< html>
de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
Politiek
Stuivertje verwisselen met drugsholen
door Mondige Burger, 13/04/2006, 21:02

Uit het plan van aanpak van dit college.

Ook moeilijke keuzes maken

We moeten realistisch zijn: voorzieningen als een 24 uurs-opvang voor dak- en thuislozen of de aanleg van een tramspoor zijn en blijven nodig in een grote stad. We willen daar zorgvuldig en open mee omgaan. We moeten helder zijn over de manier waarop we de besluitvorming rond dergelijke voorzieningen organiseren: communiceren met alle betrokkenen, de noodzaak goed onderbouwen, risicoanalyses maken, alternatieven afwegen, waarborgen bieden aan omwonenden en uiteindelijk ook evalueren. Overigens is de gemeente niet altijd zelf initiatiefnemer van dergelijke voorzieningen. Zon zorgvuldige afweging verwachten wij ook van anderen.

Wat het bovenstaande betreft, heeft de gemeente inzake het Zieken en het Vennepark alle steken laten vallen die ze maar konden laten vallen, de doelstelling als hierboven verwoord, staat in schril contrast met wat zij voor de omwonenden van de drugsholen hebben gedaan of eigenlijk hebben nagelaten. Alleen al het punt van de risicoanalyses, is totaal genegeerd en dat kan niemand ontkennen en die zorgvuldige afweging doet helemaal de deur dicht. Jetta kwam zag en dacht de Venneparkers te overwinnen, sorry het zijn net Gallirs 

 

Wij wensen de Hr. van Alphen veel wijsheid in deze heikele kwestie, die hij als een hete aardappel op het bord van Groen Links heeft laten schuiven, want zolang de huidige drugsholen niet worden gesloten, zullen we nu helaas tegen hm moeten blijven aanschoppen en hm er van overtuigen dat het toch anders moet en op andere locaties. Want herhalingen van 28 september zijn niet uitgesloten en dienen met gewijzigd beleid te worden voorkomen door de bewoners een handreiking te bieden. 

En over die waardevermindering van de panden is ook het laatste woord nog niet gesproken. Dat had Jetta gemakshalve gelijk op het bordje van Else van Dijk geschoven. Maar nu zij zelf de financile ellende naar zich toe heeft getrokken, zullen er voor de omwonenden, die weg willen toch regelingen getroffen moeten worden. Want in het collegeprogramma staat gelukkig ook iets over schuldsanering. Daar valt dan dus ook de restschuld onder, van de hypotheek na de verliesgevende verkoop van je pand, indien dat naast een drugshol staat.

 Joost schreef op 13/04/06:
Als ik goed lees staat in het geciteerde stukje alleen iets over een 24-uurs voorziening voor dak en thuislozen. Niks over verslaafdenproblematiek.

Het is wel mode om dat allemaal op dezelfde grote hoop te smijten, maar van een beleidsambtenaar die respect heeft voor de client mag je wat anders verwachten.

Dak- en thuislozen zijn niet vanzelf verslaafd of crimineel. Alleen dak- en thuisloos. Ik zou zeggen: sloop wat minder woningen en geef die mensen een dak. Wie weet voelen ze zich er dan ook snel thuis.
Of mag dat niet van de PvdA - Dienst Stadsontwikkeling?

Cabrio schreef op 13/04/06:
"Daar waar mensen al dakloos of verslaafd zijn moeten we goede laagdrempelige opvang bieden"

Sorry Joost maar het college deelt jouw mening niet.
Verslaafden en daklozen worden in 1 adem genoemd.
Jij bent te prijzen, dat jij die nuance wel kan aanbrengen.
Dit college moet nog een hoop leren.

David Rietveld schreef op 13/04/06:
of1 (vw.)
1 in tegenstellend zinsverband, bij meer dan n mogelijkheid => ofwel
2 oftewel [verklarend]
3 zo niet, dan [na een bevel of waarschuwing]
4 na een ontkenning als inleiding van de vervolgzin in een balansschikking
5 ongeveer [voor een aantal]

Ik neem aan dat in dit verband betekenis nr. 1 werd bedoeld.

Joost schreef op 13/04/06:
Verbalisant Rietveld : kunt u aangeven hoe crimineel dakloos gedrag precies is voor Groen Links, en wat de legitimatie voor het preventief fouilleren cq. arresteren van verslaafden, of andere voorbijgangers, ook alweer is?

Johan schreef op 13/04/06:
Dat je als Groen Links je met zulke futiliteiten bezig weet te houden, is er niets zinnigers te doen?
Dat belooft wat, of eigenlijk niets, deze collegeperiode.

Cabrio schreef op 13/04/06:
Ha ha, Joost, nu doe je hetzelf, verslaafden of andere voorbijgangers, ook op een (1) hoop.

Mag van David geen getallen gebruiken, dat brengt hem in verwarring, dan heeft ie gelijk voor zichzelf een multiper choice vraag met vijf (5) mogelijkheden.

Johan schreef op 13/04/06:
Ik wou het toch bij het onderwerp houden en meneer Rietveld moet niet de slimmerik uithangen door de aandacht af te leiden met taalkundige foefjes wat niets met het onderwerp heeft te maken.

Wat zeker meespeelt in de hele kwestie is het feit dat de eigenaren van de woningen rond de gebruikersruimten nu in wezen dor de gemeente gegijzeld worden op hun locatie.

Je kan niet weg, want dan lever je 25% van de waarde van je woning in.
Daar wordt met geen woord over gerept, ook de heer Rietveld gaat totaal aan dit gegeven voorbij.

Alleen dit gegeven al wordt door iedereen genegeerd, terwijl men heel goed weet waar de schoen wringt.

Je kan die mensen niet met die schadepost opzadelen omdat tijdens die discussie, die bingo over de gebruikersruimten, met de bingo ballen van de leegstaande panden, toevallig Zieken en Vennestraat 85 er uit kwamen rollen.

Dames en heren rond het Zieken en het Vennepark, u heeft verloren eh gewonnen en u zoekt het maar uit.

Zie de waardevermindering maar als 25% kansspelbelasting voor het winnen van de hoofdprijs, een gebruikersruimte.

Tijgetje schreef op 13/04/06:
Joost schreef
"Dak- en thuislozen zijn niet vanzelf verslaafd of crimineel."

Dat klopt, maar als je weet dat van alle dak- en thuislozen ruwweg 80% verslaafd is denk je wel anders over de connectie. Overigens vallen veel van die mensen gewoon door alle "sociale vangnetten", al was het bijvoorbeeld maar omdat ze illegaal zijn (dat zou zomaar eens de helft van alle dak- en thuislozen kunnen zijn) of omdat de instanties niet in staat zijn om samen te werken.

Achmed &Rachid schreef op 14/04/06:
David en Bert zijn een eenheid met Jetta daarbij is het een heilige Drieeenheid.

Komen ze dadelijk soms ook nog paaseieren verstoppen hier hier in het Vennepark ??

Baka Bana schreef op 14/04/06:
Achmed &Rachid,
laat die schijnheiligen wegblijven met hun verotte paaseieren.
paasbolletjes verkopen mogen ze, dan arresteren we ze

Wethouder Bertje op welzijn schreef op 14/04/06:
De handlanger van Jetta zal er voor zorgen dat er nog meer drugsholen komen en dat is goed. Want er komen steeds meer verslaafden en straks gaan deze ook nog eens met pensioen.

Er moeten ook drugsholen komen voor gepensioneerden en straks ook voor kinderen van 12 jaar.

Zij noemen het vooruitgang en het is daarvoor dat de Haagse kiezer gekozen heeft.

In een achterlijk land noemen ze dat TV-democratie
met big Brother en Idolkiezers.

Annonymous schreef op 14/04/06:
Johan schreef:

"Ik wou het toch bij het onderwerp houden en meneer Rietveld moet niet de slimmerik uithangen door de aandacht af te leiden met taalkundige foefjes wat niets met het onderwerp heeft te maken.

Wat zeker meespeelt in de hele kwestie is het feit dat de eigenaren van de woningen rond de gebruikersruimten nu in wezen dor de gemeente gegijzeld worden op hun locatie"

Wie is Rieteveld?
Kappen met taalfoefjes?
Geen gedraai met taal om de boevenstreken glad te strijken
afleidingen en omleidingen is voor het verkeer, Rieteveld.

Expat schreef op 14/04/06:
Wethouder Bertje op welzijn schreef op 14/04/06:
De handlanger van Jetta zal er voor zorgen dat er nog meer drugsholen komen en dat is goed....
Er moeten ook drugsholen komen voor gepensioneerden en straks ook voor kinderen van 12 jaar.....

Zijn er misschien voor ons speciale bestemmingsplannen met drugsholvrije zone's en waar bevinen die zich?

Johan schreef op 14/04/06:
David Rietveld schreef;
De vraag is nu: neem we dit serieus of beginnen we vanaf dag 1 met 'oorlog' voeren?
-
Beste David, die bewoners zijn al 3 jaar in oorlog met de gemeente, dus er moet gewoon iets fundamenteel fout zijn en je kan als gemeente niet vol blijven houden dat het alleen maar aan die mensen ligt.

De drugsholen zullen gewoon gesloten moeten worden, niet vanwege het feit dat men per definitie tegen drugsholen is, maar wel vanwege de manier waarop het met de besluitvorming is gegaan en de wijze waarop de direct betrokkenen bij voorbaat buitenspel werden gezet.

Als er een prijs wordt uitgeloofd voor de grootste bestuurlijke blunder dan zal Den Haag die ongetwijfeld toegekend krijgen vanwege deze kwestie.

Dat weet jij, dat weet ik en iedereen in Den Haag, dus houdt op met je kop in het zand te steken in de hoop dat het weer overwaait.

