de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
(Pers)berichten
Regie ontbreekt bij drugsvoorziening Tasmanstraat
door CDA Fractie Den Haag, 25/05/2005, 13:22
De raadsleden Vonk en Doll vinden dat het college onvoldoende de regie in handen houdt bij het voornemen van Parnassia om in de Tasmanstraat een long-stay voorziening voor chronisch harddrugsverslaafden te vestigen.

Criteria
De raadsleden willen dat wethouder Klijnsma duidelijke criteria opstelt waaraan harddrugsgerelateerde voorzieningen als deze in Den Haag moeten voldoen om zich te kunnen vestigen in Haagse wijken en buurten. De Haagse gemeenteraad zou aan deze criteria haar goedkeuring moeten geven. Mogelijk dienen de raadsleden hierover een motie in tijdens de komende Raadsvergadering aanstaande donderdagavond.

Tevens vraagt de fractie de wethouder ook te komen met een strategie op basis waarvan buurtbewoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de plannen voor dergelijke voorzieningen. Vonk en Doll vinden dat er aan de huidige communicatie met de buurt nog het een en ander schort. Controle willen ze hierover houden door de Raad haar goedkeuring over de gekozen strategie te laten uitspreken, alvorens tot uitvoering over te gaan.

Tasmanstraat
De CDA raadsleden waren onaangenaam verrast over de plannen in de Tasmanstraat en wensen in de toekomst niet meer voor dergelijke verrassingen te komen staan. Daarom verzoekt het CDA de wethouder openheid van zaken te geven over voornemens op dit terrein die nog op de plank liggen.
De fractie zal de wethouder om de volgende toezeggingen verzoeken:
Een risicoprofiel van de geplande voorzieningen voor de buurt, een analyse van de criminaliteit in de Tasmanstraat en omgeving van de afgelopen tijd, overleg met de buurtbewoners over elke stap die gezet wordt in de realisatie van de opvangvoorziening, een bezoek met de buurtewoners aan het Malieproject in Utrecht en tenslotte dient toegezegd te worden dat de Raad geïnformeerd wordt over de voortgang van realisatie van de voorziening en de verzochte toezeggingen.

Het inzicht dat hiermee verkregen wordt dient als basis om te bepalen of een buurt nog meer voorzieningen aankan. De gemeente zou zich in de realisatie van drugsgerelateerde voorzieningen moeten richten op het creeëren van draagvlak in de buurt. Dit zou ze kunnen doen door het voortouw te nemen in het overleg met Parnassia en de buurtbewoners, teneinde tot aanvaardbare besluiten voor alle partijen te komen.


LL schreef op 25/05/05:
Antwoord: dat doen we al, door het voortouw te nemen bij het oprichten van de begeleidingscommissie. Vroegtijdig inlichten van de buurt doen we niet, dat lijdt toch maar tot onrust onder de omwonenden. Ze krijgen hun ispraakmoment aangeboden bij de bouwvergunning. Dat is lekker makkelijk voor de gemeente want in die procedure wordt zeer restrictief getoetst.

Toedeloe en met hoogachting,
Uw Aller Wethouder.

Burger schreef op 25/05/05:
Kortom, geen ontkomen meer aan voor de Tasmanstraat.
Als ik lees hoe Wil Vonk vraagt om dit en dat betekent, het is gebeurt met die omwonenenden, als een rat in een val. Ditmaal onder het mom van Parnassia doet het. Maar ondertussen in stilte voorgekookt met Kleinsma.
Is dit de politiek? Is Parnassia de baas over het welzijn van zo'n verder prima buurt?
Het is te belachelijk voor woorden. En nog belachelijker is dat de raad niet met de vuist op tafel is gaan slaan vandaag, maar het ook al voor een voldongen feit aanneemt, te beoordelen naar wat ik hierboven lees.

Ik spreek van schande in een stad als Den Haag, die zo met haar burgers omgaat!!!

Ben schreef op 25/05/05:
Er zijn al drie kalveren verdronken, en het is nog maar de vraag of een motie aan het adres van een wethouder van de Partij van de Autisten de put zal kunnen dempen. De stank die inmiddels uit die put, waar ook nog wat andere restjes welzijns-slachtafval ligt, opstijgt zal het in ieder geval niet kunnen verhullen.

In the mean time maakt het college onder bezielende aanvoering van burgervader Deetman zich liever druk over de gevoelens van de Hoeden dan die van de Petten.

Kunnen we Den Haag niet meteen opsplitsen in twee autonome stadsdelen, Den Zand en Den Veen? De een met een ooievaar met hoed als wapen, en de ander een reigah met pet.

Neo Talpa schreef op 25/05/05:
Ben schreef " De een met een ooievaar met hoed als wapen, en de ander een reigah met pet. "

Maakt 't wat uit?

In 't ene deel wordt je gemept,
als je je stem laat horen
In 't andere deel wordt je genept
als je je laat bekoren


I've got the bloes, de Haagse Blouse
't lijk heel wat
maar je bent zwijnen voor de poes
ooooo .... Schnautzer pouseeee ...

