de digitale Hofstad   online sinds 1994 connected by PINE
start ]  nieuws |  agenda |  info |  lists [  zoek

NIEUWS

Heb je persberichten, ingezonden brieven of wil je zelf regelmatig berichten plaatsen op DenHaag.Org? Mail dan naar redactie@denhaag.org!
DenHaag.Org
Heijnen ligt onder vuur
door hannes, 16/06/2005, 22:26
De Haagse wethouder Heijnen van de PvdA ligt onder vuur, aldus rtv West. Niet alleen heeft hij een miljoenentekort op de begroting van het basisonderwijs, de vraag is ook of de gemeenteraad hem dat persoonlijk zal aanrekenen. Tijdens de commissievergadering woensdag gaf hij toe dat hij begin 2004 al op de hoogte had moeten zijn van een begrotingstekort. Woensdagavond laat werd de commissievergadering geschorst omdat er nog te veel vragen onbeantwoord bleven. Bovendien wilde VVD-raadslid Van der Heuvel eerst overleggen met de fractie over deze nieuwe informatie.


joris wijsmuller schreef op 16/06/05:
Niets aan de hand
Het is een traditie van het college om het spitsuur voor de zomervakantie te misbruiken en een hoos aan besluiten op de valreep er doorheen te jassen. Niet zelden zitten daar politiek gevoelige dossiers tussen. Ook dit jaar maakt men het, met dank aan de raad, weer bont. Op de laatste raadsvergadering voor het reces staan nu het verplaatsten van de Amerikaanse ambassade, het bestemmingsplan voor een automuseum in Reigersbergen, de financiële verantwoording over het afgelopen jaar, de bestedingsvoorstellen voor het bijbehorende overschot (waaronder 5 mljn extra naar het bodemloze ADO-stadion) en nog een stuk of 25 andere voorstellen.

Overigens worden voor deze monsteragenda spreektijden gehanteerd. Als kleine fractie mag ik alle onderwerpen in maximaal 25 minuten behandelen. De burgers hebben per persoon maximaal 5 minuten met een totaalspreektijd van 30 minuten. Zijn er bijvoorbeeld 20 insprekers, wat bij deze omstreden onderwerpen natuurlijk snel het geval is, dan heeft iedereen slechts 1,5 minuut. Democratie en zorgvuldige besluitvorming kost tijd behalve in Den Haag, zo lijkt het.

Bij de aanloop van zo’n monsteragenda hoort ook een wildgroei aan commissievergaderingen waar en passant andere politieke problemen opduiken, zoals het machtspel rond de dramatische sloopplannen van de Dibbetstraat en omgeving, of het Plan van Aanpak Luchtkwaliteit met de verstikkende Veerkadesproblematiek. Tijd om bijvoorbeeld de ramkoers van het college ten aanzien van woonwagenbewoners te bespreken – men wil 26 woonwagens ontruimen voor 800.000,- euro aan kosten omdat er nog 100.000,- euro aan achterstallige betalingen geïnd moet worden – is in deze werkdruk onmogelijk. Wethouder Heijnen presteert het echter om uitgerekend in deze drukte ingrijpende saneringsplannen voor het openbare basisonderwijs te presenteren (5 miljoen euro uit de reserves en mogelijk 190 volledige banen eruit) om het plotseling opgedoken miljoenentekort af te dekken. Het betreft een tekort wat al in 2003 en 2004 is ontstaan (en verder dreigt op te lopen), maar waarvan het personeel en de raad helemaal niets van afwisten.

Het zal je maar gebeuren dat je tijdens de wervingscampagne ter bestrijding van het lerarentekort je hebt laten verleiden tot omscholing naar het onderwijs, je tropenjaren met jonge kinderen, baan en verkorte maar intensieve leerroute doorstaan hebt, je baan hebt opgezegd en zonder enige begeleiding een vaste betrekking hebt weten te bemachtigen en dan net wanneer je in rustiger vaarwater terecht bent gekomen, een ontslagaanzegging op de deurmat vindt omdat je werkgever er een potje van heeft gemaakt. Of het zal je maar gebeuren dat je als schooldirecteur jarenlang ieder dubbeltje 10 keer hebt omgedraaid, je personeel stelselmatig extraatjes hebt ontzegd omdat je spaart voor investeringen in de kwaliteit van het onderwijs en je spaarpot door je werkgever wordt opgeëist omdat hij dat reserves vindt om zijn problemen op te lossen.