Juist nu gebleken is dat met deze verkiezingen de mensen rond de gebruikersruimten hun hoop echt niet (meer) op het nieuwe college hoeven te vestigen, zullen de hakken alleen maar verder in het zand doen gezet worden en is escalatie, ruim voor die evaluatie een reel gevaar, maar dat wordt door de gemeente dan wel zelf uitgelokt.

Regeren is vooruitziend, dus voortvarend handelen is wel gewenst.

En zo niet, kom dan niet zeuren als het weer eens uit de hand loopt, zoals op die 28e september.

David Rietveld schreef op 14/04/06:
Dat gaat lekker. Verwijzingen naar 28 september, 'handlanger', 'boevenstreken', 'schijnheiligen'. En dat allemaal n.a.v. een passage waar ik de lezers zelf op heb gewezen.

Dat de verhoudingen tussen Klijnsma en de mensen rond het van der Vennepark ernstig verstoord waren was duidelijk. Juist daarom zou een wethouderswissel kunnen worden aangegrepen om de verhoudingen te normaliseren. Niemand vindt het leuk om met iemand om tafel te zitten die hen hartgrondig heeft geschoffeerd. Dat geldt voor de mensen rondom de gebruikersruimten die zich ernstig tekort gedaan voelen, maar dat geldt ook voor wethouders. Dat is wat ik bedoel met 'oorlog' vanaf dag n. Mijn advies: maak eerst eens een afspraak om kennis te maken of bij te praten voordat je begint met verwijten. Dat kan altijd nog. :-s

Ik ben het er trouwens niet mee eens dat dit de grootste bestuurlijke blunder (van Nederland?) is. Niet alleen zou zoiets in de verkiezingsuitslag terug te vinden moeten zijn, ook hebben mij nog geen geluiden bereikt die er op wijzen dat de gebruikersruimte(n) de leefbaarheid en veiligheid verstoort. Dat waren tijdens de behandeling in de gemeenteraad de belangrijkste punten. Het punt van waardevermindering is naar mijn beleving pas later in de discussie gekomen. Dat is inderdaad geen zaak voor een wethouder welzijn, maar voor financin.

Johan schreef op 14/04/06:
Beste David; je bent wel erg kort van memorie of er zijn je een paar dingen gewoon ontgaan.

Probleem is en blijft dat Bert van Alphen tijdens die bewuste vergadering waarop het "besluit" werd genomen de bewoners op zijn eigen wijze ook enorm geschoffeerd heeft.

Hij was onnodig grof tegen die mensen en die zijn dat nog echt niet vergeten.

Zelfs Albert v.d. Zalm schreef op zijn weblog;

"dit zijn door en door fatsoenlijke mensen" en

"jammer dat de uitkomst al van te voren vast staat, ik ga nu maar weg, ik wil dit niet meemaken"

Het was daarom ook totaal niet nodig om zo grof te zijn, het gedrag van Bert van Alphen was beneden alle peil.

Dus dat voorstel van je om eerst te gaan praten met dit in het achterhoofd, kan je dus wel vergeten.

Had Sander Dekker welzijn gegeven, die heeft tenminste nog het voordeel van de twijfel, zeker vanwege het feit dat zijn moeder via het internet hem nog probeerde te bewegen een lans voor die mensen te laten breken.

Shirley Marapin schreef op 14/04/06:
David, de realiteit is dat er

diepe wonden zijn geslagen door de politiek bij de bewoners.

Wonden met gevolgen.

Wonden die pijn doen.

Wonden die niet genezen.

De minderwaardige behandeling van personen die uit eenvoudige huize kwamen verzoeken tijdens de inspraken, de keer op keer honderden bezwaarbrieven enz.
Ja, bevend, nerveus, maar zeer gedurfd, omdat ze in hart en ziel hoopten dat er naar hen geluisterd en gekeken werd, en dat ze begrepen zouden worden. Massa's mensen!

Maar de geweldige macht daar, vertrapten met schoenen deze mensen. Zo ervaarden ze het.
Steeds weer maakten het ongeloof van het politieke gedrag hen duidelijk dat de politiek hen niet waardeerde en respecteerde, hen te min vonden!
Ja David, te min, om serieus te nemen.

Mensen hier hebben het gevoel dat de politiek op hen gespuugd heeft. Alleen, de ellende is, jullie of andere begrijpen niet wat voor een grote stappen het waren die deze gewone mensen hebben gezet en welke hoop daar uit voorvloeide, iedere keer weer, iedere keer weer, al die maanden met alle spanningen bij elke stap op elke gebeurtenis...., en dat ging maar zo door, en nimmer enige winst geboekt!
Integendeel, de mensen voelen zich totaal genomen door de machtige superieurs! Maar David, wat begrijp jij daar nou van? Jij hebt niet meegevoeld. Jou bereiken geen berichten nu dat het niet goed gaat...Dr kijk jij naar. En naar de evaluatie.

Tijgetje schreef op 14/04/06:
David schreef
"Ik ben het er trouwens niet mee eens dat dit de grootste bestuurlijke blunder (van Nederland?) is."

Als je meeneemt dat de gemeente de OVHG in een pand met bestemming "wonen" wil vestigen, dat omwonenden daar in het openbaar op wijzen en dat de (goe)gemeente dat niet wil geloven en toch voor vestiging stemt, dan ben ik het toch eigenlijk wel met Johan eens dat we dit project van de gemeente Den Haag met gemak kunnen voordragen voor de Gouden Eikel. Jammer dat die niet meer uitgereikt wordt.

Johan schreef op 14/04/06:
Ik heb mij lange tijd afzijdig gehouden maar recht is recht en krom is krom en dat Den Haag haar kromme beleid toch tegen beter weten in recht probeert te praten is mij een gruwel.
Dus nog maar een reactie mijnerzijds.

David Rietveld stelt dat er geen overlast is.

Dat er geen overlast is, komt door de overkill van de overal aanwezige Hermandad, die hoe tegenstrijdig dan ook, juist door hun aanwezigheid het gevoel van onveiligheid, het wonen in een NO GO AREA keer op keer bevestigd.

Wel trappelende (politie) paardenvoetjes maar geen begrip voor de omwonenden, het moeten leven in een politiestaat, met cameras die er voorheen gewoon niet nodig waren.

Het voortdurend op je qui vive te moeten zijn, opletten, de kinderen in de gaten houden, die voortdurende verstikkende druk die op het dagelijkse leven wordt gelegd, daar heeft men geen weet van.

En de politiek, die modderde voort, en is strak hogelijk verbaasd dat het volk in opstand komt en al die drugsholen eigenhandig met de grond gelijk gemaakt worden.

Dat is geen eigenrichting maar noodweer.

Joost schreef op 14/04/06:
Die overlast van politie is voor David geen geluid dat er op wijst "dat de gebruikersruimte(n) de leefbaarheid en veiligheid verstoort."

Die politieoverlast is goed voor u. Repressie is nodig want de mens is van nature slecht. Wij hebben strenge meesters nodig: Deetmans en zijn Groen Rode Rakkers.

I believe in miracles schreef op 14/04/06:
Ali Wim Baba met zijn 45 rovers

Pioenroos schreef op 14/04/06:
Beste David, Bert is in een wespennest gestapt.
De lachende wethouder die alles fantastisch vindt gaan, heeft een warboel achtergelaten. Ik denk zelf prive een aardige vrouw maar een slecht bestuurder. bezoekje hier, speldje daar. Bert staat voor een moeilijke taak. De oppositie zal een zwiepende boemeramg zijn en allerhande zaken aan de kaak stellen.En bert, die zal moeten handelen. Het van der Vennepark is ook een open wond voor Bert. De bewoners zijn zijn optreden niet vergeten, noch de de standpunten van Groen Links.

Waarom? schreef op 14/04/06:
Wie kan mij uitleggen, waarom van alle mensen in den haag, Kleinsma precies Bert van Alpen uit kiest om wethouder van het welzijn en drugsruimte te worden?
Alle andere mensen op die welzijn waren beter en hadden een ander blik dan deze man.
Bert van Alpen is de meest onbegrijpelijkste keus op het grootste problematiek van de afgelopen jaren, de durgsruimten.

Mondige burger schreef op 14/04/06:
David Rietveld schreef
Het punt van waardevermindering is naar mijn beleving pas later in de discussie gekomen. Dat is inderdaad geen zaak voor een wethouder welzijn, maar voor financin.

Diegene die schade toebrengt is verantwoordelijk wegens onrechtmatige daad.

Het is oorzaak en gevolg, de vervuiler betaalt.

Dus die waardevermindering hoort wel degelijk te drukken op het budget van welzijn.

Dat is dus de volgende stap van Jetta.

Eerst had zij welzijn en werd het op het bordje van Else van Dijk van financin geschoven.

Nu heeft Jetta financin en wordt het op het bordje van welzijn geschoven als veroorzaker van die schade.

We krijgen steeds meer te doen met Bert als kop van Jutta

Daarom schreef op 14/04/06:
VVD zou Welzijn nemen. Dat riepen ze vooraf.
VVD heeft blijkbaar geen ene mallemoer te willen gehad, zijn net kleine jongens behandeld.
Ze mogen de auto's verminderen in de binnenstad, terwijl ze dat niet wilden vooraf. En nu verdedigt Sandertje het met een lach op tvwest.
Toont de zwakke ruggegraat van die 2 jonkies aan.

Beste Waarom?
Jetta Klijnsma had niet de intentie om het probleem met de spuitruimtes op te lossen, daarom koos ze Bert van Alphen.

Mondige burger schreef op 14/04/06:
Ons benieuwen of het nieuwe college een andere aanpak gaat volgen en zich wat toeschietelijker opstelt ten opzichte van de omwonenden van de drugsholen.