LL schreef op 25/05/05:
'Info drugsopvang niet bewust achtergehouden'
woensdag 25 mei 2005

DEN HAAG - De komst van een nieuwe opvang voor harddrugsverslaafden in de Haagse Tasmanstraat is niet besproken met de bewoners, omdat de bouwvergunning die Parnassia heeft aangevraagd nog niet was goedgekeurd. Het is gebruikelijk dat de gemeente dit soort zaken pas in de wijk bespreekt, als duidelijk is dat de voorziening er ook echt komt. Dat verklaarde wethouder Jetta Klijnsma woensdagmiddag in de commissie Welzijn. Raadsleden en bewoners waren boos dat ze de plannen van Parnassia via de media hoorden.
Parnassia heeft in de Tasmanstraat een pand dat momenteel nog gebruikt wordt voor schuldhulpverlening. Na een verbouwing moet die plek geschikt worden voor de opvang van achttien tijdelijk bewoners. Acht andere harddrugsverslaafden gaan daar permanent verblijven.
Wethouder Klijnsma gaf aan dat ze erover denkt om de procedure te veranderen, als het gaat om dit soort voorzieningen. Ze wil voortaan ook de buurt inlichten als er nog geen bouwvergunning is afgegeven.
Bewonersorganisatie De Groene Eland en Ondernemersvereniging De Zeehelden gaan nu met de gemeente om de tafel zitten. Beide groepen hebben al aangegeven dat ze niet akkoord gaan met de komst van het opvanghuis in het Zeeheldenkartier.

Shirley Marapin schreef op 25/05/05:
Wethouder Klijnsma gaf aan dat ze erover denkt de procedure te veranderen.

Houdt zij dan zo weinig rekening met de betrokken omwonenden dat ze nu na de derde keer er over aan het denken is?
WAT IS ER TOCH MET DEZE WETHOUDER?

Een wethouder behoort toch het verstand te hebben, fouten zijn menselijk, dus ook voor haar op haar niveau, maar dat ze in staat is om aan te geven dat ze NU, ja NU, pas gaat denken om de procedure te wijzigen?
Wat is er met haar denkvermogen? En al helemaal met haar inlevingsvermogen m.b.t. de gewone hardwerkende burgers die ineens overvallen worden door haar achterkamerpolitiek?

En Ben, ik sta net als jou verbaasd te kijken dat deze wethouder keer op keer op keer op keer de fout in kan, zonder te hoeven vertrekken.
Ik geef moeiteloos toe dat wethouder Klijnsma een vriendelijke dame is, maar dat belet me niet om te zeggen dat zij beleid maakt en uitvoert zonder respect voor de omwonenden.
Treurig maar waar, wethouder Klijnsma ontgaat het dat we in 2005 leven.

Trouwens een echte burgervader zou eerder naar die van die Petten moeten omkijken dan zo snel te buigen voor die van die Hoeden!

LL schreef op 25/05/05:
Jaa Shirley,

ik ben ook een hele vriendelijke dame, maar dat ziet Ons Aller Wethouder ongetwijfeld anders Wink

Jozef Labuche schreef op 25/05/05:
WAT LEES IK :
De CDA raadsleden waren onaangenaam verrast over de plannen in de Tasmanstraat en wensen in de toekomst niet meer voor dergelijke verrassingen te komen staan.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Hoeveel keer hebben zij dit nu al gezegd.Dat dit nu toch wel anders moet.... telkemalen doen zij de meerderheidsprtijen VVD - PVDA - CDA of het de eerste keer is dat zo iets gebeurd.

Nogmaals optellen was geen citotoetst voor raadsleden... 1 incident + 1 incident + 1 incident +1 incedent = is telkens voor partijen zoals de VVD - PVDA- en CDA een eerste incident -

Wat een komedie - wat een toneel - wat een schone schijn waarin de Haagse kiezer blijft trappen.


In juni gaan ze zeggen (de wakende raadsleden) dat zij verrast zijn dat er al welzijnscentra gesloten zijn geworden terwijl Mevr Klijnsma gesteld heeft dat dit slechts na 1 januari 2006 zal gebeuren.

Het is diezelfde Mevr w. Vonk die mij de mond snoerde in haar macht als raadscommissievoorzitster toen ik op 27 april stelde dat Mevr Klijnsma weer aan het liegen was - of met de woorden die ik moet gebruiken van Deetman - niet de waarheid aan het spreken was (zie www.labuche.nl - gaan naar residentie.net).
Ik was toen al in bezit van een stuk waarop stond dt er twee centra in Laak in juli dicht gaan.
Ik mocht niet uitspreken - niet aantonen -

Iedereen dekt daar iedereen en de oppositie gaat je dan niet steunen - schandalig !!!

