de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
Politiek
Van der Venne prognose
door David Rietveld, 30/09/2005, 17:52

N.a.v. recente gebeurtenissen rondom het Van der Vennepark heb ik een extra prognose gemaakt. Ik probeer daarmee in te schatten wat een nieuwe partij, die eventueel ontstaat uit de aldaar heersende onvrede, voor invloed zou hebben op de uitslag van de komende raadverkiezingen.
Eerst het plaatje, dan wat uitleg:

Toelichting: in lichtgrijs de huidige zetelverdeling in de Haagse gemeenteraad, in donkergrijs de 'reguliere' prognose. In kleur de prognose met de fictieve 'Partij Schilderswijk Transvaal' (PST). Verder: LDH=Leefbaar Den Haag, GL=GroenLinks, PPS=Politieke Partij Scheveningen, HSP=Haagse Stadspartij, CU/S=combinatie Christenunie/SGP. Grotere versie alhier.

Natuurlijk is ook aan deze prognose geen wetenschappelijk onderzoek vooraf gegaan. Het is gebaseerd op het 'model' dat ik gebruik voor de reguliere prognoses, aangevuld met de volgende aannames:


Er doet een partij mee die zich met name richt op Schilderswijk en Transvaal
Deze partij zet zich sterk af tegen het huidige college, en tegen de PvdA in het bijzonder De partij kent tot aan de verkiezingen geen interne strubbelingen en de lijst is een goede afspiegeling van de Schilderswijk en het Transvaalkwartier De partijen die vóór de gebruikersruimte aan het Van der Vennpark hebben gestemd verliezen een percentage van hun aanhang dat overeenkomst met de score in genoemde wijken. Deze verliezen gaan vrijwel allemaal naar de PST. De partijen die tégen de gebruikersruimte hebben gestemd verdubbelen hun aanhang in genoemde wijken (m.u.v. de SP vanwege het activistische karakter van de PST)

De PvdA krijgt de grootste klap: die zou t.o.v. de reguliere prognose 2 zetels verliezen. Ook GroenLinks zou een zetel verliezen, maar dat komt vooral omdat de vijfde zetel een krappe restzetel was. Partijen als VVD, CDA, D66 en PPS hebben weinig aanhang in genoemde wijken, dus een verdubbeling vertaalt zich niet in zetelwinst of -verlies. Dat zou hoogstwaarschijnlijk wel gelden voor de Haagse Stadspartij, die op twee zetels zou komen. De PST zelf zou op basis van deze vooronderstellingen drie zetels kunnen halen.

Op het eerste gezicht lijken het flinke veranderingen, maar tegelijkertijd moet je vaststellen dat er weinig écht veranderd. De PvdA blijft de grootste partij, en de huidige collegesamenstelling zal waarschijnlijk worden gecontinueerd. Ondanks dat onthoud ik me van een advies aan de Venneparkers.

 EM schreef op 30/09/05:
Vind je wel heel erg optimistisch t.a.v. de PvdA in deze (ook al is het fictief).

Met de huidige gang van zaken zie ik ze (ook fictief maar ook daadwerkelijk) toch nog een grotere gang terug maken. Vraag het me niet in het aantal zetels maar vind ze in deze fictie te hoog ingeschat..:-)

David Rietveld schreef op 30/09/05:
@EM: ik heb ook het onderliggende excelbestand online gezet. Het blijft gebaseerd op het landelijke beeld, en dat is gewoon heel gunstig voor de PvdA. Desalniettemin krijgen ze een 'strafkorting' van 15% van het totaal, ofwel 75% van de 'Haagse Stem'. Met dat laatste bedoel ik het percentage mensen dat zich laat leiden door lokale ontwikkelingen. Als voorbeeld kan GroenLinks gelden, dat vier jaar geleden in aanloop naar de verkiezingen bijna constant negatief in het nieuws was. Ondanks dat werd toch nog 7,2% gescoord, vrijwel exact 80% van wat t.o.v. de landelijke trend was te verwachten.