Vooralsnog leek dit hun leidraad.

Handboek bestuur

Maya de bij schreef op 14/04/06:
Pioenroos schreef
Beste David, Bert is in een wespennest gestapt.

Dus heb je tegen die wespen Imkerkleding nodig rond die drugsholen, dan is het toch logisch dat mensen een burka dragen in die buurt..

Politiek is een wespennest, dus passen die mensen hun kleding daar op aan.
Hoezo niet aangepast of ingeburgerd?

http://papiro.blogs.sapo.pt/arquivo/another_burka-722450.jpg

Wespi schreef op 14/04/06:
Nog even wachten en het haagje is volgebouwd met Q gebouwen .Verstrekken blijt de hoofd moot niet er afhelpen.Dat hebben ze goed geleerd dat zou de ondergang van Q zijn en dan weg macht dit is gewoon BIG zaken doen.

E= MC2 schreef op 14/04/06:
Het is ook Q geen IQ

Anand schreef op 14/04/06:
Onderstaande tekst is of door een intelectueel of door een warhoofd getypt.

David Rietveld schreef op 13/04/06:
of1 (vw.)
1 in tegenstellend zinsverband, bij meer dan n mogelijkheid => ofwel
2 oftewel [verklarend]
3 zo niet, dan [na een bevel of waarschuwing]
4 na een ontkenning als inleiding van de vervolgzin in een balansschikking
5 ongeveer [voor een aantal]

Ik neem aan dat in dit verband betekenis nr. 1 werd bedoeld

Conclusie schreef op 14/04/06:
Anand!

David is van GL, Geen Logica

Annonymous schreef op 15/04/06:
>>>Wie kan mij uitleggen, waarom van alle mensen in den haag, Kleinsma precies Bert van Alpen uit kiest om wethouder van het welzijn en drugsruimte te worden?<<<
Dat ligt nogal voor de hand lijkt mij. Namelijk GL kwam ten tijde van het besluit over het Vennepark met dat initiatiefvoorstel Knokken voor Kwetsbaren. Dat zegt alles dus 12 handen op een buik toch ??

Mondige burger schreef op 15/04/06:
Dat wordt van de zomer dus knokken mt de "kwetsbaren"

Ze zijn in ieder geval zo kwetsbaar en broos, dat ze je auto kunnen openbreken, mensen bestelen en beroven.

Lijken me geen echte kwetsbaren, ze zorgen prima (alleen) voor zichzelf.

Misschien moeten de bewoners zich zelf niet zo kwetsbaar opstellen en zich maar even aanmelden hieronder

Beetje s(p)arren?

Anal Poet schreef op 15/04/06:
Annonymous schreef " Namelijk GL kwam ten tijde van het besluit over het Vennepark met dat initiatiefvoorstel Knokken voor Kwetsbaren. Dat zegt alles dus 12 handen op een buik toch ?? "

Dus je verkracht iemand, droogt je snikkel af (" Gewn een democratische Beslissunk, hoh! "), loopt weg, bedenkt je, draait je om, gaat wijdbeens boven het slachtoffer staan en zegt:


" You talking to me? ... To m ?!! "

Ambten(a)ar Dorknoper schreef op 15/04/06:
Gelukkig de juiste vrouw op de juiste plaats bij financen whoehahah.

Je kan twee dingen doen, of als ik, even flink lachen, je schouders ophalen en gewoon verder gaan met je werk, of als een aantal collegas handelen, die de messen al aan het slijpen zijn om haar op dr gezicht te laten gaan.

Een vrouw bven je zou nog te verteren zijn, maar dan wel n die zich bewezen heeft en dus ook respect verdient.

Ik laat het hier maar bij, want ik voel weer een lachstuip opkomen en dan zeggen ze nog dat ik, Dorknoper geen humor zou hebben.

Ontdekkingsreiziger in Nederla schreef op 15/04/06:
Als ik dit allemaal zo lees wordt het toekomstig college van Den Haag een college met hoog Muphetshow gehalte.

Een historica (Klijnsma) op financies
Een bestuurskundige (Dekker) op onderwijs
Een journalist (Kool) op tewerkstelling en econmie
Een Economist (Woensel) op verkeer

Aan anderen om dit aan te vullen.

Het is net zoals ameteurtoneel waar de spelers een rolletjes mogen kiezen.

Nederland het land van de kenniseconomie ... daar waar het besloten wordt zet Nederland niet eens deskundigen op hun eigen vakgebied.

Rare romeinen die Nederlanders zou Obelix zeggen.

O in N schreef op 15/04/06:
Ik vergat Bertje de onderwijzer nog : die gaat dan op welzijn ipv van op onderwijs ...

Het wordt tijd dat het onderwijs afgeschaft wordt, het dient toch tot niets in Den Haag.

Kermit schreef op 15/04/06:
Hoog Muphetshow gehalte?

Je vergeeet Groen Links.Die David Rietveld en Bert van Alphen als de Waldorfs. Die zeurpieten die altijd maar moppperen dat die burger het zogenaamd niet wil begrijpen en dan tot vervelens toe de uitlegjes komen doen.

AD schreef op 16/04/06:
Volgens de laatste info gaat dat gesjoemel met dat aantrekken van buitenlandse bedrijven Van Woensel de kop kosten. Die AD heeft natuurlijk over al die wethouders compromiterende info, het is alleen maar wachten wanneer het ze uitkomt om het te gebruiken.
Zouden ze misschien nog wat kunnen publiceren om het hele college naar huis te sturen of moeten we eerst een collecte houden?

AD/hc schreef op 16/04/06:
Pieter van Woensel, WFIA-voorzitter, tevens wethouder Economie:
"Daardoor kan er een verkeerde indruk zijn ontstaan"

Verder:
Op basis van de foute cijfers zijn diverse gemeenteraadsleden wl akkoord gegaan met subsidies aan de WFIA.
In een persbericht van de gemeente Den Haag gaf van Woensel eind vorig jaar bovendien zelf een verkeerde voorstelling van zaken. Hij stelde ten onrechte dat de lobbyclub in vijf jaar tijd 135 bedrijven met ruim 2500 werknemers heeft binnengehaald.

"Gezien dit succes" besloot de gemeente nog eens vier jaar met de WFIA door te gaan {kosten: 3,2 miljoen euro}

Desondanks weigert Van Woensel te erkennen dat de burgers en gemeenteraadsleden verdeerd zijn voorgelicht.
"Aan dat soort spelletjes doe ik niet mee"

Gamer schreef op 16/04/06:
"Aan dat soort spelletjes doe ik niet mee"

Ach, als de feiten tegen je zijn, is dat toch jammer voor de feiten?

Was er ook nog zo iets met drugholen in een ver verleden?

Meester Kwel schreef op 16/04/06:
O in N schreef
"Ik vergat Bertje de onderwijzer nog : die gaat dan op welzijn ipv van op onderwijs ...

Het wordt tijd dat het onderwijs afgeschaft wordt, het dient toch tot niets in Den Haag."

----------------------------

Dat is volkomen terecht opgemerkt, ze worden volgens mij ook steeds slechter geschoold.

De parate kennis is bedroevend.
Als je het hebt over "praten als Brugman" dan denken ze tegenwoordig aan die vertegenwoordiger van de keukens.

Maar hoe dommer, hoe liever lijkt het, want zoals Wil Vonk al schreef op haar weblog;

Samen doen, maar dan verwacht men waarschijnlijk wel dat de burger zijn opmerkingen voor zich houdt.

Dus als je de ontwikkeling op school al weet af te remmen, dan krijg je tenminste geen kritische kiezers, en krijgt over een aantal jaren de oppositie ook geen natuurlijke aanwas meer.

Dus rukken we Bert uit zijn schoolgebouw en dumpen we hem op welzijn, want dan wordt zijn drang betreffende het overdragen van kennis met die oh zo knus aanvoelende deken van de macht gesmoord.

Willem de Zwijger schreef op 20/04/06:
En wat gaan we nu doen met het drugshol aan hetVennepark ?

Doodzwijgen ?

Stilstaan schreef op 20/04/06:
Ik dacht dat we geen holen meer hadden in het haagje .Dat is toch zo n veilige stad volgens onze raadleden.OF worden we hier ook al verkeerd voorgelicht.
.

Prijsuitdeling schreef op 20/04/06:
Er is besloten om een soort Oscar uit te reiken voor het beste drugshol in de stad.

Het drugshol aan het Vennepark is genomineerd en de AD/HC denkt dat het drugshol aan het Vennerpark gaat winnen: er is nog enkel incident gebeurd met een drugsjongen of meisje, de clienten voelen zich er goed; het parnassia personeel is ook O.K.

Het beeldje dat uitgereikt gaat worden en verbonden is aan de jaarlijkse prijs gaat geen Oscar noemen maar : "een Jetta".

Echter hierover zijn ze het bij het Haags Yspaleis nog niet over eens omdat "een Jetta" ook uitgereikt zou kunnen worden voor de bestuurder die de burgers het beste gesjofeerd heeft in het afgelopen jaar, of de raad het hardts voorgelogen heeft met het hoogste resultaat (verkwanselde euros).

Daartoe wordt er aan gedacht om de prijs voor het beste drugshol te symboliseren met: "de gouden naald".

En de prijs voor inventiefste met de waarheid omspringende bestuurder en/of negeerder van de Haagse burgers: "een Jetta". Een eerste nominatie is al binnen en het seizoen is nog maar pas begonnen.

Prijsuitdeling schreef op 20/04/06:
Er is besloten om een soort Oscar uit te reiken voor het beste drugshol in de stad.