Vandaag in de raadscommissie met het onderwerp kinderopvang ... was het weer raak - Als wethouder Klijnsma er weer lekker om heen walsen en weer de niet-waarheid die regeert. En de raadsleden die er bijzaten met stukken voor hun neus waardoor zij konden weten dat Mevr. Klijnsma wederom de boel aan het inkleden was vonden het weer goed. Weer of geer weer - het is altijd goed wat Jetta doet. Immers mevrouw mijnheer ze is zo lief ... en wij mogen haar pril geluk niet verstoren ... ze is drie weken geleden gehuwd... ook zulk een verassing als al die andere verassingen van haar (VandeVennepark, Tasmanstraat, etc..)

Wanneer wordt iedereen nu eens wakker en wanneer gaan burgers eens echt luisteren naar raadsleden die er zo gezegd niets toe doen - maar het wel durven naar voor brengen ?

Er komt een claim aan van wellicht 4 miljoen euro schadevergoeding tegen het gemeentebestuur omdat Mevr Klijnsma al sedert 2002 niet wil luisteren naar burgers en het eenzame raadslid die het voor hen opneemt en waarschuwt en oplossingen aanreikt.

De andere raadsleden kunnen maar 1 ding zeggen : het is onder de rechter ... en ondertussen groeit de schade en de claim.

Niemand die onze oplossing sinds jaren bijtreed - los van onder de rechter of niet - om mediation te laten plaatsvinden tussen de gemeente en het bedrijf om de wederzijdse schade te beperken.

Als straks er een Haagse Oldmans is komt dit volledig ter rekening van mevr Klijnsma en de gehele raad die er altijd voor spek en bonen heeft bij gezeten en iederen een rad voor de ogen draaide - zonder dat zij serieuse aandacht aan de zaak besteed hebben.

Ik stel voor dat zij gezamelijk die schadevergoeding betalen in plaats van de burgers van Den Haag wanneer het straks zo ver is.

De wegkijkpolitiek is groot in Den Haag en de burgers laten zich volledig inpakken - om de vier jaar opnieuw.

De meerderheidspartijen hebben een afspraak om elkaars wethouders - of beter wetverbouwers met rust te laten. Zo is er in het geheel geen dualisme en zorgvuldige controle door de raad in Den Haag.- Maar meer het is de grond waarop bepaalde ambtenaren gerust hun gang kunnen gaan met de burgers daar zij zo nooit ter verantwoording worden geroepen.Integendeel in het kinderopvangdossier worden zij de hand boven het hoofd gehouden.

Wanneer de controle door volksvertegnewoordigers wegvalt, en de media meldt dit niet, is er in mijn ogen geen sprake meer van democratie.

Zoals in menig dossier - staan wij als raadsleden zoals de burgers voor voldongen feiten politiek - en dan kunnen wij als raadsleden nog wat nakwekken - kwek kwek kwek - maar het is dan voor iedereen mosterd na de maaltijd.

Het is spijtig dat er niet aan politiek gedaan wordt in de Den Haag . Werkelijk opositiepartijen hadden al lang op de barrikade moeten staan met zulke bestuurscultuur - neen zij geven juist legitimiteit aan het ondemocratisch handelen van de VVD - Pvda - CDA - het erge is dat zij dat met zijn allen niet zien .... of willen zien ... of het toch zien en het machtig vinden om zo te regeren en/of er van deel uit te maken als is het als decorstuk.

Het resultaat is wel dat zowat de enige die hiertegen in opstand komt de woestijn ingezonden wordt, spreektijd wordt afgenomen ... en in de media afgeschildert wordt als Don Quichote.

Ik weet wie de windmolens zijn, diegene die alleen maar wind verplaatsen ... zoals zij zo onaangenaam verrast zijn over ... en dat mag niet meer voorvallen ...dat zij alles grondig doorgesproken hebben (in enkele minuten) ,etc. etc...

Ik weet wie de schone schijn telkemale opnieuw verkoopt en wie er met duizenden tergelijker tijd blijven intrappen...

De burger heeft de bestuurders en de media die zij verdient. zolang zij blijft stemmen voor dezelfde regenten.

Willens schreef op 25/05/05:
Jozef, je raakt mij met met je woorden. Je hebt veel in je mars doe wat, ik en anderen gaan je steunen.

Klijnsma loog bij radio-west vanmiddag, al zingend gooide ze haar krokodillentranen voor de kanslozen....tralalalaaaaaa.

Dat mens moet echt oprotten en direkt voor ze meer schade aanricht. Ze is de grootste leugenaar die ik ken als politici. Ze schoof alle schuld naar parnasia, die liegebeest. Eerst een bouw vergunning moets ze hebben om het aan het volk te vertellen, maar aan het vennepark was het toch andersom. Vuile leugenaar, val dood

Hans van der Waal schreef op 25/05/05:
Jozef beste man hoe houdt je het daar uit in die slangenkuil in het Ijspaleis.
Ik heb het met het v.d. Vennepark ervaren.
LLB regeert.
En mensen die de waarheid spreken worden belachelijk gemaakt -Dufresne- of in jouw geval kwa spreektijd de mond gesnoerd.
En dan zijn de "heren" politici van de gevestigde orde verbaasd, dat burgers zich vol walging van de politiek afkeren en er een enorme kloof tussen de burgers enerzijds en de politici anderzijds bestaat.
Ik ben bewust maar niet naar de cie vergadering gekomen -al had ik wel belangstelling- want zoveel LLB kan ik op mijn leeftijd niet meer verdragen.
Nogmaals toy toy voor je doorzettingsvermogen.