Er is momenteel niks mis met het openbare basisonderwijs. Sterker nog, ondanks het feit dat er om de hoek een goede christelijke basisschool zit, fiets ik graag met de kinderen dagelijks op en neer naar een openbare school in een andere buurt. Er is wel veel misgegaan met het bestuurlijke management, zo blijkt nu. Er is veel te veel aan personeel uitgegeven, de financiële huishouding was niet in orde, het ontbrak aan overzicht en controle en problemen zijn onder de pet gehouden. De precieze aard en omvang van de problemen blijven vooralsnog onduidelijk omdat de wethouder tot en met gisterenavond tijdens de commissievergadering weigerde om volledige openheid van zaken te geven. Een extra vergadering is nu ingelast omdat diverse fracties zich eerst willen beraden. Het personeel, wat ook op de publieke tribune aanwezig was, is laaiend maar durft uit angst voor repercussies de mond nauwelijks open te doen. Raadsleden die kritisch zijn worden door de wethouder thuis opgebeld en onder druk gezet. Schooldirecteuren zijn begin dit jaar een zwijgplicht opgelegd. Niet alleen financieel zijn er dus problemen, maar ook het klimaat is ziek. Kortom, gisteravond kwam tijdens één van de vele commissievergaderingen een heuse vertrouwenskwestie aan het licht.

En dan verschijnt een dag later de wethouder in beeld voor een interview bij TV-West. Hij beweert met droge ogen dat er ‘geen tekort’ is omdat de in 2003 en 2004 teveel uitgegeven personeelskosten met de reserves kunnen worden afgedekt. Te laat achter gekomen? ‘Dat valt best wel mee’ Maar er moeten toch 190 personeelsleden weg? Er zijn ‘best forse’ maatregelen nodig, 52 tijdelijke contracten worden ontbonden, ‘wat betekent dat er maar 1 baan per school weg gaat’. En verder worden 120 mensen de wacht aangezegd, maar dat zijn ‘voorzorgsmaatregelen om problemen in de toekomst te voorkomen’ aldus de wethouder. ‘Maar het kan ook meevallen’. De verbaasde presentatrice deed nog een laatste poging: Moet je niet wanneer er mogelijk 190 personeelsleden weg moeten en 5 miljoen teveel is uitgegeven als verantwoordelijk wethouder het boetekleed aantrekken? ‘Ér waren geen tekorten in 2003 en 2004. Maar als het zo zou zijn zoals u zegt, dan moet je daar eens over gaan nadenken’.

Volgens mij moet de raad maar eens voor Heijnen gaan nadenken.

Burger schreef op 16/06/05:
waren maar alle raadsleden zoals Joris!
Met lef om de zaken te benoemen zoals ze werkelijk zijn.
En niet onder het mom van vriendjes onderling het met een sisser te laten aflopen, ondertussen kost het Den Haag 5 miljoen uit de reserves.
5 miljoen, daar werken 100 mensen hun leven lang voor, en 1 wethouder kan het niet traceren en wuift het met een glimlach weg op tv.

hannes schreef op 17/06/05:
Goed stuk Joris; het maakt 1 en ook ander heel veel pijnlijk duidelijk. Vooral dat stukje "Raadsleden die kritisch zijn worden door de wethouder thuis opgebeld en onder druk gezet. Schooldirecteuren zijn begin dit jaar een zwijgplicht opgelegd. Niet alleen financieel zijn er dus problemen, maar ook het klimaat is ziek." laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Te triest voor woorden dat de PvdA zo met macht om gaat. Walgelijk, walgelijk. Wat een arrogante zak die Heynen!!! Stuur die stoethaspel voorgoed naar
het salonsocialistentehuis Avondkloot
Ach ja, de PvdA, das war einmal...

jojo schreef op 17/06/05:
En wanneer gaat de raad HEIJNEN eens heel goed aan de TAND VOELEN?????

Annonymous schreef op 17/06/05:
Had de pvda toen al geflikt, raadsleden onder druk zetten. Ouwe gewoonte.
Schooldirekteuren hebben het al verdomd moeilijk, en nog zwijgplicht er bovenop.

jojo, niet alleen aan de tand voelen, vooral niet ja en amen zeggen na een excuses van een wethouder die zorgvuldiger hoort om te gaan met gemeentegelden.
Zo is het leven, als je niet voldoet, moet je plaats maken.
In het bedrijfsleven was hij al sinds 2003 eruit geflikkert. Met lede ogen toekijken hoe de zaak failliet gaat, is uit den boze.
5 miljoen van die euro's is net zo iets als 12 miljoen van die guldens.
Geld groeit niet aan de bomen, als deze wethouder het niet kan beheren, heeft hij gefaald op die post. Zielig doen heeft geen zin.