Het drugshol aan het Vennepark is genomineerd en de AD/HC denkt dat het drugshol aan het Vennerpark gaat winnen: er is nog enkel incident gebeurd met een drugsjongen of meisje, de clienten voelen zich er goed; het parnassia personeel is ook O.K.

Het beeldje dat uitgereikt gaat worden en verbonden is aan de jaarlijkse prijs gaat geen Oscar noemen maar : "een Jetta".

Echter hierover zijn ze het bij het Haags Yspaleis nog niet over eens omdat "een Jetta" ook uitgereikt zou kunnen worden voor de bestuurder die de burgers het beste gesjofeerd heeft in het afgelopen jaar, of de raad het hardts voorgelogen heeft met het hoogste resultaat (verkwanselde euros).

Daartoe wordt er aan gedacht om de prijs voor het beste drugshol te symboliseren met: "de gouden naald".

En de prijs voor inventiefste met de waarheid omspringende bestuurder en/of negeerder van de Haagse burgers: "een Jetta". Een eerste nominatie is al binnen en het seizoen is nog maar pas begonnen.

Venneparkers schreef op 20/04/06:
Venneparkers zijn fanatieke kijkers van de
WK voetbal straks in de zomer.
Ook zijn Venneparkers fanatiek in
VK junksballen....straks in de zomer.

abel tasman schreef op 20/04/06:
Notitie voor de komende vier jaar.

Bert van Alphen is een onderwijzer en "Knokken voor kwetsbaren" is een aardige middelbareschoolscriptie. Niet meer en niet minder. Leuk om te lezen, maar eindeloos eenzijdig en naief. Net zoals de opmerkingen van David. Niet geschikt om beleid op te baseren. Zeker niet om je kinderen aan toe te vertrouwen.

Klijnsma heeft in Utrecht al laten weten niet voor overleg met bewoners te voelen en vast te houden aan het "haagse model." A la vennepark/zieken/tasmanstraat dus. Van Alphen is natuurlijk gewoon een stroman.

Het wordt dus een bende en er zullen weer ondoordachte ideeen voor controversiele voorzieningen komen.

Wie met een controversiele voorziening geconfronteerd wordt doet er verstandig aan de politiek (Groen) Links te laten liggen en direct naar juridische middelen te grijpen. Zoek een juridisch adviseur, geen politicoloog.

stemniet.nu schreef op 21/04/06:
lees de website ivm bovenstaande:www.stemniet.nu

Anal Poet schreef op 21/04/06:
Iets, iemand of mensen 'VerJetten'.

Loes schreef op 22/04/06:
Jetta, liegebeest dat je bent ,jij en je stomme consorten hebben altijd gezegd dat er overlast van junks in de Vennestraat is, terwijl het helemaal niet waar is.

Jij hebt het verplaats. De junks van Transvaal heb je hier naartoe gehaald.

Wij bewoners hebben enkele junks die in de Vennedrugshol kwamen gebruiken en daarna het drugshol verlieten achtervolgt.
Zij gingen weer terug naar Transvaal.

Leugenaar dat je bent.

Een ding moet je niet vergeten, wij geven het niet op.

K.Kromopawiro. schreef op 24/04/06:
Abel Tasman schreef: wie met een controversiele onvoorziening geconfroteerd wordt doet er verstandig aan (GROEN LINKS)te laten liggen en direct naar Juridische middelen te grijpen.
Zoek een Juridische adviseur, en geen politicoloog.
Nou beste man : wij Venneparkers zijn zelf voor het gerecht geweest, maar de Rechter gaf de Gemeente gelijk.
Maar wij hebben niet al onze kruit verschoten, dus de Gemeente heeft nog iets te goed van ons.
En trouwens die Nicht is een schoothondje van Jetta, dus hij blijft maar lekker onder haar rokje gluren.
Met hielen likken wil het ook weleens lukken, kijk maar naar onze Surinaamse vriend, die is ook een Wethouder is geworden!!
Een ding weet ik zeker, de hielen van J.Klijnsma en H.Boerenkool, zijn wel schoon dankzij R.Baldewsingh bravo Rabin!!!!!

Mondige burger schreef op 24/04/06:
Dat gemeentebeleid in Den Haag;

Moedeloos wordt je er van

Bert Fan schreef op 24/04/06:
Ik vind wel dat wij de druggebruikers een kans op integratie moeten gunnen.

Dufresne, voormalig raadslid, stelde ooit in een raadsvergadering dat mensen zoals drugsgebruikers eigenlijk zorgen voor de tewerkstelling.

Nederland is niet voor niet het land met de hoogste I.Q. zoals vandaag wereldkundig is gemaakt.

Dat is te danken aan mensen zoals Dufresne, die het allemaal doorzien.

Het gaat bij de drugsholen om tewerkstelling.
In de omgeving van de VandeVennestraat wonen er relatief meer mensen zonder een baan.Daarom zou het kunnen zijn dat er zoveel tegenstand is tegen de gebruikersruimte die voor tewerkstelling zorgt.

Bert, de nieuwe kersverse wethouder is van origine een schoolmeester en heeft dus bij stede een hoog I.Q - anders kan het niet zijn dat Nederland zulk een hoog I.Q. heeft, hoogste van Europa. Dat komt dankszij ons fantastisch onderwijs en goede belsissingen zoals in het VMBO de lessen Nederlands af te schaffen. ( Domme regering met dit te willen tegenhouden)

Dus Bert gaat als hij even doordenkt, een fractie van een tiende van een seconde een briljant idee hebben. Diegene die geen baan hebben in de omgeving van de gebruikersruimte in het VandeVennepark en uiteraard ook elders, worden individuele begeleiders van de hardrugsgebruikers.

Zij krijgen een extra vergoeding, en een dubbele als zij een druggebruiker 24 uur per dag begeleiden met behoud van hun uitkering.

Zo komt het tot een synergie tussen de bewoners en de gebruikers. Een economisch verantwoord project en de kans is groot dat de drugsgebruikers gemakkelijker gaan afkicken.

Iedereen zal Bert toejuichen en in 2010 wordt Groen Links de grote winnaar van de verkiezingen.

De gebruikersruimten als de kerken van het nieuwe geloof van het (h)echt samenleven.

Bert (welzijn) werk hierbij samen met Rabin (integratie) en Henk (tewerkstelling).

Annonymous schreef op 24/04/06:
Hoe komt Nederland nu aan zulk een hoog I.Q.?
Heel eenvoudig omdat de Nederlanders in de scholen gleerd worden van niet zelf te denken maar commentaar te geven over het handelen en denken van anderen.

Annonymous schreef op 24/04/06:
Zou het kunnen zijn dat Nederland zulk een hoog I.q. heeft omdat wij gaan naar 50 % allochtonen in Nederland ? Wij voeren kenniseconomie in en die niet slim genoeg zijn om die verlaten massaal Nederland ( vorig jaar 121.000 dommerikken).

Je moet toch briljant zijn om een beslissing te nemen om een drugsgebruikersruimte in een buurt met veel kinderen te plaatsen. Daarvoor moet je een I.Q hebben van minsters 50.

Dat trekt goed aan, komen er meer drugsgebruikers, en die zorgen weer voor meer tewerkstelling.

Daarop straks het briljant plan van Bert om mensen in de bijstand de drugsgebruikers te laten begeleiden met behouden van uitkering.

O ja, in de radionieuws uitzending gaven ze vandaag niet aan hoe hoog die hoogste I.Q. van Europa wel is. Wellicht hebben zij dat afgemeten aan de grootte van een persoon. Een Nederlanders is gemiddeld 10 centimeter groter dan de doorsnee Europeaan.

Rare romeinen die Nederlanders.

Doe mij nog maar een I.Q shot.

Mondige burger schreef op 24/04/06:
Dat gemeentebeleid in Den Haag;

Moedeloos wordt je er van

K.Kromopawiro. schreef op 25/04/06:
Beste Bert Fan.
Volgens mij moet je zo snel mogelijk een Psychiater gaan raadplegen.(Parnassia van Bert)

Of je bent een racist van de eerste orde om zo te generaliseren en schrijven dat de mensen rondom het Vennepark niet werken.

Je moet maar s,ochtend zo rond een uur of vijf hier langs komen dan zie je hoeveel mensen worden opgehaald om in Westland te gaan werken.

Ik persoonlijk, ben al sinds een jaar met de vut,en uit verveling ben ik ook maar parttime ergens gaan werken.(oude werkgever dus wat lul je nou man?)

En wat voor werkgelegenheid brengt de junkie,s met zich mee? niet zoals jij dat zo keurig omschrijft, (dus geen werkgelegenheid voor degene die hier geen werk hebben)( FLIKKER)

En als jou lieve( NICHT)Bert, inderdaad een schoolmeester was geweest, dan is hij in mijn ogen zeer dom,destemeer omdat hij moest weten dat Drugs en kinderen niet samen kunnen.

Aan de ene kant kan ik me best voorstellen, dat hij niks om kinderen geeft.

Want hij kan ze zelf niet verwekken, en buitendien de kinderen die hier op het plein spelen zijn immers maar Allochtone kinderen.(kut woord trouwens)

Dus dat boeit niemand daar in het college,zelfs R.Baldewsingh heeft zijn eigen soortgenoten in de stront geduwt, dus wie zijn dan de blanken die om deze kinderen geeft?

Ik kan het misschien niet verwoorden zoals een politicus of een andere schriftgeleerde dat zou kunnen doen, maar ik hoop dat je mijn boodschap goed bij jou overkomt, en dat je samen met je nicht(Bert) de pot op kan!
EN TROUWENS WIE ZEGT DAT HIJ(BERT) IN 2010 GAAT WINNEN??,BEN JE SOMS OOK AL HELDERZIEND OF ZO????.

? schreef op 25/04/06:
?