Annonymous schreef op 30/09/05:
Normaliter zou ik daar in mee gaan. Maar gezien de huidige situtie en de huidige gang van zaken m.b.t. PvdA ben ik positiver gestemd en zie een grotere daling van de zetels voor de PvdA.
Het Haagche volk is goed in staat om politeke partijen af te straffen als het moet.
Landelijk wordt altijd meer gerelativeerd.

En dat van Groen Links klopt wel maar daar zitten meer ideologische stemmers, ongeacht wat er gebeurd hebben zij weinig alternatief. En de PvdA heeft nogal veel losse c.q. zwevende stemmers en het feit dat velen ideologen binnen de partij ook zelf genoeg hebben van hun eigen beleid. En het feit dat de Haagsche PvdA het inderdaad altijd moet hebben van de op dat moment gaande acties, c.q. zaken en feiten die de Haagsche burger of ten goede komt of waar zij de twijfel op juiste wijze bij weg wisten te lullen.
En er nu dus gezien de huidige gaande feiten weinig valt te relativeren of goed valt te lullen.

Maar goed, ik bekijk het utopisch en ook dat is fictief.

Maar voor de rest zou het me niks verbazen als het ook daadwerkelijk in de buurt kwam.

Haagse Kea schreef op 30/09/05:
nix fingerspitsen

dit is achterhaald denkraam gedoe toch?

Jozef Labuche schreef op 30/09/05:
Het orakel van de wandelgangen mijn beste vriend in de raad - het best bekende raadslid heeft mij het licht doen zien: de Hr Michel Dufresne

Ik doe altijd maar het betoog voor doe het zelf politiek echter inderdaad waarom zou je al die ellende op je hals halen : vereniging oprichten, statuten opstellen, de notaris betalen, leden zoeken, een programma opstellen, geld vinden om de verkiezingsonkosten te betalen, in je club vechten voor een verkiesbaar plaatsje, etc...

Waarom zou je dat allemaal doen als er een landelijke partij is waar als het ware de koffie en koekjes al voor iedereen klaar staan. Een partij mits zij een landelijke politieke partij is en geld krijgt van de landelijk bestuur om deel te nemen aan de verkiezingen - geld van de overheid en uiteraard van de belastingsbetaler.
Landelijke partijen krijgen daar geld voor.

Er is een gespreid bedje voor jou bijvoorbeeld bij de PVDA.

Loosduiners, Van de Venneparkers, Schilderwijkers, Transvalers, Mariahoevers verenig u ! Ga u massaal aansluiten bij de PVDA wordt lid en ga meestemmen over de samenstelling van de kieslijst, over het verkiezingsprogramma en stuur mensen zoals Klijnsma, Norder en wie je maar wil naar huis.

De Pvda van binnenuit veranderen in plaats van de PVDA te bestrijden... briljant van Michel...

Meldt u allen aan bij Willem Minderhout - zet die brave man op drie op de kieslijst en hij zal zich tenvolle voor u inspannen.

Tijdens het vasstellen van het concept verkiezingsprogramma van de PVDA riep iemand in de zaal - nu zijn wij hier met 70 leden het verkiezingsprogramma aan het bepalen voor heel de stad, dat kan toch niet....

Dat kan dus wel en als honderden nieuwe leden zich nu aanmelden dan kan het programma gevormd worden voor de stad - uw stad.

Lees hier wat te lezen staat op het weblog van Michel Dufresne:

30 september 2005

Binnen de Haagse PvdAgemeenteraadsfractie is men zeer tevreden met het gegeven dat maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld in Den Haag aangaande de Dibbetstraat of Wijnhavenkwartier of Schilderswijk/Stationsbuurt/Zeeheldenkwartier er niet toe hebben geleid dat men onderdeel van de huiskamer van de Haagse PvdAgemeenteraadsfractie is geworden want dan hadden er veel veranderingen van binnenuit kunnen hebben plaatsgevonden.

Bij de Haagse PvdAgemeenteraadsfractie is men eerder tevreden dat kritische mensen de huiskamer van de Haagse PvdAgemeenteraadsfractie hebben verlaten omdat men dan in de huiskamer geen kritische mensen heeft die andere nieuwe en achtergebleven kritische mensen in de huiskamer van steun kunnen voorzien.