HenryHubble alias HasjHikidee schreef op 25/05/05:
HasHjikidee stelt zijn ZuidWester-hol gratis, enkelt voor een blowtje, beschikbaar voor de hardjunks in ZW-Den Haag.
Bouwhashlustigen, Vredehashrust, "Morgenstond heeft hash in de mond", weest welkom in mijn psychedelisch, geestverruimend Oord.

Jetta, wanneer kom je je ZW-drugskit openen? Wanneer zie ik jou nou eens lekker stonend in het Yspaleis?
forever High Henry Hubble

Shirley Marapin schreef op 25/05/05:
De Venneparkers beweren continu dat wethouder Klijnsma jokt.
Dat list, leugen en bedrog regeert.
Inderdaad is één van de grote voorbeelden van een leugen heden gebleken:
Zij zou pas de bewoners van de Tasmanstraat inlichten als de bouwvergunning rond was, dat is de procedure waar ze nu over denkt om anders te doen.
Het klopt in zijn geheel niet gezien het Vennepark, want de bouwvergunning is hier pas 6 maanden geleden aangevraagd, terwijl het al 20 maanden bekend is hier.
Het Zieken is ook al langer dan een jaar bekend bij de omwonenden, terwijl de bouwvergunning pas 6 maanden geleden is aangevraagd.

Dat vandaag CDA, en anderen verbaasd doen in de raadszaal is een vorm van oneerlijke troost voor de Tasmanstraat bewoners.
Dan geef Ik Jozef Labuche gelijk, het is gewoonte geworden in de Haagse politiek om wegkijkpolitiek te bedrijven bij lastige zaken.

pi nuts schreef op 25/05/05:
opmerkelijk en vermakelijk detail;

Vanmiddag was hier nog te lezen dat dit persbericht geplaatst was door M.J.Weststrate;
dezelfde die uit een hier eerder gevoerde discussie de communicatiemedewerker van het CDA bleek.

Hedenavond is dat gewijzigd in CDA fractie
maar wanneer je daarop doorklikt kom je niet bij de fractie maar toch weer bij die communicatiemedewerker uit.

Wie zou dat nu na plaatsing van dit bericht verandert hebben en waarom?

Neo Talpa schreef op 25/05/05:
pi nuts schreef op " Wie zou dat nu na plaatsing van dit bericht verandert hebben en waarom? "

De invalkracht voor de voorlichter van de woordvoerder van de communicatiemedewerker van de fractie?

Aleyna schreef op 25/05/05:
Ze zouden Jetta in de Drugshol moeten zetten en vol spuiten met harddrugs.

Ze leert echt niet van haar fouten, ze wilt niet leren en alle raadsleden en Deetman steunen haar.
Niet te geloven, dat het zo vies kan zijn in de politiek.

Ik hoop voor Jetta dat ze in de zelf in de kuil valt die ze aan het graven is voor de Burgers en ook hoop ik dat ze Deetman mee trekt het kuil in.

Al dat liegen en bedriegen heeft ook een prijs kaartje, en Jetta het komt je echt te duur te staan straks.

Loes schreef op 25/05/05:
Beste mensen kunnen wij nu een ORGANISATIE gaan zoeken die ons kan helpen om de VIEZE VUILE HAAGSCHE POLITIEK WERELD WIJD bekend te maken.

Wie kan ons verder helpen????

Neo Talpa schreef op 26/05/05:
Loes schreef " Wie kan ons verder helpen???? "

Je zit er met je neus boven op.

En het heet:

internet.

Rick Buitenman schreef op 26/05/05:
@pi nuts: Dat heb ik veranderd op verzoek van M.J. die dat toepasselijker vond. Zij verstuurt de persberichtjes namens de fractie, als afzender staat er dus M.J. in de mail, en dat is een beetje lastig te veranderen vanaf de gehandicapte stadhuis kompjoeters. Daar zit verder nix achter.

Behalve dat op DenHaag.Org persoonlijke teksten van echte mensen altijd voorrang hebben op anonieme persberichten "namens organisatie X", en in eerste dus altijd de afzender met naam en toenaam genoemd zal worden.

hannes schreef op 26/05/05:
idd internet!!!