I.Q. - watcher schreef op 25/04/06:
Als ik dat lees :

K.Kromopawiro. schreef op 25/04/06:
Beste Bert Fan.
Volgens mij moet je zo snel mogelijk een Psychiater gaan raadplegen.(Parnassia van Bert)

en het hele vervolg dan kan ik alleen maar concluderen inderdaad Nederland heeft een hoog I.Q.

Bert Fan schreef op 25/04/06:
Sorry hoor K.Kromopawiro,

Je kan mij niet overtuigen.
In de Schilderswijk zijn de meeste uitkeringsgerechtigden of jij dat nu wil of niet.

Deze kunnen zich voor het geld dat zij voor niets krijgen gewoon werken door die drugsgebruikers in hun leven te ondersteunen en bijdragen met hen op het rechte pad te brengen.

Allochtonen willen niet zo gemakkelijk aan het vrijwillgerswerk, wel laat ons mensen nemen in de bijstand om die mooie taak te vervullen en tot een goed einde te brengen. Voor hen de bijstanders betekent dit integratie naar werk toe, meer het zullen al gerepsecteerd werk doen en hierdoor een volwaardige plaats in de samenleving verwerven.

Als zo iemand zo een druggebruiker - een ziek mens, contstant een non-gebruiker bij zich heeft - mogelijk nog van een andere cultuur die slecht de taal spreekt - kunnen zij elkaar het nodige bieden en samen vooruigaan in het leven.

Wat is er mooier dan mensen die elkaar helpen - medelanders die dan beiden MEE DOEN.

De ene kickt af en de andere leert te taal. Geweldig toch. Beiden hebben dan samen een nuttige dagbesteding. In plaats van wezenloos in het VandeVennepark zich te zitten ergeren over andere.

Het is gewoon een subliem plan dat Bert zich gaat bedenken in een tiende van een seconde.

Het project zou ook kunnen gebruikt worden voor verdere inburgering. Zoals er vroeger verplichte militaire dienst was - nu verlichte sociale dienst voor inburgeraars.

Het zou zo ook veel veiliger worden door de voortdurende sociale controle van 1 op 1.

Uiteraard niet alleen in de Schilderswijk. Wij zijn voor gelijke behandeling. Het moet in alle wijken komen om zo de cohesie en de integratie te bevorderen.

Een ongelooflijk win-win project.

Tijgetje schreef op 25/04/06:
David is blijkbaar op (verlengde) vakantie, want sinds ik op 14/04/06 schreef dat ik de gemeente Den Haag wil voordragen voor de Gouden Eikel vanwege mislukte crommunicatie met den burger zie ik niks meer. Jammer. Gemiste kans. Of heb je gewoon geen antwoord op die terechte vraag van de burger David? En is de reactie dan zoals die van bijna alle politici: in een stil hoekje kruipen in de hoop dat het overwaait?

Mondige burger schreef op 25/04/06:
Tijgetje;

Voor dat bekende Haagse gedrag hebben we een aanpassing gemaakt

Nieuw Haags logo

Anal Poet schreef op 26/04/06:
Mondige burger schreef " Voor dat bekende Haagse gedrag hebben we een aanpassing gemaakt "

Ik denk dat je beter dit als logo kan gebruiken, want op deze manier wordt dit land - en de burgers - al jaren geterroriseerd.

Men wil lles van je weten, men lult je de oren van je kop over 'normen en waarden', maar als het een verliespost betreft, criminaliteit, dan zoekt de burger het zelf maar uit.

Fijn ook, die corrupte, dubbelspel spelende koloniale polizei van Wim Deetman. Meneer heeft wat tegen hoerenkasten. Zijn eigen polizei speelt al jaren voor koloniale terreurbeul en pimpt de veiligheidscijfers - de opbrengsten - de koloniale kafferhoogte in. Fijn zo, die achterbakse belangenverstrengeling tussen zwendelende, door voormalig politie-ambtenaren geleidde corporaties en deze georganmiseerde
misdaad'bestrijders'. En onze Wim weet niks, hoort niks, ziet niks.


Op een dag knalt het gewoon uit elkaar met de terreur van die asociale, autistische, post-koloniale rotmoffen hier in Den Haag.

Tijgetje schreef op 27/04/06:
@Bert Fan
Alsjeblieft zeg, wat een grenzeloze naïviteit. Je lijkt Jetta wel. Denken dat als je maar hard genoeg schreeuwt dat de aarde plat is, dat die dan ook plat blijkt te zijn. Dat punt zijn we toch al 500 jaar voorbij?

herman van der helm schreef op 28/04/06:
als iemand maar hard genoeg roept: DE AARDE IS PLAT, dan bukken we met zijn allen en bukken zover dat de aarde vanwege de door de grond zakkende mensen (burgers) vanzelf plat wordt.
Het lijkt een goed resultaat, maar vergeet niet de veerkracht van aarde en de burgers.

Onderzoeker naar werk schreef op 28/04/06:
Ik wil wel onderzoeken of de aarde plat is.
Voor een klein bedragje van 80.000 euro.

Als het drie maanden duurt wil ik voor mijn onderzoek en advies wel 300.000 euro.

Uiteraard krijg je van mij geen factuur of offerte.

U krijgt wel een uitgebreid rapport van mijn bevindingen in vier of vijf woorden.

De aarde is plat of de de aarde is niet plat.

Wat is er met dezer verschillend met het onderzoek naar de WFIA en het advies voor Woningbeheer BV ?

Anal Poet schreef op 28/04/06:
Onderzoeker naar werk schreef " Ik wil wel onderzoeken of de aarde plat is. Voor een klein bedragje van 80.000 euro. Als het drie maanden duurt wil ik voor mijn onderzoek en advies wel 300.000 euro. "

En Hufftertje wil wel 'de aarde rondreizen' om die 800 miljoen eurietjes (bijna 2 miljard gulden) van Wim Deetman 'op de kaart te zetten'.


Google Earth kan ie krijgen.

In n van die pijpenlaaien van Richard Meier's monstrum.


Worden wij als burger weer een stk lichter van ...

Zou hij ? schreef op 29/04/06:
Zou het Huffertje ook darkrooms bezoeken ?

Mondige burger schreef op 29/04/06:
.
De nachtmerrie die nu dagelijkse realiteit wordt.

Gedeelde smart is halve smart

Toeschouwer schreef op 29/04/06:
Als het filmpje eindigt, zie je toch hl even haar chte gezicht.

Mondige burger schreef op 3/05/06:
PVDA TERREUR, ABBY GEBLOKKEERD.

Als je al n van de weinige bent, die een probleem bij de bron wil aanpakken en je wordt ook nog eens monddood gemaakt op de PVDA site, dan is het vechten tegen de bierkaai.

Dan ga je denken, wat de PVDA heeft met Parnassia en wat er weer in die achterkamertjes is afgesproken.
De burger schiet er gewoon niets mee op.

>From: noreply@denhaag.nl
>To: abby
>Subject: Je bent geblokkeerd
>Date: Mon, 1 May 2006 23:21:20 +0200 (CEST)
>
>Je bent geblokkeerd en kunt geen reacties meer plaatsen op
>www.denhaag.pvda.nl.

Een daar werk je, je dan voor uit de naad Stichting voorkom

Altijd weer dat regenteske gedoe.

De PVDA, wij weten wel wat goed voor u is en vervolgens gaan ze mensen die terechte kritiek hebben, blokkeren.

Berlusconi is dan wel niet herkozen in Itali, hier hanteren ze wel de methodes uit zijn handboek;
Hoe doseer ik de juiste hoeveelheid repressie om het volk er onder te houden.
Willem Kreupelhout

Anal Poet schreef op 3/05/06:
Mondige burger schreef " PVDA TERREUR, ABBY GEBLOKKEERD.

Als je al n van de weinige bent, die een probleem bij de bron wil aanpakken en je wordt ook nog eens monddood gemaakt op de PVDA site, dan is het vechten tegen de bierkaai.

Dan ga je denken, wat de PVDA heeft met Parnassia en wat er weer in die achterkamertjes is afgesproken "

Ja hoor, ze hebben de verkiezingen weer achter zich. De leipheimers.

Kan Abby hier eens posten wat ie niet bij Gesellschaft mit Beschrnkter Hftnk 'Kreupelhht, Knetth, Kul & BruderLuder Inc.' darfte machen sollen tun gewesen ausradiert, gl, vernchtet?

abby schreef op 3/05/06:
Stel je voor dat de bezoekers van de pvda side zien wat er werkelijk aan de hand is ,en waar hun partij mee bezig is , dat mag niemand zien .
Ook het volgende niet DE REALITEID.
5 Mei Bevrijdingsdag
Kon het feest maar gezamelijk gevierd worden terwijl nederland zich klaar
maakt om de bevrijding te vieren , woed de drugs oorlog door nederland
duizenden MENSEN zijn getroffen als gevolg van deze drugs oorlog kinderen
zijn hier het slachtoffer van geworden om dat hun wijk getroffen is
,duizenden ouders broers en zusters treuren omdat hun broer of zuster
gevangen is in de ellende van de verslaving of eraan gestorven is duizenden
burgers worden dagelijks getroffen door deze oorlog duizenden hebben deze oorlog niet overleeft velen zijn op afschuwelijke wijze afgeslacht en vermoord in deze oorlog die al 36 jaar duurt de tbs klinieken zitten overvol als gevolg van deze oorlog .door een falend beleid
van de nederlandse overheid.
Kon het maar werkelijk een feest zijn !!!

Zo de wind waait schreef op 3/05/06:
Wel toevallig dat de PVDA nu al zo'n 36 jaar bezig is met klootviolen in Den Haag.