In de huiskamer van de Haagse PvdAgemeenteraadsfractie is men erg bezig in de huiskamer maar gelukkig voor de Haagse PvdAgemeenteraadsfractie zijn er geen bewoners uit bijvoorbeeld de Dibbetstraat of vanuit het Wijnhavenkwartier tot de huiskamer zijn toegetreden om daar veranderingen in toe te brengen dus kan de Haagse PvdAgemeenteraadsfractie in de huiskamer gewoon haar gang gaan.

Bron : http://raadsweblog.blogspot.com/
_______________________________________________

Labuche begeef u naar de uitgang ... Labuche wat een afgang voor wat jij dacht dat het een antwoord zou zijn hoe de PVDA bestuurt.

Annonymous schreef op 30/09/05:
Tjonge jonge wat een geslijm naar Dufresne zeg...moet je weer veel van hem...heb je je rits alvast naar beneden gedaan....wat misselijkmakend gelik hier zeg...voelt het zeker al aankomen dat je het alleen al helemaal nooit niet meer gaat reden en het dan maar weer via anderen gaat proberen om na enkele maanden weer de benen te nemen.

Man wees toch eens een kerel en ga eens op eigen benen staan i.p.v. steeds te leunen op andermans uitspraken of inzichten.

Dan schreef op 30/09/05:
Gedraag je!

Kan die staven niet wat makkelijker voor het gewone volk David?

Annonymous schreef op 30/09/05:
Hoor je het nu Labuch, gedraag je...

VENNE ACTIE schreef op 30/09/05:
De hak in het raam en de vlam in de pan!

herman van der helm schreef op 1/10/05:
Beste mensen, zoals u ziet wordt er door vele mensen druk gespeculeerd hoe je nu het beste invloed kunt uitoefenen op het stadsbestuur. De ene keer wordt voorgesteld een eigen partij op te richten, de andere keer om massaal lid te worden van een landelijke partij om deze op gemeentelijk niveau van binnenuit radicaal om te vormen.
Mijns inziens allemaal goed bedoeld maar totaal zinloos. Het besturen van een stad wordt niet gedaan door de wethouders en zeker niet door de raadsleden. Dit wordt gedaan door de ambtenaren als ultieme vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (het grote geld) met in hun kielzog baantjesjagers van instellingen die ook graag uit de trog meevreten.
De politiek (wat dit ook moge voorstellen) kan slechts cosmetische veranderingen aanbrengen in reeds door beleidsambtenaren genomen besluiten. Deze besluiten dienen voor de schijn een belang van een groep burgers wat dan uiteraard zogenaamd moet worden afgewogen, maar in werkelijkheid dienen zij het grote geld. Op zich is dit een verschijnselnatuurwet namelijk het recht van de sterkste en hier ontkomen wij geen van allen aan.
Het enige kwalijke is, dat er vele mensen zijn die ons proberen wijs te maken dat het niet zo is. Dat democratie tegenover deze natuurwet zou staan. Dit is nu juist de volksverlakkerij. Je moet juist in een democratie veel harder vechten om je rechten te verkrijgen of te behouden omdat je je vijand niet kan zien. Die zit namelijk verstopt onder een democratisch lappendeken van instellingen, adviesorganen, deskundigen, politici, hulpverleners, dienders, geestelijken etc.
Om te voorkomen dat je zelf meehelpt deze rookwolken in stand te houden, lijkt me maar een oplossing zinnig: niet meer stemmen. Als iedereen dit doet valt het hele kaartenhuis in elkaar en kun je weer zien wie de echte heersers zijn.

David schreef op 1/10/05:
@Dan: ik begrijp je niet. Wat bedoel je met gemakkelijke staven?

Annonymous schreef op 1/10/05:
Ik vind deze zeer duidelijk juist

Anal Poet schreef op 1/10/05:
David schreef " @Dan: ik begrijp je niet. Wat bedoel je met gemakkelijke staven? "

Hij bedoelt zo'n afstandsbediening voor bejaarden, met niet meer dan 4 knoppen erop:


Aan, Uit, Harder, Zachter.