Stemgedrag schreef op 26/05/05:
Jozef, welk man zou met klijnsma kunnen trouwen?
Ze liegt en liegt hem binnen de korste tijd het bed uit.Een vrouw die zo liegt PVD is om over te geven

pi nuts schreef op 26/05/05:
@Rick

ah….zit dat zo
de communicatiemedewerker vond het achteraf toepasselijker om voor fractie te spelen.

met haar vorige persberichtje :

Wil Vonk: Hoera, de actieve buurt bestaat nog!
door M.J. Weststrate, 23/04/2005,
lukte dat natuurlijk niet

dat zag je al op een km afstand
dat kon die fractie nooit zelf geschreven hebben!

bedankt voor de uitleg Rick

Nu zijn me drie dingen duidelijk;

de regie ontbreekt bij de drugsvoorziening

bij de CDA Fractie Den Haag is die in handen van M.J.Weststrate

en die Christelijke letters van de Haagse CDAfractie staan dan voor
Communicatie
Door
Anderen

jojo schreef op 26/05/05:
Al deze ellende zou er niet geweest zijn bij een streng gedwongen consequent Nederlands harddrugsafkickbeleid in een gesloten instelling. Zo help je EN de verslaafde EN de samenleving!!! Maar ja, Nederland moet zo nodig soft zijn. Met alle gevolgen van dien voor de samenleving.
Met zachte heelmeesters (Jetta) maak je dus stinkende wonden (Vennepark, Zieken, Tasman)!!!

Neo Talpa schreef op 26/05/05:
pi nuts schreef " en die Christelijke letters van de Haagse CDAfractie staan dan voor Communicatie Door Anderen "

Gezien de deze week gewijzigde aanmeldingsregistratieprocedureblokkadebuffer op de PvdA-site, om ongewenste postings van 'Nicht Genossen' over Grote Roerganger Kool & de Kolkende Kooltjes te verijdelen, is er nu een wurgregistratie ingevoerd ... Wink

PvdA : Partei von das Afknijpen ...

" Wit wollen wíssen
aber nícht wissen
was wir nicht wissen
wollen wíssen "

CDA Fan schreef op 26/05/05:
Dat van die Motie zal niet het geval zijn. Dit punt is uitgebreid besproken in de commissie en afgedaan met de afspraak dat de wethouder (Klijnsma) ons (de Gemeenteraad) nader zal informeren over de bouwaanvraag die in behandeling is en het vervolgtraject. Zij is en was reeds in overleg met de bewoners in Zeehelden. Zie verder het commissieverslag dat eraan komt (www.denhaag.nl).

pi nuts schreef op 26/05/05:
ah...
nu gaat de motie ook al niet door

Communicatie
Doorgaans
Achterhaald

ze hadden het ook niet zelf verzonnen natuurlijk van die motie
dat zou veels te vonks ter doll voor woorden zijn

Neo Talpa schreef op 26/05/05:
CDA Fan schreef " ... en afgedaan met de afspraak dat de wethouder (Klijnsma) ons (de Gemeenteraad) nader zal informeren "

En daarmee moet de burger dan maar weer zoet genoegen nemen? Wie vertegenwoordigen jullie eigenlijk? Houden jullie ons voor collectief instant dement of zo, dat je denkt ons wederom met zo'n kut-riedel aan het lijntje te houden?

" Als jij mijn hand wast - dan was ik de jouwe ... "

" Have faith brother, have faith ... "

Als het CDA gelooft dat de burger steeds weer in dat Kuipend Infantiel SmoesgeroeS trapt, dan zou het hen sieren als ze eens een poging deden wat Intelligent Design op hun bellen bubbelende stoplapbabbels te gaan toepassen.

Deze raad begint steeds meer de contouren van een groepje Survival of the Misfits te vertonen, die ieder levensteken van maatschappelijke betrokkenheid door burgers met een kus des doods begroeten.

" Ja, maar het is compleux hóór, burgerdje! Wij scheppen alleen maar ruimte in het debat, zodat onze overeenstemming zich tot een goede concensus kan evolueren. En wij u natuurlijk tussentijds ruim kunnen afschepen qua afhoudend koefnoenafdoen. Maar dat laatste hoort u mij niet zeggen, qua verkeerde beeldvorming. Want dat werpe ik verre van mij, omdat ik mij in die spiegel niet herken noch wil herkennen, qua konttekst als zijnde. "

Weer een reden erbij om volgende week maar eens fors Bot te gaan botsen. Uh ... stemmen.


Na sluiting van de stemlokalen zult u dan nader worden geinformeerd ...

LL schreef op 26/05/05:
CDA Fan schreef op 26/05/05:
[..] de afspraak dat de wethouder (Klijnsma) ons (de Gemeenteraad) nader zal informeren [..]. Zij is en was reeds in overleg met de bewoners in Zeehelden.

Yeah right. Dat is dan zeker datzelfde overleg dat ze ook in Schilders- en Stationsbuurt voerde of voert. De raad weet dondersgoed dat de wethouder niet overlegt maar stelt zich gemakzuchtig tevreden met het feit dat genotuleerd wordt dat ze wel overlegt.