Je hebt onder- en bovenwereld.
Is de PVDA soms zoiets als een tussenwereld die er gewoon tussen in hangt en van alle kanten wat mee snoept?

Dat zou ook verklaren dat ze steeds van het ene op het andere denkbeeld springen.

Op enige consistent beleid, heb ik ze nu en die afgelopen 36 jaar niet kunnen betrappen.

Wil Vonk schreef op 3/05/06:
@Abby, laat je niet de mond snoeren, bij mij op de site, ben je meer dan welkom. Ga door met je goede werk voor je medemens. "K zie je gauw.

Annonymous schreef op 3/05/06:
Wil Vonk schreef;
@Abby, laat je niet de mond snoeren, bij mij op de site, ben je meer dan welkom. Ga door met je goede werk voor je medemens. "K zie je gauw.
Dat stuit de PVDA nu tegen de borst (?)
Cup AA of was het nu coupe PvdA
Dat onbetrouwbare, het feit dat Wil mensen wl de ruimte geeft om te reageren.
Dat is de PVDA een gruwel, digitaal is Wil totaal onbetrouwbaar.
De PvdA kan het gewoon niet bijbenen, dat willen ze niet toegeven, het lukt ook niet zo best met een rollator op een digitale snelweg.
Hoe kan je nu op die manier dat plebs onder de duim houden?
Waar moet dat heen als je iedereen zo maar in zijn of haar waarde laat.

Anal Poet schreef op 3/05/06:
Annonymous schreef " Waar moet dat heen als je iedereen zo maar in zijn of haar waarde laat. "

Tsja .... Het zou er dan zelfs wel eens toe kunnen leiden dat er over 'concrete' zaken wordt gepraat.

Neen, dan de PvdA.

" Hebbie draagvlak? "

En als ze merken dat je draagvlak hebt, hups, dan werpen ze wel weer een paar sociale brandbommen naar binnen.

Dat houdt de criticus weer even bezig.

H, Jetta?


Het probleem met types als Jetta - en ook Wouter Bos - is, dat ze geen normen hebben.


Ze hebben zucht naar macht.


Op een dag ploft het keihard in hun bek uit elkaar.

Mondige burger schreef op 3/05/06:
Zoals Wim Kan zei;
"Ik honger niet naar macht, maar ik heb wel trek"
En over normering gesproken?
Een beetje fatsoenlijke arbeidsomstandigheden dient ook die PVDA corporation in acht te nemen.
Normen en waardeloos

Shirley Marapin schreef op 3/05/06:
>Je bent geblokkeerd en kunt geen reacties meer plaatsen op
>www.denhaag.pvda.nl."

Ronduit belachelijk.
De bijdragen, reacties van Abby, hebben inhoudelijk zoveel waarde, zijn zonder scheldwoorden, met welk recht blokkeert de PvdA deze man??

Het enige wat ik nu kan bedenken, is, totdat Willem of welk ander van de PvdA site, het tegendeel kan laten weten, is dat de PvdA fractie en wethouders onvoldoende kwaliteiten hebben om inhoudelijk de discussie met Abby aan te gaan.

Ik vind dit gebaar, gedrag van de PvdA opnieuw een vorm van TOP-ARROGANTIE.

Abby, DE BESTE MAN, VERDIENT DIT NIET.

Ik eis, zoniet vraag, de PvdA om een acceptabele verklaring waarom deze blokkering.
Anders kunnen wij het niet bij deze blokkering laten, tenslotte hebben wij met de partij van de arbeiders te maken.
En hele superieure partij tegenover een gewone man die met al z'n vermogen zijn best probeert te doen voor onze gemeenschap. Sorry, maar dit schiet bij mij in het verkeerde keelgat.

Meeslijmert schreef op 3/05/06:
Die Willem Minderhout is gewoon een weggooier, Ja Henkie, goed Henkie, Ja Jetta, goed Jetta, heeft die eikel nog zelf een mening en het lef deze te ventileren of kunnen we die beter gelijk onder de noemer van eikel van het jaar boeken?

Vroegah was Willem nog een echte vent, die ergens voor stond, nu is het een soort jaknikkende papagaai geworden.

Anal Poet schreef op 3/05/06:
Shirley Marapin schreef " tenslotte hebben wij met de partij van de arbeiders te maken. "

Mis, Shirley, daar heb ik Kromo al vr de verkiezingen op gewezen: Wouter Bos heeft nog zo gezegd dat " meer ongelijkheid nodig is om de solidariteit overeind te houden. "

En daarom is Wouter meer gelijk.


Net als Napoleon dus.

Shirley Marapin schreef op 3/05/06:
Ik persoonlijk zie Willem Minderhout als n van de betere PvdA mensen, althans zo heb ik Willem leren kennen gedurende mijn, onze strijd tegen het Vennedrugspand.
Ik vind deze blokkering naar Abby toe, gewoon niet kunnen.
Ik verwacht dat er of een vergissing in de digitale weg is, of dat dit van hoger hand een opdracht is geweest, die is uitgevoerd door naar ik verwacht een ander dan Willem.
Ik hoop daarom dat de PvdA uitleg geeft hoe dit zit.

Abby schreef op 3/05/06:
Shirley Jij en Wil Vonk waren er ook bij het debat
waar Jetta met een smile op haar gezicht kenbaar maakte dat ze de cocaine ook vrij wou gaan verstrekken ,hoe ver zijn ze met het invoeren van deze waanzin dat het pvda geenzins de bedoeling heeft om daadwerkelijk deze drugs ellende te doen stoppen is mij nu wel overduidelijk.
Wat ik te zeggen heb doe ik niet voor mijzelf ik spreek ook namens al die personen die aan een overdosis zijn gestorven of versneden rotzooi ,vermoord zijn in deze drugs oorlog en al die jongeren die nu in een inrichting zitten vanwege een hersens beschadiging voor al die doden wil ik spreken STOP DIE WAANZIN!!!

pvda kijk ook eens wat de moedige moeders te zeggen hebben (mondige burger zou je die side hierop door kunnen linken.)
hoe kunnen jullie deze waanzin ondersteunen , en doen alsof jullie goed werk verrichten , kijk hoe goed we zijn voor die arme verslaafden , we ondersteunen de vrije heroine verstrekking , en gaan nu zorgen dat ze ook cocaine gratis kunnen krijgen ,en kijk hoe menslievend we zijn die gebruikers ruimtes die zijn fantanties .
Maar nu laten jullie duidelijk zien wat de burger mag zien .
Goed dat deze side er is en ja Wil ik weet dat ik op jou side wel welkom ben.
De oorlog begon begin jaren 70 toen de grachten in amsterdam bezaaid waren met de lijken .
Al die beelden al die ellende al dat verdriet die we dagelijks zien het lijkt alsof het normaal is geworden , maar dat is het dus niet.

Anal Poet schreef op 3/05/06:
Mondige burger schreef " Een beetje fatsoenlijke arbeidsomstandigheden dient ook die PVDA corporation in acht te nemen. Normen en waardeloos "

De enige norm die dit gajes nog heeft is de 'marktnorm'.

Dus jouw constatering vertalen ze direct naar hoe die CDA-kloothommel uit de kamer z'n burgemeesterschap in Drente nog even uitstelde: in geld.

+30%.

En is dat wegens prestaties?

Neen, het is 'omdat dat elders kkkkkkkkkkkkkk gebeurt ....

Commissie Dijkstal met z'n inflatoire Wassenaarse dixie-toeter.

En dan dat Amsterdamse stuk spriethaar, die leipheimer van Defensie, Frank de Grave.

" Zauw iedern toch doen? "

Over die sukkel die naar Drente ging - en nog even bleef, want ng meer tekort kwam uit de staatsruif.


PvdA: ik spring in de Afgrond.


U ook?

Laatste oordeel schreef op 4/05/06:
Shirley Marapin schreef;
Ik persoonlijk zie Willem Minderhout als n van de betere PvdA mensen.

Die hangen we dan wel apart.

Shirley schreef op 4/05/06:
Anal, ik denk er anders over dan Wouter Bos:
"we hebben meer gelijkheid nodig om de solidariteit overeind te houden."

Laatste oordeel,
we wachten af, met welk uitleg de PvdA komt.
Als de PvdA respect voor het volk heeft, en dat zeggen ze te hebben, komen ze 100% met een reactie, uitleg.
In ieder geval vechten wij de blokkering van Abby aan!
Kijk, dat de Pvda strenger is geworden bij de poort was al een grote drempel.
Eerst de handen en voeten wassen, dan in een goed geklede pak in hun digitale woonkamer binnenkomen. In zo'n huiskamer durft de bezoeker al bijna geen vin te verroeren, want het voelt al ijskoud aan. Ik weet waarom die hekken zijn gebouwd daar.
Maar Abby de deur wijzen, moeten ze van goede huize komen....!

Anal Poet schreef op 4/05/06:
Shirley Marapin schreef " Ik verwacht dat er of een vergissing in de digitale weg is, of dat dit van hoger hand een opdracht is geweest, die is uitgevoerd door naar ik verwacht een ander dan Willem. "

Shirley, Abby wil meer gelijkheid. Wouth wil meer Afstand.

Het is een 'Partei von der Abstand' geworden.

Weet je wat jij moet doen?

Naar de Kamer van Kphandel gaan.

En een 'Partij voor de Abbys' oprichten.

Shirley Marapin schreef " Ik hoop daarom dat de PvdA uitleg geeft hoe dit zit. "

Keep on dreaming, Shirley.

Of zoals Jetta zegt:


" Say Chse .... "

Shirley Marapin schreef op 4/05/06:
Anal,

ik heb al mijn vertrouwen in de PvdA, die altijd mijn partij was, verloren.
Een hoge dunk heb ik niet van hen, dat komt niet uit de lucht vallen, maar door gegronde redenen, ZOALS DOOR HUN MACHT ZIJN ZE BLIND AAN HET WORDEN EN LOPEN ZE OVER DE MENSEN HEEN.

