Bende van Vier

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Bende van Vier is de benaming voor een groep van organisaties die de meeste welzijnstaken in Den Haag, (na het faillissement in 2003 van welzijn) naar zich toe wist te trekken vanaf 2004. 
In  maart 2018 kwam er een einde aan het schrikbewind van de PvdA en met name dat van wethouder Baldewsingh
 
De door partijleidster Jetta Klijnsma  opgerichte Haagse "welzijnsstasi" was een groep van radicale nieuwkomers in het welzijnslandschap in Den Haag. (Deze groep werd ook wel de Kerngroep van het grote graaien genoemd).

De groep verzette zich fel tegen de meer pragmatische koers van D66 en het CDA die na de val van de PvdA (2010) werd ingezet. Algemeen wordt overigens aangenomen dat de nieuwe wethouder nt op tijd had ingegrepen, want er werden aanwijzingen gevonden dat de Bende van Vier op korte termijn een complete machtsovername had gepland met de hulp van de op te heffen Haagse Koepel waarvan de subsidie in 2012 stopgezet zou worden.

De bewonersorganisaties (bo's) wisten die coup te voorkomen door aan te dringen op het herstel van de situatie voordat die Bende van Vier er als een soort bestuurslaag tussen werd geschoven. Veel plannen van de bo's werden gekaapt door de Bende van Vier, die het dan als een eigen project presenteerde en de daarbij behorende financiering claimde. Ook werden de "dissidente" bo's die zich niet wensten te voegen naar de structuur van die Bende van Vier monddood gemaakt door hen de nodige middelen te onthouden. Vooral het feit dat de gemeente Den Haag zich voor het karretje van de Bende van Vier liet spannen en de bo's ook niet echt serieus namen kwam de verstandhouding niet ten goede.
Voorheen werden er in goed overleg plannen en beleid ontwikkeld door de gemeente en de bo's, en dat ging lange tijd goed tot de PvdA roet in het eten gooide.
Het was vanwege de aaanzwellende kritiek van de bo's op het rigide gemeentebeleid dat Klijnsma besloot daar een eind aan te maken om meer grip te krijgen op de bo's en ze te dwingen hun kritiek voor zich te houden.

2019
Vanwege de ontstane commotie gingen er steeds meer stemmen dat de "welzijnsstasi" in zijn geheel ontmanteld diende te worden. En dat met name vanwege de ontstane onrust door het wegkijken van de problemen in de buurthuizen en het beleid van Xtra in het algemeen zou de gemeente moeten doen beseffen dat die laag er tussenuit moet. (archiefbeeld)

Xtra die verantwoordelijk is voor het beheer van de buurthuizen, fungeert over het algemeen niet anders dan als sleutelhouder van de buurthuizen die hoofdzakelijk door vrijwilligers gerund worden.
De bo's zitten in andere panden waarvan de gemeente de huur betaald.
De buurthuizen overdragen aan die bo's zal tot een gigantische besparing en beter beheer kunnen leiden.
Overzicht van de in  2018 verstrekte subsidies

Download het totale overzicht

Verwijzingen naar de Bende van Vier.

Voor

Mooi

Boog inmiddels opgegaan in Xtra

Zebra

De Bende van Vier werd van meet af aan gewantrouwd door de Haagse bevolking, die feilloos aanvoelde dat ze door Jetth Knetth (Jetta Klijnsma spiegel) bijgenaamd "de dove" waren aangesteld om de bo's en de bewoners onder de duim te houden. Het werd ook gezien als een schrikbewind en dat bleek ondermeer uit het feit dat bij een voorlichtingsbijeenkomst over de vestiging van Parnassia aan de Zoutkeetsingel mensen elkaar angstig toefluisterden; "Voorzichtig er zijn mensen van Boog bij"
Dat had alles te maken met de manier waarop het gegaan was met de gebruikersruimte aan het Vennepark.

Verder bleek met name Boog een geheel eigen koers te varen en werd ondermeer het verzoek van een aantal Turkse dames om computers  met Nederlandse taallessen te plaatsen in het Buurtpunt aan de Van der Neerstraat geboycot met allerlei drogredenen. Er zouden extra verzekeringskosten gemaakt moeten worden, er was geen docent om dat te begeleiden etc. Kortom men duldde geen (gratis) concurrentie. Het leidde zelfs nog tot vragen aan het college maar die stuurde de bewoners zoals gewoonlijk met een kluitje in het riet.