Shirley Marapin schreef op 17/06/05:
Joris is een verademing binnen de Haagse gemeenteraad en zorgt voor een ander klimaat in die raadszaal.
Hier een kritisch stuk in het openbaar van hem waar de gemeenteraadsleden niet omheen kunnen.
Als minstens de helft een Joris was in het stadhuis, dan was het een eerlijker en ander verhaal in Den Haag.
Ook al ben je goede collega's en desnoods vrienden van elkaar, moet je als raadslid ook de minder fraaie en noodzakelijke kanten helder en duidelijk kunnen benoemen en er iets mee doen. Het onder stoelen of banken verschuilen, verdoezelen, wegpraten of wegkijken is onjuist als het zoveel gemeentegelden betreft.

Joris, vele raadsleden kunnen een voorbeeld aan je nemen, en pas in dat geval zou deze gemeenteraad echt een uitstraling van kwaliteit en intregiteit hebben.

Kromopawiro. schreef op 17/06/05:
Jojo:

het wordt moeilijk, de meesten hebben een kunstgebit

Satan schreef op 19/06/05:
Shirley slijm niet, die Joris heeft niet zijn best genoeg gedaan voor jullie zaak.Zijn stem was en is niet duidelijk geweest.

Jozef Labuche schreef op 19/06/05:
Joris is niet voor niets zo wat het beste raadslid van de Gemeente Den Haag.

Als u nu eens de notulen van de vergaderingen van de raad gaat nalezen vanaf 2002 dan zult u daarin lezen dat ik hiertegen al zo lang protesteer.

Ik ben blij dat Joris er ook (wederom) openlijk mee naar buiten komt.

Ik raad iedereen aan straks of op de Stadspartij of op de Politieke Partij Scheveningen te stemmen of op de Alliantie Burgers voor Burgers.

Landelijke politieke partijen hebben andere belangen dan in eerste instantie de burger er zijn/haar leefomgeving...

Ik krijg 2,5 minuut spreektijd in een commissie en raadsvergadering - een insprekende burger krijgt het dubbele van die tijd.

Ik die mastodont vergdering die de landelijke partijen democratisch noemen krijg ik 7,5 minuut... achter mijn naam stonden 8000 stemmen ... achter de Hr Kool van de PVDA een paar honderd ...

Er is geen democratie in Den Haag er is alleen maar de particratie met een dictoriaal regime door landelijke politieke partijen - met slechts 28 % van de Hagenaars achter hen...

Echt tijd om lokaal te stemmen zoals op vele plaatsen al gebeurd - en niet meer te stemmen voor de landelijke politieke partijen -die graag regeren maar dan liefst zonder burgers.

wil je zelf bijdragen tot het verdrijven van de bezetting van onze stad door landelijke partijen sluit u dan aan bij de Alliantie Burgers voor Burgers en stel u met hen kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, neem contact met : secretariaat@burgersvoorburgers.nl

Momenteel heeft ABB een samenwerkingsverband met Onze Nieuwe Samenweling en de Directe Democraten die een wetenschappelijke werkgroep heeft met juristen en specialisten om burgers bij te staan in het vrijwaren van de democratische grondbeginselen en rechten.

Genoeg geklaag, wees een Geus doe en onderneem. meldt je aan voor de revolte : de stad terug te geven aan de burgers... of wees een schaap en stem dan minstens voor een lokale partij !

Leve de Burgers ! Weg met de dictatuur van de partijen !

Shirley Marapin schreef op 19/06/05:
Satan, jij bent werkelijk een Satan, die grote duivel!?!
Joris Wijsmuller was oorspronkelijk vóór de gebruikersruimte aan het Vennepark, totdat hij persoonlijk hier kwam, en met eigen ogen aanschouwde hoe het zat. Hij liet zich overtuigen en was duidelijk tijdens de stemming, geheel en al tegen de Vennelocatie!
Ook heeft hij tijdens die stemdag geprobeerd de grote partijen op andere gedachten te brengen. Hij was mede indiener van die motie.
Afgezien van Venne, is Joris een klasse apart tussen de raadsleden.