Ik schreef " Ik hoop daarom dat de PvdA uitleg geeft hoe dit zit."
Anal, waar het hier om gaat, is het principe welk een grote partij als de PvdA naar de buitenwereld zoals ons burgers toe moet hebben en moet kunnen opbrengen. Als de PvdA zich zelf en ons respecteren komen ze met een acceptabele verklaring waarom Abby is geblokkeerd.
Want zo gaat een volkspartij niet met mensen om.

Abby kan niet meer via de PvdA site spreken, wel via hier. Dus van hier uit vraag ik de PvdA om een acceptabele uitleg. Dat Abby hun voordeurregels heeft overschreden lijkt mij niet, dus er is wat anders aan de hand.

Als een machtige partij geen zin heeft om de discussie met een burger aan te gaan, en die gewoon de deur wijst....zoekt die partij problemen.
Het was duidelijk dat Abby en de PvdA verschilden van mening, maar dat is de laatste reden om hem te blokkeren.

Ik heb er een rothekel aan als KlEINTJES vermorzeld worden door de "groten der aarde."
De PvdA heeft veel middelen en macht, maar wij hebben veel mogelijkheden, DIE NIET ONDERSCHAT MOET WORDEN.

Abby schreef op 4/05/06:
Ik wil de pvda niet over een kam scheren , de pvda Haarlem stond wel open naar het geen ik oprecht kenbaar wilde maken , het geheel gaat immers om de ontstane problemen op te kunnen lossen ?
De pvda Haarlem gaat in ieder geval wel verder ,met de gegevens die ik hun heb verstrekt .
Nogmaals het gaat hier om te komen ,tot het oplossen van de onstane problemen in de nederlandse samenleving!!!!

Bert for president schreef op 4/05/06:
Hoop doet leven!

Einde aan Titanenstrijd?

Ernie schreef op 4/05/06:
Ik betreur het ten zeerste dat u allen zo afgeven op Bert.

Geef Bert een eerlijke kans. Hij gaat echt zorgen dat er ontlasting komt in de VandeVennerstraat door op verschillende plekken in de stad de nodige gebruikersruimten in te richten.

Gelijke behandeling daar staat het communisme voor waarvoor Groen Links staat. Want groen links is in origine roder dan rood.

Annonymous schreef op 4/05/06:
Hij gaat echt zorgen dat er ontlasting

Drollenzuiger schreef op 4/05/06:
Ernie schreef
Hij gaat echt zorgen dat er ontlasting komt in de VandeVennerstraat.

Ja dat klopt, de beoners zitten tot over hun oren in de shit.

Abby schreef op 4/05/06:
De blokkade op de pvda side van mij wijst er alleen maar op dat kost wat kost de burger niet mag zien wat er werkelijk aan de hand is.

Zoals de vrouw die ik ontmoed had bij de visie verslavings zorg in Haarlem,opstond na het horen en zien wat wij de ervarings deskundigen op dit gebied te zeggen hadden "MAAR DIT HEBBEN JULLIE ONS NOOIT VERTELD".
Het gaat niet om ons , maar om te komen tot het oplossen van de huidige problemen .

Jozef schreef op 4/05/06:
Troost ik spreek regelmatig PVDA leden maar op hun website ben ik ook geblokkeerd.

Abby schreef op 4/05/06:
Tot nu toe is er geluisterd naar parnassia die de gebruikers ruimtes tot stand hebben kunnen brengen , omdat dit de juiste oplossing zou zijn. Er is geluisterd naar de verslaafden die onder de dope hun verhaal hebben gedaan.
Maar naar de personen die zelf diep in de shit hebben gezeten en eruit zijn gekomen wil men niet luisteren .
Dan komt bij mij de vraag waar zijn wij nou mee bezig , zijn wij soms spoken die niet bestaan ?
Beslist niet !!!

Mondige burger schreef op 4/05/06:
We denken eerder dit college uit (drank)spoken bestaat.

Het Sus Antigoon college

Ze brengen onze burgers meer dan eens in gevaar of in lastige situaties en zonder drank lijken ze niet te kunnen functioneren, als je dat kroeghangen tenminste functioneren wil noemen.

Maar met zulk bestuur raak je natuurlijk vanzelf aan de drank.

Loes schreef op 7/05/06:
Ik heb gelezen dat Abby is geblokkerd op de Pvda. site.

Ik denk dat de Pvda woorden gebrek heeft.
Je moet het zo zien, sommige mensen die woorden gebrek hebben ,gaan klappen uitdelen.

Omdat Pvda dat niet kan doen, hebben ze Abby geblokkerd.

Abby schreef op 7/05/06:
Uit deze blokkade maak ik erop uit dat de pvda den-haag de burgers en de leden van de pvda maar ook de omwoners van de gebruikersruimtes bewust dom wil houden.
Die grap gaat echter niet op

Anal Poet schreef op 7/05/06:
Abby schreef " dat de pvda den-haag de burgers en de leden van de pvda maar ook de omwoners van de gebruikersruimtes bewust dom wil houden. "

Slimme mensen kan je niet dom houden, Abby.


Je kan ze wel bedriegen en beliegen.

Je kan ze om de tuin leiden.

Je kan zoveel mogelijk deuren in hun gezicht dicht gooien.

Of de eigen propaganda-site voor hen op slot gooien.


Maar je kan nit de stekker uit ze trekken ...

Bloemkoolvreter schreef op 7/05/06:
las bij Michel Dufresne:

dat Kleinsma minister wordt, terwijl Henkie niet..

"De introductie van de lijsttrekker was, in positioneringsopzicht, niet erg vriendelijk en heeft in zich dat voor de wethouderlijke positie van Haags PvdA Henk Kool er iets is dat hij te lang voor wethouderlijkheden onderweg is geweest en dat hij eigenlijk door de opmerking van de lijsttrekker een beetje is neergezet zoals Felix Rottenberg dat ook een tijdje geleden naar voren had gebracht dat toen sinds Henk Kool de vierde kandidatenlijstplek had behaald hij maar verder z'n mond moest houden omdat hij nummer vier was geworden waarbij de opmerking van de lijsttrekker eigenlijk ook iets is van dat Henk Kool in het college de rol heeft van enthousiaste vijftigplusser.

Volgens oud Haags PvdAwethouder Pierre Heijnen moet hij nog enige gesprekken gaan voeren aangaande of hij wel of geen zin heeft om in aanmerking voor kamerlijke mogelijkheden te komen waarbij dat wellicht ook een relatie heeft met dat hij een tijdje geleden direct of indirect eigenlijk naar voren bracht dat het al een tijdje bekend dat van de vier huidige Haagse PvdAwethouders Jetta Klijnsma volgend jaar de meeste kans heeft om in ministerlijkheden te geraken waarbij Henk Kool van de vier Haagse PvdAwethouders de minste kans heeft om tot ministerlijkheden te geraken wellicht mede vanwege hoe hij door Felix Rottenberg en Jetta Klijnsma in introductie naar voren is gebracht.

Annonymous schreef op 7/05/06:
Minister van wat wordt Kleinsma?
Eerst moet Bos winnen.

Kees Meerijzer schreef op 7/05/06:
>>>>Ik persoonlijk zie Willem Minderhout als n van de betere PvdA mensen, althans zo heb ik Willem leren kennen gedurende mijn, onze strijd tegen het Vennedrugspand.<<<<


Lieve Shirley,

Als het gaat om het pluche of om de mensen, dan koos ook die meneer Minderhout toch echt wel voor dat eerste. Nu als Raadslid hobbelt ook hij er gewoon achteraan.

Mondige burger schreef op 7/05/06:
Minister van wat wordt Kleinsma?
Eerst moet Bos winnen.

Klijnsma als onze drugsholen tante, caveminister, en zoals het de PvdA betaamt, alleen voor getolereerde leden.
Members only

1+1 = ? schreef op 8/05/06:
Logisch toch wat mevrouw J. Klijnsma gaat worden in het nieuwe kabinet in New Cuba aan de North Sea : minister van financien uiteraard.

Zij volgt nu een stage periode als wethouder fionancien bij de gemeente Den Haag

Mondige burger schreef op 8/05/06:
Dat zullen we dan aan Maurice de Hondt melden, dat geloof je toch zelf niet, met een spoor van ellende, faillissement, welzijn en dergelijke.
Gaat prima.

Woutertje onder vuur over de WAO
PvdA onder vuur over gebruikersruimten
Klijnsma onder vuur wegens slecht beheer welzijn.

En nu als electorale doodsklap, Jetta op financin

Wil de laatste PvdAer het licht uitdoen

Mondige burger schreef op 8/05/06:
sorry; WAO moest AOW zijn.

Al die afkortingen.
Ik begin nog eens een bond tegen afkortingen, de BTA.

Anal Poet schreef op 8/05/06:
1+1 = ? schreef " Klijnsma gaat worden in het nieuwe kabinet in New Cuba aan de North Sea : minister van financien uiteraard. "

Neen jh, met die maffiose bende van d'r wordt ze natuurlijk 'Minister of Waste Management'. Kan ze nog 'op goede voet' komen met PWA.

Maar in haar geval komt 'wastebelt' of 'moneybelt' natuurlijk op hetzelfde neer: ze maakt ons burgers allemaa* .0@Zn d'r ...


Wie rookt je uit je hol?
Het is de Rode ToverKol!

Wat zwemt daar door de baai?
Het is de Rode VarkensHaai!

Van Sche ve nng en


So Hiiiii ...