LL schreef op 1/10/05:
Leuke prognose David, heb je ook rekening gehouden met het feit dat er wellicht in de Stationsbuurt en Zeeheldenkwartier proteststemmen naar zo'n PST zouden kunnen gaan? Want ook in die wijken speelt het, hoor. Je hoort er alleen niet zoveel over.

David schreef op 1/10/05:
@LL: nee, daar heb ik geen rekening mee gehouden. Anders had ik het er wel bijgeschreven. Smile
Ik ga er in deze prognose wel van uit dat de PvdA praktisch geen stemmen meer krijgt in Schilderswijk/Transvaal. Dat zal in de praktijk niet gebeuren, waarmee de vraag overblijft of de aanhang in andere wijken de verstokte PvdA'ers in Schil/Trans in aantal overtreffen. Ik durf er niets over te zeggen.

Willem schreef op 1/10/05:
Annonymous schreef op 30/09/05:
Tjonge jonge wat een geslijm naar Dufresne zeg...moet je weer veel van hem...heb je je rits alvast naar beneden gedaan....wat misselijkmakend gelik hier zeg...voelt het zeker al aankomen dat je het alleen al helemaal nooit niet meer gaat reden en het dan maar weer via anderen gaat proberen om na enkele maanden weer de benen te nemen.

Man wees toch eens een kerel en ga eens op eigen benen staan i.p.v. steeds te leunen op andermans uitspraken of inzichten.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ik heb vernomen dat Labuche na Ons Den Haag nu weer terug zou willen naar Leefbaar Den Haag.
Hij zou als lijstduwer of ergens op plaats zeven of acht mogen gaan staan op de lijst van Dufresne.

Hij lijkt wel een flipperkast. Hij heeft het altijd dat de kiezer van links naar recht en van rechts naar links gaat telkens dat er een verkiezing is. Hij kan er ook wat van.
Het lijken wel echt de verkiezingen van Labuche zo. Niet hij is verkiesbaar neen hij moet kiezen.

Misschien moet hij een lijst Parnassia beginnen of zo iets.

Misschien moeten wij hier een prognose op loslaten waar die Labuche nu weer volgende week aansluiting bij gaat zoeken en een weddenschap waar hij eind december meekomt of niet komt.
Hij zal het nu toch wel moe zijn zo langzaam aan.

Ik heb nog een tip om hem hier weg te krijgen. Als therapeut gebruik ik wel eens omgekeerde psychologie : je moet hem bewieroken, stellen hoe gaat hij wel is, dat hij het gaat redden, etc...
dan holt hij zo jankend weg.

Amin schreef op 3/10/05:
Denk dat partij Schilderswijk-transvaal en stationbuurt veel meer zetels haalt. Zeker het dubbele of zelf 3 X 3= 9. LL wordt wethouder van Drugszaken en ze schopt alle junkies naar de duinen waar ze lang en gelukkig zullen leven.

Ton Mertens schreef op 3/10/05:
Stemmen komen niet alleen van Schilderswijk of Transvaal
Je vergeet Zeeheldenkwartier, Kortenbos en Duindorp en al die andere wijken die deze ellende nog over zich uitgestort gaan krijgen.
In Duindorp worden ze zich er nu ook van bewust dat zij aan de overkant van de Laan van Meerdervoort zitten met het toekomstige Drugshol aan de Tasmanstraat.
Het beleid is om 25 Drugsholen in Den Haag te vestigen, dus de politiek kan nog menig kiezer van zich vervreemden.

Amin schreef op 3/10/05:
Ton, met zeeheldenkwartier, kortenbos en duindorp worden we de grootste partij van Denhaag en hebben we 4 wethouders posten. Welk ambieer je ton?

Anal Poet schreef op 3/10/05:
Amin schreef " Ton, met zeeheldenkwartier, kortenbos en duindorp worden we de grootste partij van Denhaag en hebben we 4 wethouders posten. Welk ambieer je ton? "

Ton gaat dan in heel Den Haag PC'tjes neerzetten.

Krijgen we 'Democracy-on-Demand' ...