Neo Talpa schreef op 19/06/05:
Shirley Marapin schreef " Satan, jij bent werkelijk een Satan, die grote duivel!?! "

als Satan luistert
dan wordt 't woord
dat Satan fluistert
hét woord
waarmee Satan kluistert

en wordt van ver
héél dichtbij
't woord vermoordt

dat jou verduistert

Shirley Marapin schreef op 19/06/05:
Neo, hoe je het doet, weet ik niet, is blijkbaar een gave, maar gezegd moet worden dat je apart bent.
Jij kan het gewoon!

Neo Talpa schreef op 19/06/05:
Shirley Marapin schreef " Neo, hoe je het doet, weet ik niet, is blijkbaar een gave, maar gezegd moet worden dat je apart bent. Jij kan het gewoon! "

En dan te denken dat ik aan de échte Shaytan schijt heb - ik doe toch waar ik zelf zin in heb. Lekker puh!

Net als aan God overigens - die is ook dwars van de pot gerukt en niet helemaal bij z'n volle verstand. Want wat díe knaap wel allemaal niet uitvreet ...


En hoe je dat doet?

Gewóón ...


... lúísteren !!


(en 't dan zachtjes dóór - te laten - fluister'n)

Annonymous schreef op 19/06/05:
Ligt P. Heijnen nog onder uit vuur of heeft hij al een vluchtroute bedacht om onder het vuur te komen?

Django- schreef op 19/06/05:
Nee, hij wacht totdat het winter is, het is nu te warm zegt hij!.

Satan schreef op 19/06/05:
shirley schreef"Satan, jij bent werkelijk een Satan, die grote duivel!?!"

AMEN!!

Rene Geul schreef op 20/06/05:
Dat Heijnen onder vuur ligt vanwege onwetendheid verbaast mij van geen meter.
Van dit heerschap kreeg ik ooit te horen dat het met het speciaal onderwijs snor zat in Den Haag.
Van andere mensen kreeg ik echter andere verhalen te horen, zoals lange wachtlijsten.
Toen ik enige tijd later in een krant kon lezen dat Den Haag een der koplopers was betreffende wachtlijsten in het speciaal onderwijs(dus een van de langste wachttijden) wist ik dat hij weer eens had gelogen of weer eens niet wist hoe de realiteit in elkaar zit.
Groeten Rene Geul

Kromopawiro. J. schreef op 20/06/05:
Jongens, het moet nu afgelopen zijn met dat gezeur over de Duivel etc,etc,

De grootste Duivel, werkt in het stadhuis en heet ........!

En als ik jullie een plezier kan doen, wil ook de Duivel zijn oke.

Verbaast schreef op 20/06/05:
Ja ja verbaast en verrast enz komt weer boven.(was nog niet weg geweest).
We doen zo goed onze best we luisteren zo goed.
Als we de macht maar blijven houden.

Neo Talpa schreef op 20/06/05:
Verbaast schreef " Ja ja verbaast en verrast enz komt weer boven.(was nog niet weg geweest). "

We hebben 'ontzet', 'kennis genomen van' en 'verbijsterd' nog.

Verbaast schreef " Als we de macht maar blijven houden. "

Je steelt hier wat - en je stalt daar wat.

'n Draaiersjongen: spilruimte genoeg nog, dus ...


Clowns to left of me,
jokers to the right,
here am I

stuck in the middle with you


Annonymous schreef op 20/06/05:
Morgen zal de gemeenteraad wel een warme wollen deken over Pierre Heijnen dekken.
Ze zullen zijn excuus aanvaarden, hem zielig vinden en hem een heerlijke vakantie toewensen en nog een schouderklopje geven.

En dat nekt ons in het politiek in het witte stadhuis. Ze zijn niet professioneel, en al waren ze dat, doordat ze elkaars maatjes zijn, wordt alles met de mantel der liefde toegedekt. Ze zullen voor de pers wel even herrie maken, maar dat weet Heijnen, dat is inbegrepen. Ondertussen weet hij nu al dat hij morgen er goed van af komt.
Hoe netter en duurder de pakken, hoe minder de inhoud er onder.
Een echte vent die geeft toe, dat hij heeft gefaald, hij heeft 5 miljoen te kort, zonder het te weten... en toen hij het wel wist, was het geen tekort!
Dat kan als je Heijnen heet.
Een baas van onderwijs moet toch kunnen rekenen?

Burger schreef op 20/06/05:
In de Haagse Courant:
...leerkrachten, gemeenteraadsleden, ouders, maar ook de wethouder zijn verrast en geschrokken om het structurele tekort ...
Dat de rest schrik is duidelijk, die doen de boekhouding niet, en hebben niet dagelijks alle inzage in dergelijke zaken, maar tussen de onschuldigen verschuilt de eindverantwoordelijke zich ook...en komt daar ook mee weg.