Dat gratis concurrentie niet werd geduld, bleek ook nog eens uit een incident in september 2009.
Bewoners aan het Cantateplein, hadden, buiten Boog om, samen met de hangjongeren een BBQ georganiseerd. Gewoon spontaan onder elkaar en toen zou Boog het nodig gevonden hebben om te vragen hoe het met de vergunningen stond.(?)
Het uiterst onhandig opereren van Boog zorgde er voor dat ook andere welzijnsorganisaties onder vuur kwamen te liggen.

Dit soort incidenten en vele anderen hebben er toe geleid dat de wens om de "welzijnsstasi" te ontmantelen wijdverbreid aanwezig was. Toen de Berlijnse  muur viel werd ook de Stasi ontmanteld. Dat was ook de reden om na de val van de machtige Haagse PvdA muur op 3 maart 2010 dat ook met die Bende van Vier te doen.

De gemeente Den Haag kon ook niet anders, want ze was ook flink buiten haar boekje gegaan om alle bestaande regelgeving betreffende de openbare aanbesteding met voeten te treden. Eind 2008 werd collectief in de gemeenteraad besloten om de wet op de openbare aanbesteding te overtreden en welzijn niet opnieuw aan te besteden.
Uiteindelijk druppelde (weliswaar tergend langzaam) het besef door dat voor Den Haag, als stad van het recht, een nieuwe aanbesteding onontkoombaar geworden was.
Maar toen trapte het bestuur dan eindelijk in haar eigen val.
Die "welzijn"sorganisaties hebben het niet laten aanbesteden uitgelokt door de gemeenteraad het spookbeeld van de failliet gegane thuiszorg voor ogen te houden.
Toen de Haagse thuiszorg aanbesteed moest worden kwam Meavita met het ongeloofllijk lage bod van 
13,73 per uur.

Voor een gediplomeerde kracht, inclusief overhead, is echter minimaal 19 euro nodig.
Meavita ging dan ook failliet en de gemeente had de grootste moeite op alles weer op de rails te krijgen.
En met dat schrikbeeld voor ogen werd er geen nieuwe aanbesteding gehouden voor welzijn.

De Haagse burger is ook nogal ontstemd over de ongebreidelde oppotzucht van het bestuur.
Uitgaande van de situatie dat iemand gewend is om 100 euro per maand op de spaarrekening te zetten en er onverwacht een extra uitgave van 20 euro gedaan moet worden, zal elk verstandig mens doen besluiten om die maand dan maar 80 euro op de spaarrekening te zetten. Zo niet in Den Haag. Daar zet het bestuur toch die 100 euro op de spaarrekening en gaat dan de gemeenteraad melden dat ze 20 euro tekort komen.

Den Haag  heeft per januari 2012 totaal 1,4 miljard aan reserve, In 2009 was dat al 1,25 miljard en was inmiddels aangegroeid tot 1,4 miljard.
Den Haag zet elk jaar 163 miljoen op de spaarrekening en heeft haar beklag gedaan bij de gemeenteraad dat ze 12 miljoen tekort komen.
Henk Kool kon de ouderentoeslag niet uitbetalen (1 miljoen) en Karsten Klein ging de onderstaande buurthuizen sluiten (11 miljoen)

De Hobbema, de Tuimelaar, de Sprong, Centrum Vermeerstraat en de Loods/Bario in het centrum, wijkcentrum Wateringse Veld, Vrederust en Morgenstond en het Vader- en Moedercentrum Zuidwest in Escamp, de Horst, de Nieuwe School in Haagse Hout, De Vliethage, Jongerencentrum De Keet, Wijkcentrum Lipa ent Praethuys, Haags Hopje Slachthuis in Laak, de bovenverdieping van de Bras in Leidschenveen/Ypenburg, Tandem in Loosduinen, de Naald en het Ouderkindcentrum in Scheveningen en Buurhuis, De Lijsterbes en De Steeg in Segbroek.

Gezien het bovenstaande is het niet zo vreemd dat DenHaagTeKijk door de Koninklijke Bibliotheek als n van de belangrijkste websites van Nederland wordt gezien.
 
Eigenlijk is het te gek voor woorden dat de raadsleden beter het goed genformeerde DenHaagTeKijk kunnen raadplegen dan het onvolledige Raads Informatie Systeem (RIS) dat blijkbaar nogal "gekleurd" wordt aangestuurd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**