Amin schreef op 3/10/05:
Anal bedoel je een peeceetje in elk weeceetje?
Dus wethouder voor cyber zaken? Hmm.. erg modern

Anal Poet schreef op 3/10/05:
Amin schreef " Anal bedoel je een peeceetje in elk weeceetje? Dus wethouder voor cyber zaken? Hmm.. erg modern "

Rouleren Rúlezzzzz ...

Hit them up
Move'm out
No Shit down out
Say it Loud

Listen
to The Voice
of The Void


Bottom-up is turning everything upside down

Ton Mertens schreef op 3/10/05:
Denk nou niet dat het eenvoudig zal zijn, als partij van de ontevreden burger worden jullie misschien wel de grootste in Den Haag, maar dan moet je wel je burgers ontevreden zien te houden, annders stemmen ze niet meer op jullie.

Zie hier het dilemma in een notedop.

LL schreef op 3/10/05:
Hahaha Ton, de burgers ontevreden houden is een koud kunstje, af te kijken van het huidige bestuur!

Ton mertens schreef op 3/10/05:
@Anal Poet
Krijgen we 'Democracy-on-Demand'

Dat wordt dus een DVD wethouder.

Anal Poet schreef op 3/10/05:
Ton mertens schreef " Dat wordt dus een DVD wethouder. "

Er komt al GiGa-werkgeheugen aan wat je in schimmels van een smakelijke, ambachtelijk geproduceerde boerenkaas onder kan brengen.


De toekomst is aan Slow Mood ...

Ton Mertens schreef op 3/10/05:
Schimmels gadver…

En bij de installatie van jullie nieuwe wethouders in 2006, de raadszaal ontsmetten van die enge microben.
En we hebben nieuwe stoelen nodig.
Alles wat maar enige bacteriën kan bevatten die al die huidige bestuurskwalen voortgebracht hebben, moet verwijderd worden.
En geen houten bureaus.
Die hebben ze nu wel, want hout werkt en dan hoeven ze het zelf niet te doen.
De nieuwe lichting werkt zelf, snel en effectief, daar zijn geen houten bureaus meer voor nodig.

bwana schreef op 3/10/05:
als morgen de hemel naar beneden valt dragen we allemaal een blauwe hoed

citaat
Er doet een partij mee die zich met name richt op Schilderswijk en Transvaal
Deze partij zet zich sterk af tegen het huidige college, en tegen de PvdA in het bijzonder De partij kent tot aan de verkiezingen geen interne strubbelingen en de lijst is een goede afspiegeling van de Schilderswijk en het Transvaalkwartier

die interne strubbelingen zullen er zeker komen. macht is een sterke drug met de neiging tot corruptie ingebouwd.
het vlees is zwak en de geest gewillig

Anal Poet schreef op 3/10/05:
Ton Mertens schreef " De nieuwe lichting werkt zelf, snel en effectief, daar zijn geen houten bureaus meer voor nodig. "

't IJspaleis kan opgedoekt worden, daar roepen we de graaf van Monte Christo wel bij te hulp. Hebben we er direct een ToerisTenTrekkerd bij.

En de ambtenaren kunnen vanuit huis gaan werken, qua fleximobilioteit. Althans, degenen die niet op non-actief zijn gezet in afwachting van nader onderzoek.

En dan zijn we ook direct van 't koffie-oproer af.

Kortom: zo 'Lean & Mean' als maar mogelijk is. No More Artikel 12.

En verder huren we natuurlijk een VetVerDelger in, qua vinger aan de pols.


Deet?

LL schreef op 3/10/05:
Deet werkt behalve tegen muggen ook prima tegen luizen!

hypo-teek-er schreef op 3/10/05:
Ja maar er zitten nu nog geen luizen alleen kakkerlakken en die vereisen veel krachtiger behandeling DDT, Lindaan etc. allemaal verboden...

hof-nar schreef op 3/10/05:
Rat terroriseert vliegtuig en passagiers ook meteen verdelgen.

bwana schreef op 3/10/05:
wie verdelgen?

Verneuqte burger schreef op 3/10/05:
ff bwana op ignore zetten.

Venneparkers schreef op 3/10/05:
"Ik heb nog nooit eerder zo'n vreemd incident meegemaakt"

DE HAK IN HET RAAM EN DE VLAM IN DE PAN

hof-nar schreef op 3/10/05:
voor bwana en de rest die het niet kan zien:
Rat terroriseert vliegtuig en passagiers (zie:http://www.ad.nl/fun/bizar/article27974.ece) ook meteen verdelgen.