Neo Talpa schreef op 20/06/05:
Annonymous schreef " hij heeft 5 miljoen te kort, zonder het te weten... en toen hij het wel wist, was het geen tekort! "

" Vorig jaar wist ik Het niet. Nu weten we Het wél - maar is Het geen tekórt - en daarom nemen we nú maatregelen om vólgend jaar te voorkomen wat we vórig jaar niet wisten. "

Ik heb Het twee keer bekeken.


Ik snap Het niet.

Annonymous schreef op 20/06/05:
Ik snap Het ook niet.
Wie snapt Het wel?

Neo Talpa schreef op 20/06/05:
Annonymous schreef " En dat nekt ons in het politiek in het witte stadhuis. Ze zijn niet professioneel, en al waren ze dat, doordat ze elkaars maatjes zijn, wordt alles met de mantel der liefde toegedekt. "

Een vermakelijk stukje Komrij, afgelopen week in de NRC.

Aangezien je wel mag quoten, maar niet integraal mag overnemen, daarom laat ik de laatste zin weg.


'Ik heb me geen moment op mijn positie beraden'

Atzo Nicolai


Veel hoef je niet te kunnen om politicus te worden. Bitter weinig eigenlijk, maar dat zeggen we liever niet hardop. De wereld gaat aan oprechtheid ten onder.

Veinzen en huichelen luidt de leus. We willen niet voor politici onderdoen. Daarom, veel hoef je er niet voor te kunnen.

Goeie relaties, zitvlees, spraakwater, ingebouwde cliché-automaat, lekker kontje en weten hoe de wind waait, dat is alles.

Ik heb van horen zeggen - oude mensen hebben het mij verteld - dat er ooit iemand rondliep die met een ideaal de politiek inging. Ook schijnt er iemand te hebben geleefd - in een andere periode en uit een heel andere streek - die politicus wilde worden omdat hij zó was getroffen door iets onrechtvaardigs dat hij aan de bestrijding ervan zijn steentje wilde bijdragen. U hoeft me niet te geloven. Oude mensen bazelen vaak.

Wat ik uit eigen ervaring zag en meemaakte laat maar één constatering toe. Om politicus te worden heb je geen diploma nodig.

Je hoeft geen cursus te volgen. Je hoeft geen examen af te leggen.

Klop op je borst, zeg dat je politicus bent en je bént het.

Ach, men moet doen wat men niet kan laten.

Als het zo makkelijk is, kan ik me voorstellen waarom zoveel sukkels politicus willen worden. Meer moeite kost het me te begrijpen waarom ze politicus willen blijven.

Hoewel. Als ik even nadenk. Erg veel moeite ook weer niet.

Na een tijd ontdekt zo'n jongen of meisje, nietwaar, dat hij of zij op een geschikte locatie zit, zelfs al gebeurt er voorlopig niets. Al het landelijk ingezamelde geld komt erlangs en de oudgedienden hebben mooie posities te vergeven. Jobs for the boys and girls. Als er eventjes meer vraag dan aanbod is en er ontstaat iets van een congestie, dan máken ze gewoon posities, met een verse titel, met personeel en een knap gebouw en een pensioen en al. De politiek organiseert alles, dus waarom zou de politiek niet de politiek organiseren? Toneel,

literatuur, opera, al die arme instellingen moeten van buitenaf worden geholpen, maar politiek is de instelling die zich voor honderd procent zelf bedruipt.

Ik kan me bijzonder goed voorstellen dat zo'n jongen of meisje denkt, dit is lollig, ik hoef hier nooit meer weg, dit is zelfs geweldig.

In de politiek zijn de vooruitzichten altijd mooi. Als je ontspoort is het nooit je persoonlijke schuld. Het is - doorstrepen wat niet van toepassing is - de schuld van de partij, de verkiezingen, de tijdgeest. De politiek is één wandeling naar een topfunctie. Een functie waar je nog meer verdient voor nog minder werk. Waar je nog meer aanzien geniet met nog minder talent.

Commissaris van de koningin. Europese Commissie.

De een doet er een half jaar over, de ander tien jaar, maar je komt er.

Goede reis gewenst, Atzo Nicolai!


[... missende zin ...]

Annonymous schreef op 20/06/05:
Door 3 PvdA wethouders Pierre, Jetta en Norder, weet ik eerlijk waar niet meer het juiste lidwoord vóór politiek!

de politiek of het politiek?