De raad zou eens wat meer onderzoek moeten doen. Moet makkelijk te verifieeren zijn dat geen van de buurten van mening is dat de wethouder overleg gevoerd heeft. En dan is het wel het woord van 10.000+ burgers tegen dat van de wethouder.

jojo schreef op 27/05/05:
@IEDEREEN
Al deze ellende zou er niet geweest zijn bij een streng gedwongen consequent Nederlands harddrugsafkickbeleid in een gesloten instelling. Zo help je EN de verslaafde EN de samenleving!!! Maar ja, Nederland moet zo nodig soft zijn. Met alle gevolgen van dien voor de samenleving.
Met zachte heelmeesters (Jetta) maak je dus stinkende wonden (Vennepark, Zieken, Tasman)!!!

OOIT 'S AAN GEDACHT OF IS DIT NIET PC???

EUROSTEMMER schreef op 28/05/05:
Die teringwijf die door en door liegt komt nooit tot bekeer, ze is ziek in haar pan. Hoe kunnen we haar af-smaken? Iemand een idee

Rene Geul schreef op 29/05/05:
Dat men op zich pissig is op Klijnsma begin ik steeds beter te begrijpen en billijk te vinden daar contact op nemen met de buurt en luisteren naar de buurt haar sterkste kant niet blijkt te zijn.
Dat je geen contact legt met de buurt maar onderhand wel bouwvergunningen aanvraagt is smeken om moeilijkheden en fnuikend voor het vertrouwen.
Er is hoe dan ook nog een andere partij betrokken waar ik in het verleden al twijvels had betreffende hun competententie, de partij heet Parnassia.
Een fatsoenlijke organisatie had voordat men bouwplannen ging maken toch minimaal contact moeten zoeken met de buurt, zeker indien het gaat om iets controversieels als een long-stay voor hard-drugs-verslaafden.
Het valt me dan ook voor de zoveelste keer tegen dat de Parnassia zijn mond houd terwijl enige uitleg gewenst, wat heet geboden is.
In de discussie over de waardevermindering heb ik al laten zien hoe men in deze stad met psychotiese mensen(uitgerekend in de tasmanstraat) omgaat, om te weten zo slecht tot de zelfmoord er op volgde.
Ik heb later meegemaakt(in dezelfde Tasmanstraat) dat men mij wederom vroeg iemand mee te nemen die psychoties was, hetgeen ik(wijzer geworden) weigerde.
De schitsofrene patiente kreeg geen neuroleptica van de RIAGG-psychiater(tegenwordig parnssia-psychiater geheten) omdat die vond dat de huisarts die wel mocht geven, de huisarts vond terecht van niet(een eerstejaars student had de huisarts terecht gelijk gegeven net zo als later de GGD).
U voelt hem al aankomen het parnassia(vroeger RIAGG geheten) kreeg terecht op zijn kloten.
Ik kan nog wel recentere blunders tevoorschijn toveren zelfs begaan onder de naam Parnassia en begin dan ook serieus te twijvelen of er nog uitbreiding van de verslaafdenzorg moet komen onder leiding van het (Regionaal Instituut voor Ambtelijk Gezeik en Gezeur was RIAGG) Parnassia/Riagg.
Zou het niet beter zijn om op zoek te gaan naar helder denkende hulpverleners?
Response van het parnassia afwachtend.
Rene Geul

Neo Talpa schreef op 29/05/05:
Rene Geul schreef " Dat je geen contact legt met de buurt maar onderhand wel bouwvergunningen aanvraagt is smeken om moeilijkheden en fnuikend voor het vertrouwen "

Die air van 'onaantastbaarheid' daar hebben er meer in het college last van, denk maar eens aan het bedrog wat Wilbert Stolte zijn ambtenaren laat plegen inzake het 2 jaar durende (!) overleg van de gemeente met de betrokkenen rondom landgoed Reigersbergen. Waste of time en goed bij de neus genomen blijkt achteraf.

Men neemt de burger niet serieus en wil coute que coute de eigen stiekeme plannetjes doordrukken. Dat dat ondertussen ernstige vormen van vriendjespolitiek en machtsmisbruik begint aan te nemen, dat deert 't college blijkbaar niet.

En qua verantwoording neemt men het ook niet zo nauw, als je zo'n stamelende stoethaspel Hartman onlangs het zoveelste miljoenen-fiasco inzake het 'kenniscentrum' ziet toelichten op RTV West. Om van de naijlende hokuspokus-argumenten van Wammes Wilbert Waggel maar te zwijgen. Uitstellen, traineren, rookgordijn optrekken: niets is dit college te gek. Om bij falen de zwarte piet bij de burger te leggen onder het adagium: " hij is er niet bij betrokken ".

En de opperdoes van dit gezelschap, JeePee II, ziet wel wat in de kennismaatschappij. Rare opvatting hebben zijn CDA-'broeders' in het Haagse dan over 'kennis', qua I-Design.