Anal Poet schreef op 3/10/05:
bwana schreef " wie verdelgen? "

Niet wie - wát verdelgen.

Hoogmoed.

Zelfzuchtigheid.

Zelfingenomenheid.


Morele vétzucht.

Annonymous schreef op 3/10/05:
Een plaatje van een Rat.
Zo eentje is ook te vinden in dat witte huis.
Lief, maar terroriseert meer dan 13 uren...

Anal Poet schreef op 3/10/05:
LL schreef " Deet werkt behalve tegen muggen ook prima tegen luizen! "

En je hebt natuurlijk ook nog 'Veet'.

Schijnt ook prima te helpen tegen diep ingesleten uileballen.

't Is een soort 'breed-spectrum' medicijn: 't gaat over alle raadspartijen héén.

Wel wat bijwerkingen: je kán er namelijk van in je blote kont komen te staan.

Zonder kleren.


(Z)onder Deet's klééd ...


(maar dan hebben we altijd nog moeder's parapluie)

Verneuqte burger schreef op 4/10/05:
Zo iets als de kleren van de keizer (kiezer) zeker?

Annonymous schreef op 4/10/05:
Die Rat -------------> Die Burger

Venneparkers schreef op 4/10/05:
Verkiezingsprognose: partij die bevrijding biedt van junksholen, krijgt de meeste stemmen.

David Rietveld schreef op 4/10/05:
Kijk, dat we het hier heel gezellig onder elkaar hebben wil natuurlijk niet zeggen dat de rest van Den Haag het er mee eens is. Dat is net zo tunneldenkerig als het college. Mocht er zo'n partij mee gaan doen, dan zal die - onder bepaalde omstandigheden - best wel succes kunnen hebben. Maar - en dat probeer ik ook hier aan te geven - het zal best eens een relatief succes kunnen blijken te zijn. Met drie zetels (en die bereik je trouwens echt niet door alléén op 'drugsholen' te schelden) voor zo'n nieuwe partij is de meerderheid van PvdA/VVD/CDA nog niet gebroken.

Annonymous schreef op 4/10/05:
Ik denk dat je een sterk punt hebt met betrekking tot proteststemmers. Deze hebben hun lesje geleerd na zogenaamde partijen voor de burger zoals de LPF en de gespleten persoonlijkheden.
Denk dat je dat bij de komende verkiezing zult gaan merken en dat mensen hun stem geven aan gevestigde partijen, inclusief de partijen die al jaren weten hoe te protesteren voor de burger.

Anal Poet schreef op 4/10/05:
Annonymous schreef " inclusief de partijen die al jaren weten hoe te protesteren voor de burger. "

Kan je daar dan een voorbeeld van geven hoe de collegepartijen dit de afgelopen 10 jaar gedaan hebben?

Zelfs de PvdA heeft zijn rug naar de burger gedraaid. En zelfs mevrouw Klijnsma kan dan wel liefhebbend proberen over te komen in de alle georganiseerde photoshoots, als zij met de diepe schade wordt geconfronteerd die haar Janus-beleid veroorzaakt dan steekt ze haar kop in 't zand.

En dan Wim Deetman, lid van een van de partijen die pretenderen iets over 'naastenliefde' te weten en 'uit te dragen'. Nou, meneer hanteert gewoon een schriftje inkomsten en uitgaven hoor. En onder zijn regime zijn hele delen van de stad werkelijk tot een uitdragerij verworden, ja. Maar daar heb je op de Steutenleun geen last van.

De enige partij die staat voor waar die staat is de VVD: meer is niet genoeg, men wil nóg meer. Koste wat kost.


Dus welke partij bedoel je nu eigenlijk?

Annonymous schreef op 4/10/05:
Met name de SP en de Stadspartij

herman van der helm schreef op 5/10/05:
Annonymous schreef " inclusief de partijen die al jaren weten hoe te protesteren voor de burger. "

het gaat volgens mij niet om de partij, maar om de mensen die weten hoe te protesteren voor de burger.
En mensen die dat goed kunnen hebben we er vele van.

