertelt Brabant Wonen (n van de rijkste dorporaties in het land, staan op nummer 3 van het lijstje) over Boschveld:
"de corporaties hebben Boschveld jarenlang als vergaarbak voor mensen met lage inkomens misbruikt'. Waarom is daar nooit eerder over geklaagd? 'Nogal wiedes, wie met problemen zit denkt in eerste instantie aan overleven, de rest is bijzaak."

Al jaren was bekend dat de herstructurering in deze wijk pas in 2006 zou beginnen. Dat houdt dus in dat de corporaties dus al 10 tot 15 jaar voor aanvang van de geplande herstructurering (= slopen en vervangen door 25% vrije sector nieuwbouw + 50% koop + 25% sociale huurseniorenwoningen tegen de aftoppingsgrens) begonnen zijn de wijk kapot te maken. Alle sociaal zwakkeren, alle TBS-ers, alles "in-afwachting-van-status" asielzoekers. alle psychiatrische patienten die weer "terug in de samenleving" moesten.

Dit is niet iets dat alleen hier speelt. Dit speelt overal, in heel het land. Ook bij jullie.

10 15 jaar voordat de sloop van een wijk (binnenscorporaties) gepland staat begint men met een selectief plaatsingsbeleid. Moet een buurt kapot (zodat de raad zegt: "de enige oplossing is slopen, dat zien wij nu ook", en vervolgens een fiat geeft) dan worden ALLE probleemgevallen, alle status-houders die een huis moeten hebben, alle TBS-ers die geplaatst moeten worden, alle psychiatrische patienten uit de omgeving, kortom al het uitschot in DIE buurt geplaatst.

Nou, ik kan je vertellen dat de sloop van Boschveld nog steeds geen feit is. Hoeveel onze corporaties inmiddels van de minister op hun donder hebben gehad dan ook.

De verantwoordelijke (pvda)wethouder (Elly de Jonghe) wordt hier inmiddels overal uitgejouwt en weggelachen. Ze durft haar eigen partijgenoten al niet meer onder ogen te komen. (Komt mooit op partij-bijeenkomsten, en pas nadat ik daar verschillende opmerkingen over gemaakt had kwam ze - met tegenzin en schroom - op de jaarlijkse algemene ledenvergadering aanzetten)

JA, ik ben ook pvda-lid, "if you can't beat them, join them", de corporaties zijn van oudsher een pvda-bolwerk, vandaar....... (plus dat de lokale SP hier een Heymans (bouwen bouwen bouwen) bolwerk is, dus dat is helemaal vechten tegen de bierkaai.......

Neo, in het HELE LAND gebeurt dit op deze manier.

Huyskens schreef op 11/08/05:
Ton Mertens schreef op 10/08/05:
Stukje van mijn mail naar Adri Duyvestein (PVDA)

Ton, mijn ervaring is dat Ad Duyvestein een grote lul is. En absoluut niet genegen is te reageren.

Kromopawiro. schreef op 11/08/05:
Het intresseert ze geen ene fuck, die paar honderd stemmen die ze gaan missen.

Kijk maar naar H.Kool hij kwam toch een paar stemmen te kort, en toch is hij gekozen!.

De politiek riekt behoorlijk daar in het ijspalijs,ike ike en het volk kan lekker stikken.

Neo Talpa schreef op 11/08/05:
Huyskens schreef " dus dat is helemaal vechten tegen de bierkaai "

Huyskens,

kan jij mij even bellen via Skype (8mb download). Mijn ID op Skype is Neo-Talpa.

Dan kunnen even 'ongestoord' (gescrambled) van gedachten wisselen.

Ik heb wel wat 'explosief' materiaal voor je, mogelijk kunnen we de handen ineen slaan.

Annonymous schreef op 11/08/05:
Tasmanners, lees de weblog van Dufresne van
11 aug.
Heeft het over Tasmanstraat en Stationsbuurt.

Ton Mertens schreef op 11/08/05:
Ja, maar weer zo warrig als altijd, komt niet echt uit de verf.

Weblog Dufresne 11 aug.

Annonymous schreef op 11/08/05:
Heeft iets met D66 te maken.

Ton Mertens schreef op 11/08/05:
We zien wel weer welk de(se)creet per proclamatie over ons wordt uitgestort vanuit dat ijspaleis.