Want die kennis moet óf zoveel mogelijk uit 't zicht worden gehouden óf - inzake het de vinger aan de projectmatige pols houden bij het Kenniscentrum ICT-project van de gemeente - op z'n janboerefluitjes uit de kouwe grond te worden getrokken. Tegen dagprijs waarschijnlijk, de achtergrond van tuinder Hartman in aanmerking genomen, qua puntjes op de i.

Mogelijk komt die dagprijs van dezelfde gisse ondernemer als degene die dat vod wat een maandje geleden als EU-grondwet door de overheid werd rondgestrooid en precies in de kattebak paste. Maar wel góddomme meer dan 9 euro per exemplaar blijkt te hebben gekost, dat slappe aftreksel van een goedkope krantenbijlage.

En als dat ook nog eens dezelfde man is die dat keihard puur natuurstenen Belgisch afbrokkelende puinstenen Spuiplein aan deze gemeente heeft verkocht, dan moet we die maar aantrekken als minister van Economische Zaken (bij iedereen gaan 'n lichtje op), van Buitenlandse Zaken (dipje wordt toppie) en van Justitie (Intelligent Denken per decreet).

En wat mij betreft mag poep dan gesponsord worden.


Zelfs als het uit de keeltjes van prutsende wethouders en raadsleden komt.

Neo Talpa schreef op 29/05/05:
Rene Geul schreef " ... en begin dan ook serieus te twijvelen of er nog uitbreiding van de verslaafdenzorg moet komen onder leiding van het (Regionaal Instituut voor Ambtelijk Gezeik en Gezeur was RIAGG) Parnassia/Riagg. "

Ze gaan de boer op en voor de groei, bleek gisteren uit wijlen de Haagse Courant, komend AD.

En om die marktpenetratie en vraagsturing zo breed mogelijk in te bedden en zichzelf als verfrissend oppeppertje aan de zoekende medemens aan te bieden heeft men de naam nu geshrinkt naar .... tadáááá

PsyQ !!


" Ga jij doen vandaag? "
" O, een potje zeikâh bij zaai-Koe ... "


Krijgt men overigens nog last mee, want die naam is al gedeponeerd Wink

LL schreef op 29/05/05:
Neo Talpa schreef op 29/05/05:
Krijgt men overigens nog last mee, want die naam is al gedeponeerd Wink

Helaas, ander vakgebied: het psiegedelies beinvloeden van mensen. Versus het spiegelogies beinvloeden van mensen.

Neo Talpa schreef op 29/05/05:
LL schreef " het psiegedelies beinvloeden van mensen. Versus het spiegelogies beinvloeden van mensen. "

Zou het soms wéér een outsourceprodukt van het Spiegelpalès zijn, qua verzelfstandigd PPS'end ambtenaartje?

Misschien moeten we er als burger zijnde eens een grensoverstijgende publiekstrekker openen, qua waarheidsvinding: de 'Speleogogies Psiegedeliese zoekroute in Da Spiegelpalès', qua wie waar verantwoordelijk voor is en dat toch glashard transparant blijft ontkennen.


Kommie vanzelf wel bij de afdeling PsyQysP uit.

Jozef Labuche schreef op 30/05/05:
Met dank voor de steunbetuigingen.

Het is best eenzaam om zo alleen in de woestijn van het Haagse gemeentebestuur te staan roepen.
Enkel omringd door kamelen, ach die kijken zo aardig leuk ogend weg en struisvogels die hun kop in het zans steken en dan ook niets zien of horen... en dan heb je nog die uil .. maar zoals je weet, wat helpt het als je een kaars en een bril aanreikt ... als den uil niet zienen wil ...
Allemaal wegkijkpolitiek...

Hievoor geldt zowel voor de drugsproblemtiek, als voor personen, als voor de zogemaamde Europese grondwet :

Om met iets slecht iets slechters beter te maken daarom is het niet goed. (uit eigen werk : westerse koans en oosterse aforismen).

Zeeheld schreef op 30/05/05:
Waarom reageert verzorgingstehuis Op de laan niet op de vestiging van een drugshol tegenover hun entree in de Tasmanstraat ?

Er gaan hardnekkige geruchten in de wijk dat de directie van het verzorgingstehuis connecties zou hebben met Parnassia en dat blijkt dus ook inderdaad zo te zijn.

We zijn er achter gekomen waarom Verzorgingshuis Op de Laan geen tegengas geeft, bij het vestigen van de harddrugs voorziening regelrecht aan de overkant van hun entree aan de Laan van Meerdervoort.

We begrepen er al niets, het was wel even spitten, maar geef een dief maar touw genoeg en hij hangt zichzelf wel op.

Ze worden waarschijnlijk onder druk gezet door Parnassia.

Gevolg is wel dat zij de mensen die hun zijn toevertrouwd, ondergeschikt zouden maken aan de “belangen” van de harddrugsgebruikers van Parnassia, de mensen worden gewoon uitgeleverd.

Je vader of moeder zal er maar wonen.