Anal Poet schreef op 5/10/05:
herman van der helm schreef " het gaat volgens mij niet om de partij, maar om de mensen die weten hoe te protesteren voor de burger. "

Mijns inziens gaat het om het niet aantasten van de grondrechten van burgers - íédere burger, ongeacht postcode - en dat indien die grondrechten wél in het geding zijn, dat het 'openbaar' bestuur anno 2005 ondertussen zó transparant dient te zijn dat de burger daar zonder tegenwerking notie van kan nemen.

En dat raadsleden hun werk horen te doen en horen te waken van het aantasten van die rechten.

Dat is hun (morele) PLICHT.

En dat als er in dat kader besluiten zijn genomen ende knopen zijn doorgehakt, dat die achteraf tegen het licht kunnen worden gehouden.

Zodat de burger kan zeggen:


I love decisionmakers !!

John Nederland schreef op 12/10/05:
Ik mis Nieuw Rechts in dit rijtje. Wij doen op zeker mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Voor informatie en partijstandpunten, kijk eens op www.nieuwrechts.nl

David Rietveld schreef op 12/10/05:
Persoonlijk mis ik Nieuw Rechts he-le-maal niet in dit rijtje, maar als apsirant opiniepeiler sluit ik natuurlijk niemand buiten. Probleem is dat ik NieuwRechts nog niet in Den Haag zie meedoen. Er is geen Haagse afdeling (niet te vinden op jullie site), laat staan dat nieuwrechts van zich laat horen in Den Haag. Voorlopig dus even niet in deze peiling.

Willem Minderhout schreef op 12/10/05:
Van de site van 'John Nederland' geplukt:

> Groepen die oververtegenwoordigd zijn, en een ´klein Marokko of Turkije´ vormen, worden gemotiveerd om naar hun eigen land te gaan. Hiervoor komen in deze wijken speciale emigratiebureaus.

>Misbruik van sociale voorzieningen gaan in deze wijken met voorrang bestreden worden.

>De overheid mag het verblijf van illegalen in Nederland niet (laten) ondersteunen, illegalen dienen direct aangehouden en uitgezet te worden.

>Volgens Nieuw Rechts is ´integratie´ een illusie en kan er slechts sprake zijn van een ‘aanpassen of wegwezen’ beleid van de overheid."

Nieuw Rechts wil dus niet alleen geen gebruikers aan het Vennepark, ook de omwonenden mogen oprotten als ze niet heel erg uitkijken.

Fijne bondgenoot voor de Venneparkers!

Venneparkers schreef op 12/10/05:
Willem Minderhout,
Venneparkers zien geen bondgenoot in niet realistische partijen. Het blijft ten alle tijde de eigen keuze van partijen om drugsholen te verbieden in woonwijken.

Burger schreef op 12/10/05:
Wil Vonk, de uitzending met Hans met der Waal op radio west was om 10 over 8.
Lezende op uw site dat u het miste, terwijl u om 8 uur met de koffie zat, moet er wat verkeerd zijn gegaan.

Hans van der Waal was uitermate helder en duidelijk.

Fristoloog. schreef op 30/03/06:
Het is wel stil rondom het Vennepark.

Bijtendloog schreef op 30/03/06:
Stilte voor de storm

K.Kromopawiro. schreef op 2/04/06:
De PvdA heeft de Gemeente raad verkiezing gewonnen, maar wij geven het verzet toch niet op wat de Vennepark betreft.
Wij nemen nu alleen een beetje gas terug, maar komen binnenkort zeker terug met onze verzet.
Onze motto luidt als volgt: "een goeie Venneparker is een dooie venneparker".

Anal Poet schreef op 2/04/06:
K.Kromopawiro. schreef " Onze motto luidt als volgt: "een goeie Venneparker is een dooie venneparker". "


Klinkt alsof je dan bent ge-O'Deet ....

K.Kromopawiro. schreef op 13/04/06:
Ik blijf in sprookjes geloven:eens zal David van Goliath winnen, al maakt ik het niet meer mee misschien!

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)