Venners schreef op 11/08/05:
De interne bronnen melden dat Parnassia doordrongen is van het feit dat de Venners er zwaar op uit zijn de confrontatie te zoeken.
Direkt bij de opening en erna is het te pas en te onpas een te klein lontje.
De Venners zijn gerechtigd om dat te doen, ze hebben eerst flink gepraat, gewaarschuwd, en aangegeven dat ze totaal geen overlast hebben van junkies, en toch ongevraagd opgezadeld worden met teveel junkies. Het gebeurt op een onverwachte moment dat de buurt het pand met Parnassia en junks en al opvreet. Op dat moment dat de junk een verkeerde stap zet is het niet meer te houden, is wat ze zeggen.

De Venners hekelen Jetta Klijnsma en zijn te boos om nog te praten. Volgens zeggen wachten ze hun kansen hier rustig en schoon af. Alle wrok en woede zal bij het minste en geringste tot een excaltie leiden.
Wie niet horen wil zal moeten voelen zeggen ze hier.
Ze zeggen hier dat niet alle dagen de ME het voor het zeggen kan hebben, ze zeggen verder ook dat de camera's niet heilig makend zijn.

Vennemensen zijn mensen die je niet tot het uiterste moet blijven tergen en uitmergen, de grootste fout die Jetta Klijnsma ooit in haar leven heeft begaan is deze vergissing te maken.

Ton Mertens schreef op 11/08/05:
Wat kan haar dat nou schelen, zowat alle wethouders stellen zich volgend jaar toch niet meer verkiesbaar.
Dan maar de tactiek van de verschroeide aarde en een letterlijk afgebrand dorp achterlaten bij je vertrek.

Annonymous schreef op 12/08/05:
Ton Mertens, Klijnsma krijgt een bijzondere lint voor dapperheid, onbehoorlijk bestuur en vriendelijkheid.

LL schreef op 12/08/05:
Interessant inkijkje in de politiek van meneer Dufresne. Bedankt voor de info. Ik vraag me af wat we moeten doen om de zaak wel op de agenda WDLY te krijgen: permanente sluiting (i.p.v. alleen weekendsluiting) afdwingen? Worden ze dan wel een keer wakker daar in het IJspalijs?

LL schreef op 12/08/05:
@Neo
Zal niet veel langer meer helpen dat je via Skype praat. Ze kijken toch wel mee. Gelukkig hebben we het hier over de lokale Haagsche overheid dus zal het met zo'n vaart niet lopen.


VS wil Skype kunnen aftappen

Uitgegeven: 11 augustus 2005 10:23
AMSTERDAM - De Amerikaanse regering steunt de ontwikkeling van een nieuwe technologie waarmee internettelefonie kan worden afgetapt. Onderzoekers van de George Mason University hebben een kwart miljoen euro subsidie ontvangen om de techniek te verfijnen. De afluistermethode is al met succes getest op het populaire telefonieprogrammaSkype.

Momenteel is het nog mogelijk om online te telefoneren te hebben zonder dat iemand het merkt. Volgens de regering zou dat criminelen aantrekken. Met de afluistertechniek kan de politie achterhalen of verdachten via internet hebben getelefoneerd. Volgens de regering zal de techniek worden ingezet in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme.

De techniek is specifiek bedoeld voor telefoongesprekken die verlopen via een zogenaamde 'anonimyzing dienst', een dienst die verhult dat twee internetters met elkaar telefoneren. Het gesprek verloopt dan via speciale servers die de identiteit van de internetters onzichtbaar maakt.

Ton Mertens schreef op 14/08/05:
ICT en Den Haag is geen gelukkige combinatie.
In Moerwijk hebben ze geprobeerd om de ouderen met hun rollator op de digitale snelweg te zetten.
Het project is compleet mislukt, maar heeft de burger wel 1,4 miljoen euro gekost, dat is dus ruim 3 miljoen gulden aan weggegooid geld.

