Rekenkamer Den Haag ziet 1.400 miljoen reserves over het hoofd.

De Rekenkamer Den Haag is van mening dat er meer aandacht nodig is voor het  risicobeheer van gemeentegeld  Persbericht (pdf)

De gemeente Den Haag heeft zo’n 800 miljoen euro aan opgenomen leningen tegenover gemiddeld 600 miljoen euro aan uitgezette middelen, waarvan circa 300 miljoen leningen aan derden betreft. De rekenkamer geeft aan een reserve van 300 miljoen acceptabel te vinden. 

Terwijl we buiten die leningen van 800 miljoen, nog eens voor 1,4 miljard aan reserves hebben. 
Waar we vervolgens helmaal niks mee doen.

Je kan jezelf natuurlijk ook eens gaan afvragen als gemeente, waarom je gaat lenen als je zowat een tweede geldpakhuis moet laten bouwen.
En daarnaast nog eens 11 buurthuizen sluiten en onze ouderen niet willen kunnen compenseren wat betreft hun verminderde koopkracht.

Het is totaal krankjorum dat je als raadslid hoort te weten (?) dat we 1.400 miljoen aan reserves hebben, en je dan met die berg geld achter je raadszetel ook maar dúrft te praten over bezuinigingen.
Dat je kleine organisaties subsidies vanaf 2.500 euro al ontneemt.
 

In 2007 hadden we al 761 miljoen aan reserve.

Die in 2009 al was aangegroeid tot 1,25 miljard (spiegel)  en nu dus totaal 1,4 miljard bedraagt. 


En wat heeft Den Haag met die extreme spaarzin nu eigenlijk bereikt?
Dat we die 1.400 miljoen straks gekort gaan worden op de rijksbijdrage.
We moeten gaan schatkistbankieren en dan krijgt het rijk inzicht in onze reserves.
En je kan er natuurlijk op wachten dat ze die onterechte klagers voorlopig niets meer geven vanuit het rijk.
Als we nu zoals aanbevolen door de rekenkamer 300 miljoen aan reserve houden dan kan het niet gebruikte geleende geld terug en dan hebben we nog 1.100 miljoen teveel in kas.
We hebben in Den Haag 250.000 huishoudens.
In wezen heeft elk huishouden voor  4.400 euro aan dood geld in die spaarpot zitten.
Dat kan dus gewoon herverdeeld worden.
Als we de komende jaren toch gekort gaan worden vanwege onze hoge reserves, ga dat dan in de stad investeren. Maak eens af waar je aan begonnen bent en ga opdrachten verstrekken aan Haagse ondernemers.

Reageer....