Applaus schreef op 8/05/06:
Voor onze werkelijk Hofstad dichter !

abby schreef op 8/05/06:
Willem de blokkade is dan wel opgeheven maar ik denk dat de pvda geen aanleiding zal geven dat daar een discussie met mij plaats zal kunnen vinden.
Je zei mij dat ik te ruw naar Jetta toe ben geweest en dat dat de reden was voor het blokkeren van mij op de pvda side , maar Willem wat Jetta doet is ruw ,dat is kinderen mishandeling en onverantwoordelijk gedrag wat door Jeugdzorg word bevestigd .Die ik overgens vandaag nog hierover heb benaderd.
Gebruikersruimtes openen waar de verslaafde die het diepst gezakt is in zijn verslavings ellende te midden van kinderen die zich als mens aan het ontwikkelen zijn is een onverandwoordelijk gedrag
van de persoon die dit toe laat in dit geval Jetta.
Dit willem kan de kinderen in hun ontwikkeling schade toebrengen en dat willen wij niet .
Er volgt nog meer Willem we zijn pas klaar als de gebruikers ruimtes gesloten zijn .

Mondige burger schreef op 8/05/06:
Willem wil iedereen laten wachten tot de evaluatie, eind van het jaar.

Wij opteren alleen maar voor sluiting.

En die evaluatie, dat is al bij voorbaat doorgestoken kaart.

Ze zullen ongetwijfeld het hele Vennepark blauw kleuren, zoals dat zo mooi heet bij een overkill aan politie-inzet.

En dan, na een dergelijke schijnvertoning, zullen ze wel met een stalen gezicht staan te beweren dat de gebruikersruimte een succes is.

Ook hier staat de uitslag alweer vast, net als met alles wat de PvdA bekokstooft heeft rond de gebruikersruimten en net doet of de burger ook nog wat te vertellen heeft.

Schijndemocratie is het.

Late 1 aprilgrap schreef op 8/05/06:
De gemeente wil de komende vier jaar veel meer gaan werken op het niveau van het stadsdeel en de wijk. Hagenaars krijgen een duidelijke plek in de besluitvorming en ook ruimte voor initiatieven uit de wijken zelf.

Ja, ja, tssss

Herman zonder brood schreef op 8/05/06:
,
H Abby, goedwillende roepert in die zorgwoestijn!

We hebben een heel leger aan opvreters eh' hulpverleners in die zorg, dat kost al klauwen met geld en dan ga jij het werk voor ze doen door voor hen oplossingen aan te dragen?
Die instituten, daar kan je tegen aan blijven trappen wat je wilt, je vecht niet tegen de verslaafden maar tegen die gehele zorgindustrie.
Die zullen hun werkgelegenheid met hand en tand verdedigen, want ze kunnen niets anders.
Wat wel goed van je is, dat de krachten van de diverse actiegroepen met moedige moeders, NAD etc gebundeld worden om samen een duidelijk signaal aan de politiek af te geven.
De essentie is, dat met gebruikersruimtes, alleen Parnassia er garen bij spint, en dat zowel de burger als de verslaafde daar geen baat bij hebben op zowel de korte als de lange termijn niet.
Dus die gebruikersruimten moeten gewoon verdwijnen, maar dan zal toch eerst die knop om moeten bij al die "hulpverleners" die uiteindelijk maar n zorg hebben en dat is hoe ze hun hypotheek kunnen betalen.

Liegebeest schreef op 8/05/06:
Late 1 aprilgrap schreef
De gemeente wil de komende vier jaar veel meer gaan werken op het niveau van het stadsdeel en de wijk. Hagenaars krijgen een duidelijke plek in de besluitvorming

Een luisterend oor?

ABBY schreef op 8/05/06:
De protesten en de ophef van de burger rondom de gebruikers ruimtes zouden de raadslieden tot denken moeten zetten dat er iets niet goed funcioneert .
dit alles is tot stand gekomen op adviessen van deskundigen ,die zelf niet verder zijn gekomen met hun onderzoeken ,als dan het tegendeel getoont word dat het wel degelijk anders kan zou men dit met beide handen moeten aangrijpen en verder mee moeten kijken ,maar moet men dit beslist niet negeren ook de zorg instituten zouden daar meer aandacht aan moeten besteden , doen ze dat niet dan geven zij zichzelf alleen maar bloot ,en zijn zij het niet waardig zichzelf zorg instituut te noemen het ligt niet in mijn bedoeling om in strijd met de zorginstituten te gaan maar om samen te komen voor het oplossen van de ontstaande problemen om te komen tot een beter leefklimaat voor onze SAMENLEVING.

Mondige burger schreef op 9/05/06:
Abby het heeft geen zin, je moet niet met dat soort zorginstellingen in discussie gaan over terminale behandelingen en ze dan ook nog eens vertellen dat ze geen euthanasie mogen plegen.

Dat is hun broodwinning, hoewel een hostie beter op zijn plaats zou zijn.

En waarom krijg je bij spellingscontrole bij Parnassia, altijd als te
wijzigen, de suggestie, Parasiet?

Parasiet

Toni Boltini schreef op 9/05/06:
Hoogertes publikoem.

Wielkom in das zirkoes Concordia.

Namens die PvdA mag iek deze show voor u prezentieren, halt uw garderobekaartjes bij die hand, want straks gaan we das rad voor uw ogen, ich meine das rad von fortuin drehen lassen.

Aber erstens meine damen und herren; der Jetta.

Liebe Jetta was ist ihre traum?
Ein weise weinnachte, aber ein total weische jahre ist doch auch toll ja, mit freie heroine und cocaine.

Ja,ja und du her Kohl ? was fur act haben zie?

Ich hab ein kookelnoemer, ich solte die insprach total verswinden lassen.
Ich hatte viel soekses damiet, foer die gebrojkersraumte kaf das auch sehr viel spass.

Nacht suite schreef op 9/05/06:
Het is hier toch lachen gieren en brullen.

Mischien moeten de mensen achter deze website maar eens een boekje gaan uitgeven met een selectie uit de reacties op gebeurtenissen in onze stad en met politieke kolder - en niet te vergeten het Haags onbestuurlijk woordenboek - - allemaal echt Haags.

Kom op mensen het wordt een bestseller en van de opbrengst kan www.denhaag.org uitgebouwd worden tot een TV-internetstation bv in samenwerking met Kanaal7 - de mondige burger en nog andere creatievelingen die elkaar hier zo gezellig vinden.

Tijgetje schreef op 10/05/06:
Jaja, en B&W roept in hun manifest ook nog eventjes op dat andere organisaties die sociale voorzieningen als gebruikersruimten willen vestigen, dat net zo zorgvuldig moeten doen als de gemeente zelf.

Hoe was dat spreekwoord ook al weer? "Goed voorbeeld doet goed volgen"? Het nieuwe college is blijkbaar vast van plan om de ingezette strategie door te zetten (ook al kost dat de gemeente uiteindelijk veel meer centen, maar wat hadden wij burgers anders verwacht met Jetta op financien).

Mondige burger schreef op 11/05/06:
Kan dat mens niet preventief onder curatele worden gezet?

Wie heeft zijn of haar stem eigenlijk gegeven met de wetenschap dat zij wethouder van financin zou worden?

Gezien dat fiasco met welzijn zouden wij haar nog geen heitje voor het slecht uitgevoerde karweitje geven.

Ze heeft de ballen verstand van financin, zoals de bijstandsmoeder op het eind van haar geld nog een stuk maand over heeft, vrezen wij dat Jetta op het eind van haar geld nog 3 jaar te gaan heeft met een lege portemonnee.

Budget tering

mondige burger schreef op 27/05/06:
Ja hoor, het zal niet waar zijn, het 3e drugshol wordt een feit zo te zien.

Wegens groot succes het 3e drugshol

Tijgetje schreef op 27/05/06:
Maar natuurlijk gaat den Gemene De Haag er alles aan doen om de drugsholen in alle wijken te verspreiden.

Is De Haag soms het afvoerputje van heel Nederland?? Daar lijkt het onderhand wel op. Of speelt er een ander probleem????

Mondige burger schreef op 27/05/06:
Als ze een beetje verstand hebben, proberen ze eerst een soort wapenstilstand met ons te bewerkstelligen om daarna daadwerkelijk die drugsholen te elimineren.

Bert maakt hopelijk een einde aan titanenstrijd.

Encroyable schreef op 27/05/06:
En iedereen heeft dat maar laten gebeuren?
Wat mij hogelijk verbaasd is dat niemand in de afgelopen 35 jaar een handgranaat in die raadszaal heeft gepleurd.
Er zijn wel mensen voor minder omgebracht.
Het geeft dus wel aan dat de burgers vele malen fatsoenlijker zijn als dat geteisem dat zich vergoelijkend achter de term bestuur verschuilt.
Maar wat betreft die handgranaten, wat niet is kan nog komen.

Eerlijkheid gelast schreef op 27/05/06:
Mag het dan een atoombommetje zijn voor heel Den Haag want het zijn de domme Hagenaars die steeds voor meer van het zelfste kiezen om de vier jaar

"redactie" schreef op 4/06/06:
Een of ander figuur schept er steeds genoegen in om allerlei oude zaken op te rakelen.
Dus dit bericht om de actuele zaken op een rij te krijgen.

bwanaa schreef op 4/06/06:
komkommersalade

Update schreef op 8/06/06:
.
Junk beschadigd 6 autos bij het Vennepark Drugshol

Update schreef op 8/06/06:
.
2e poging

Update schreef op 8/06/06:
Link te lang of zo dan maar zo.

https://www.denhaagtekijk.nl/mondigeburger/index.htmAuto's_beschadigd_7juni_2006.htm

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

Haagse muzikanten presenteren eigen radioshows


Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)