Ton Mertens schreef op 15/08/05:
15 augustus 2005

Volgens verwachting heeft vandaag de Haagse CDAgemeenteraadsfractie, bij monde van Haags CDAgemeenteraadslid Jeanette Doll, naar buiten gebracht dat zij bij het commissiesecretariaat van de gemeenteraadscommissie Welzijn en Duurzaamheid, Leidschenveen-Ypenburg( WDLY) gaat laten weten dat zij en haar fractie geen voorstander zijn van agendering van het verzoek vanuit de Stationsbuurt om te komen tot agendering van een onderwerp vanuit de Stationsbuurt welk ook betrekking heeft op een onderdeel van de bestuurlijke portefeuille van wethouder Klijnsma aangaande de Schilderswijk en Zeeheldenkwartier.
Zie;
Raadsweblog

Anal Poet schreef op 15/08/05:
Ton Mertens schreef " Volgens verwachting heeft vandaag de Haagse CDAgemeenteraadsfractie, bij monde van Haags CDAgemeenteraadslid Jeanette Doll, naar buiten gebracht dat "

Deetmandering

Ton Mertens schreef op 15/08/05:
@Anal Poet
Waar slaat dit nou op ?

LL schreef op 15/08/05:
@Ton

politieke manipulatie door reli's (=CDA). Zo duidelijk genoeg?

Ton Mertens schreef op 15/08/05:
Nee ,kan het niet volgen!
Ik ben gewoon te vroeg geboren voor die zooi.
Ben geneigd het simpel te houden.
Deetmandering verwijst je naar een Engelstalige site waar ik de link niet kan leggen en nu weer reli's.
Hallo ik ben geen allochtoon, kan het gewoon in simpel Nederlands of is dat teveel gevraagd of doen julie gewoon een poging om de Haagsche politiek dusdanig te presenteren dat een normaal mens graag aan die lieden een touw wil (op)knopen?

Annonymous schreef op 15/08/05:
scheve CDA.
zeggen nu dit, maar doen later dat.
heet: belazerij.

pohy-keet-re schreef op 15/08/05:
Het gaat over "gerrymandering" en dat is het op opportunistische wijze aanpassen van districtsgrenzen om maximaal electoraal succes te behalen. Dit werkt overigens alleen echt lekker bij het volmaakte districtenstelsel zoals toegepast in de USA en UK.

Deetmandering volgens Anal Poet is volgens mijn vrije interpretatie het op opportunistische wijze aanpassen of ombuigen van de wettelijke regels om de rechten van de argeloze burger maximaal te minimaliseren....

Zoek de verschillen....

Anal Poet schreef op 15/08/05:
Ton Mertens schreef " of doen julie gewoon een poging om de Haagsche politiek dusdanig te presenteren dat een normaal mens graag aan die lieden een touw wil (op)knopen? "

Tht's the Name of the Game ...

Jerrymandering is een manier om politiek te bedrijven zonder argumenten: men blijft weg. Of men houdt de ander af, dat is om 't even. Een soort ontevreden kleuter, maar dan in 'grote mensen' formaat.

Maar inzake 't CDA is de term filibustering meer op z'n plaats: being a buster with a Philistine. Starring: Deetman and Delilah.

Kijk hier even voor een toeliching.

Democratie, Ton, betekent nog niet dat men beschfd is.


Ja, zeg, 't CDA is me daar beschten ....!

Ton Mertens schreef op 16/08/05:
Dus Deetman-tering is het uithollen van de weerstand van de burger, dat doet de tering uiteindelijk ook.
Dat kan ik begrijpen.
En nou nog de verklaring voor de reli's ?

Ton Mertens schreef op 16/08/05:
@Anale poet
Graag gewoon in het Nederlands graag en je mag het beestje gewoon bij de naam noemen hoor.

Anal Poet schreef op 16/08/05:
pohy-keet-re schreef " Het gaat over "gerrymandering" "

Een Gerry is toch ook een Kraut? Nh, qua statuur is Deet d'r dan al.

Hij moet enkeld alleen nog even op z'n Ausprache oefenen.

Maar de tring is geworpen!

pohy-keet-re schreef " Deetmandering volgens Anal Poet is volgens mijn vrije interpretatie het op opportunistische wijze aanpassen of ombuigen van de wettelijke regels om de rechten van de argeloze burger maximaal te minimaliseren

Zoek de verschillen ... "

BINGW !!

Doet mij maar 'n orgineel geijkte, Hollandse tweeweegse IJkweegschaal.


'n Duimdrukje meer of minder erop geen bezwaar ...

Ton Mertens schreef op 16/08/05:
@Anale poet
Dusse, gewoon bij de les blijven is geen probleem, zou ik hier uit op kunnen maken, maar of het wat oplost ?