En waarom is hun e-mail adres al ruim een week onbereikbaar ? opdelaan@gdvv.nl

Spreekuur voor ouderen met depressieve klachten
geplaatst op 17.04.2003

Het spreekuur is bedoeld voor ouderen die vragen hebben over depressiviteit, somberheid of andere (psychische) klachten die misschien met depressie te maken hebben. Het spreekuur kan de weg wijzen naar welke hulp het meest geschikt is. Ook familieleden, buren, hulpverleners en vrijwilligers die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving en niet weten hoe hiermee om te gaan, kunnen bij het spreekuur terecht. Ook vragen over verwijzing en het hulpaanbod in de regio kunnen hier worden gesteld. Het spreekuur wordt bemand door medewerkers van Parnassia, psycho-medisch centrum. Men kan zonder afspraak terecht en een advies is gratis en vrijblijvend. Gedurende de openingstijden is ook telefonische informatie en advies mogelijk.

Woensdag van 13.00 - 16.00 uur
Locatie "Het Schakelpunt"
Burg. Patijnlaan 1900
Tel. 070 - 354 39 27

Donderdag van 9.00 - 12.00 uur
Locatie Verzorgingshuis 'Op de Laan'
Laan van Meerdervoort 110
Tel. 070 - 375 1315

Auteur:Parnassia

Eurostemmer schreef op 30/05/05:
Jozef, stem je voor of tegen de eurowet?Ver maakt het niet zo uit hoor lieve Jozef.

Zeeheld, die vreters lopen over lijken. Er valt niet over te praten, gooi een stinkbom naar binnen.

Bop Marley zei, get up, stand up: stand up for your rights....

Eurostemmer schreef op 30/05/05:
Ver= Verder

Zeeheld schreef op 30/05/05:
De gdvv.nl waaronder verzorgingshuis Op de Laan valt, voelt zeker nattigheid, want ze zijn nu helemaal niet meer per E-mail te bereiken.
Struisvogelpolitiek, kop in het zand, e-mail-, radiostilte ?

Jongerius schreef op 1/06/05:
Er zouden toch 25 opvangcentra over de HEEELE stad verspreid worden.
In en om het Zeeheldenkwartier zijn het er al 6 en nu komt er dus een 7e bij.
Het is een schande.

Willem schreef op 2/06/05:
gewoon alle 25 in het zeeheldekwartier en dan een hek er om heen.

Jongerius schreef op 2/06/05:
Naar aanleiding van opmerkingen dat Mevr. Klijnsma niet van deze wereld zou zijn…....
Mocht zij een buitenaards wezen zijn, dan is het goed te begrijpen waarom ze haar op de aarde hebben gedumpt.
Maar waarom nou net in Den Haag!!!

Neo Talpa schreef op 2/06/05:
Jongerius schreef " Maar waarom nou net in Den Haag!!! "

Daar valt ze het minst op, tussen al die andere Peulen.

Rene Geul schreef op 3/06/05:
Las net het volgende:
LEIDEN - De Leidse Actiegroep GGD-gebouw wil dat er een onafhankelijk en deskundig onderzoek komt naar een geschikte locatie voor een slaaphuis voor drugs- en alcoholverslaafden.
Met dit onderzoek willen ze voorkomen dat het voormalige pand van de GGD in de Roodenburgstraat onderdak gaat bieden aan deze groep dak- en thuislozen.
Volgens de actiegroep had deze plek al bij voorbaat de voorkeur van het gemeentebestuur, ondanks een negatief advies van de ambtenaren

Zo te zien dus niet alleen autisme in Den Haag.
P.S. Zou PSY-HIGH geen beter naam zijn dan PSYQ?

LL schreef op 3/06/05:
Ik stem op PSY-GOOT

Daar eindigen we met z'n allen in deze loopgravenoorlog. Ondertussen graaf ik vlijtig verder.

Neo Talpa schreef op 3/06/05:
LL schreef " Ik stem op PSY-GOOT. Daar eindigen we met z'n allen in deze loopgravenoorlog. Ondertussen graaf ik vlijtig verder. "

Die amorele Hilversumse superpooier Leo van der Goot, wordt netmanager van Nederland 2, vernam ik gisteren.

We kunnen onze lol op met de verdergaande teloorgang van Nederland onder de regie van deze sociaal fascisten.

We zijn een kolonie van onszelf geworden en laten anti-socialen wat er nog rest van een stabiele samenleving onder dekking van corrupte banken, verzekeringsbedrijven en aanverwante pooiers de boel kanibaliseren tot 't op het bot is afgekloven en alles en iedereen tot slaaf is gemaakt van een stelletje amorele tirannen en hun zetbaasjes.

Die laatsten staan ook wel bekend onder de naam 'politici' en hebben de mond vol van iets waar ze totaal schijt aan hebben: democratie.

Men heeft slechts last van een 'duivels dilemma'...


Amoreel meedogenloos hypocriete schoften zijn het.

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)