Dit weet ik wel: Haags Rotzooi door de PvdA-top.

Neo Talpa schreef op 20/06/05:
Annonymous schreef " Door 3 PvdA wethouders Pierre, Jetta en Norder, weet ik eerlijk waar niet meer het juiste lidwoord vóór politiek!

de politiek of het politiek? "

Pollen Tique.

Men praat meel, totdat de frustratietemperatuur in de samenleving boven 't rood komt, dan sproeit men door wijkgericht langs de deuren te gaan hier en daar wat bacillen in 't rond, waarna de burger weer ziek van ellende is of met hoge koort op apegapen ligt.

En de tranen de PollenTiquers ze in de ogen schieten.


" Zie je wel, búrgerd? Zie je wel?

Snif ... snif ...

We hebben écht met jullie te doen ! "

Annonymous schreef op 20/06/05:
Eind van deze week horen nog 105 fulltimers in het onderwijs dat ze volgen jaar mogen wegblijven.
Dit naast die 120 en 70 die het sinds kort weten.

Heijnen gaf toe dat hij de begrotingstekort begin 2004 moest ontdekken, want het begon in 2003.
Hij merkt het in 2005, gevolg is dat
295 leerkrachten de dupe zijn.

Wat vangt Pierre aan het eind van de maand op de bank?
Waarom trad nog geen half jaar terug een PvdA wethouder, voorganger van Norder, af?

Neo Talpa schreef op 20/06/05:
Annonymous schreef " gevolg is dat 295 leerkrachten de dupe zijn "

En wat dacht je van de pionnen die de dupe waren van het wanwelzijnsbeleid van Jetta, onlangs?

En hebben de adviseurs, professionals, managers, banken, externen, internen en weetikveelwie, voor wie dat welzijnsbeleid níét bedoeld was, maar die érg goed kaas van hebben gevroten - en wéér vreten - daar iets van enige pijn hoe dan ook van gevoeld?

Overmorgen is in Diligentia het overleg van PvdA en VVD over woonterreur en Pikmeerdumpen, maar wat de Dakopbouwertjescoalitie gemakseufemistisch 'overlast' noemen..

Ik heb het lijstje genodigden eens nagekeken.

Niet één ervaringsdeskundige.

Wél allemaal profesionele U-bochtmanagers en Pi-cirkelregelaars.


Valt me nog mee dat ProRail niet is uitgenodigd.

Annonymous schreef op 21/06/05:
Herstel, in augustus krijgen 105 een brief.

Volle tribune vanavond in het stadhuis.

Lindaatje schreef op 21/06/05:
Ik ben volledig bevoegd leerkracht voor het basisonderwijs en ik heb veel levenservaring opgedaan,(m.n in verliessituaties); zodanig dat een Terra-leerling, daags na de moord op Hans van Wieren "U" tegen mij zei, tijdens een discussie over het afschuwelijke incident op 13 januari 2004.
We konden discussiërend en al samen zeer goed door een deur, die leerlingen en ik.
Maar nu, het mooiste van al.
In 1999 toen ik de herintrederscursus PABO met goed gevolg en plezier had afgerond, veroordeelde een Inspecteur van het Haagse basisonderwijs mij zijnde "niet geschikt" om les te geven, omdat ik te lang ambtenaar was geweest en omdat ik niet aantrekkelijk genoeg was voor de aanblik van leerlingen. "Kinderen zijn wreed", was zijn argument.
Tja.....Sinds die uitspraak heb ik absoluut geen vertrouwen meer in het onderwijsmanagement van de gemeente Den Haag. Wethouder Heijnen nam niet eens de moeite om mijn brief met vragen te beantwoorden.....
Het zij zo....

Lament
RIP voor Hans van Wieren en mijn broer Hans van Twist, één der beste leraren van het Stevin College.

Voor Jan Overmeijer, onderwijsBoBo en vm.vriend van mijn broer Hans, wetende van mijn broer's kankersituatie, namelijk een hersentumor.
J.A. nam niet eens de moeite om de begrafenis van mijn broer bij te wonen, ondanks het feit dat ik hem op de hoogte had gesteld van zijn overlijden.

Wat kunnen Haagse kinderen nog verwachten?
Lindaatje

Lindaatje schreef op 21/06/05:
Sorry J.A. moet zijn J.O.!!!

Johooo-Lindaatje

Kromopawiro. schreef op 21/06/05:
Lindaatje.

Uit het oog uit het hart he, of ben je dat vergeten?