Anal Poet schreef op 16/08/05:
Ton Mertens schreef " Dusse, gewoon bij de les blijven is geen probleem, zou ik hier uit op kunnen maken "

To know your enemy is to conquer him.

Ton Mertens schreef " maar of het wat oplost ? "

To be a Stuiver or to be a Haas:


't blijft altijd Sinterklaas.

jojo schreef op 16/08/05:
Jij bent toch Neo Talpa, Anal Poet?
Of mag je je naam nu niet meer voeren, sinds die Talpa Trash op de buis is?

Kanaal schreef op 16/08/05:
Anal Poet, waskeboert?

Kromopawiro. schreef op 17/08/05:
Anal Poet:

Welcome back.

rob schreef op 17/08/05:
@anal

they hate you when you'r clever and they dispise the fool
but first you must learn how to kill if you wanna be like the folks on the hill

hypo-teek-er schreef op 19/08/05:
Anal gaat het wel goed?? Al tijdje niks meer gezien...

Miss you

Ton Mertens schreef op 22/08/05:
Wordt weer actueel, dus ff weer naar boven gehaald.

X CT. schreef op 23/08/05:
O.V.H. W.en ex B.

V/d Vennestraat 85 wordt binnenkort gebruikt voor.O.V. H. W.en ex B.

Verneuqte burger schreef op 23/08/05:
We zijn verdoemd, Klijnsma als lijsttrekker, of was het de bedoeling haar op dat voetstuk te zetten in de hoop dat ze er vanzelf afdondert of wegloopt?

Pietje Snot. schreef op 23/08/05:
We stemmen op haar, maar dan regelrecht haar graf in dat takkewijf.

Kromopawiro. schreef op 24/08/05:
Niet de junks zijn de kinderen van de rekening, maar de omwonenden van alle drugsholen in Nederland is dat geworden: met het klote beleid van deze regering en het stadsbestuur.

Garfield de Kat. schreef op 25/08/05:
Kromo: niet lullen, want de Junks hebben de toekomst aan de Vennepark en overal waar straks een Drugshol komt.

DORPSGEK. schreef op 27/08/05:
Jetta staat al op een sokkel, alleen moeten we die van haar poot weg halen, dan donderd ze zelf naar beneden.

Kumar. schreef op 29/08/05:
Jammer dat de heksen niet meer vervolgt worden anders, was Jetta Klijnsma op de brand stapel geeindigt.

Vennebewoners schreef op 29/08/05:
Zie de site van Wil Vonk.
www.wilvonk.nl

Vandaag beantwoording vragen over Tasmanstraat.

Hoi Tasmanners, laat eens wat meer weten op de site over deze antwoorden?
Is Wil Vonk jullie redder?

In alle gevallen wensen wij jullie succes!

Verneuqte burger schreef op 29/08/05:
Wil Vonk zal wel geen redder wezen vrees ik.
Ze ziet hoe de mensen van het Zeeheldenkwartier in het moeras wegzakken, maar ze kan er helaas niets aan doen, want ze staat op hun hoofd.
Wet van zwaartekracht of zo, iets met Newton.
Of wordt ze nou wakker met deze tip, moet de Newtonstraat er dan nu maar aan geloven?

LL schreef op 29/08/05:
Ik kon 't niet laten, ik heb een reactie geplaatst

[URL]http://www.wilvonk.nl/weblog.php?l=6[/URL]

LL schreef op 29/08/05:
Goed, mislukte poging tot intelligent design door een link toe te voegen. Dan maar de kale text die in de browser geplakt moet worden.

http://www.wilvonk.nl/weblog.php?l=6

Verneuqte burger schreef op 30/08/05:
LL,
Die reactie is morgen gewist.
Tante Wil ventileert te pas en te ompas haar mening, maar die laten we maar voor wat het is.
Ze maakt zichzelf totaal ongeloofwaardig.
Ales wat deze tandeloze leeuw brult, wordt teruggefloten door de fractie.
Het is gewoon een soort Clarence, die goedmoedige schele leeuw, weet je nog wel.
Er zit dan wel geen kwaad in, maar je hebt er ook niet echt wat aan.

Annonymous schreef op 30/08/05:
zuivere constatering over Wil Vonk.

Vennebewoners schreef op 30/08/05:
LL, zo moeten die politieke lui aangepakt worden, ze geven hoop om niks, maar realiseren zich niet dat ze burgers ontmoedigen op deze wijze nog enige vertrouwen in politiek te hebben.

