Home

 Na het gekrakeel rond de dividendbelasting,  en nu weer opnieuw met het klimaatakkoord, ziet het kabinet zich genoodzaakt een motie van wantrouwen in te dienen tegen de bevolking. 
 

 ‘Paerlen voor de zwijnen’, zo verwoordt Rutte de situatie.
‘Na het dividend debacle, en nu uit onderzoek na onderzoek blijkt dat de bevolking niet achter besluiten van het kabinet staat, begint bij de regering duidelijk te worden dat onze kiezers niet in staat zijn een correcte mening te vormen.

Eerlijk gezegd valt met een dergelijke bevolking niet te werken en wij hopen dat de bevolking op korte termijn in staat is haar mening te herzien’.

Diverse prominente leden hebben al aangegeven zich aan de zijde van de regering te scharen.

‘Volksvertegenwoordiging werkt alleen als vertegenwoordiger en vertegenwoordigde binnen een breed scala aan standpunten overeenstemming hebben, en dat is bij deze bevolking duidelijk niet het geval’.

Het volk heeft geen flauw benul van wat er onder politici leeft, aldus een verbolgen Rutte, die dreigt de handdoek in de ring te gooien.

De gehele coalitie zal dan ook na het kerstreces een motie van wantrouwen tegen de bevolking indienen.

Als deze motie een meerderheid haalt en de bevolking haar mening niet herziet zullen ‘drastische maatregelen’ genomen worden, zo voorspellen bronnen rond het Binnenhof.

 

Reageer...