En dat we allemaal een nummer zijn, moet je ook niet vergeten in deze huidige maatschappij!!.

Alleen de levenden tellen mee, en dan moet je nog slijmen ook wil je erbij horen.

En daarom heb ik vrienden,en als ik de pijp uitgaat hoeven ze ook niet te komen want ik kan ze toch niet meer zien.

Shirley Marapin schreef op 21/06/05:
Beste Linda,

Leerlingen zijn gevoelig[er] voor de kwalitatieve uitstraling van hun leerkracht.
Kinderen zijn niet wreed, kinderen zijn spontaan en eerlijk, ze zeggen op een gemakkelijke manier wat ze vinden.
Jou verhaal te beoordelen zou het kunnen dat ze 2 keer iets opmerken en dit uitspreken, maar daarna zien ze de mens in hun juf.
Kinderen zijn flexibel en weten als geen ander dat er verschil bestaat, en kunnen daar heel goed mee overweg. Die manager die jij tegenkwam weet weinig van kinderen af of had z'n dag niet.
Hou het er maar op, dat je de verkeerde had getroffen die niet een dergelijk uitspraak over kinderen zou mogen doen op die post.
Het is triest dat je afgestudeerd bent en om dergelijke onzin niet aan het werk kan met kinderen.

groet,

HELP NU !!! schreef op 21/06/05:
wil de live uitzending van onderwijs in de gemeenteraad volgen, is niet op den haag tv te zien. Kan iemand mij de link van residentie.net geven waar ik op moet klikken om het live te kunnen volgen via internet?
Het staat letterlijk live te volgen vanaf half 8, maar hoe verder?

gevonden schreef op 21/06/05:
help nu
nu live via internet

Lindaatje schreef op 21/06/05:
Shirley Marapin voor Wethouder Welzijn (Ja wethouder WW)

Veel Dank Shirley, voor je doordachte uitlatingen.
Nu de wethouders Heijnen en Klijsma nog over de brug op Org.!!
xxxxxxxxxxx (heel veel kusjes van Lindaatje en Dirkie

Neo Talpa schreef op 21/06/05:
HELP NU !!! schreef " maar hoe verder "

De Haagse gemeenteraad in vergadering

Online vergaderingen

Nu aan de gang:

Cie. vergadering OSCI, dinsdag 21 juni 2005, aanvang: 19:30 uur

De vergaderingen van de gemeenteraad en commissies worden hier live uitgezonden.

Wilt u alleen geluid, klik dan hier.

Klik hier voor agenda's en achterliggende stukken.

Annonymous schreef op 22/06/05:
De wethouder wil persoonlijk geen consequenties aan verbinden.
Sommige zaken zijn werkelijk onbegrijpelijk voor de buitenstaander b.v. deze wethouder heeft uiteindelijk moeten toegeven dat hij geen jaarrekeningen van 2002 en 2003 heeft gezien, zoniet ingezien. Rara...?
In 2004 was er al een overschrijding bekend.

VVD had vooraf een akkoordje gesloten, dus deden niet moeilijk. CDA wenst een externe onderzoek, omdat de wethouder niet zelf rechter mag spelen in deze. En de PvdA, Baldewsingh was zijn maat aan het beschermen.
Joris Wijsmuller heeft de wethouder op diverse punten klem gezet.
Raadslid van Driel vond dat de wethouder loog.
Dufresne: "Volgens mij heeft u zitten liegen"
Onderwijsman Heijnen moest wel steeds een slok water nemen, om een sterk verweer te kunnen voeren. In het bedrijfsleven was dit anders aangepakt en opgelost. Reserves en voorzieningen aanspreken, geen jaarrekeningen zien, is vragen om faillisement.
Is tevens vragen om inpakken en wegwezen. Maar in een stadhuis wat stikt van het grote geld kan dit met een rustige sisser aflopen.

onzin schreef op 22/06/05:
wat een hoop onzin wordt er gezegd en sommigen reageren om te reageren als het hondtje van pavlow

'Heijnen beschadigd schreef op 22/06/05:
'Heijnen beschadigd door tekortkomingen Onderwijs'

DEN HAAG | Het financieel beheer van de afdeling openbaar onderwijs van de gemeente Den Haag blijkt jarenlang 'tekortkomingen' te hebben gekend.
Over 2002 en 2003 zijn er bijvoorbeeld geen jaarrekeningen opgemaakt.
De ernst van de situatie bij zijn onderwijs drong pas in de zomer van vorig jaar door bij verantwoordelijk wethouder Heijnen (PvdA).