Clarence, de schele leeuw schreef op 30/08/05:
Gewoon ff kijken, dan hoor ik wel.

Volgens mij heb ik niks gewist, wanneer ik geen kritiek of andersinds op mijn weblog wil, schakel ik "reageren" wel uit. M'n beste breedbekkikkers, de hartelijke groeten van Clarence, de goedmoedige, schele, tandenloze leeuw of is mijn naam gewoon Wil Vonk?

LL schreef op 30/08/05:
Ik heb zojuist in het archiefje van mevrouw Vonk gekeken en het moet gezegd ... mijn reactie staat er nog. Ze heeft er zelfs al op gereageerd, dus is elke dag online. Voorwaar niet slecht voor een haagsche politica.

Wil Vonk schreef op 30/08/05:
Voorwaar geen slechte reactie van een Haagse burger. Zodra alles weer een beetje rustig in mijn gezin is, komt Clarence naar je toe.

Verneuqte burger schreef op 30/08/05:
Ja hallo zeg, nu zal ik toch ook moeten bekennen dat enige hunor cl.. eh Wil Vonk niet vreemd is.

Verneuqte burger schreef op 30/08/05:
Fout, hunor moet natuurlijk humor zijn

Annonymous schreef op 30/08/05:
Ik begrijp er niks van, schrijft er een ander met de naam van Wil Vonk, of is dit Wil Vonk zelf?

Verneuqte burger schreef op 30/08/05:
Misschien kan Wil Vonk haar reacties een nummer of code geven die op haar weblog zijn te verifiren.

Zoiets als;
WV 19 en 20 van 30 aug. zijn mijn postings, die grappenmaker(s) met WV 23 en 15 zijn labiele figuen die mij in een kwaad daglicht proberen te zetten.
Of zelfs specifieker; de posting met code ... tussen de aanvangszinnen van 2 andere posters
Denk er maar even over na.

Wil Vonk schreef op 30/08/05:
Annonymous, ik ben het zelf.

Annonymous schreef op 30/08/05:
Hey Wil Vonk,
wat waren de antwoorden op de vragen van de CDA omtrent Tasmanstraat?
Ze waren onbevredigend.
Welke risico-analyse bedoel je?

Verneuqte burger schreef op 30/08/05:
Ze kan ook haar reactie hier schrijven met een link naar haar weblog waar hetzelfde staat.
Dat lijkt mij het simpelste.
Moet alleen even die link weten aan te geven zonder verminking hier.

....Weblog Wil Vonk....

Als je nu bij je postings bovenstaande link er in plakt zonder die 4 puntjes voor en na krijg je het onderstaande resultaat.

Weblog Wil Vonk

Verneuqte burger schreef op 30/08/05:
Sorry Wil gaat niet goed op deze site ff wat anders proberen.

$Weblog Wil Vonk$

Alleen de dollartekens voor en achter weghalen.

Verneuqte burger schreef op 30/08/05:
Het werkt niet k.. site
Zet die code wel op je weblog

Vennebewoners schreef op 30/08/05:
Wil Vonk,
wij hopen dat je man snel opknapt.

Jij bent een goed mens, alleen is het zo jammer dat je zo weinig te vertellen hebt in je partij, je partij maakt de dienst uit, en vergeet dat jullie zelfstandige personen zijn, ondanks jullie raadslidmaatschap.
Sorry, maar die partij diciplinie heeft veel weg van dictatuur of zo, weet je wel?!

Wil Vonk schreef op 30/08/05:
Beste mensen,

Overmorgen heb ik tijd en zal ik proberen jullie te beantwoorden. Morgen moet ik om 8.oo uur de deur uit, de commissie WDLY vergadert. Ik zoek nu mijn mandje op

Ton Mertens schreef op 2/09/05:
Site is weggezakt
Eens kijken of we het weer actueel kunnen krijgen.

Ton Mertens schreef op 2/09/05:
Wil niet echt lukken.

Ton Mertens schreef op 2/09/05:
Oke de aanhouder wint.

Jonkie schreef op 2/09/05:
Wil, kom je verdedigen verdomme.

College Loan schreef op 23/03/06:
Very good details and new. keep it posted.

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
etica" size="-2" color="#666666"> Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)