Heijnen erkende daarbij dat 'er fouten zijn gemaakt onder mijn verantwoordelijkheid'. Toen de, in zijn eigen woorden, 'tekortkomingen' boven water kwamen, zou hij direct 'stevige maatregelen' hebben genomen.

De Gemeentelijke Accountantsdienst gaat echter alsnog een onafhankelijk onderzoek doen naar de inrichting van de dienst Onderwijs.

bron: Haagsche Courant

Neo Talpa schreef op 22/06/05:
Annonymous schreef " Maar in een stadhuis wat stikt van het grote geld kan dit met een rustige sisser aflopen. "

Als je naar het 'verweer' van de collegepartijen luisterde, en dus naar iets wat je in een land als Nederland mag verwachten 'argumenten' te zijn, dan kom je bekocht weg.

Want het leek wel alsof de poeppratende politiekerds de notulen van de vergadering vorig jaar van het welzijnsbeleid van Jetta Klijnsma gekopiëerd hadden en van de inpandige gemeentelijke auto-cue aan het voorlezen ende napalaveren waren: dezelfde formuleringen, dezelfde non-argumenten, exáct precies dezelfde kúl.

Gewoon een stelletje koehandel drijvende vuurvertragende filibusterende Filistijnen, die voor de zóveelste keer lieten zien waar het in dit land aan schort: principes, mentaliteit en ... léf.

Met andere woorden: léiderschap.

Leiderschap wat men blijkbaar niet in huis heeft, of leiderschap wat men niet durft af te dwingen.

Ópheffen dan maar die gemeentelijk duale schijnvertoning. En voortaan een overtollig overgeschoten, volslank afgevloeide NOB-nieuwslezeres met eigen mobiele auto-cue op uur-tarief inhuren, of, voor de uitwendige mens, een bijklussend huppelkutje van John de Muil Incorporated. Dan hebbie tenminste nog iets aan je avond, qua CC-, cc- of 'trippel' play inhoud.


Want anders blijft het water dragen naar de eindeloos kliepwakkende, zonsverduisterende zultzeikende zwalkende zandzeekoeien.


MEÛÛÛÛÛHHHHhhhhhhhhhhh ....

Annonymous schreef op 22/06/05:
Neo Talpa,
kan mezelf vinden in je woorden.
Jij hebt ze door van op afstand, hebben zij het onderling ter plekke niet door?
Iedere keer is het 't zelfde spelletje daar. De grote partijen slaan de kleintjes dood, door hun overMACHT. En de groten behartigen elkaars politieke belangen, en als het moet beschermen ze moeiteloos elkaar.

Intrigiteit wordt bereikt daar waar vriendjespolitiek ophoudt.

Neo Talpa schreef op 22/06/05:
Annonymous schreef " Intrigiteit wordt bereikt daar waar vriendjespolitiek ophoudt. "

Joris Wijsmuller houdt stug stand en zowaar onze kale druif Dufresne begint ondanks alle ellende die hij de afgelopen jaren heeft veroorzaakt - en de jaren daarvóór - steeds vaker structureel coherent tegen te sputteren. Als ie zo doorgaat zou het niet onmogelijk zijn dat ie in 2006 op éígen titel stemmen trekt in plaats van onder valse voorwenselen en valse vlag. Zo zie je maar: je kan nog eerder in de gemeenteraad je zelfvertrouwen heroveren dan in een gesloten inrichting (wat niet wil zeggen dat er een verschil bestaat tussen die twee).

En zelfs Bert van Alphen haalde gisteravond heel eventjes de bitterbal uit z'n mond.


(om 'm daarna weer gauw terug te stoppen)

Haagse Kea schreef op 22/06/05:
hahahahah...............

Reageer!
Naam:
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Technische vragen/opmerkingen? Mail naar
Reactie:


© Copyright 1995-2002 Stichting NetYes/de digitale Hofstad. Zie Info voor meer informatie.
Ttica" size="-2" color="#666666"> Technische vragen/opmerkingen? Mail naar webmaster@denhaag.org
Redactionele vragen/opmerkingen? Mail naar redactie@denhaag.org
Sponsor worden/Adverteren? Mail naar info@denhaag.org

(Wij smeken u op onze blote knietjes om E-Mail te versturen als gewone tekst, zonder HTML of toegevoegde Word-documenten, plaatjes en andere zaken die wij slechts met veel pijn en moeite kunnen ontcijferen. Bedankt!)